Byla 2-847/2013
Dėl turto ir dokumentų išreikalavimo iš neteisėto valdymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sapnų sala“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Draugų studija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Skolvalda“ ieškinį atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Sapnų sala“, uždarajai akcinei bendrovei „Ignika“, K. A. ir V. S. dėl turto ir dokumentų išreikalavimo iš neteisėto valdymo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovai UAB „Draugų studija“ ir UAB „Skolvalda“ prašo išreikalauti iš atsakovų neteisėtai užvaldytą ieškovams nuosavybės teise priklausantį turtą bei dokumentus, taip pat kitų asmenų ieškovams naudoti perduotą turtą bei dokumentus. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 11 d., 2012 m. rugpjūčio 8 d. ir 2012 m. rugpjūčio 16 d. taikė laikinąsias apsaugos priemones, sprendė jų pakeitimo, taip pat vykdymo išaiškinimo klausimus.

6Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. spalio 22 d. nutartimi, atsižvelgęs į byloje susiklosčiusią situaciją, kad faktiškai visas ginčo turtas teismo proceso metu atsidūrė ieškovų žinioje, panaikino pirmosios instancijos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutarties dalį, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir išsprendė klausimą iš esmės – ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies – areštavo visą prie ieškovų 2012 m. rugsėjo 18 d. patikslinto ieškinio pridėtuose ieškovų bei V. M. ir H. M. sąrašuose nurodytą turtą ir dokumentus, uždraudžiant ieškovams šį turtą ir dokumentus naudoti, valdyti ir jais disponuoti; areštuoto turto ir dokumentų saugotoju skyrė ieškovą UAB „Draugų studija“. Teismas taip pat panaikino pirmosios instancijos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. ir 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis.

7Atsakovas BUAB „Sapnų sala“ pateikė prašymą pirmosios instancijos teismui pakeisti paskirtą turto saugotoją UAB „Draugų studija“ kitu saugotoju – BUAB „Sapnų sala“, taip pat skirti ieškovams baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atsakovo teigimu, turto saugotojas neteisėtai perleidžia areštuotą ginčo turtą tretiesiems asmenims. Tokiu turtu yra informaciniai biuleteniai „Teismų praktika Nr. 36“, kurios 2012 m. rugpjūčio 13 d. buvo perduotos saugoti ieškovui UAB „Draugų studija“ ir 2012 m. rugpjūčio 16 d. perleistos Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Tikėtina, kad ir kitas turtas, kuriam laikinosios apsaugos priemonės yra pritaikytos Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 22 d. nutartimi, bus perleidžiamas tretiesiems asmenims, iššvaistomas ar pasisavinamas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 27 d. nutartimi atsakovo prašymus dėl turto saugotojo pakeitimo ir baudos skyrimo ieškovams atmetė.

10Teismas nustatė, kad atsakovas savo prašymą grindžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 2 d. raštu, kuriame nurodoma, jog pagal 2011 m. gruodžio 5 d. spausdinimo paslaugų sutartį, pasirašytą tarp šio teismo ir ieškovo UAB „Draugų studija“, buvo atspausdinti 1 500 egz. informacinių biuletenių „Teismų praktika Nr. 36“; 800 egz. teismui buvo pristatyti 2012 m. birželio 6 d., likę 700 egz. – 2012 m. rugpjūčio 16 d. Teismas atkreipė dėmesį, kad šiame rašte aiškiai nurodoma, jog informaciniai biuleteniai Lietuvos Aukščiausiajam Teismui buvo perduoti remiantis tarp šio teismo ir ieškovo UAB „Draugų studija“ sudaryta sutartimi. Taigi, teismo nuomone, ieškovas vykdė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad jis yra netinkamas turto saugotojas. Be to, aptariamas raštas neįrodo, kad ieškovas pagal sudarytą sutartį teismui perdavė tuos pačius informacinius biuletenius, kuriuos saugo ieškovas, t. y. neįrodyta, jog teismui yra perduoti tie patys, o ne, pavyzdžiui, naujai perspausdinti biuleteniai. Teismas pažymėjo, kad jokių kitų objektyvių įrodymų, jog ir kitas turtas, kuris areštuotas Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 22 d. nutartimi, bus perleidžiamas tretiesiems asmenims, atsakovas nepateikė. Netenkinus šio atsakovo prašymo, nėra pagrindo tenkinti ir prašymą dėl baudos skyrimo ieškovams.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Apeliantas BUAB „Sapnų sala“ prašo: 1) įpareigoti ieškovą UAB „Draugų studija“ pateikti antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriame būtų aprašytas visas teismo areštuotas ir UAB „Draugų studija“ saugomas ginčo turtas; 2) panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – viso areštuoto turto, išskyrus turtą, dėl kurio priklausomybės nekyla ginčo, saugotoju paskirti apeliantą; 3) skirti ieškovams baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

13Apelianto teigimu, ieškovas UAB „Draugų studija“ perleido Lietuvos Aukščiausiajam Teismui būtent tuos informacinius biuletenius, kurie sudaro ginčo dalyką šioje byloje ir kurie buvo teismo areštuoti. Ieškovai jokių priešingų įrodymų nepateikė. Teismo nurodyta sutartis nepaneigia šio ieškovo, kaip turto saugotojo, pareigos neperleisti areštuoto turto tretiesiems asmenims. Apelianto nuomone, teismas turėjo būti aktyvus ir išreikalauti iš ieškovo UAB „Draugų studija“ įrodymus, ar ginčo turtas vis dar yra saugomas, o ne remtis prielaidomis. Tai teismas turėtų padaryti ir dabar.

14Ieškovai UAB „Draugų studija“ ir UAB „Skolvalda“ prašo atmesti atskirąjį skundą.

15Ieškovai atkreipia dėmesį, kad nuo pirmosios instancijos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutarties priėmimo iki Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 22 d. nutarties priėmimo ginčo turtas buvo neareštuotas, jis buvo perduotas ieškovams ir juo ieškovai galėjo netrukdomai disponuoti. Tai patvirtino ir pirmosios instancijos teismas 2012 m. gruodžio 13 d. protokolinėje nutartyje. Taigi, netgi darant prielaidą, kad Lietuvos Aukščiausiajam Teismui buvo perduota būtent saugomos produkcijos dalis, tai nereiškia, jog ieškovas UAB „Draugų studija“ yra nerūpestingas turto saugotojas. Be to, tokio turto vertę visuomet galima kompensuoti pinigais, tuo tarpu jo neperdavus Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, nukentėtų viešasis interesas. Ieškovai taip pažymi, kad apelianto prašymas įpareigoti ieškovą UAB „Draugų studija“ pateikti antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, iš kurio matytųsi, kokį areštuotą turtą saugo šis ieškovas, buvo atmestas pirmosios instancijos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. vykusio parengiamojo posėdžio metu. Apeliantui iš ankstesnių antstolių faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų šios aplinkybės yra žinomos.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Šioje apeliacinėje byloje keliamas klausimas dėl areštuoto turto saugotojo pakeitimo jam, apelianto teigimu, netinkamai atliekant saugotojo pareigas.

18Pagrindinėje byloje ginčas kilo dėl turto ir dokumentų išreikalavimo iš neteisėto valdymo. Pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai priėmęs netinkamai suformuluotą ieškinį ir nepagrįstai tokio ieškinio pagrindu areštavęs neapibrėžtą turtą, vėliau tikslinęs ir aiškinęs taikomą areštą, o taip pat šalių elgesys teismo proceso metu sukėlė painiavą ir komplikavo bylą bei lėmė, kad iki Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 22 d. nutarties priėmimo faktiškai visas ginčo turtas atsidūrė ieškovų žinioje. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tokią situaciją, taip pat į tai, kad dėl daugumos perimto turto nuosavybės kyla ginčas, nutarė visą turtą areštuoti, uždraudžiant ieškovams jį valdyti, naudoti ir juo disponuoti, bei paskirti areštuoto turto saugotoju ieškovą UAB „Draugų studija“.

19Apeliantas netinkamą turto saugojimą grindžia aplinkybe – informacinių biuletenių „Teismų praktika Nr. 36“ perleidimu 2012 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, atsiradusia dar iki Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 22 d. nutarties priėmimo. Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutarties, teismas ja panaikino ginčo turto areštą, taikomą atsakovų atžvilgiu, ir iki nutarties įsigaliojimo pakeitė turto saugotoją antstolį D. K. į saugotoją UAB „Draugų studija“. Kartu teismas akcentavo, kad turto areštas buvo taikomas atsakovų, o ne ieškovų atžvilgiu. Kaip patvirtina šalių paaiškinimai (b. l. 2, 25), ginčo turtas 2012 m. rugpjūčio 13 d. buvo perduotas ieškovui UAB „Draugų studija“. Įvertinus pirmosios instancijos teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartį, galima daryti išvadą, kad nuo to momento ieškovai įgijo galimybę disponuoti perimtu turtu. Tokios pozicijos, kaip matyti iš atsiliepimo į atskirąjį skundą (b. l. 25), laikosi ir pats pirmosios instancijos teismas. Tai, kad aptariama nutartis buvo panaikinta apeliacinės instancijos teismo 2012 m. spalio 22 d. nutartimi nereiškia, jog nurodomų informacinių biuletenių perleidimas 2012 m. rugpjūčio 16 d. buvo formaliai neteisėtas. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į visą ginčo situaciją, kurią, minėta, komplikavo tiek teismo, tiek šalių veiksmai.

20Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad apeliantas nepateikė kitų įrodymų, galinčių patvirtinti netinkamą turto saugotojo pareigų vykdymą. Nors apeliantas skunde prašo įpareigoti ieškovą UAB „Draugų studija“ pateikti antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriame būtų aprašytas visas teismo areštuotas ir šio asmens saugomas ginčo turtas, toks prašymas galėjo būti pateiktas su prašymu pakeisti turto saugotoją. Dėl to toks reikalavimas netenkintinas.

21Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad apelianto argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį.

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 27 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovai UAB „Draugų studija“ ir UAB „Skolvalda“ prašo išreikalauti... 6. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. spalio 22 d. nutartimi, atsižvelgęs į... 7. Atsakovas BUAB „Sapnų sala“ pateikė prašymą pirmosios instancijos... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 27 d. nutartimi atsakovo... 10. Teismas nustatė, kad atsakovas savo prašymą grindžia Lietuvos... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Apeliantas BUAB „Sapnų sala“ prašo: 1) įpareigoti ieškovą UAB... 13. Apelianto teigimu, ieškovas UAB „Draugų studija“ perleido Lietuvos... 14. Ieškovai UAB „Draugų studija“ ir UAB „Skolvalda“ prašo atmesti... 15. Ieškovai atkreipia dėmesį, kad nuo pirmosios instancijos teismo 2012 m.... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Šioje apeliacinėje byloje keliamas klausimas dėl areštuoto turto saugotojo... 18. Pagrindinėje byloje ginčas kilo dėl turto ir dokumentų išreikalavimo iš... 19. Apeliantas netinkamą turto saugojimą grindžia aplinkybe – informacinių... 20. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad apeliantas nepateikė... 21. Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad apelianto argumentai nesudaro... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 27 d. nutartį...