Byla 2-118-633/2013
Dėl juridinio fakto nustatymo, rašytinio proceso tvarka

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas A. V. civilinėje byloje pagal A. A. pareiškimą suinteresuotam asmeniui VSDFV Marijampolės skyriui dėl juridinio fakto nustatymo, rašytinio proceso tvarka

Nustatė

22012-12-12 Vilkaviškio rajono apylinkės teisme buvo priimtas A. A. pareiškimas suinteresuotam asmeniui VSDFV Marijampolės skyriui, dėl nustatymo, kaip juridinio, fakto, - kad pareiškėjas 1987-07-01 – 1994-12-31 laikotarpiu dirbo dažytoju su emaliniais dažais valstybinėje firmoje „Granitas“ Pilviškių filiale bei valstybinėje įmonėje „Kelio ženklai“. Tokio fakto nustatymu pareiškėjas siekia vėl įgyti teisę į suinteresuoto asmens nutrauktos mokėti kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas mokėjimo atnaujinimą.

32013-01-16 teismas priėmė suinteresuoto asmens VSDFV Marijampolės skyriaus atsiliepimą į pareiškimą, jame prašoma bylą, kaip nenagrinėtiną teisme, nutraukti, kadangi ji nenagrinėtina teisme civilinio proceso tvarka, nes įstatymas ginčo fakto nustatymui numato kitokią specialią tvarką ir sąlygas (Lietuvos Respublikos CPK (toliau, - CPK) 293 str. 1 p. ir 444 str. 2 d. 9 p.).

4Teismas sprendžia, jog suinteresuoto asmens prašymas yra pagrįstas, todėl esamą teisinį reguliavimą aiškinant pagal teisinio apibrėžtumo, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, turi būti tenkinamas.

5Ginčas tarp pareiškėjo ir suinteresuoto asmens kilęs dėl teisės į kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas, tokios kompensacijos skyrimo ir mokėjimo tvarką reglamentuoja Valstybinių socialinių draudimo pensijų (toliau, - pensijų) įstatymas ir Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas (toliau, - aprašas), patvirtintas LRV 1995-01-20 nutarimu Nr. 267. Pastarojo aprašo 27 punktu imperatyviai nustatyta, jog ginčai dėl kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas nagrinėjami minėto pensijų įstatymo 45 straipsniu nustatyta tvarka, o šiame straipsnyje taip pat imperatyviai nustatyta, kad teritorinių skyrių sprendimai turi būti skundžiami (jeigu sprendžiama pasinaudoti tokia apskundimo teise) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, o pastarosios sprendimai, - teismui (specializuotam administraciniam teismui). Ši įstatymu nustatyta speciali tokio ginčo sprendimo tvarka ir sąlygos pareiškėjui pagal bylos duomenis suinteresuoto asmens jau buvo paaiškinta. Tačiau pareiškėjas šios tvarkos nesilaikė. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo analogiško savo pobūdžiu ginčo kasacinėje byloje Nr. 3K-3-39/2008 buvo išaiškinta, kad tokiu atveju, kai asmuo siekia atitinkamos teisės įgijimo, o institucija, įstatymais įgaliota spręsti dėl tos teisės suteikimo asmeniui, priima jam nepalankų sprendimą būtent dėl tam tikrų teisiškai reikšmingų faktų neįrodytumo ir įstatymas yra nustatęs tokio sprendimo apskundimo tvarką bei sąlygas, tai tie teisiškai reikšmingi faktai teisme gali ir turi būti nustatomi ne kaip juridinę reikšmę turintys faktai atskiroje byloje CPK 444-448 str. str. nustatyta tvarka, tačiau kaip įrodomieji faktai (faktinės aplinkybės, sudarančios ieškinio arba kito procesinio dokumento ( pavyzdžiui, skundo aukštesniam organui (pareigūnui) pagrindą) byloje, kurioje asmuo ginčija (skundžia) jo netenkinantį įstatymo įgaliotos institucijos sprendimą.

6Taigi, tiek esamas teisinis reguliavimas, tiek ir suformuotas jo aiškinimas aktualioje teismų praktikoje suponuoja teismo sprendimą pradėtą teisme bylą nutraukti kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka.

7Teismas dar kartą išaiškina pareiškėjui, jog siekdamas suinteresuoto asmens ginčijamos teisės į kompensaciją įgijimo, jis turi teisę per 3 m. ginčijamą suinteresuoto asmens sprendimą nutraukti kompensacijos mokėjimą skųsti VSDF valdybai, o jeigu šios centrinės įstaigos sprendimas taip pat būtų jam nepalankus, pastarąjį skųsti pagal teismingumą specializuotam administraciniam teismui ( Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 1 p., 2005-12-29 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato nutarimo Nr. 56 „Dėl teisės normų, reglamentuojančių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą, taikymo teismų praktikoje“ 1.5 p.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 1 p., 445 str., teismas

Nutarė

9Civilinę bylą pagal A. A. pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo nutraukti, nes ji nenagrinėtina teisme civilinio proceso tvarka.

10Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjui ir suinteresuotam asmeniui.

11Ši nutartis per 7 dienas nuo kopijų įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai