Byla eCIK-1528/2019
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. rugsėjo 24 d. nutarties peržiūrėjimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės Janavičiūtės, Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė) ir Donato Šerno,

2susipažinusi su 2019 m. gruodžio 30 d. gautu ieškovės UAB „Eurostrategija“ kasaciniu skundu dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. rugsėjo 24 d. nutarties peržiūrėjimo,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Eurostrategija“ padavė kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. rugsėjo 24 d. nutarties peržiūrėjimo. Šia nutartimi palikta nepakeista pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria atmestas jos ieškinio reikalavimas panaikinti atsakovės AB „Rokiškio sūris“ sprendimą atmesti jos pasiūlymą viešame konkurse.

4Kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintu kasacijos pagrindais.

5Atrankos kolegija pažymi, kad kasacinis teismas tikrina žemesnės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumą tik išimtinais atvejais, kai yra bent vienas iš CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų (CPK 346 straipsnio 1 dalis). Kasaciniame skunde nepakanka vien tik nurodyti kasacijos pagrindą – įvardyto kasacijos pagrindo buvimą būtina pagrįsti išsamiais teisiniais argumentais (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Be to, CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodyti kasacijos pagrindai patvirtina, jog kasacija leidžiama ne teisės klausimais apskritai, bet ypatingais teisės klausimais, siekiant, jog kasaciniame teisme būtų nagrinėjamos tik tokios bylos, kuriose keliamų teisės problemų išsprendimas būtų reikšmingas vienodam teisės aiškinimui ir taikymui. Taigi kasacinis skundas gali būti priimtas tik tuo atveju, jeigu jame nurodytas bent vienas kasacijos pagrindas, numatytas CPK 346 straipsnyje, bei nurodyti išsamūs teisiniai argumentai, patvirtinantys nurodyto kasacijos pagrindo buvimą (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

6Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti buvus pažeistą materialinės ar proceso teisės normą, teisinius argumentus, patvirtinančius nurodytos (nurodytų) teisės normos (normų) pažeidimą bei argumentuotai pagrįsti, kad teisės pažeidimas yra toks svarbus, kad turi esminę reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, o taip pat, kad jis (teisės pažeidimas) galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui.

7Ieškovės UAB „Eurostrategija“ paduotame skunde nurodoma, kad teismai netinkamai vertino bylos faktines aplinkybes ir dėl to padarė neteisingas išvadas, kad atsakovė AB „Rokiškio sūris“ teisėtai ir pagrįstai nutraukė pirkimų procedūras; teismai neįvertino aplinkybės, kad atsakovės atstovai teismo posėdyje pripažino, jog didžiąją dalį pirkimų dokumentų ir pačią parašką, skirtą Europos paramos lėšoms gauti, rengė trečiasis asmuo UAB „Naujos idėjos“, kurį atsakovė neteisėtai proteguoja. Teismai nukrypo nuo Lietuvos apeliacinio teismo naujausios praktikos, pagal kurią su perkančiąja organizacija (pirkėju) susijusių asmenų – tiekėjų, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie viešo konkurso pirkimo dokumentų rengimo – yra neteisėtas. Skunde pažymima, kad teismai netinkamai aiškino ir taikė Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 patvirtintas Projektų administravimo ir finansavimo taisykles.

8Atrankos kolegija, susipažinusi su kasacinio skundo argumentais, skundžiamų teismų procesinių sprendimų motyvais ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, sprendžia, kad kasaciniame skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus. Atrankos kolegijos vertinimu, kasacinio skundo argumentais nepagrindžiama, kad teismai pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles bei kitas teisės normas, ir kad šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėtiems teismų procesiniams sprendimams priimti. Pažymėtina, kad didžioji dalis kasacinio skundo argumentų yra susijusi su bylos faktinių aplinkybių ir ieškovės nuomonės, kad atsakovė neteisėtai nutraukė pirkimus, dėstymu, tačiau pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį tai nėra kasacijos dalykas.

9Kasacinis skundas pripažintinas neatitinkančiu CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, todėl jį atsisakytina priimti (CPK 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktai).

10Grąžintinas sumokėtas už kasacinį skundą žyminis mokestis (CPK 350 straipsnio 4 dalis).

11Atrankos kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi,

Nutarė

12Kasacinį skundą atsisakyti priimti.

13Grąžinti I. O. (a. k. duomenys neskelbtini) 150 (vieną šimtą penkiasdešimt) Eur žyminio mokesčio, sumokėto už ieškovę 2019 m. gruodžio 27 d., AB SEB bankas, mokėjimo dokumento Nr. 1682.

14Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai