Byla 2-3595-223/2019
Dėl skolos išieškojimo

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Birutė Mėlinauskienė,

2Sekretoriaujant Vitalijai Kliukienei,

3Dalyvaujant ieškovės atstovui V. A.,

4Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Uždaros akcinės bendrovės „Aldma“ ieškinį atsakovei Uždarai akcinei bendrovei „Sanraktas“ dėl skolos išieškojimo ir

Nustatė

5Ieškovės atstovas prašo palikti preliminarų sprendimą nepakeistu , ieškinį palaiko ir prašo priteisti iš atsakovės 3 932,24 Eur skolą, 8,00 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, skaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas ir 109 Eur bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tarp šalių buvo sudaryta Statybos rangos sutartis, kurios pagrindu ieškovė atsakovei atliko statybos darbus ir išrašė PVM sąskaitą faktūrą, kurią atsakovė privalėjo apmokėti, tačiau atsakovė už paslaugas neatsiskaitė ir liko skolinga 3932,24 Eur. Atliktus darbus atsakovė priėmė, pretenzijų nei darbų priėmimo metu nei vėliau dėl jų kokybės nereiškė, todėl privalo apmokėti už atliktus darbus.

6Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie jo laiką ir vietą informuota, neatvykimo priežastys nežinomos, prašymų negauta.

7Ieškovė pareiškė ieškinį ir prašė priteisti iš atsakovės 3 932,24 Eur skolą, 8,00 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, skaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas ir 109 Eur bylinėjimosi išlaidas. Bylą prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka (CPK 425 straipsnio 1 dalis).

82019 m. kovo 26 d. buvo priimtas preliminarus teismo sprendimas, kuriuo ieškinys buvo patenkintas pilnai ir iš atsakovės UAB „ Sanraktas“ ieškovės UAB „Aldma“ naudai buvo priteista 3932,24 Eur skolos, 8,00 procentų dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme ( 2019-03-26) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, skaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas ir 109 Eur bylinėjimosi išlaidų.

9Išsiuntus 2019-03-26 preliminarų sprendimą atsakovei, 2019-04-12 buvo gauti atsakovės prieštaravimai ( b. l. 56-57), kur nurodo, kad ieškovės darbai buvo atlikti su trūkumais, todėl atsakovė pasinaudojo vienu iš savo teisių gynimo būdu- prievolės vykdymo sustabdymu. Dėl to prašo preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti.

10Ieškinys tenkintinas pilnai. Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas ( CPK 430 straipsnio 6 dalies 1 punktas).

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų duomenų nustatyta, kad 2017 m. spalio 23 d. ieškovė ir atsakovė sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 17-10/3, pagal kurios 1.1. punktą, ieškovė įsipareigojo savo jėgomis ir rizika atlikti kapitalinio remonto darbus VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje, o atsakovė įsipareigojo sumokėti rangovui (ieškovei) sutarties kainą už atliktus darbus sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. Ieškovė už atliktus statybos rangos darbus atsakovei 2017 m. gruodžio 14 d. išrašė PVM sąskaitą faktūrą serija ALD Nr. 2017311 13380,79 Eur sumai. Pagal tarp šalių sudarytos sutarties 2.6.1 punktą atsakovė privalėjo už atliktus darbus su ieškove atsiskaityti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

12Atsakovė savo prieštaravimuose nurodė, kad ieškovė statybos darbus atliko su trūkumais, tačiau nurodyti argumentai dėl netinkamos darbų kokybės yra nepagrįsti jokiais rašytiniais įrodymais, yra tik deklaratyvaus pobūdžio, todėl nesudaro pagrindo abejoti priimto teismo preliminaraus sprendimo pagrįstumu. Atsakovė neįrodė aplinkybių dėl kurių preliminarus sprendimas turėtų būti panaikintas ir ieškinys atmestas bei nepateikė įrodymų, galinčių turėti įtakos priimto teismo preliminaraus sprendimo teisėtumui ir/ar pagrįstumui. Aplinkybė, kad atsakovė minėtą PVM sąskaitą faktūrą gavo, patvirtina atsakovės atstovo parašas esantis ant PVM sąskaitos faktūros. Atsakovė priėmė sąskaitoje faktūroje nurodytus statybos darbus, dėl jų kokybės pretenzijų nepareiškė. Ieškovė įvykdė savo įsipareigojimus, tačiau atsakovė savo prievolę įvykdė ne visiškai ir ieškovei liko skolinga 3 932,24 Eur sumą. Pažymėtina, kad skolos dydžio ir įsiskolinimo fakto atsakovė neginčija.

13Rangos sutartimi viena šalis įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti ( CK 6.644 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalies nuostatą, statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

14Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Atitinkamai CK 6.200 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartis tinkamai ir sąžiningai. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas pažeidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų (Statybos rangos sutarties, PVM sąskaitos faktūros, darytina išvada, kad atsakovė pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus ieškovei ir neapmokėjo pastarosios išrašytos PVM sąskaitos faktūros už atliktus statybos rangos darbus, todėl liko skolinga ieškovei 3932,24 Eur. Byloje nesant duomenų, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškove, pastarosios reikalavimas priteisti skolą laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas, priteisiant ieškovei iš atsakovės 3932,24 Eur skolos.

15Be to, vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą atsakovė privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Remdamasi Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi iš atsakovės ieškovei priteistinos 8 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo.

16Laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos 2019-03-26 nutartimi, paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo ( CPK 150 straipsnio 3 dalis).

17CPK 430 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad galutiniu sprendimu teismas išsprendžia žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą .Visiškai patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinas rašytiniais įrodymais pagristas 109,00 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 ir 7 punktai, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis). Papildomų bylinėjimosi išlaidų po prieštaravimų pateikimo ieškovė į bylą nepateikė. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybės naudai priteistinos iš atsakovės ( CPK 79, 88, 92, 93 straipsniai).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 270 straipsniu, 428, 430 straipsniais, teismas

Nutarė

192019 metų kovo 26 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

20Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Aldma“, juridinio asmens kodas 173197165, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sanraktas“, juridinio asmens kodas 168948393, 3932,24 Eur (trijų tūkstančių devynių šimtų trisdešimt dviejų eurų 24 ct) skolą, 8,00 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. kovo 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 109,00 Eur (vieno šimto devynių eurų) bylinėjimosi išlaidas.

21Laikinąsias apsaugos priemones pritaikytas 2019 m. kovo 26 d. nutartimi palikti galioti iki sprendimo įvykdymo.

22Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sanraktas“, juridinio asmens kodas 168948393, 9,50 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai, pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, įm. k. 188659752, atsisk. sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Birutė... 2. Sekretoriaujant Vitalijai Kliukienei,... 3. Dalyvaujant ieškovės atstovui V. A.,... 4. Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 5. Ieškovės atstovas prašo palikti preliminarų sprendimą nepakeistu ,... 6. Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie jo laiką ir vietą informuota,... 7. Ieškovė pareiškė ieškinį ir prašė priteisti iš atsakovės 3 932,24 Eur... 8. 2019 m. kovo 26 d. buvo priimtas preliminarus teismo sprendimas, kuriuo... 9. Išsiuntus 2019-03-26 preliminarų sprendimą atsakovei, 2019-04-12 buvo gauti... 10. Ieškinys tenkintinas pilnai. Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas (... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų duomenų nustatyta, kad 2017 m.... 12. Atsakovė savo prieštaravimuose nurodė, kad ieškovė statybos darbus atliko... 13. Rangos sutartimi viena šalis įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo... 14. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 15. Be to, vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi už piniginės prievolės... 16. Laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos 2019-03-26 nutartimi, paliktinos... 17. CPK 430 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad galutiniu sprendimu teismas... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260... 19. 2019 metų kovo 26 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.... 20. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Aldma“, juridinio asmens... 21. Laikinąsias apsaugos priemones pritaikytas 2019 m. kovo 26 d. nutartimi... 22. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sanraktas“,... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...