Byla 2-8969-837/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Jasonas,

2sekretoriaujant Dianai Niaurienei,

3dalyvaujant pareiškėjui S. S., jo atstovui advokato padėjėjui Vadimui Makušinui,

4suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus atstovei Galinai Kuzmienei,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo S. S. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

6Pareiškėjas S. S. prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jisai laikotarpiu nuo 1977-12-01 iki 1979-10-09 dirbdamas Ūkiskaitinių mokymo įmonių susivienijime „Praktika“ liejimo bare operatoriumi – užpilėju, dirbo ypatingomis darbo sąlygomis. Juridinę reikšmę turintį faktą nustatyti reikalinga tikslu gauti didesnę senatvės pensiją.

7Pareiškime ir teismo posėdžio metu nurodė, kad 2003-11-28 raštu Nr. (5.29) 3-19331 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius informavo pareiškėją, kad priėmė sprendimą neskirti pareiškėjui kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas, nes jisai neįgijo minimalaus stažo dirbdamas ypatingomis darbo sąlygomis. Nors Ūkiskaitinių mokymo įmonių susivienijime „Praktika“ (vėliau UAB „Panevėžio praktika“) nepertraukiamai dirbo 12 metų, 9 mėnesius ir 29 dienas tame pačiame ceche – liejimo bare, jam darbas nuo 1977-12-01 iki 1979-10-09 liejimo bare operatoriumi – užpilėju nebuvo užskaitytas kaip darbas ypatingomis darbo sąlygomis. Pareiškėjas dirbo kartu su Liudu A. Z. ir V. A..

8Liudytojais apklausti L. A. Z. ir V. A., patvirtino pareiškėjo nurodytas aplinkybes ir nurodė, kad pareiškėjas laikotarpiu nuo 1977-12-01 iki 1979-10-09 dirbdamas Ūkiskaitinių mokymo įmonių susivienijime „Praktika“ liejimo bare operatoriumi – užpilėju, dirbo ypatingomis darbo sąlygomis.

9Suinteresuotas asmuo VSDFV Panevėžio skyriaus atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad iš pareiškėjo pateiktų dokumentų akivaizdu, kad jisai laikotarpiu nuo 1977-12-01 iki 1979-10-09 dirbo Ūkiskaitinių mokymo įmonių susivienijime „Praktika“ liejimo bare operatoriumi – užpilėju. Ar šis darbas yra laikytinas darbu ypatingomis darbo sąlygomis, galima spręsti ne tik iš pareigybės pavadinimo, bet ir iš tarifikacijos, kvalifikacijos. Šiuo atveju nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą nėra pagrindo, kadangi dokumentai patvirtinantys darbo faktą ir jo pobūdį yra išlikę, atkurti jų nėra pagrindo. Pareiškėjas turėtų kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrių, ir jam nepalankų atsakymą skųsti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir Panevėžio administraciniam teismui. Prašo bylą nutraukti.

10Pareiškimas nenagrinėtinas teisme. Civilinė byla nutrauktina.

11Civilinio proceso įstatymas ir suformuota teismų praktika numato, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik esant visumai aplinkybių: prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą, pareiškėjas negali kitokia, t.y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėjamas teisme (CPK 444, 445 straipsniai, LAT Senato 2005-12-29 nutarimo Nr. 56 1.2 punktas).

12Nustatyta, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius informavo pareiškėją, kad priėmė sprendimą neskirti pareiškėjui kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas, nes neįgijo minimalaus stažo dirbdamas ypatingomis darbo sąlygomis (b.l. 5). Pareiškėjas šio sprendimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai neskundė.

13Valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo laikotarpiai įrodomi dokumentais, numatytais 1994-11-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1156 patvirtintų Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų (toliau tekste – Nuostatų) 23 punkte. Viena iš dokumentų rūšių, įrodančių asmens darbo stažą, yra valstybinės archyvų sistemos įstaigų ar savivaldybių archyvų pažymos, patvirtintos vadovo parašu ir antspaudu, arba šiose įstaigose ir archyvuose saugomų dokumentų nuorašai ar išrašai (Nuostatų 23.4 p.).

14Atsižvelgiant į nurodytų norminių aktų nuostatas ir įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, pareiškėjo, suinteresuoto asmens atstovės paaiškinimus, liudytojų parodymus, darytina išvada, kad pareiškėjas turi dokumentus, patvirtinančius, kad jisai laikotarpiu nuo 1977-12-01 iki 1979-10-09 dirbo Ūkiskaitinių mokymo įmonių susivienijime „Praktika“ liejimo bare operatoriumi – užpilėju. Apie darbo pobūdį ypatingomis darbo sąlygomis, galima spręsti iš išlikusių dokumentų, todėl toks faktas teismine tvarka negali būti nustatomas. Esant nurodytoms aplinkybėms pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme, todėl civilinė byla nutrauktina (CPK 445 str., 293 str. 1 d. 9 p.).

15Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos nepriteisiamos (Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 6 d.).

16Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 293 straipsnio 1 punktu, 294, 295, 445 straipsniais, teismas

Nutarė

17Civilinę bylą pagal pareiškėjo S. S., a.k. ( - ) pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nutraukti.

18Išaiškinti pareiškėjui, kad dėl darbo ypatingomis darbo sąlygomis laikotarpiu nuo 1977-12-01 iki 1979-10-09 Ūkiskaitinių mokymo įmonių susivienijime „Praktika“ liejimo bare operatoriumi – užpilėju pobūdžio nustatymo ir draudžiamųjų pajamų įskaitymo tikslu gauti didesnę senatvės pensiją jisai turi kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrių.

19Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui atskiruoju skundu, skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai