Byla 2A-1782-264/2011
Dėl subnuomos sutarties nutraukimo, įsiskolinimo ir netesybų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Baubienės, kolegijos teisėjų Virginijos Gudynienės ir Žibutės Budžienės, sekretoriaujant Onai Martinaitytei, dalyvaujant ieškovo A. T. atstovei advokatei Neringai Grubliauskienei, atsakovui L. R., trečiajam asmeniui V. T., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo A. T. ir atsakovo L. R. apeliacinius skundus dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. T. ieškinį atsakovui L. R., tretieji asmenys V. T., G. T., dėl subnuomos sutarties nutraukimo, įsiskolinimo ir netesybų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas A. T. patikslintu ieškiniu (1t.b.l. 102-108) prašė nutraukti neterminuotą 2006-06-15 privačios subnuomos sutartį Nr. 06-16, sudarytą tarp A. T. ir L. R. ir įpareigoti L. R. perduoti žemės sklypą, esantį ( - ) su žemės sklypo planu A. T.; įpareigoti L. R. perduoti žemės sklypą, esantį ( - ) su žemės sklypo planu; priteisti A. T. iš L. R. 745,20 Lt nuomos mokesčio bei 1000 Lt baudą už sutarties 2006-06-15 Nr. 06-15 pažeidimą; priteisti A. T. iš L. R. 660,00 Lt nuomos mokesčio bei 1000 Lt baudą už sutarties 2006-06-15 Nr. 06-16 pažeidimą; priteisti A. T. naudai iš L. R. bylinėjimosi išlaidas bei 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo.

3Kauno rajono apylinkės teismas 2011 m. gegužės 11 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies; nutraukė neterminuotą 2006-06-15 žemės subnuomos sutartį Nr. 06-16 sudarytą tarp A. T. ir L. R. dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), subnuomos ir įpareigojo L. R. perduoti šį žemės sklypą su žemės sklypo planu; įpareigojo L. R. perduoti žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), su žemės sklypo planu; priteisė iš L. R. 500 Lt baudą už 2006-06-15 sutarties Nr. 06-15 pažeidimą ir 250 Lt baudą už 2006-06-15 sutarties Nr. 06-16 pažeidimą, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 750 Lt sumos nuo 2010-08-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 51 Lt žyminio mokesčio A. T. bei 10 Lt išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą valstybei; ieškinio reikalavimus priteisti 745,20 Lt nuomos mokesčio pagal sutartį Nr. 06-15 ir nuomos mokestį 660 Lt pagal nuomos sutartį Nr. 06-16 atmetė; priteisė iš A. T. 1560 Lt atstovavimo išlaidų L. R. bei 35 Lt už procesinių dokumentų įteikimą valstybei. Teismas nustatė, kad atsakovas pagal sutartį Nr. 06-15 17 punktą nepranešė subnuomotojui raštu prieš tris mėnesius apie ketinimą pratęsti sutartį, 2009 m. rudenį ir 2010 m. rudenį pasėjo pasėlius, kurie bus nuimti 2011 m. rudenį. Atsakovas pripažino aplinkybę, kad naudojosi šiuo sklypu ir iki rašytinės sutarties sudarymo, tačiau nuomos mokesčio nemokėjo. Ieškovas neprieštaravo, kad sutartis Nr. 06-16 , kuri turėjo pasibaigti 2007-06-30, taptų neterminuota. Ieškovas 2010-01-01 atsakovui pareiškė ikiteisminę pretenziją dėl neterminuotos subnuomos sutarties Nr. 06-16 nutraukimą neteismine tvarka. Atsakovas pripažino aplinkybę, kad ir šiuo sklypu naudojasi iki šiol – yra pasėjęs grūdines kultūras, kurios pagal oro sąlygas turėtų būti nuimamos 2011 m. vasarą. Atsakovas 2010-01-08 sumokėjo 990 Lt nuomos mokestį pagal sutartį Nr. 06-16 už 2008-2009 m. Teismas nurodė, kad viena iš esminių Sutarties Nr. 06-16 sąlygų yra tai, jog subnuomininkas neturi teisės be subnuomotojo sutikimo sėti pasėlius, kurių derlius bus nuimamas sekančiais metais, tačiau atsakovas apsėjo žemės sklypą, neturėdamas subnuomotojo sutikimo. Atsakovo teigimu, jam nebuvo žinomos žemės sklypo ribos, todėl apsėjo visą 23 ha žemės sklypą. Sutartis 06-16 buvo sudaryta tik vienerių metų laikotarpiui, todėl pagrįstas ieškovo argumentas, kad atsakovo veiksmai pažeidė jų bendrai suderintą valią. Ieškovas tinkamai pranešė atsakovui apie sutarties 06-16 nutraukimą bei tokio veiksmo pagrindą. Ieškovo argumentus patvirtino ir ta aplinkybė, kad ieškovas yra įregistravęs ūkininko ūkį. Teismas sprendė, kad tikėtina, jog sudarant sutartį buvo perduotas žemės sklypo planas (ar jo kopija), todėl jis turi būti grąžintas ieškovui.

4Teismas nurodė, kad subnuomos sutartyse šalys numatė, kad šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, kitai šaliai moka 1000 Lt už patirtus tiesioginius nuostolius. Ieškovas tiesioginiais nuostoliais įvardijo riboženklių sunaikinimą, tačiau riboženkliai nėra įvardinti sutartyje, dėl jų šalys niekaip nesusitarė, ieškovas reikalavimo nepareiškė, todėl tai gali būti kitos civilinės bylos nagrinėjimo dalykas ir teismas nevertino ieškovo pateiktų įrodymų dėl riboženklių buvimo. Tačiau neigiami padariniai dėl sutarčių sąlygų pažeidimo ieškovo atžvilgiu tęsiasi pakankamai ilgą laiką ir šiuo metu žemės sklypai yra užsėti todėl ieškovo reikalavimas priteisti baudas teismas tenkino. Įvertinęs, kad atsakovas tinkamai naudojo žemės sklypus pagal paskirtį, kitų sutarties sąlygų pažeidimų teismas nenustatė bei vadovaudamasis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijais teismas sumažino priteistinų baudų dydį. Teismas nurodė, kad byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina atsakovo atstovų argumentus, kad pagal sutarties sąlygas su ieškovu atsiskaityta visiškai ir laiku, todėl ieškovo argumentai, jog atsakovas mokėjo už ankstesnius laikotarpius pagal žodines sutartis, todėl yra skolingas pagal sudarytas sutartis nėra teisiškai pagrįsti. Ieškovas nėra pareiškęs reikalavimo priteisti nuomos mokestį pagal žodines sutartis nuo 2003 m. iki sutarčių sudarymo dienos ir šių aplinkybių neįrodinėja. Vienašališkas sprendimas paskirstyti sumokėtas įmokas pagal rašytines sutartis už ankstesnius laikotarpius ir tai įvardinti atsakovo skola yra nepagrįsta. Todėl teismas rėmėsi atsakovo pateiktais rašytiniais įrodymais apie įmokų mokėjimą pagal subnuomos sutartis. Teismas sumažino atsakovo prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų (4380.97 Lt) sumą iki 2000 Lt, vadovaujantis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio bei protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijais.

5Atsakovas L. R. apeliaciniu skundu (2t.b.l. 1-5) prašo: panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 18 d. sprendimą dalyse dėl įpareigojimo L. R. perduoti žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) planą, dėl įpareigojimo perduoti žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) planą, dėl 500 Lt baudos už 2006-06-15 sutarties 06-15 pažeidimą, dėl 250 Lt baudos už 2006-06-15 sutarties 06-16 pažeidimą, dėl 6 procentų metinių palūkanų priteisimo, dalyje dėl atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo; priimti naują sprendimą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas su teismo sprendimu nesutinka dėl sekančių motyvų:

61. Ieškovui neįrodžius žemės sklypo plano perdavimo atsakovui fakto, teismo įpareigojimas perduoti ieškovui žemės sklypo planą yra nepagrįstas ir neteisėtas. Ieškovas turi žemės sklypų planus, kurių kopijas yra pateikęs teismui byloje. Neaišku, ką atsakovas yra įpareigojamas perduoti ieškovui, ar žemės sklypų planus, ar žemės sklypo planų kopijas. Pats tretysis asmuo V. T. posėdžio metu patvirtino, kad, pasirašant ginčo sklypų subnuomos sutartis, atsakovui buvo perduotos dokumentų ir žemės sklypų planų kopijos. Be to, sklypo planas/jo kopija yra žemės nuomos sutarties neatskiriama dalis.

72. Subnuomos sutartyse (sutarčių 13 punktas) šalys numatė, kad šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, kitai šaliai moka 1000 Lt už patirtus tiesioginius nuostolius. Ieškovas tiesioginiais nuostoliais įvardija riboženklių sunaikinimą, tačiau atsakovas riboženklių nesunaikino ir pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo argumentus dėl riboženklių sunaikinimo. Kitokių tiesioginių nuostolių ieškovas nepatyrė ir byloje nėra nurodęs. Todėl teismo sprendimu priteistos iš atsakovo baudos, ieškovui neįrodžius patirtų tiesioginių nuostolių fakto ir dydžio, yra nepagrįstos ir neteisėtos. Ieškovui nepatyrus ir neįrodžius tiesioginių nuostolių, subnuomos sutarties 13 punktas negali būti taikomas.

83. Sumažindamas bylinėjimosi išlaidas teismas neatsižvelgė į svarbias aplinkybes, kad ieškovas ne kartą tikslino ieškinį ir atsakovas buvo priverstas papildomai konsultuotis bei rengti atsiliepimus į patikslintus ieškovo ieškinius. Prie ieškinių buvo pridedamos šūsnys su žemės subnuomos santykiais nesusijusių dokumentų, dėl ko ne tik užvilkino bylos nagrinėjimą, bet galimai klaidino teismą. Ieškovas A. T. nesitarė dėl subnuomos sąlygų, nenurodė sutartyje savo kontaktų, nė karto neatvyko į teismo posėdžius. Ieškovo atstovė, akivaizdžiai nežinodama dalyko esmės, norėdama palaužti atsakovą, ėmėsi puolimo taktikos. Posėdžiuose nepagrįstai kaltino, šmeižė atsakovą ir atvirai menkino atsakovo atstovę S. G.. Dėl tokių ieškovo/ieškovo atstovės veiksmų užsitęsė teismo procesas. Todėl teismas nepagrįstai sumažino atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas nuo 4380,97 Lt iki 2000 Lt.

9Ieškovas A. T. apeliaciniu skundu (2t.b.l. 17-19) prašo pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2011-05-18 sprendimą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, bylinėjimosi išlaidas paskirstant sekančiai: iš A. T., atsakovo naudai priteisti 600 Lt atstovavimo išlaidų bei valstybei 13,50 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo L. R. ieškovo naudai priteisti 164,50 Lt sumokėto žyminio mokesčio bei valstybei 31,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Apelianto manymu, teismas nurodydamas, kad ieškovo reikalavimai patenkinti 22 procentais, netinkamai taikė procesines teises normas, todėl ieškovo naudai iš atsakovo priteisė per mažą dalį turėtų bylinėjimosi išlaidų, o atsakovui iš ieškovo priteisė per didelę jo turėtų bylinėjimosi išlaidų dalį. Iš patenkintų reikalavimų apimties matyti, kad patikslinto ieškinio reikalavimai buvo patenkinti 70 procentų (tiksliau 68,80 procento). Atsižvelgiant į tai, ieškovo naudai iš atsakovo turi būti priteistos išlaidos žyminiam mokesčiui - 164,50 Lt, dėl ko pagal 2011-05-18 Kauno rajono apylinkes teismo sprendimą iš atsakovo priteistų bylinėjimosi išlaidų suma didintina nuo 51,00 Lt iki 164,50 Lt. Kadangi apeliantas pripažįsta teismo sprendimo dalį, kuria teismas nustatė, kad atsakovo turėtų išlaidų suma 2.000 Lt, todėl atitinkamai patenkinus ieškovo naudai 70 procentų patikslinto ieškinio reikalavimų, atitinkamai atsakovui iš ieškovo priteistina 600 Lt.

10Ieškovas A. T. atsiliepimu į apeliacinį skundą (2t.b.l. 24-27) prašo atsakovo L. R. skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad apeliacinio skundo motyvas dėl nepagrįsto reikalavimo perduoti žemės sklypo planą yra nepagrįstas. Ieškovas sutinka, kad skundžiamame teismo sprendime yra padarytų klaidų dėl sklypo adreso, tačiau šis teismo suklydimas yra laikytinas aiškia rašymo apsirikimo klaida, todėl neprieštarauja, jeigu vadovaujantis koncentruotumo principu, apeliacinės instancijos teismo ši rašymo apsirikimo klaida bus ištaisyta. Atsakovo skunde nurodytos aplinkybės dėl priteistų baudų yra priešingos tiek bylos medžiagai, tiek teismo nustatytoms ir sprendime nurodytoms aplinkybėms. Teismas, nustatęs sutarčių sąlygų pažeidimą, konstatavo, kad buvo pažeisti sutarčių galiojimo terminai ir tuo buvo apribota ieškovo disponavimo nuosavybe teisė. Neigiami padariniai tęsėsi ieškovo atžvilgiu ilgą laiko tarpą. Atsakovas per visą teismo procesą neginčijo šalių susitarimo saugoti žemes sklypų riboženklius, priešingai neigė juos ten aplamai buvusius ir nurodė, kaip vieną iš motyvų, kodėl sutarčiai pasibaigus negražino sklypo. Ieškovas nereiškė papildomo reikalavimo dėl riboženklių atstatymu patirtų nuostolių, kadangi tai buvo numatyta baudose kaip galimos iš anksto numatytos išlaidos. Taigi atsakovas pažeidė sutarties ir įstatymo reikalavimus neišsaugodamas žemės sklypo riboženklių, o ieškovas ir tretysis asmuo - žemes sklypo savininkas V. T. patyrė materialinius nuostolius atstatydamas sunaikintus riboženklius. Šiuo metu žemės sklypų riboženkliai yra atstatyti. Atsakovas teismo padarytas išvadas dėl neterminuotos sutarties Nr. 06-16 sudarymo aplinkybių - ieškovo neprieštaravimo dėl jos tapimo neterminuota, taiko ir antrajai sutarčiai Nr. 06-15, kas akivaizdžiai neatitinka tikrovės, nes sutarčiai pasibaigus ieškovas rašytine pretenzija nurodė, kad sutartis su atsakovu nebus pratęsiama ir prašo sugrąžinti ieškovui jam perduotą naudojimuisi žemės sklypą. Atsakovas nuo pat sutarties sudarymo pradžios klaidino ieškovą nurodydamas klaidingai ir neaiškiai pervedamų pinigų paskirtis ir atsiskaitymo laikotarpius. Teismo padarytos išvados dėl bylinėjimosi išlaidų sumažinimo yra pagrįstos, kadangi atsakovo pateiktos bylinėjimosi išlaidos yra neprotingai išpūstos. Bylos apimtis nedidele, byla teisiniu aspektu nesudėtinga, atstovavo pilno advokato statuso ir juridinės patirties neturintis asmuo, kurio suteiktų paslaugų įkainiai mažintini Rekomendacijose nustatyta tvarka.

11Atsakovas L. R. atsiliepimu į apeliacinį skundą (2t.b.l. 29-31) prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad įvertinus teismo patenkintus ieškovo reikalavimus, bei nepatekintųjų reikalavimų dalį, akivaizdu, jog bylinėjimosi išlaidos buvo paskirstytos teisingai.

12Ieškovo ir atsakovo apeliaciniai skundai tenkinti iš dalies.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinių skundų faktinių bei teisinių pagrindų.

14Byloje nustatyta, kad ieškovas atsakovui pagal 2006-06-15 žemės subnuomos sutartį Nr. 06-15 išnuomojo 2,80 ha žemės ūkio paskirties sklypą (sklypas Nr. 1) ir pagal 2006-06-15 žemės subnuomos sutartį Nr.06-16 subnuomojo 2.81 ha žemės sklypą jose aptartomis sąlygomis. Atsakovas nevykdė 2006-06-15 žemės subnuomos sutarties Nr. 06-15 11, 17 p. sutartų sąlygų 2009 m. rudenį pasėjo žemės ūkio kultūras be ieškovo sutikimo, jo neįspėjęs raštu prieš 3 mėnesius, todėl ieškovas negalėjo šio žemės sklypo disponuoti savo nuožiūra 2009-12-31 pasibaigus sutarties terminui. Atsakovas negrąžino sklypo bei žemės sklypo plano ieškovui. Pagal 2006-06-15 žemės subnuomos sutartį Nr.06-16 atsakovas be subnuomotojo sutikimo užsėjo pasėlius, kurių derlius bus nuimamas sekančiais metais, nesilaikė nuomos mokesčio mokėjimo terminų.

15Apeliantas (atsakovas) L. R. skundžia sprendimo dalį dėl įpareigojimo L. R. perduoti žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) planą, dėl įpareigojimo perduoti žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) planą, dėl 500 Lt baudos už 2006-06-15 sutarties 06-15 pažeidimą, dėl 250 Lt baudos už 2006-06-15 sutarties 06-16 pažeidimą, dėl 6 procentų metinių palūkanų priteisimo, dalyje dėl atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

16Apelianto argumentai dėl įpareigojimo perduoti žemės sklypo planus ieškovui iš dalies pagrįsti. Iš Subnuomos sutarčių turinio matyti, kad žemės sklypų planai buvo nurodyti kaip sutarties priedas. Pagal CK 6. 547 str. žemės sklypo planas yra nuomos sutarties neatskiriama dalis. Nagrinėjamu atveju Subnuomos sutartyse neaptarta sąlyga dėl žemės sklypų planų grąžinimo pasibaigus subnuomos santykiams, todėl atsakovas neturi pareigos juos grąžinti. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovui buvo perduoti planų originalai, nes kopijos tik patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka turi juridinę galią, kitaip negalioja ir jų grąžinimas ar negrąžinimas neturėtų jokios teisinės reikšmės ieškovui. Byloje ieškovas pateikęs žemės sklypų planų kopijas, todėl akivaizdu, kad turi jų originalus. Pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje dalyje naikintinas dėl netinkamo įrodymų įvertinimo (CPK 185 str.) Skundžiama sprendimo dalis dėl įpareigojimo L. R. perduoti žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) planą, dėl įpareigojimo perduoti žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) planą panaikintina, šioje dalyje ieškinys atmestinas (CPK 329 str. 1 d., 326 str. 1 d. 3 p.).

17Apelianto (atsakovo) argumentai dėl 500 Lt baudos už 2006-06-15 sutarties 06-15 pažeidimą, dėl 250 Lt baudos už 2006-06-15 sutarties 06-16 pažeidimą, atmestini. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 konstatavo, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų, nepriklausomai nuo jų rūšies (CK 6.71 str. 1 d.), reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netęsybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Subnuomos sutartyse (sutarčių 13 punktas) šalys numatė, kad šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, kitai šaliai moka 1000 Lt už patirtus tiesioginius nuostolius. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog atsakovas pažeidė vieną iš esminių sutarčių sąlygų, pagal kurią subnuomininkas neturi teisės be subnuomotojo sutikimo sėti pasėlius, kurių derlius bus nuimamas sekančiais metais, tačiau atsakovas apsėjo žemės sklypus neturėdamas subnuomotojo sutikimo, taip pat nepranešė subnuomotojui raštu prieš tris mėnesius apie ketinimą pratęsti 2006-06-15 žemės subnuomos sutartį Nr.06-15. Iš bylos aplinkybių matyti, kad šie pažeidimai tęsėsi ilgą laikotarpį, ieškovas vienu iš sklypų neturi galimybių naudotis iki šiol. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino ieškovo reikalavimą priteisti baudas iš atsakovo šalių sutartomis subnuomos sutarčių 13 p. sąlygomis, kurios neprieštarauja CK 6. 256 str., 6.499 str. 1, 2 d. nuostatoms, todėl 1000 Lt ribose šių nuostolių dydžio ieškovui įrodinėti nereikėjo.

18Apelianto skundžiama teismo sprendimo dalis dėl 6 procentų palūkanų priteisimo keistina. Byloje esanti atsakovo L. R. ūkininko ūkio pažymėjimo kopija ( 1 t. b. l. 46) patvirtina, jog jis yra ūkininkas. Pagal LR ūkininko ūkio įstatymo Nr.VIII-1159, priimto 1999-05-04 2 str. ūkininkas yra fizinis asmuo, kuris vienas arba su partneriais verčiasi žemės ūkio veikla. Todėl patenkinus turtinio pobūdžio reikalavimus dėl 500 Lt ir 250 Lt baudų priteisimo iš atsakovo, pagal CK 6. 37 str., 6.210 str. 1 d. nuostatas turėjo būti priteistos 5, o ne 6 proc. dydžio palūkanos už priteistą sumą ( 750 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šioje dalyje sprendimas taip pat keistinas (CPK 330 str., 326 str. 1 d. 3p.).

19Apelianto L. R. argumentai dėl jo turėtų bylinėjimosi išlaidų nepagrįsto sumažinimo atmestini. Byloje pateikti atsakovo L. R. mokėjimo dokumentai apie jo turėtas 4380, 97 Lt išlaidas už advokato pagalbą bei atsakovo atstovės darbo užmokesčio priedo išlaidos ( 1 t. b. l. 127-129, 185-187). Pirmosios instancijos teismas jas sumažino iki 2000 Lt, vadovaudamasis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio bei CK 1.5 str. nuostatomis, pagrįstai.

20Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies turėtos advokato pagalbai apmokėti bylinėjimosi išlaidos priteisiamos atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, tačiau jos neturi būti didesnės negu nustatyta teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino darbo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio. Atsakovas su advokatės A. L. K. kontora sudarė atstovavimo sutartį 2010-11-09, kuria leista advokato padėjėjui E. K. atstovauti bei rengti dokumentus šioje byloje ( 1 t. b. l. 51). Pagal CPK 88 str. 1 d. 6 p. prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu priskiriamos išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, o pagal 8 p. kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas byloje pateikė 2010-10-18 atsiliepimą į ieškinį, kuris pateiktas iki 2010-11-09 sutarties dėl advokato padėjėjo E. K. atstovavimo byloje, kas jį parengė byloje duomenų nėra. 2011-02-15 atsiliepimas pasirašytas atsakovo atstovės įgalioto asmens S. G.. Teisinių paslaugų sutartis su UAB „LRF Juridiska Byran“ sudaryta 2010-09-22 (1 t. b. l. 148-150) yra bendro pobūdžio, ne konkrečioje byloje, todėl apskaičiuotinos advokato pagalbos išlaidos už konkrečių procesinių dokumentų rengimą bei atstovavimą byloje, neviršijančios Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino darbo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, įvertinus atsakovo pateiktus mokėjimo nurodymus Nr.2054, 2133, 2265, 54 sąskaitas-faktūras bei darbo aprašymus – 2138,40 lt sumai ( 1 t. b. l. 127-129, 131-136, 151-152, 153, 154). Atsakovo pateiktas 2011-04-04 mokėjimo nurodymas Nr. 103 bei PVM sąskaita-faktūra ir darbo aprašymas ( 1 t. b. l. 185-187 ) 1633, 50 Lt už atstovavimą byloje, tačiau joks UAB „LRF Juridiska Byran“ atstovas byloje nedalyvavo ir atsakovo neatstovavo, todėl šios išlaidos nėra pagrįstos, tačiau atsakovas buvo atstovaujamas teisme advokato padėjėjo E. K. pagal kitą atstovavimo sutartį, todėl patyrė tam tikras bylinėjimosi išlaidas. Byloje atsakovo atstovas advokato padėjėjas dalyvavo 4 posėdžiuose, kurių trukmė 9 val. ( 1 val. - 120 lt), 2 atsiliepimų į ieškinį parengimas laikytinas vienu procesiniu dokumentu, nes antrasis tik papildantis pirmąjį, atsakovo patirtos faktinės išlaidos už 2-ojo atsiliepimo parengimą - 653, 40 Lt ( 1 t. b. l. 151-152), todėl atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, apimtį taikytinas Rekomendacijose nustatytas 2 MMA - 1600 lt išlaidų dydis. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovą byloje atstovavo advokato padėjėjas, šios išlaidos sudaro 80 proc. priskaičiuotų. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė 2000 Lt atsakovo turėtas advokato pagalbos išlaidas byloje, kurios kompensuotinos atsakovui proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Atsakovo nurodytos išlaidos dėl jo įgaliotam asmeniui S. G. padidintu darbo užmokesčiu dėl atstovavimo byloje pagal įgaliojimą, yra jo paties sprendimas, atsakovas turėjo byloje kitą atstovą, todėl nebuvo būtinos šios išlaidos ir nepriskirtinos prie CPK 88 str. 1 d. 8 p. numatytų būtinų bylinėjimosi išlaidų, todėl nekompensuotinos ( 1 t. b. l. 52, 130, 153)

21Apelianto (ieškovas) A. T. apeliacinio skundo argumentai dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo iš dalies pagrįsti.

22Pirmosios instancijos teisme ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidas sudaro 232 Lt žyminis mokestis ( b. l. 4-5, 31, 63).

23Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovo reikalavimai patenkinti 22 proc. nepagrįstai, nes neatsižvelgė į patenkintus neturtinio pobūdžio reikalavimus, todėl neteisingai jas paskirstė, tuo pažeidė CPK 93 str. 2 d. Pakeičiant skundžiamą sprendimą, perskirstytinos ir bylinėjimosi išlaidos, ieškinys patenkintas iš dalies (60 proc.), bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

24Teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas dėl netinkamo materialinės ir procesinės teisės normų pritaikymo, Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 18 d. sprendimas keistinas: panaikinti sprendimo dalį, kuria patenkintas reikalavimas dėl įpareigojimo L. R. perduoti žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) planą, dėl įpareigojimo perduoti žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) planą ir šioje dalyje reikalavimus atmesti; priteistas 6 procentų metines palūkanas sumažinti iki 5 procentų, atitinkamai perskirstant priteistas bylinėjimosi išlaidas ( CPK 329 str. 1 d., 330 str., 1 d. 3 p., 326 str. 1 d. 3 p., 93 str. 5 d.).

25Proporcingai patenkintų (atsakovo) L. R. apeliacinio skundo dalyje, iš ieškovo priteistinos apelianto turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d., 3 d.).. Apeliantas paduodamas apeliacinį skundą sumokėjo 232 lt žyminio mokesčio (2 t. b. l. 7) ir pateikė mokėjimo nurodymus bei PVM sąskaitas-faktūras, teisinio darbo ataskaitas apie patirtas 2123,55 Lt advokato pagalbos išlaidas (už apeliacinio skundo surašymą bei atstovavimą apeliacinės instancijos teisme (2 t. b. l. 6-12.). Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinio skundo reikalavimai patenkinti iš dalies ( 50 proc.), naudojosi tos pačios bendrovės teisinėmis paslaugomis kaip ir pirmosios instancijos teisme, todėl nereikėjo didelių darbo sąnaudų apeliaciniam skundui parengti, apeliantas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka atstovo neturėjo, todėl iš ieškovo priteistina atsakovui 500 Lt už apeliacinio skundo surašymą bei 132 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str.1 d.) .

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

27Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 18 d. sprendimą pakeisti taip:

28panaikinti sprendimo dalį, kuria atsakovas L. R. įpareigotas perduoti ieškovui A. T. žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ir žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) planus ir šioje dalyje ieškinio reikalavimus atmesti;

29priteistas 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 750 Lt sumos nuo 2010-08-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo sumažinti iki 5 procentų;

30Iš ieškovo A. T. priteistas 1560 lt bylinėjimosi išlaidas atsakovui L. R. sumažinti iki 1000 Lt, iš atsakovo L. R. ieškovui A. T. priteistą 51 lt žyminį mokestį padidinti iki 164,50 Lt.

31Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

32Iš A. T. priteisti L. R. 632 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas A. T. patikslintu ieškiniu (1t.b.l. 102-108) prašė nutraukti... 3. Kauno rajono apylinkės teismas 2011 m. gegužės 11 d. sprendimu ieškinį... 4. Teismas nurodė, kad subnuomos sutartyse šalys numatė, kad šalis, pažeidusi... 5. Atsakovas L. R. apeliaciniu skundu (2t.b.l. 1-5) prašo: panaikinti Kauno... 6. 1. Ieškovui neįrodžius žemės sklypo plano perdavimo atsakovui fakto,... 7. 2. Subnuomos sutartyse (sutarčių 13 punktas) šalys numatė, kad šalis,... 8. 3. Sumažindamas bylinėjimosi išlaidas teismas neatsižvelgė į svarbias... 9. Ieškovas A. T. apeliaciniu skundu (2t.b.l. 17-19) prašo pakeisti Kauno miesto... 10. Ieškovas A. T. atsiliepimu į apeliacinį skundą (2t.b.l. 24-27) prašo... 11. Atsakovas L. R. atsiliepimu į apeliacinį skundą (2t.b.l. 29-31) prašo... 12. Ieškovo ir atsakovo apeliaciniai skundai tenkinti iš dalies.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Byloje nustatyta, kad ieškovas atsakovui pagal 2006-06-15 žemės subnuomos... 15. Apeliantas (atsakovas) L. R. skundžia sprendimo dalį dėl įpareigojimo L. R.... 16. Apelianto argumentai dėl įpareigojimo perduoti žemės sklypo planus... 17. Apelianto (atsakovo) argumentai dėl 500 Lt baudos už 2006-06-15 sutarties... 18. Apelianto skundžiama teismo sprendimo dalis dėl 6 procentų palūkanų... 19. Apelianto L. R. argumentai dėl jo turėtų bylinėjimosi išlaidų nepagrįsto... 20. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies turėtos advokato pagalbai apmokėti... 21. Apelianto (ieškovas) A. T. apeliacinio skundo argumentai dėl bylinėjimosi... 22. Pirmosios instancijos teisme ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidas sudaro... 23. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovo reikalavimai patenkinti 22... 24. Teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo... 25. Proporcingai patenkintų (atsakovo) L. R. apeliacinio skundo dalyje, iš... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 27. Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 18 d. sprendimą pakeisti... 28. panaikinti sprendimo dalį, kuria atsakovas L. R. įpareigotas perduoti... 29. priteistas 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 750 Lt sumos... 30. Iš ieškovo A. T. priteistas 1560 lt bylinėjimosi išlaidas atsakovui L. R.... 31. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 32. Iš A. T. priteisti L. R. 632 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės...