Byla e2-13825-872/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Fausta Vitkienė,

2sekretoriaujant Gintarei Jusčiūtei,

3dalyvaujant ieškovui G. B., jo atstovui advokatui Aivarui Giliui,

4atsakovei N. Č., atsakovų atstovui advokato padėjėjui Andriui Dobrovolskiui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo G. B. ieškinį atsakovams N. Č. ir J. Č., tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų - UAB „Šilėja“ ir „Swedbank P&C Insurance AS“, Lietuvoje veiklą vykdančiam per „Swedbank P&C Insurance AS“ filialą, dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

6ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir dubliku, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 1029 EUR žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad jam nuosavybės teise priklauso butas, esantis (duomenys neskelbtini. Virš ieškovo buto esančiame atsakovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančiame bute, ( - ) įvyko dvi vandentiekio avarijos. 2015-08-17 trūko nuotekų stovo trišakis, o 2015-08-19 trūko karšto vandens cirkuliacinis vamzdis, kuris buvo prarūdijęs. UAB „Šilėja“, kaip daugiabutį eksploatuojanti įmonė, likvidavo avarijos priežastis. UAB „Šilėja“ savo rašte 2016-01-04 pateikė išvadą, jog tikėtina, kad nuotekų vamzdžio trišakis jau buvo trūkęs seniai, ir besiskverbdamas vanduo į betoną sudarė palankias sąlygas metalinio karšto vandens cirkuliacinio vamzdžio korozijai. Šių avarijų metu buvo aplietas ieškovo butas (koridorius ir vienas kambarys). Ieškovas ne kartą žodžiu kreipėsi į atsakovę N. Č., prašydamas sutvarkyti virtuvinio vandentiekio ir nuotekų stovus, kadangi šie nesandarūs, todėl ieškovo bute sunkiasi vanduo, tačiau atsakovė į šiuos perspėjimus nereagavo, kol galiausiai įvyko dvi avarijos ir ieškovas patyrė nuostolių. Pagal 2016-02-17 sudarytą lokalinę sąmatą ieškovui prireiks 929 EUR sumos, siekiant suremontuoti butą iki būklės, buvusios prieš avarijas, taip pat jis 100 EUR sumokėjo už nuostolių įvertinimą ir sąmatos parengimą. Ieškovas prašo priteisti šią sumą iš atsakovų solidariai.

7Atsiliepime į ieškinį ir triplike atsakovai su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad minimos avarijos įvyko ne atsakovų bute, o bendrojo naudojimo vamzdynuose ties perdanga tarp 3-4 namo aukštų (tarp ieškovo ir atsakovų buto), todėl žalos patyrė ir atsakovai. UAB „Šilėja“ 2015-08-18 ir 2015-08-20 defektiniuose aktuose nurodyta, jog gedimas - bendro naudojimo inžineriniuose tinkluose. Atsakovų bute esanti techninė spinta (šachta) bei per ją einantys bendrojo naudojimo vamzdynai yra bendroji dalinė visų namo gyventojų nuosavybė. Nesutiko su ieškovo teiginiu, jog bute jau keli metai iki įvykio sunkėsi vanduo ir kad jis dėl to ne kartą kreipėsi į atsakovę. Teigė, jog pirmą kartą į atsakovę ieškovas kreipėsi tik po 2015 m. rugpjūčio 17-19 d. įvykių, prašydamas atlyginti žalą. Pažymėjo, jog užliejimo priežastis savo sąskaita pašalino UAB „Šilėja“ ir atsakovai už šiuos likvidavimo darbus nemokėjo. Atsakovai neatliko jokių neteisėtų veiksmų bei neprisidėjo prie žalos atsiradimo. Teigė, jog yra netinkami atsakovai šioje byloje.

8Tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

9Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas prašė ieškinį tenkinti procesiniuose dokumentuose nurodytais motyvais. Nesutiko su atsakovų teiginiu, jog jie yra netinkami atsakovai. Teigė, jog vamzdyno trišakis yra virš butų perdangos ir yra atsakovų buto ribose. Pažymėjo, jog UAB „Šilėja“ darbuotojai, atvykę apžiūrėti vandentiekio avarijos vietos, jos negalėjo pasiekti, nes trukdė atsakovų koridoriuje stovinti drabužių spinta. UAB „Šilėja“ kaip namo administratorius neturi nei teisinių, nei fizinių galimybių patekti į atsakovų butą ir stumdyti jame esančius baldus, todėl atsakovų teiginiai, jog jiems nekyla civilinė atsakomybė yra nepagrįsti.

10Teismo posėdžio metu atsakovė ir atsakovų atstovas prašė ieškinį atmesti procesiniuose dokumentuose išdėstytais motyvais. Teigė, jog yra netinkami atsakovai šioje byloje, nes pagal ieškovo reikalavimą tinkamas atsakovas - UAB „Šilėja“.

11Ieškinys atmestinas.

12Byloje nustatyta, kad butas, esantis ( - ), bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso atsakovams N. Č. ir J. Č. (elektroninės b.l. 10-11). 2015-08-17 trūko nuotekų stovo trišakis, o 2015-08-19 trūko karšto vandens cirkuliacinis vamzdis ir buvo užlietas apačioje esantis butas Nr. ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso ieškovui (elektroninės b.l. 4, 36, 37). UAB „Šilėja“ 2015-08-18 defektiniame akte Nr. 43419 nurodė, jog: „gautas UAB „Grinda“ pranešimas – trūkęs virtuvės kanalizacijos trišakis tarp 3 ir 4 aukštų. ( - ) buto koridoriuje ir virtuvėje matomos užpylimo dėmės – nesandarus virtuvės kanalizacijos stovas. Išvada - gedimas bendro naudojimo inžineriniuose tinkluose“ (elektroninės b.l. 36). UAB „Šilėja“ 2015-08-20 defektiniame akte Nr. 43448, 43478 nurodė, jog „pagal UAB „Grinda“ pranešimą - drėgsta techninėje spintoje. Nustatyti defektai – teka karšto vandens cirkuliacinis vamzdis perdangoje tarp 3-4 aukštų ( - ) butų). ( - ) buto koridoriuje drėgnos grindys, ( - ) buto koridoriuje ir virtuvėje matomos užpylimo dėmės, tikėtina užlieta ir kiti žemiau esantys butai. Gedimas - bendro naudojimo inžineriniuose tinkluose“ (elektroninės b.l. 37). Nors butas Nr. ( - ) buvo apdraustas trečiojo asmens „Swedbank P&C Insurance AS“, Lietuvoje veiklą vykdančiam per „Swedbank P&C Insurance AS“ filialą, su atsakovu J. Č. sudaryta 2014-11-13 Gyventojų turto draudimo sutartis, tačiau byloje nėra duomenų apie tai, ar draudikui buvo pranešta apie įvykį (elektroninės b.l. 34-35). Pagal atsakovės paaiškinimus teismo posėdyje nustatyta, jog jai nebuvo žinoma apie buto draudimą, o atsakovas J. Č. savo gyvenamąją vietą yra nurodęs kitu adresu ( - ) (elektroninės b.l. 34).

13Ieškovas teigė, jog jam padarytą žalą sudaro remonto pagal lokalinę sąmatą suma - 929 EUR, siekiant suremontuoti ieškovo butą iki būklės, buvusios prieš avarijas, taip pat 100 EUR suma už nuostolių įvertinimą ir sąmatos parengimą. 2016-02-17 lokalinėje sąmatoje, sudarytoje pagal 2015 m. spalio mėnesio kainas, apskaičiuota, jog buto remonto darbai turėtų kainuoti 929 EUR su PVM (elektroninės b.l. 5-6, 13-14). Ieškovas taip pat pateikė atsakovei rašytą pretenziją dėl nuostolių atlyginimo, kuri buvo įteikta atsakovei registruota pašto siunta 2016-01-11 bei UAB „Šilėja“ 2016-01-04 raštą ieškovui, kuriame nurodyta, jog 2015-08-17 buvo trūkęs nuotekų stovo trišakis tarp ( - ) ir ( - ) buto, o 2015-08-19 perdangoje tarp ( - ) ir ( - ) butų prarūdijo karšto vandens cirkuliacinis vamzdis. Tikėtina, jog nuotekų vamzdžio trišakis jau buvo trūkęs seniai ir besiskverbdamas vanduo į betoną sudarė palankias sąlygas metalinio karšto vandens cirkuliacinio vamzdžio korozijai (elektroninės b.l. 9, 12).

14Bylose dėl žalos atlyginimo turi būti įrodytos tokios teisinės aplinkybės: žala (nuostoliai), neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp žalos ir neteisėtų veiksmų bei kaltė, jeigu žala atlyginama kaltės pagrindu. Tokio pobūdžio bylose ieškovas turi įrodyti žalos faktą ir dydį, neteisėtus atsakovo veiksmus (neveikimą) bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Ieškovas, reikalaudamas žalos atlyginimo, vadovaujasi CK 6.266 straipsnio nuostatomis. Pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės, t. y. kad žala atsirado dėl force majeure (nenugalimos jėgos) arba nukentėjusiojo tyčios ar didelio neatsargumo. Nurodytoje teisės normoje nustatyta deliktinė civilinė atsakomybė be kaltės, t. y. atsakomybei atsirasti pakanka, kad būtų nustatytos trys civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, padaryta žala ir priežastinis ryšys tarp veiksmų ir žalos. Statinių savininko (valdytojo) deliktinei civilinei atsakomybei atsirasti kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, nenustatinėjama (CK 6.248 str. 1 d., 6.266 str. 1 d.).

15Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga (CK 4.82 straipsnio 1 dalis). Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba CK 4.84 str. nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių (CK 4.83 str. 3 d.). Turto paprastojo administravimo atveju administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus turtui išsaugoti arba jo naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti (CK 4.239 str.). CK 4.84 str. 8 d. nustatyta, kad bendrojo naudojimo objektų administratorius administruoja bendrojo naudojimo objektus pagal Vyriausybės patvirtintus nuostatus. 2001-05-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 603 buvo patvirtinti Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai, kurių 3 punkte nurodyta, jog pagrindinis administratoriaus uždavinys – administruoti namo bendrojo naudojimo objektus – užtikrinti jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus.

16UAB „Šilėja“ Eksploatavimo ir remonto tarnyba 2015-08-18 ir 2015-08-20 defektiniuose aktuose nurodė, jog priežastis, dėl kurios atsirado defektai – gedimas bendro naudojimo inžineriniuose tinkluose. 2015-08-18 aktą pasirašė UAB „Šilėja“ darbuotojas P. G., o 2015-08-20 defektinį aktą pasirašė UAB „Šilėja“ darbuotojas M. S. (elektroninės b.l. 36, 37). UAB „Šilėja“ 2016-01-04 rašte ieškovui, taip pat nurodyta, jog 2015-08-17 trūko nuotekų stovo trišakis tarp ( - ) ir ( - ) buto, o 2015-08-19 perdangoje tarp ( - ) ir ( - ) butų prarūdijo karšto vandens cirkuliacinis vamzdis, <...> besiskverbdamas vanduo į betoną sudarė palankias sąlygas metalinio karšto vandens cirkuliacinio vamzdžio korozijai (elektroninės b.l. 9, 12).

17Teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas UAB „Šilėja“ darbų vykdytojas-dispečeris G. Š. patvirtino, jog abu šiuos defektinius aktus jis užpildė pagal UAB „Grinda“ ir savo darbuotojų pranešimus. Teigė, jog minėti vamzdžių įtrūkimai – perdangoje tarp 3 ir 4 aukšto. Paaiškino, jog bendrojo naudojimo vamzdžių profilaktikos darbai atliekami, jeigu įeinama į butą. Liudytojas santechnikas M. S. paaiškino, jog 2015 m. rugpjūčio mėn. 17 d. pakeitė kanalizacijos vamzdį, buvo šlapios grindys, kai vėl buvo iškviesti kitą dieną - išmušė perdangą ir pakeitė cirkuliacinį vamzdį, kuris buvo surūdijęs. Teigė, jog dėl kanalizacijos vamzdžio trišakio trūkimo galėjo lašėti dieną ar dvi, bet ne savaitę. Liudytojas santechnikas P. G. patvirtino, jog dėl pirmo įvykio daužė perdangą, keitė kanalizacijos vamzdį. Tvirtino, jog dirba kitame name, kuriame pagal galimybes yra atliekami profilaktiniai patikrinimai.

18Teismo vertinimu, 2015-08-17 trūkęs nuotekų stovo trišakis (kanalizacijos vamzdis) bei 2015-08-19 trūkęs karšto vandens cirkuliacinis vamzdis yra priskirtini prie bendrojo naudojimo inžinierinių tinklų. Pažymėtina, jog UAB „Šilėja“, kaip bendrojo naudojimo patalpų administratorius, turi vykdyti organizacines ir technines priemones pastato bendro naudojimo objektams išsaugoti, jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog byloje nėra pateikta jokių duomenų, apie tai, kad UAB „Šilėja“ vykdė nuolatinius stebėjimus apie bendros inžinerinės įrangos būklę, įvertinus gyvenamojo namo eksploatavimo metus (25 m.). Teismo posėdžio metu tiek ieškovas, tiek atsakovė teigė, jog visą laiką, kiek jie gyvena, į jų butus nebuvo užėję UAB „Šilėja“ atstovai dėl vamzdyno profilaktinio patikrinimo. UAB „Šilėja“ darbuotojai neneigė, jog turėtų būti atliekami profilaktiniai patikrinimai, tačiau patvirtino, jog jie neatliekami, nes gyventojai neįsileidžia į butus, o be to, sutampa jų ir gyventojų darbo laikas, todėl nėra objektyvios galimybės užeiti į butus.

19Nors namo bendrųjų inžinerinių konstrukcijų ir kitų bendrojo naudojimo objektų savininkai yra butų savininkai, tačiau būtent UAB „Šilėja“ pavesta administruoti bendrojo naudojimo objektus, jais rūpintis bei juos prižiūrėti. Nustatyta, jog UAB „Šilėja“ darbuotojai defektiniuose aktuose nurodė, jog ginčo defektų atsiradimo priežastis – gedimas bendro naudojimo inžineriniuose tinkluose. Jie nenustatė, jog atsakovai savo tyčiniais/netyčiniais veiksmais būtų sukėlę avariją. 2015-08-18 defektiniame akte įrašytas nustatytas defektas – ( - ) buto koridoriuje ir virtuvėje matomos užpylimo dėmės – nesandarus virtuvės kanalizacijos stovas. 2015-08-20 defektiniame akte įrašytas defektas – teka karšto vandens cirkuliacinis vamzdis perdangoje tarp 3-4 aukštų ( - )-(duomenys neskeltini) butų). ( - ) buto koridoriuje drėgnos grindys, ( - ) buto koridoriuje ir virtuvėje matomos užpylimo dėmės (elektroninės b.l. 36, 37). Tai patvirtina atsakovų teiginius, jog dėl minimų avarijų jų butas taip pat nukentėjo. UAB „Šilėja“ darbuotojai teismo posėdyje patvirtino, jog karšto vandens vamzdis buvo surūdijęs dėl natūralaus susidėvėjimo (korozijos). Avarijas likvidavo UAB „Šilėja“ darbuotojai ir byloje nėra duomenų apie tai, kad UAB „Šilėja“ būtų paprašiusi atsakovų atlyginti nuostolius (CPK 178, 185 str.).

20Ieškovas teigė, jog iš viršutinio atsakovų buto į jo butą jau keli metai iki minimų avarijų sunkėsi vanduo ir jis ne kartą kreipėsi į atsakovę dar iki 2015 m. rugpjūčio mėn. įvykusių užliejimų. Šią aplinkybę jis įrodinėjo savo paties paaiškinimais ir savo dukters J. B. parodymais. Liudytojos J. B. parodymai vertintini kritiškai, nes ji yra ieškovui artimas asmuo, be to, vasaromis kartu su ja šiame bute gyvenantis draugas, liudijęs teismo posėdyje, A. R. nepatvirtino ieškovo teiginio, jog iš viršutinio buto ir iki minimų įvykių sunkėsi vanduo. Be to, į bylą ieškovo pateikta atsakovei rašyta pretenzija jai buvo įteikta tik 2016-01-11 (elektroninės b.l. 9). Taip pat atsižvelgtina į UAB „Šilėja“ santechniko M. S. paaiškinimus teismo posėdyje, jog dėl kanalizacijos vamzdžio trišakio trūkimo galėjo lašėti dieną ar dvi, bet ne savaitę. Pagal bylos duomenis nustatyta, jog atsakovų bute vandens prasiskverbimas pastebėtas tik 2015-08-17. Atsakovai, pastebėję vandens pratekėjimą iš karto kreipėsi į avarinę tarnybą bei namą administruojančią UAB „Šilėja“. Darytina išvada, jog ieškovas nepateikė į bylą patvirtinančių įrodymų, jog iš atsakovų buto vanduo lašėjo ir iki ginčo įvykių, todėl konstatuotina, jog ieškovas šios aplinkybės neįrodė (CPK 178, 185 str.).

21Pagal byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog abi avarijos įvyko už atsakovų atsakomybės ribų - dėl gedimo bendro naudojimo inžineriniuose tinkluose. Nenustačius atsakovų neteisėtų veiksmų (neveikimo), kaip vienos ši civilinės atsakomybės sąlygų, negalima konstatuoti ir kitos civilinės atsakomybės sąlygos- priežastinio ryšio tarp veiksmų (neveikimo) ir ieškovui padarytos žalos. Taigi, šiuo atveju, kai žalos padaryta vienam iš bendrasavininkų dėl defekto bendrojoje dalinėje pastato savininkų nuosavybėje CK 6.266 str. nuostatos netaikytinos. Tokiu atveju, žala turėtų būti atlyginama bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais. Pažymėtina, jog ieškovą nuo pat bylos nagrinėjimo pradžios atstovavo profesionalus teisininkas – advokatas, tačiau ieškovas neprašė įtraukti dar vieną atsakovą bei nesutiko su atsakovų atstovo siūlymu pakeisti nurodytus atsakovus į tinkamą atsakovą - UAB „Šilėja“ (CPK 45 str.).

22Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog ieškovo ieškinys atsakovams yra nepagrįstas, todėl atmestinas (CK 4.82 str., 4.84, 4.239 str.).

23Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas; išlaidos priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijoje dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 1, 2 d.). Atsakovai patyrė 520 EUR bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 300 EUR už atsiliepimo į ieškinį surašymą, 180 EUR už tripliko surašymą, 40 EUR už atstovavimą teismo posėdyje. Nagrinėjamu atveju, prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidų dydis neviršija rekomenduotino, yra protingas ir pagrįstas, todėl 520 EUR išlaidų suma už advokato padėjėjo paslaugas priteistina atsakovams iš ieškovo (CPK 93 str., 98 str.).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, teismas

Nutarė

25Ieškinį atmesti.

26Priteisti iš ieškovo G. B., a.k. ( - ) atsakovų N. Č., a.k. ( - ) ir J. Č., a.k. ( - ) naudai 520 EUR bylinėjimosi išlaidų.

27Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos skundžiamas, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Fausta Vitkienė,... 2. sekretoriaujant Gintarei Jusčiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovui G. B., jo atstovui advokatui Aivarui Giliui,... 4. atsakovei N. Č., atsakovų atstovui advokato padėjėjui Andriui... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo G. B.... 6. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir dubliku, prašydamas priteisti... 7. Atsiliepime į ieškinį ir triplike atsakovai su ieškiniu nesutiko ir prašė... 8. Tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį nepateikė.... 9. Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas prašė ieškinį tenkinti... 10. Teismo posėdžio metu atsakovė ir atsakovų atstovas prašė ieškinį... 11. Ieškinys atmestinas. ... 12. Byloje nustatyta, kad butas, esantis ( - ), bendrosios jungtinės nuosavybės... 13. Ieškovas teigė, jog jam padarytą žalą sudaro remonto pagal lokalinę... 14. Bylose dėl žalos atlyginimo turi būti įrodytos tokios teisinės... 15. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios... 16. UAB „Šilėja“ Eksploatavimo ir remonto tarnyba 2015-08-18 ir 2015-08-20... 17. Teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas UAB „Šilėja“ darbų... 18. Teismo vertinimu, 2015-08-17 trūkęs nuotekų stovo trišakis (kanalizacijos... 19. Nors namo bendrųjų inžinerinių konstrukcijų ir kitų bendrojo naudojimo... 20. Ieškovas teigė, jog iš viršutinio atsakovų buto į jo butą jau keli metai... 21. Pagal byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog abi avarijos įvyko... 22. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog ieškovo... 23. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260... 25. Ieškinį atmesti.... 26. Priteisti iš ieškovo G. B., a.k. ( - ) atsakovų N. Č., a.k. ( - ) ir J.... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos skundžiamas, paduodant...