Byla e2-17071-894/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė,

2rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ dėl skolos priteisimo

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 6196,08 Eur skolą, 18,59 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė nurodė, kad 2013 m. balandžio 18 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta Paslaugų teikimo sutartis (toliau - ir Sutartis), kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo atlikti atsakovės energetinio, mechaninio, vielos cecho, vinių cecho, garažo padalinių ir teritorijos, esančių „( - )“, valymą, o atsakovė įsipareigojo sumokėti už suteiktas paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka. Ieškovė Sutartyje nurodytas paslaugas teikė tinkamai, nustatytais terminais, kokybiškai ir pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus. Atsakovė už suteiktas paslaugas jokių pretenzijų nereiškė, tačiau su ieškove neatsiskaitė ir liko skolinga 6196,08 Eur. Be to, Sutarties 3.5 punktu atsakovė įsipareigojo už kiekvieną uždelstą dieną ieškovei mokėti 0,02 proc. delspinigius nuo vėluojamos sumos, delspinigių suma sudaro 18,59 Eur.

6Teismas

konstatuoja:

72013 m. balandžio 18 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta Paslaugų teikimo sutartis Nr. 10693-S-2013-35 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti atsakovės energetinio, mechaninio, vielos cecho, vinių cecho, garažo padalinių ir teritorijos, esančių „( - )“, valymą, o atsakovė įsipareigojo sumokėti už suteiktas paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka.

82015 m. liepos 1 d., 2016 m. sausio 1 d., 2016 m. liepos 1 d. ieškovė ir atsakovė sudarė Sutarties pakeitimus. Ieškovė už atliktas paslaugas išrašė atsakovei 2017 m. kovo 31 d. PVM sąskaitą faktūrą, kurios atsakovė neapmokėjo, atsakovė yra skolinga ieškovei 6196,08 Eur skolos.

9Šalys sutarties 3.5 Sutarties punktu susitarė, kad atsakovė priima paslaugų teikėjos - ieškovės atliktus darbus, pasirašydama pateiktą sąskaitą. Atsakovė, pasirašydama sąskaitą, patvirtina, jog paslaugų teikėja – ieškovė, darbus atliko tinkamai, darbai yra atlikti kokybiškai, laiku, be trūkumų, jie yra perduoti atsakovei, o atsakovė juos priėmė. Atskiras atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas nėra sudaromas. Sutarties 3.6 punktas nustato, kad atsakovei atsisakius pasirašyti pateiktą sąskaitą ar jos nepasirašius ir 5 (penkių) dienų bėgyje nepareiškus paslaugų teikėjai - ieškovei tokio atsisakymo motyvų raštu, vienašališkai paslaugų teikėjo pasirašyta sąskaita prilyginama dokumentui, patvirtinančiam apie atliktų darbų tinkamą perdavimą atsakovei. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovei buvo pateikta sąskaita apmokėti už suteiktas paslaugas, iš atsakovės priteistina 6196,08 Eur skolos už ieškovės suteiktas paslaugas.

10Šalys Sutarties 3.5 punktu susitarė, kad už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną atsakovė turi mokėti ieškovei 0,02 proc. delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos. Viso delspinigių suma sudaro 18,59 Eur. Atsakovė laiku pateiktos sąskaitos neapmokėjo, todėl ieškovė pagrįstai prašo priteisti delspinigius.

11Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytą, iš atsakovės priteistina 6196,08 Eur skola, 18,59 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso (toliau – ir CK) CK 6.37 str. 2 d., 6.38 str., 1 d., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str. 2 d., 6.716 str. 1 d., 6.720 str. 1 d., Sutarties 3.5 p, 3.6 p.).

12Ieškovės ieškinyje išdėstytus reikalavimus patvirtina: Paslaugų teikimo sutartis Nr. 10693-S-2013-35 ir jos priedas Nr. 1, 2015 m. liepos 1 d. 2016 m. sausio 1 d., 2016 m. liepos 1 d., Paslaugų teikimo sutarties Nr. 10693 Pakeitimai, 2017 m. kovo 31 d. PVM sąskaita faktūra, 2017 m. gegužės 15 d. raštas.

13Patenkinus ieškinį visiškai iš atsakovės ieškovei priteistinas 70,00 Eur žyminis mokestis, mokamas bylą nagrinėjant dokumentinio proceso tvarka, ieškinį pateikiant per elektroninio ryšio priemones, taip pat 272,25 Eur už advokato paslaugas, iš viso 342,25 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 p. ir 7 d., 93 str. 1 d. ir 3 d.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 424 straipsniu, 428 straipsniu,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), 6196,08 Eur (šešių tūkstančių vieno šimto devyniasdešimt šešių eurų 08 ct) skolą, 18,59 Eur (aštuoniolika eurų 59 ct) delspinigių, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (6214,67 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. gegužės 25 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 342,25 Eur (tris šimtus keturiasdešimt du eurus 25 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Reikalavimas atsakovei: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui pateikti motyvuotus prieštaravimus. Teismas nurodo, kad jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei bus išduotas vykdomasis raštas.

18Informuoti atsakovę apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jei prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

19Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

20Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jei per Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą atsakovė nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

Proceso dalyviai