Byla 2A-180-372/2008

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Simonaitienės, kolegijos teisėjų: Rasos Bartašienės, Reginos Agotos Gutauskienės, sekretoriaujant I. M., dalyvaujant ieškovų atstovui adv. Oleg Drobitko, atsakovui A. S., atsakovo atstovui adv. Jonui Nekrašiui, atsakovo Klaipėdos apskrities viršininko administracijos atstovei Daliai Vaičikauskaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų D. K., V. K., Z. S., M. K., A. K. apeliacinį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2004-10-04 sprendimo panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovų D. K., V. K., Z. S., M. K., A. K. ieškinį atsakovams Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Kretingos rajono savivaldybei, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, A. S., J. Š., E. G., P. N., O. V. G., A. J., A. R., I. S., A. G., V. Š., S. Š., tretiesiems asmenims valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialui, Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, M. N., K. N., S. Š. dėl įpareigojimo priimti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, sprendimų panaikinimo, pirkimo-pardavimo sutarčių dalies panaikinimo, žemės sklypų teisinio įregistravimo panaikinimo. Teisėjų kolegija

Nustatė

2Ieškovai D. K., V. K., Z. S., M. K., A. K. ieškiniu ir patikslintu ieškiniu kreipėsi į Kretingos rajono apylinkės teismą, prašydami: 1) įpareigoti Klaipėdos apskrities viršininko administraciją atkurti ieškovams nuosavybės teisę į 12,3857 ha žemės sklypą ( - ), buvusio savininko A. K. sklypo teritorijoje, natūra, o už 0,85 ha žemės išmokėti piniginę kompensaciją; 2) iš dalies panaikinti Kretingos rajono Kretingos apylinkės tarybos 1994-03-09 sprendimą „Dėl žemės sklypų asmeniniam ūkiui patikslinimo“ dėl žemės, įsitenkančios į buvusio savininko A. K. teritoriją A. S., J. Ž., E. G., S. Š., P. N., A. G., O. V. G., A. J., I. Š., A. R. ir V. Š. atžvilgiu; 3) iš dalies panaikinti Kretingos rajono Kretingos apylinkės tarybos 1993-03-25 sprendimą „Dėl žemės suteikimo asmeniniam ūkiui 1993 m. patikslinimo“, panaikinant šį sprendimą tik žemės sklypo plotui, įeinančiam į buvusio savininko A. K. žemės sklypo teritoriją; 4) iš dalies panaikinti Kretingos rajono Kretingos apylinkės tarybos 1992-02-05 sprendimą „Dėl sodybinių sklypų patvirtinimo gyventojams“ dėl žemės sklypų skyrimo buvusio savininko A. K. sklypo teritorijoje; 5) panaikinti Klaipėdos apskrities valdytojo administracijos 1996-04-17 sprendimą Nr. 2912 dėl nuosavybės teisės į žemę (mišką) A. S. atkūrimo; 6) panaikinti Lietuvos žemės ūkio ministerijos 1993-12-14 sprendimą Nr. 15-762-30863 „Dėl nuosavybės teisės į žemės sklypą atstatymo A. R. iš dalies dėl 0,5 ha žemės sklypo, įsitenkančio į buvusią savininko A. K. teritoriją“; 7) iš dalies panaikinti 1995-07-05 A. J. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) dėl 0,6 ha sklypo dalies, įeinančios į buvusią savininko A. K. teritoriją; 8) iš dalies panaikinti 1996-11-12 I. Š. valstybinės žemės pirkimo- pardavimo sutartį Nr. P-56/96-0557 dėl 0,1 ha sklypo dalies, įeinančios į buvusio savininko A. K. teritoriją; 9) panaikinti 2,03 ha žemės sklypo, priklausančio A. S. (kadastro Nr. ( - )), teisinį įregistravimą Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filiale; 10) panaikinti 0,1 ha žemės sklypo, priklausančio I. Š. (kadastro Nr. ( - )), teisinį įregistravimą Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filiale; 11) panaikinti 0,6 ha žemės sklypo, priklausančio A. J. (kadastro Nr. ( - )), teisinį įregistravimą Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filiale. Ieškovai nurodė, kad dėl nuosavybės teisių į A. K. priklausiusią žemę atkūrimo jie kreipėsi 1991 m. spalio 10 d. Šis klausimas per įstatyme nustatytą terminą nebuvo išspręstas, o 1992 m. ir 1993 m. nekonkrečiais Kretingos rajono apylinkės tarybos sprendimais žemė buvo pradėta skirstyti atsakovams asmeniniam ūkiui, pradėti ruošti žemėtvarkos projektai. Ieškovų teigimu, buvo taikomi atgal jau po 1992 m. priimti įstatymai, dėl neteisėtų atsakovų – administracinių institucijų – veiksmų nuosavybės teisės jiems nebuvo atkurtos, o atsakovams – fiziniams asmenims – sukurta nuosavybė į ginčo žemę. Ieškovai taip pat prašė atnaujinti ieškinio senaties terminą, nes jį praleido dėl to, kad negavo iš atsakovų atsakymo dėl jų pareiškimo nagrinėjimo, yra senyvo amžiaus, ne dėl jų kaltės keitėsi bylos teismingumas.

3Kretingos rajono apylinkės teismas 2004 m. spalio 4 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: panaikino Žemės ūkio ministerijos 1993 m. gruodžio 14 d. sprendimo dalį, kuria A. R. atkurtos nuosavybės teisės į 0,50 ha žemės, esančios A. K. priklausiusiame žemės sklype, ir įpareigojo Klaipėdos apskrities viršininko administraciją atkurti nuosavybės teises V. K., Z. S., D. K., A. K., M. K. natūra į 0,5 ha žemės sklypą; bylos dalį dėl 1992-1999 metų Vidmantų agrarinės vietos žemės reformos žemėtvarkos projektų, kuriuose nurodyta, kad buvusio savininko A. K. žemės plotas priskiriamas prie asmeninio ūkio žemės, pripažinimo iš dalies negaliojančiais nutraukė ieškovėms atsisakius šio reikalavimo; kitą ieškinio dalį atmetė. Teismas nustatė, kad A. K. ( - ) kaime, iki nacionalizacijos valdė 13,24 ha žemės. Dėl nuosavybės teisių atstatymo pretendentai kreipėsi 1991 m. spalio 21 d. (A. K.), 1991 m. spalio 30 d. (V. K. ir V. K.), 1992 m. rugsėjo 24 d. (D. K. ir Z. S.), taip pat sudarė susitarimą dėl grąžintino sklypo pasidalijimo. Ginčijamais Kretingos rajono Kretingos apylinkės tarybos sprendimais žemės plotai skirti asmeniniam ūkiui atsakovams fiziniams asmenims, kuriems skirtų sklypų dalys įsiterpia į A. K. turėto sklypo teritoriją. Teismas konstatavo, kad žemės sklypai asmeniniam ūkiui atsakovams buvo suteikti nepažeidžiant teisės aktuose nustatytos tvarkos. Teismas taip pat nustatė, kad paskutinis dokumentas, reikalingas atkurti nuosavybės teises, ieškovių buvo pateiktas tik 1998 m. gruodžio 8 d. Be to, 1999 metais Klaipėdos apskrities viršininko administracija pranešė A. K. apie atliekamus darbus atkuriant nuosavybės teises. Šis klausimas buvo taip pat sprendžiamas 1995 metais susirinkime, kurio metu A. K. sužinojo, kad žemė, į kurią jis pretenduoja, yra išdalinta asmeniniams ūkiams, o dalis jos – privatizuota. Teismas padarė išvadą, kad ieškovės, kreipdamosi į teismą 1999 m. lapkričio 16 d., praleido ieškinio senaties terminą (1964 m. CK 84, 86 str.), todėl ieškinio reikalavimai panaikinti administracinius sprendimus dėl žemės suteikimo asmeniniams ūkiams yra atmestini, taip pat atmestini ir su jais susiję išvestiniai reikalavimai.

4Apeliaciniu skundu ieškovai D. K., V. K., Z. S., M. K., A. K. prašo panaikinti Kretingos rajono apylinkės teismo 2004 m. spalio 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovų ieškinį ir patikslintą ieškinį patenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas iš atsakovų. Apeliantų motyvai yra tokie:

51. Teismas nevertino nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymuose įtvirtinto nuosavybės teisių atkūrimo natūra principo pažeidimo ir 1991-11-15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 470 pažeidimo, nes asmeninio ūkio žemė negalėjo būti matuojama

6A. K. priklausiusios žemės plote ir ji negalėjo būti priskirta prie laisvos žemės fondo, nes jau 1991 m. pretendentai buvo padavę prašymus grąžinti šią žemę natūra.

72. Kretingos rajono Kretingos apylinkės taryba nėra priėmusi sprendimų atsakovams paskirti žemę asmeniniam ūkiui, bet yra priėmusi sprendimus dėl naudojamos žemės plotų patikslinimo ir dėl žemės nuomos. Teismas nesiaiškino, kokiu sprendimu ginčo žemė buvo priskirta asmeniniam ūkiui. Iki 1991-09-01 Žemės reformos įstatymo įsigaliojimo atsakovai ginčo žeme nesinaudojo, ji jiems nebuvo paskirta, pamatuota ir paženklinta natūroje bei suprojektuota ir įregistruota įmonės žemės kadastro knygoje. 1991-0-10-11 A. K. padavus prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo natūra, žemė buvo valstybės nuosavybė ir joje negalėjo būti projektuojama asmeninio ūkio žemė.

83. Teismas, pritaikydamas ieškinio senatį neatsižvelgė į tai, kad ši byla yra nagrinėjama labai ilgai įvairiose instancijose, kur konkrečiai aptartas ieškinio senaties klausimas 2002-10-02 nutartyje. Teismai nustatė, kad jie apie pažeistų teisių pažeidimą sužinojo 1999 m. ir kreipėsi į teismą 1999-11-16, nes 1999-02-22 Klaipėdos apskrities administracijos rašte Nr. K- 4 buvo nurodyta, kada tęsiami projektavimo darbai ir kad ieškovai bus pakviesti dalyvauti savininkų, norinčių susigrąžinti žemę natūra susirinkime, kur bus ieškoma galimybių suderinti savininkų ir asmeninio ūkio žemės naudotojų interesus. Jiems buvo nurodyta, kad apie žemės sugrąžinimą natūra būsime informuoti po to, kai bus parengtas ir patvirtintas asmeninio ūkio pertvarkymo projektas. Todėl teismas nepagrįstai padarė išvadą kad jau nuo 1995 m. jie žinojo, kad žemė natūra nebus grąžinamą nes teismas vadovaujasi susirinkimu, kurio nebuvo aiški data ir jame nebuvo priimami jokie sprendimai.

94. 2003-03-26 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas panaikina 2002-06-10 Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimo ir 2002-10-02 Klaipėdos apygardos teismo nutarties dalis, kuriomis buvo atmesti jų reikalavimai, o kitos nutarčių dalys paliktos nepakeistos, o šiais procesiniais dokumentais jau buvo panaikinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 1993-12-14 sprendimo Nr. 15-762-30863 dalis dėl nuosavybės teisės į A. R. 0,50 ha žemės sklypą atkūrimo.

10Klaipėdos apskrities viršininko administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atmesti. Nurodo, kad jau apie 1998 metų pabaigą ieškovams buvo žinoma apie tai, kad pretenduota grąžinti žemė natūra buvo suprojektuota Palangos miesto plėtros Žemės reformos žemėtvarkos projekte asmeniniams ūkiams bei skirta asmeninio ūkio naudotojams, todėl teismas pagrįstai taikė ieškinio senatį. Atsakovai nustatyta tvarka pateikė prašymus suteikti asmeninio ūkio žemę bei išrašus iš apylinkės ūkinių knygų.

11Kretingos rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir palaiko tuos pačius paminėto atsiliepimo motyvus dėl ieškinio senaties. Be to, nurodo, kad ieškovai nepateikė įrodymų, kad sprendimai dėl asmeninio ūkio žemės skyrimo atsakovams buvo neteisėti. Šiuose sprendimuose nėra nurodyta, kur tiksliai turi būti skirti asmeninio ūkio sklypai, jie suteikia tik abstrakčią teisę į asmeninio ūkio žemės plotą Šių sklypų suteikimo vietovėje tvarką reglamentavo žemės reformos įstatymas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-10-12 nutarimas „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projektų parengimo ir ekonominio pagrindimo kaimo vietovėms metodikos patvirtinimo“.

12Atsakovas A. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir nurodo, kad teismas pagrįstai taikė ieškinio senatį nes 1995-1996 metais vykusio bendro susirinkimo metu buvo aišku, kad nuosavybės teisių atkurti natūra ieškovams nėra galimybių, o apeliaciniame skunde minimi dokumentai nėra išlikę, nes yra pasibaigęs jų saugojimo laikas, todėl teigti, kad jam asmeninio ūkio žemė buvo paskirta neteisėtai, nėra pagrindo.

13Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. vasario 3 d. sprendimu Kretingos rajono apylinkės teismo 2004 m. spalio 4 d. sprendimo dalį, kuria byla nutraukta, paliko nepakeistą, o kitą sprendimo dalį panaikino ir priėmė naują sprendimą: bylos dalį dėl Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įpareigojimo atkurti natūra ieškovėms nuosavybės teises į 12,3857 ha žemės sklypą ( - ), ir Žemės ūkio ministerijos 1993 m. gruodžio 14 d. sprendimo „Dėl nuosavybės teisės į žemės sklypą atstatymo A. R.“ dalies dėl 0,5 ha žemės sklypo, esančio buvusio savininko A. K. žemėje, panaikinimo nutraukė; kitą ieškinio dalį patenkino ir panaikino Kretingos rajono Kretingos apylinkės tarybos 1992 m. vasario 5 d. sprendimo „Dėl sodybinių sklypų tvirtinimo apylinkės gyventojams” ir 1993 m. kovo 25 d. sprendimo „Dėl žemės suteikimo gyventojų asmeniniam ūkiui 1993 metais patikslinimo” dalis dėl žemės sklypų skyrimo buvusio savininko A. K. sklype; panaikino Kretingos rajono Kretingos apylinkės tarybos 1994 m. kovo 9 d. sprendimo „Dėl žemės sklypų asmeniniam ūkiui 1994 metams patikslinimo” dalį dėl A. S., J. Ž., E. G., S. Š., P. N., A. G., O.V. G., A. J., I. Š., V. Š. dėl žemės, esančios buvusio savininko A. K. žemės sklype; panaikino nuo jų sudarymo momento dalis 1995 m. liepos 5 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su A. J., dėl 0,6 ha žemės sklypo dalies, esančios buvusio savininko A. K. žemėje, 1996 m. lapkričio 12 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su I. Š., dėl 0,1 ha žemės sklypo dalies, esančios buvusio savininko A. K. žemėje, ir 1996 m. rugsėjo 2 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su A. S., dėl 0,21 ha sklypo, esančio buvusio savininko A. K. žemės sklype, ir šią žemę grąžino valstybės nuosavybėn.

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. spalio 10 d. nutartimi atmetė Klaipėdos apskrities viršininko administracijos kasacinį skundą ir Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. vasario 3 d. sprendimą paliko nepakeistą.

15Pareiškėjai D. K., V. K., Z. S., M. K., A. K. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2A-50-524/2005 pagal ieškovių V. K., Z. S., D. K., M. K., A. K. ieškinį atsakovams Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Kretingos rajono savivaldybei, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, A. S., J. Š., E. G., P. N., O. V. Gabrėnienei, A. J., I. Š., A. G., V. Š., S. Š., A. R., dalyvaujant tretiesiems asmenims valstybės įmonės Registrų centrui, Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, M. N., K. N., S. Š. dėl įpareigojimo priimti sprendimą atkurti nuosavybės teises, sprendimų panaikinimo, pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo iš dalies negaliojančiomis, žemės sklypų teisinės registracijos panaikinimo. Pareiškėjai V. K., D. K., Z. S., M. K. ir A. K. nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 3 d. sprendimu palikta nepakeista ta Kretingos rajono apylinkės teismo 2004 m. spalio 4 d. sprendimo dalis, kuria netenkintas ieškinio reikalavimas panaikinti Klaipėdos apskrities valdytojo 1996 m. balandžio 17 d. sprendimą Nr. 2912 dėl nuosavybės teisių į žemę A. S. atkūrimo ekvivalentine natūra; tuo tarpu ginčijamu sprendimu atsakovas Klaipėdos apskrities viršininko administracija atkūrė A. S. nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, kuris yra Telšių apskrities teritorijoje, t. y. priėmė sprendimą, viršydamas jam Apskrities valdymo įstatymo nustatytą kompetenciją; Klaipėdos apskrities viršininko administracija negali įvykdyti teismo sprendimo ir grąžinti ieškovėms 1,45 ha įregistruotos A. S. vardu žemės, įsiterpiančios į ieškovėms grąžintiną žemę, nuosavybės teisių atkūrimo procese; pareiškėjai neturi galimybių apginti savo pažeistas teises kitais įstatymo nustatytais būdais; reikalavimas procesui civilinėje byloje atnaujinti grindžiamas CPK 366 str. 1 d. 8 p. nustatytu pagrindu, nurodoma, kad civilinė byla Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos išnagrinėta ir 2005 m. vasario 3 d. priimtas sprendimas neteisėtos sudėties teismo; atsakovo A. S. brolis J. S. yra Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas; pareiškėjos M. K. žentas V. G. sužinojo apie šią aplinkybę 2007 m. kovo mėnesio pradžioje; pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 34 straipsnio 2 dalį byla turėjo būti perduota nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Pareiškėjai šios aplinkybės negalėtų nurodyti kasaciniame skunde, nes apie ją sužinojo, pasibaigus terminui kasaciniam skundui paduoti ir pareiškimo dėl praleisto termino kasaciniam skundui paduoti atnaujinimo padavimo terminui

16Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. balandžio 23 d. nutartimi bylą pagal pareiškėjų D. K., V. K., Z. S., M. K., A. K. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2A-50-524/2005 perdavė nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.

17Šiaulių apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 24 d. nutartimi atsisakė atnaujinti procesą.

18Lietuvos Aukščiausiasis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjų D. K., V. K., Z. S., M. K., A. K. kasacinį skundą, 2008 m. vasario 29 d. nutartimi panaikino Šiaulių apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 24 d. nutartį ir atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. 2A-50-524/2005 pagal ieškovų V. K., D. K., Z. S., M. K., A. K. ieškinį atsakovams Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Kretingos rajono savivaldybei, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, A. S., J. Š., E. G., P. N., O. V. G., A. J., I. Š., A. G., V. Š., S. Š., A. R. dėl įpareigojimo priimti sprendimą atkurti nuosavybės teises, sprendimų panaikinimo, pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo iš dalies negaliojančiomis, žemės sklypų teisinės registracijos panaikinimo; tretieji asmenys: valstybės įmonė Registrų centras, Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, M. N., K. N., S. Š.. Nurodė, kad nagrinėjamoje byloje, nepritaikius teisėjų nusišalinimo instituto CPK 66 str. pagrindu, buvo pažeista pareiškėjų teisė į nešališką teismą (CPK 21 str.). Vadovaudamasi tuo, kad bylos išnagrinėjimas neteisėtos sudėties teismo yra absoliutus teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindas, teisėjų kolegija konstatavo, kad šioje byloje yra pareiškėjų pareiškime nurodytas pagrindas procesui atnaujinti (CPK 329 str. 2 d. 1 p., 366 str. 1 d. 8 p.).

19Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

20Kaip matyti iš apeliantų prašymo dėl proceso atnaujinimo, juos netenkina tik ta dalis teismo sprendimo, kuri susijusi su žemės atstatymu atsakovui A. S.. Tai užfiksuota ir teismo posėdžio protokole. Ieškovų atstovas patvirtino, kad visi kiti atsakovai atsisakė reikalavimų į ieškovams priklausiusią žemę, dėl jų ieškovai pretenzijų nebeturi. Taigi, kolegija nagrinėja tik ginčo dalį, susijusią su žemės sklypu, kuris grąžintas ir įregistruotas atsakovui A. S.. Įstatymo leidėjas, priimdamas 1991 m. birželio 18 d. įstatymą „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį atstatymo tvarkos ir sąlygų“ ir vėlesnes jo redakcijas, galiojusias ieškovų pateikto prašymo metu, numatė, kad atkuriant nuosavybės teises pirmenybė yra teikiama turto grąžinimui natūra ir tik atsižvelgiant į susiklosčiusius visuomeninius santykius gali būti numatytas išlikusio nekilnojamojo turto išpirkimas iš asmenų, kurių nuosavybės atkuriamos. Byloje yra nustatyta, kad ieškovai į buvusio savininko A. K. žemės sklypą pateikė Prašymus grąžinti žemę dar 1991-10-11 ir 1991-10-30 (b.l.3,123-124, t.1). 1992-09-24 visi pretendentai pasirašė Susitarimą atstatyti nuosavybės teisę į žemę ir mišką natūra (b.l.112-113, t.1). Taigi, ieškovai raštu nustatyta tvarka pareiškė savo norą atgauti nuosavybės teises anksčiau, nei buvo priimtas Kretingos rajono Kretingos apylinkės Tarybos 1992 m. vasario 5 d. sprendimas „Dėl sodybinių sklypų tvirtinimo apylinkės gyventojams“ (b.l.18-38, t.2). Asmeninio ūkio žemės paženklinimo akte (b.l.216, t.2) įtvirtinta, kad atsakovui A. S. suteikta žemė paženklinta vietovėje tik 1994 m. balandžio 14 d. Klaipėdos apskrities valdytojo administracijos 1996 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr.2912 „Dėl pil. A. S. nuosavybės teisės į žemę (miško) atstatymo“ (b.l.206, t.2) 2 ha žemės grąžinta ekvivalentine natūra vietoj jo turėto 2 ha žemės sklypo ( - ) (b.l.207, t.2). Tuo tarpu Klaipėdos apskrities viršininko 1999-06-30 įsakymu Nr.1392 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo Kretingos rajone“ (b.l.39, t1) buvo patvirtintas Vydmanto kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas ir jame suformuotų žemės sklypų ribos. Tai reiškia , kad toje vietovėje iki tol nebuvo suformuota žemėnauda. Ginčo žemės sklypas atsakovui buvo suteiktas nesant patvirtinto žemės reformos žemėtvarkos projekto, neišsprendus ieškovų nuosavybės teisių atkūrimo klausimo.

21Įvertinus surinktus įrodymus, kolegija daro išvadą, kad 1991 spalio mėnesį, kai ieškovai įgijo teisę atstatyti nuosavybės teises į buvusią A. K. priklausiusią žemę, atsakovui A. S. nustatyta tvarka nebuvo suteiktas ir pažymėtas 2 ha žemės sklypas asmeniniam ūkiui ir vėliau atstatyta nuosavybės teisė ekvivalentine natūra, neišsprendus ieškovų prašymų dėl nuosavybės teisių atstatymo. Tuo buvo grubiai pažeista savininkų teisė į nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atstatymą natūra (1991 m. birželio 18 d. įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 1 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 4 straipsnio 4 dalis). Suformuotos teismų praktikos esmė yra ta, kad asmenų, kuriems žemė buvo suteikta asmeniniam ūkiui, interesai prioritetiškai ginami tik tuo atveju, kai ši žemė jiems buvo suteikta teisėtai, t.y. nepažeidžiant žemės suteikimo metu galiojusių teisės aktų. Kolegija sprendžia, kad atsakovui žemės sklypas buvo suteiktas pažeidžiant nustatytą tvarką.

22Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenys įrašomi, priėmus, be kita ko, teismo sprendimą ar nutartį. Esant tokioms aplinkybėms, kaip atskiras reikalavimas panaikinti žemės sklypo registraciją nesprendžiamas. Pakanka kreiptis į nuosavybės teisę įregistravusį VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą.

23Iš esmės patenkinus ieškovų reikalavimą proceso atnaujinimo byloje, iš atsakovų lygiomis dalimis priteisiamos bylinėjimosi išlaidos - ieškovės V. K. (b.l.115, t.11, b.l.11, t.10) sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 5 dalis). Iš atsakovų lygiomis dalimis priteisiamos valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Jos sudaro 67,50 Lt (b.l.5, t.11).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 371 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

25Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. vasario 3 d. sprendimą pakeisti. Panaikinti Klaipėdos apskrities valdytojo administracijos 1996-04-17 sprendimo Nr. 2912 „Dėl pil. A. S. nuosavybės teisės į žemę(mišką) atstatymo“. Likusią teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

26Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų A. S. (a.k( - ) gyv. ( - )) ir Klaipėdos apskrities viršininko administracijos (buveinė Danės g.17, LT-92117 Klaipėda) po 100 Lt V. K. (a.k( - ) gyv. ( - )). Priteisti iš atsakovų A. S. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) ir Klaipėdos apskrities viršininko administracijos (kodas 188608448, buveinė Danės g.7, LT-92117 Klaipėda) po 33,75 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovai D. K., V. K., Z. S., M. K., A. K. ieškiniu ir patikslintu ieškiniu... 3. Kretingos rajono apylinkės teismas 2004 m. spalio 4 d. sprendimu ieškinį... 4. Apeliaciniu skundu ieškovai D. K., V. K., Z. S., M. K., A. K. prašo... 5. 1. Teismas nevertino nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą... 6. A. K. priklausiusios žemės plote ir ji negalėjo būti priskirta prie laisvos... 7. 2. Kretingos rajono Kretingos apylinkės taryba nėra priėmusi sprendimų... 8. 3. Teismas, pritaikydamas ieškinio senatį neatsižvelgė į tai, kad ši byla... 9. 4. 2003-03-26 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas panaikina 2002-06-10 Kretingos... 10. Klaipėdos apskrities viršininko administracija atsiliepimu į apeliacinį... 11. Kretingos rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį... 12. Atsakovas A. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir... 13. Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. vasario 3 d. sprendimu Kretingos rajono... 14. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 15. Pareiškėjai D. K., V. K., Z. S., M. K., A. K. kreipėsi į Klaipėdos... 16. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. balandžio 23 d. nutartimi bylą pagal... 17. Šiaulių apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 24 d. nutartimi atsisakė... 18. Lietuvos Aukščiausiasis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjų D. K., V. K.,... 19. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 20. Kaip matyti iš apeliantų prašymo dėl proceso atnaujinimo, juos netenkina... 21. Įvertinus surinktus įrodymus, kolegija daro išvadą, kad 1991 spalio... 22. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1... 23. Iš esmės patenkinus ieškovų reikalavimą proceso atnaujinimo byloje, iš... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 371 straipsnio pirmosios dalies 2... 25. Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. vasario 3 d. sprendimą pakeisti.... 26. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų A. S. (a.k( - ) gyv. ( - )) ir...