Byla e2-7578-1004/2015
Dėl išlaikymo dydžio L. P. sumažinimo ir atsakovės L. P. priešieškinį ieškovui V. D. dėl išlaikymo dydžio jai padidinimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas,

2sekretoriaujant Ritai Levickytei,

3dalyvaujant ieškovui V. D., jo atstovui advokatui Vilmantui Poškui, atsakovei L. P., jos atstovui advokatui Gvidui Armonavičiui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo V. D. ieškinį atsakovei L. P. dėl išlaikymo dydžio L. P. sumažinimo ir atsakovės L. P. priešieškinį ieškovui V. D. dėl išlaikymo dydžio jai padidinimo,

Nustatė

5Ieškovas prašo pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010-11-18 sprendimą, kuris buvo pakeistas Šiaulių apylinkės teismo sprendimu 2014-04-30, sumažinant priteistą išlaikymą L. P. iki 500 Lt (144,81 Eur) ir sumažinti priteisiant po 50 Eur išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis per visą L. P. neįgalumo laikotarpį, nuo ieškinio padavimo teismui dienos. Paaiškino, jog dirba, jo darbo užmokestis sudaro apie 350 Eur. Kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, kreditorinių įsipareigojimų neturi. Moka išlaikymą dukrai ir buvusiai sutuoktinei, be to, dar yra mokamas išlaikymo įsiskolinimas. Mano, jog jo turtinė padėtis blogesnė. Pažymi, jog supranta, kad privalo mokėti buvusiai sutuoktinei išlaikymą, tačiau ji pagal sveikatos būklę ir amžių gali susirasti darbą. L. P. turi globotinę, kurią sutiko globoti visai neseniai. Atsakovės priešieškinį prašo atmesti, nes pateiktos medicininės pažymos tik konstatuoja tam tikrus susirgimus ir dalis jų buvo įvertinta teismui sumažinant išlaikymo dydį ir tai nėra susiję su ieškovu. Pažymėjo, kad atsakovės išlaidos viršija pajamas.

6Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir priešieškiniu prašo pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010-11-18 sprendimą, kuris buvo pakeistas Šiaulių apylinkės teismo sprendimu 2014-04-30, sumažinant jai priteistą išlaikymą iki 500 Lt (144,81 Eur) ir padidinti priteisiant po 212,50 Eur išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis per visą jos neįgalumo laikotarpį, nuo priešieškinio padavimo teismui dienos. Paaiškino, jog jos pajamos teismui sumažinus išlaikymo dydį nepasikeitė, turtas nepadidėjo, tačiau sveikatos būklė blogėja. Nuo 2014-07-17 jai yra nustatytas 70 procentų nedarbingumas ir jau keturios pagrindinės ligos, kurių pagrindinė neišgydoma. Nurodė, jog vidutinės jos mėnesio išlaidos sudaro apie 425 Eur. Iš savo gaunamos 92 Eur pensijos turi išlaikyti dukrą, reikėjo po operacijos pirkti nekompensuojamus vaistus, perka maisto papildus, vitaminus. Turi 1995 m. gamybos lengvąjį automobilį. Yra įgijusi pardavėjos profesiją. Nurodė, jog dirbti dėl sveikatos būklės negali. Su dukra gyvena mamos name, prisideda prie namo išlaikymo, pragyventi jai padeda brolis ir mama. Ieškovas turi ženklų įsiskolinimą už išlaikymą. Pažymėjo, kad šiuo metu jis teikia 50 Eur dydžio išlaikymą.

7Liudytoja L. D. paaiškino, jog sūnui V. D. yra sunku, nes turi sumokėti dukrai, o pragyvenimui lieka mažai. Pinigų sūnus neturi, todėl jam padeda. L. P. yra daug padėję darbu, pinigais.

8Liudytojas R. D. paaiškino, jog neteisingai, kad sūnus moka buvusiai sutuoktinei. Padeda sūnui, nes jis neturi pinigų.

9Liudytoja P. P. paaiškino, kad dukros L. P. laukia dvi operacijos, jos sveikatos būklė blogėja. Dukra nedirba, tačiau prisideda prie įvairių buities mokesčių. Jai padeda, taip pat dukrai padeda ir jos sūnus.

10R. K. paaiškino, jog buvusi globėja labai daug serga, perka vaistus. L. P. padeda brolis.

11Ieškinys ir priešieškinys atmestini.

12Šiaulių miesto apylinkės teismas 2010-11-18 sprendimu buvo nutraukta šalių santuoka bendru sutikimu ir patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių. Šios sutarties 7 punkte šalys susitarė, kad V. D. mokės L. P. išlaikymą 1000 Lt periodinėmis išmokomis kas mėnesį per visą L. P. neįgalumo laikotarpį, pradedant nuo 2010-09-06 (I t., b.l. 38-40). Šis sprendimas buvo pakeistas Šiaulių apylinkės teismo sprendimu 2014-04-30, sumažinant priteistą išlaikymą L. P. iki 500 Lt (144,81 Eur) (I t., b.l. 41-46). Apeliacine tvarka apskundus šį sprendimą, jis 2014-09-23 Šiaulių apygardos teismo nutartimi, dalyje dėl L. P. išlaikymo, paliktas nepakeistas (I t., b.l. 47-50). Šalys byloje taikiai susitarė dėl bendravimo su dukra tvarkos ir išlaikymo dukrai padidinimo (iki 205 Eur sumos kas mėnesį bei 200 Eur vienkartinės sumos prieš kiekvienas vasaros atostogas), ką patvirtina teismo 2015-10-16 ir 2015-11-20 nutartys (I t., b.l. 182; II t., b.l. 13). Teismas vertina situaciją ne nuo santuokos nutraukimo, o nuo 2014-09-23, kada įsiteisėjo apylinkės teismo sprendimas, kuriuo buvo sumažintas išlaikymo dydis L. P., taip pakeičiant ankstesnį teismo sprendimą. Todėl teismas nepasisako ir nevertina šalių ginčo dėl santuokos metu galimai buvusios atsakovės mamos būsto pagerinimo, galimai ieškovo duotų grynųjų pinigų jai ir k.t. su tuo susijusių reikalavimų ir parodymų. Sumažinat priteistą teismo buvo atsižvelgta į pablogėjusią V. D. finansinę padėtį ir sumažėjusį išlaikymą priteisė nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Apeliacinės instancijos teismas su apylinkės teismo motyvais dėl sunkios V. D. finansinės būklės sutiko, nurodydamas, jog atsakovė nedarbinga, augina bendrą savo ir buvusio sutuoktinio vaiką, o ieškovas yra bedarbis, išlaikymo įsiskolinimas įrodo pajamų neturėjimo faktą. Tuo pačiu buvo pažymėta, jog pasikeitus ieškovo turtinei padėčiai, jis gali kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo pakartotinai. Teismas taip pat vertino išlaikymo priteisimo metu buvusią ir atsakovės sveikatos būklę.

13Ieškovas prašo sumažinti išlaikymo dydį, o atsakovė prašo išlaikymo dydį padidinti. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.72 str. 11 d. numato, kad jeigu išlaikymas buvo priteistas periodinėmis išmokomis, tai iš esmės pasikeitus šio straipsnio 5 dalyje numatytoms aplinkybėms, bet kuris iš buvusių sutuoktinių gali reikalauti padidinti ar sumažinti išlaikymo dydį ar apskritai nutraukti išlaikymo mokėjimą. To pačio straipsnio 5 dalis numato, kad teismas, spręsdamas išlaikymo priteisimo ir jo dydžio klausimus, privalo atsižvelgti į santuokos trukmę, išlaikymo reikalingumą, abiejų buvusių sutuoktinių turtinę padėtį, jų sveikatos būklę, amžių, taip pat į jų darbingumą, nedirbančio sutuoktinio įsidarbinimo galimybes bei kitas svarbias aplinkybes. Byloje tarp šalių kilęs ginčas dėl išlaikymo dydžio buvusiai sutuoktinei. Kaip matyti iš ieškovo paaiškinimų rašytinės bylos medžiagos, jis nuo 2015 m. vasario mėn. dirba, gauna apie 350 Eur darbo užmokestį (išskaičiavus privalomus atskaitymus, lėšas vaikui išlaikyti) (I t., b.l. 9). Nors ieškovas turi ženklų išlaikymo vaikui ir L. P. įsiskolinimą (I t., b.l. 67-68), pradėjus dirbti, iš darbo pajamų proporcingai išskaičiuojamos įsiskolinimo lėšos. Atsakovės nedarbingumas lyginant su ankstesniu laikotarpiu padidėjo 10 proc., ir sudaro 70 proc., kas nustatyta 2014-07-17. Teismo vertinimu, kai atsakovei nustatytas toks darbingumo lygis, akivaizdu, kad pagal įgytą pardavėjos profesiją, jai sunku susirasti darbą. Tačiau ji 2014-04-08 teismo nutartimi buvo paskirta neveiksnaus pilnamečio asmens globėja ir turto administratore, nes neveiksnus asmuo gauna socialinės slaugos išmokas (I t., b.l. 171). Teismas neabejoja esama L. P. sveikatos būkle (I t., b.l. 60,97,142,145-152), gydymo, vaistų, maisto papildų reikalingumu ir išlaidų dydžiu (I t., b.l. 143-144; II t., b.l. 1-2), tačiau mano, jog ji nuo 2014-09-23 nėra ženkliai pablogėjusi, o jos turtinė padėtis nuo 2014-09-23 nėra pakitusi. Ji su nepilnamete dukra gyvena dalyje jos motinos namo, iki 2015-08-31 buvo paskirta 105 Eur šalpos pensija neįgaliam vaikui, 92,04 Eur sudaro gaunama pensija, jos paskaičiuotos išlaidos mėnesiui yra 425 Eur, nuo 2011 m. jos vardu registruotas lengvasis automobilis 1995 m. pirmos registracijos. (I t., b.l. 25,66,70,72). Tuo tarpu ir ieškovo turtinė padėtis nuo 2014-09-23 nėra pakitusi. Nors jis dirba, tačiau iš jo darbo pajamų yra išskaičiuojamas įsiskolinimas. Įvertintinas ir taikos sutartimi padidinto išlaikymo dydis bei įsipareigojimai nepilnamečiui vaikui vasaros atostogoms. Nėra duomenų, kad ieškovas turi kitų kreditorių. Abiems šalims padeda tėvai ir artimieji, ką patvirtino teismo posėdyje liudiję asmenys.

14Esant tokioms nustatytoms faktinėms aplinkybėms, darytina išvada, kad per laikotarpį nuo 2014-09-23 iki šio teismo sprendimo priėmimo, t.y. tik daugiau kaip per vienerius metus laiko, abiejų šalių turtinė padėtis nėra pakitusi, o atsakovės sveikatos būklė nėra ženkliai pablogėjusi. Todėl teismas atmeta kaip nepagrįstus ieškovo ieškinį dėl išlaikymo dydžio atsakovei sumažinimo ir atsakovės priešieškinį dėl jai priteisto iš ieškovo išlaikymo dydžio padidinimo.

15Kadangi ieškinys atmestas, ieškovo patirtos išlaidos lieka jam. Atsakovė priešieškinys atmestas, ji buvo atleistina nuo bylinėjimosi išlaidų, suteikus valstybės garantuojamą ir 100 proc. apmokamą antrinę teisinę pagalbą, todėl jos bylinėjimosi išlaidos lieka valstybei ir teismo procesinių dokumentų išlaidos taip pat nepriteistinos. Teismo procesinių dokumentų įteikimo išlaidos nepriteistinos ir iš ieškovo, nes jos susidarė procesinius dokumentus siunčiant ir išvadą teikiančiai institucijai. Taip pat įvertintinas ir ieškovo elgesys procese ir siekis bei pastangos spręsti ginčo klausimus taikiai (LR CPK 93 str. 4 d.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 268-270 str., teismas

Nutarė

17Ieškovo ieškinį ir atsakovės priešieškinį atmesti.

18Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai