Byla 2TN-1-221/2016
Dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, bendravimo tvarkos nustatymo, išvadą byloje teikianti institucija – Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, atlikti

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo K. M. prašymą nustatyti terminą Kauno apylinkės teismui procesiniams veiksmams civilinėje byloje pagal ieškovės K. I. C. ieškinį atsakovui K. M. dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, bendravimo tvarkos nustatymo, išvadą byloje teikianti institucija – Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, atlikti,

Nustatė

22016 m. rugsėjo 19 d. Kauno apylinkės teisme gautas atsakovo prašymas nustatyti terminą Kauno apylinkės teismui išspręsti 2016 m. rugpjūčio 1 d. atsakovo prašomų apsaugos priemonių taikymo klausimą ir 2016 m. rugpjūčio 5 d. pateikto priešieškinio priėmimo ir jame prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Atsakovas K. M. nurodo, kad 2016 m. rugpjūčio 1 d. jis kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) laikinai nustatyti šalių vaiko L. L. C. gyvenamąją vietą su atsakovu K. M. Lietuvoje, kol ieškovė K. I. C. grįš į Lietuvą; 2) leisti atsakovui K. M. vykti su vaiku į kitas vietas Lietuvoje, kur galėtų bendrauti su vaiku, nedalyvaujant nei K. I. C., nei kitiems pašaliniams asmenims Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutarties nustatyta tvarka; 3) uždrausti R. C. ir jos sutuoktiniui J. C. artintis prie vaiko arčiau kaip 500 metrų, nes šie asmenys linkę smurtauti vaiko ir atsakovo K. M. atžvilgiu. Atsakovas K. M. teigia, kad Kauno apylinkės teismas iki šiol neišsprendė šių priemonių taikymo klausimo. Be to, atsakovas K. M. 2016 m. rugpjūčio 5 d. kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su priešieškiniu dėl vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos, išlaikymo nustatymo ir pavardės pakeitimo ir laikinųjų apsaugos priemonių, susijusių su Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartimi nustatytos laikinosios bendravimo tvarkos pakeitimo bylos nagrinėjimo metu, tačiau klausimas dėl priešieškinio priėmimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo taip pat nėra išspręstas.

3Kauno apylinkės teismas 2016 m. rugsėjo 26 d. nutartimi nutarė atsakovo K. M. prašymą persiųsti spręsti Kauno apygardos teismui.

4Prašymas netenkintinas.

5Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 72 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad, jeigu pirmosios instancijos teismas laiku neatlieka procesinių veiksmų, kuriuos pagal CPK privalo atlikti, šių veiksmų atlikimu suinteresuotas proceso dalyvis turi teisę kreiptis į apeliacinės instancijos teismą su prašymu nustatyti terminą tokiems procesiniams veiksmams atlikti. Šis prašymas pateikiamas per bylą nagrinėjantį teismą, o šis prašymo priėmimo klausimą privalo išspręsti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po prašymo gavimo dienos. Jeigu per septynias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos teismas, dėl kurio neatliktų procesinių veiksmų yra pateiktas prašymas, atlieka atitinkamus procesinius veiksmus, laikoma, kad proceso dalyvis atsisakė pateikto prašymo. Priešingu atveju, šis prašymas per septynias darbo dienas nuo jo gavimo persiunčiamas apeliacinės instancijos teismui. Pagal CPK 72 straipsnio 4 dalį prašymas paprastai nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, nepranešus dalyvaujantiems byloje asmenims apie posėdžio laiką ir vietą ir nekviečiant jų į teismo posėdį. Prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo jo gavimo apeliacinės instancijos teisme dienos. Šį prašymą nagrinėja ir dėl jo priima nutartį apeliacinės instancijos teismo pirmininkas, Civilinių bylų skyriaus pirmininkas arba jų paskirtas teisėjas. Ši nutartis neskundžiama atskiruoju skundu.

6Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 4 d. sprendimu patenkino ieškovės K. I. C. ieškinį: nustatė nepilnamečio L. L. C. gyvenamąją vietą su ieškove K. I. C., priteisė iš atsakovo K. M. 1 391 Eur sūnaus L. L. C. išlaikymo įsiskolinimą nuo 2013 m. rugpjūčio 15 d. iki ieškinio teismui padavimo dienos, 435 Eur išlaikymą nepilnamečiui vaikui L. L. C. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2013 m. lapkričio 27 d.) iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskyrė ieškovę K. I. C., įsiteisėjus teismo sprendimui, nurodė panaikinti laikinąsias apsaugos priemones – laikinąją L. L. C. gyvenamąją vietą, laikinąją atsakovo K. M. ir jo sūnaus bendravimo tvarką bei draudimą atsakovui K. M. be atskiro teismo leidimo išsivežti nepilnametį sūnų L. L. C. iš Lietuvos Respublikos.

7Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 16 d. nutartimi panaikino Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 4 d. sprendimo dalį, kuria iš atsakovo K. M. priteistas išlaikymas (po 435 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis) ir išlaikymo įsiskolinimas (1 391 Eur), šią bylos dalį grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, papildomai išsprendžiant ir vaiko bendravimo su skyrium gyvenančiu atsakovu K. M. klausimą, taip pat panaikino Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 4 d. sprendimo dalį, kuria yra panaikinamos (įsiteisėjus teismo sprendimui) laikinosios apsaugos priemonės (taikytos 2014 m. gruodžio 5 d. teismo nutartimi), nustatančios laikiną atsakovo K. M. ir jo sūnaus bendravimo tvarką ir iš atsakovo K. M. priteistos bylinėjimosi išlaidos. Kitą Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 4 d. sprendimo dalį teisėjų kolegija paliko nepakeistą.

82016 m. birželio 20 d. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme buvo priimtas nagrinėti kasacine tvarka ieškovės K. I. C. kasacinis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. nutarties peržiūrėjimo. Civilinė byla pagal pareikalavimą 2016 m. liepos 4 d. buvo išsiųsta Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Atsakovo K. M. kasacinis skundas Lietuvos Aukščiausiajame Teisme gautas 2016 m. rugpjūčio 9 d., priimtas nagrinėti kasacine tvarka 2016 m. rugpjūčio 12 d. Atsakovas K. M. kartu su kasaciniu skundu prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių neteikė. Tokį prašymą atsakovas pateikė Kauno apylinkės teismui 2016 m. rugpjūčio 1 d., kuris šį prašymą persiuntė Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. rugsėjo 23 d. nutartimi netenkino atsakovo K. M. 2016 m. rugpjūčio 1 d. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Įvertinęs aplinkybę, kad atsakovo K. M. 2016 m. rugpjūčio 1 d. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra išspręstas, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nebėra pagrindo vertinti atsakovo K. M. prašymo įpareigoti Kauno apylinkės teismą išspręsti atsakovo K. M. 2016 m. rugpjūčio 1 d. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą.

10Atsakovas K. M. taip pat prašo įpareigoti Kauno apylinkės teismą išspręsti 2016 m. rugpjūčio 5 d. Kauno apylinkės teismui paduoto priešieškinio dėl vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos, išlaikymo nustatymo ir pavardės pakeitimo priėmimo klausimą ir laikinųjų apsaugos priemonių, susijusių su Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartimi nustatytos laikinosios bendravimo tvarkos pakeitimo, taikymo klausimą.

11Kaip minėta, Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 16 d. nutartimi panaikino Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 4 d. sprendimo dalį, kuria iš atsakovo K. M. priteistas išlaikymas ir išlaikymo įsiskolinimas, šią bylos dalį grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, papildomai išsprendžiant ir vaiko bendravimo su skyrium gyvenančiu atsakovu K. M. klausimą. Šalys yra pateikusios kasacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. nutarties peržiūrėjimo, todėl civilinė byla šiuo metu yra Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, teismo posėdis rašytinio proceso tvarka paskirtas 2016 m. spalio 12 d. 9.00 val. Nesant priimto Lietuvos Aukščiausiojo Teismo procesinio sprendimo dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, atsakovo K. M. priešieškinio dėl vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos, išlaikymo nustatymo ir pavardės pakeitimo priėmimo klausimo išsprendimas Kauno apylinkės teisme yra negalimas, nes, pirma, civilinė byla yra ne jo, o Lietuvos Aukščiausiojo Teismo žinioje, antra, nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo priimto procesinio sprendimo priklausys, ar civilinė byla bus grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo ir ar bus pagrindas spręsti atsakovo K. M. priešieškinio priėmimo klausimą.

12Atsakovas K. M. taip pat nurodo, kad priešieškinyje jis yra suformulavęs prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, susijusias su Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartimi nustatytos laikinosios bendravimo tvarkos pakeitimu, kuris turėjo būti išspręstas per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 147 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog dalyvaujantys byloje asmenys prašymus, susijusius su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, turi teisę paduoti spręsti apeliacinės instancijos ir kasaciniam teismui, kai šių teismų žinioje yra byla dėl ginčo esmės. Kadangi civilinė byla pagal ieškovės K. I. C. ieškinį atsakovui K. M. dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, bendravimo tvarkos nustatymo, išvadą byloje teikianti institucija – Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, nuo 2016 m. liepos 7 d. yra Lietuvos Aukščiausiojo Teismo žinioje, tik šis teismas gali spręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodytoje civilinėje byloje klausimus. Taigi atsakovas K. M. prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi teikti šiam, o ne Kauno apylinkės teismui.

13Vadovaujantis išdėstytais argumentais, netenkintinas atsakovo K. M. prašymas nustatyti terminą Kauno apylinkės teismui išspręsti 2016 m. rugpjūčio 1 d. atsakovo K. M. prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą ir 2016 m. rugpjūčio 5 d. pateikto priešieškinio priėmimo ir jame prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

14Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 72 straipsnio 3 ir 4 dalimis,

Nutarė

15netenkinti atsakovo K. M. prašymo nustatyti terminą Kauno apylinkės teismui procesiniams veiksmams civilinėje byloje pagal ieškovės K. I. C. ieškinį atsakovui K. M. dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, bendravimo tvarkos nustatymo, išvadą byloje teikianti institucija – Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, atlikti.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai