Byla I-925-189/2009
Dėl termino atnaujinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Bronius Januška, susipažinęs su UAB „Monoturizmas“ skundu dėl termino atnaujinimo,

Nustatė

2UAB „Monoturizmas“ padavė skundą teismui dėl termino skundui paduoti atnaujinimo.

3Skundą priimti atsisakytina.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 32 str. 1d., atitinkamos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui gali skųsti ginčo šalis, nesutinkanti su išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu. Tokiu atveju į administracinį teismą galima kreiptis per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos. Jei skundas paduotas, praleidus skundo padavimo terminą, ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p.).

5Kaip matyti iš skundo turinio UAB „Monoturizmas“ nesutinka su VĮ Registrų centro centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008-12-04 sprendimu Nr.472, kuriuo atmestas prašymas dėl termino atnaujinimo. Skundą teismui UAB „Monoturizmas“ padavė 2009-01-12, t.y. praleidus dvidešimties dienų skundo padavimo terminą. Skunde neprašoma atnaujinti termino skundui paduoti, todėl skundą priimti atsisakytina.

6Teisėjas,vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p.,

Nutarė

7atsisakyti priimti UAB „Monoturizmas“ skundą.

8Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pateikti Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui dėl VĮ Registrų centro centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008-12-04 sprendimo Nr.472 panaikinimo paduoti, nurodant termino praleidimo priežastis ir pateikiant praleidimo priežastis patvirtinančius įrodymus. Kartu su prašymu atnaujinti terminą turi būti paduodamas skundas.

9Įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais grąžinti UAB „Monoturizmas“.

10Dėl nutarties per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai