Byla AS-492-55-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų V. U., R. B. ir E. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutarties panaikinimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų V. U., R. B. ir E. B. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Kauno teritorinei muitinei dėl nesumokėtos darbo užmokesčio dalies, palūkanų priteisimo

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai V. U., E. B. ir R. B. padavė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, prašydami priteisti jiems iš Lietuvos valstybės neišmokėtą darbo užmokesčio dalį, susidariusią per laikotarpį nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d., 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (b. l. 1-6).

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi (b. l. 9-10) skundą atsisakė priimti. Išaiškino pareiškėjams, kad skundas gali būti paduotas Kauno apygardos administraciniam teismui.

7Teismas nurodė, jog pareiškėjai neišmokėtą darbo užmokesčio dalį prašo priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Muitinės departamento prie Finansų ministerijos (toliau – ir Muitinės departamentas), ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos. Pažymėjo, kad pareiškėjai tarnybos santykiais susiję su Kauno teritorine muitine, kurios buveinė yra Kaune. Paaiškino, kad bylose dėl darbo užmokesčio priteisimo pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką atsakovas yra darbdavys, šiuo atveju atsakovu byloje turėtų būti Kauno teritorinė muitinė. Teismas nurodė, jog pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo įstatymo 6 straipsnį, Kauno apygardos teismo veiklos teritorija apima ir Kauno apylinkės teismo veiklos teritoriją, todėl skundas nagrinėtinas Kauno, o ne Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

8III.

9Pareiškėjai V. U., E. B. ir R. B. pateikė atskirąjį skundą, prašydami panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir perduoti skundą šiam teismui nagrinėti iš naujo.

10Nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos Vriausybės 2010 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 992 „Dėl atstovavimo valstybei (vyriausybei) bylose dėl neišmokėtos socialinių išmokų ir darbo užmokesčio dalies priteisimo“ 2 punktą valstybei teismų nagrinėjamose bylose dėl darbo užmokesčio dalies, neišmokėtos pagal priimtus teisės aktus, siejamus su sunkia valstybės ekonomine, finansine padėtimi, kai pagal pareikštus ieškinius (skundus, prašymus) atsakovu (trečiuoju asmeniu) įtraukta valstybė, jai atstovauja valstybės institucijos, mokėjusios darbo užmokestį.

11Paaiškina, kad remiantis Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutu muitinės įstaigų struktūrą nustato, pareigūnus į tarnybą priima ir jiems darbo užmokestį moka Muitinės departamentas, todėl pareiškėjai pagrįstai kreipėsi į teismą pagal Muitinės departamento buveinę.

12Teisėjų kolegija konstatuoja:

13IV.

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 35 straipsnis numato, kad skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

16Jei teismas, nagrinėdamas bylą nustato, kad skundas (prašymas) paduotas ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė, arba netinkamam atsakovui, tai turi teisę pareiškėjo sutikimu juos pakeisti tinkamu pareiškėju arba atsakovu. Jeigu pareiškėjas nesutinka, teismas nagrinėja bylą iš esmės, o teismo iškviesti asmenys dalyvauja bylos procese trečiųjų suinteresuotų asmenų teisėmis (ABTĮ 54 str.).

17Pareiškėjai kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydami priteisti jiems neišmokėtą darbo užmokesčio dalį. Atsakovais pareiškėjai nurodė Lietuvos valstybę, atstovaujamą Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Skundas paduotas pagal Muitinės departamento buveinės vietą (Vilniaus miestas).

18Teismas atsisakė priimti skundą nurodęs, kad pareiškėjai tarnybos santykiais susiję su Kauno teritorine muitine ir šiuo atveju Kauno teritorine muitinė turėtų būti atsakovu byloje, todėl sprendė, kad skundas paduotinas pagal Kauno apygardos administraciniam teismui.

19Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į anksčiau paminėtą teisinį reglamentavimą, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjų skundą, remdamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu.

20Pažymėtina, jog pasirinkti, į ką nukreipti materialinį teisinį reikalavimą byloje, t. y. ką patraukti atsakovu, gali tik pareiškėjas. Teismas, būdamas aktyvus ir įstatymu įpareigotas išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises (ABTĮ 10 str.), turi atkreipti pareiškėjo dėmesį į tai, kad jo atsakovu nurodomas subjektas neturi pareigos atsakyti pagal pareikštą materialinį teisinį reikalavimą ir pasiūlyti pareiškėjui pakeisti atsakovą byloje.

21Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė skundo priėmimą reglamentuojančias teisės normas ir nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjų skundą, todėl pareiškėjų atskirasis skundas tenkinamas ir byla grąžinama pirmosios instancijos teismui iš naujo spręsti skundo priėmimo klausimą.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Pareiškėjų V. U., R. B. ir E. B. atskirąjį skundą tenkinti.

24Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartį panaikinti ir perduoti skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai