Byla 2-610-496/2014
Dėl neteisėtu medžių kirtimu padarytos žalos aplinkai

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Valčiukienė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės miškų tarnybos ieškinį atsakovui A. L. dėl neteisėtu medžių kirtimu padarytos žalos aplinkai ir

Nustatė

2Ieškovė Valstybinė miškų tarnyba ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo A. L. 24890,88 Lt už aplinkai padarytą žalą. Prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškinys tenkintinas.

4Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų – 2013 m. lapkričio 6 d. administracinio teisės pažeidimo protokolo Nr. 13 AM 086499, 2013 m. gruodžio 4 d. Kelmės rajono apylinkės teismo nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.3.619-446/2013, 2013 m. lapkričio 6 d. aplinkai padarytos žalos dydžio apskaičiavimo Nr. S-6K-06-33, 2013 m. rugpjūčio 23 d. Kirtimo biržos brėžinio, 2013 m. rugpjūčio 23 d. Iškirsto kelmų apmatavimo akto, 2013 m. rugpjūčio 29 d. Biržos taksavimo lapo Nr. 47, 2014 m. vasario 17 d. pretenzijos dėl neteisėtu medžių kirtimu padarytos 24890,88 Lt žalos aplinkai Nr. S-6K-06-02-05, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo ir žemės sklypo plano matyti, kad atsakovas A. L. nuo 2013 m. balandžio mėnesio iki 2013 m. rugpjūčio mėnesio, neturėdamas nustatytos formos leidimo kirsti mišką, asmeninės nuosavybės teise priklausančioje miško valdoje, esančioje ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), plynu kirtimu iškirto 0,70 ha miško plotą, (230 vnt. pušies medžių, kurių bendras tūris 274,84 m3 ir 16 vnt. eglių, kurių bendras tūris 21,48 m3, iš viso iškirsdamas augančių medžių, kurių bendras tūris yra 296,32 m3 , tuo padarydamas aplinkai 24890,88 Lt žalą.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 799 „Dėl privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“ 20 punktu, kirsti egles ir pušis yra privalomas nustatytos formos leidimas kirsti mišką. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovas reikiamo leidimo neturėjo, todėl, veikdamas neteisėtai, padarė žalą aplinkai. Vadovaujantis Fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veikla miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 521 „Dėl fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo tvarkos bei fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos miško valdytojų, savininkų ir naudotojų miškui, turtui ar interesams atlygintino dydžio patvirtinimo“ nuostatais, paskaičiuota 24890,88 Lt žala, kurią atsakovas padarė aplinkai, neteisėtai iškirsdamas mišką. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.263 str. kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 23 str. numato, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, padarę žalos miško valdytojų, savininkų ir naudotojų miškui, kitam turtui ir teisėtiems interesams ar miškui, kaip aplinkos objektui, privalo visiškai ją atlyginti arba, jeigu yra galimybė, atkurti iki pažeidimo buvusią būklę. Kadangi ieškovė kreipėsi į teismą dėl žalos atlyginimo, teismas daro išvada, kad atsakovas neatlygino ieškovei žalos, kurią padarė neteisėtai iškirsdamas 296,32 m3 miško, todėl ieškinys dėl 24890,88 Lt žalos atlyginimo pripažįstamas pagrįstu ir yra tenkinamas.

6Pagal Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 1 dalį bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimo daliai. Ieškinys patenkinamas visiškai, todėl bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 373 Lt dydžio žyminis mokestis (24890,88 Lt x 3% / 2), nuo kurio mokėjimo ieškovas Lietuvos Respublikos CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta tvarka yra atleistas, priteisiamas valstybei iš atsakovo (Lietuvos Respublikos CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 ir 7 punktas). Valstybei iš atsakovo taip pat priteisiamos valstybės turėtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios sudaro 3,30 Lt (Lietuvos Respublikos CPK 96 str.).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262-263 straipsniais ir 428 straipsniu, teismas

Nutarė

8Ieškinį tenkinti.

9Priteisti iš A. L., a. k. ( - ) Valstybinei miškų tarnybai, juridinio asmens kodas ( - ), 24890,88 Lt (dvidešimt keturis tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt litų 88 centus) skolos.

10Priteisti iš A. L., a. k. ( - ) valstybei 376,30 Lt (tris šimtus septyniasdešimt šešis litus 30 centų) bylinėjimosi išlaidų.

11Atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

12Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

13Preliminarus sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

14Nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai.

Proceso dalyviai