Byla 2-833-798/2018
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 26 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Agrovet“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones uždarosios akcinės bendrovės „Grimeda“ restruktūrizavimo byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorės akcinės bendrovės Šiaulių bankas atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 26 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Agrovet“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones uždarosios akcinės bendrovės „Grimeda“ restruktūrizavimo byloje.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. gegužės 23 d. nutartimi iškėlė restruktūrizavimo bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir RUAB) „Grimeda“, restruktūrizavimo administratore paskyrė UAB „Verslo ir bankroto konsultantai“. 2017 m. spalio 16 d. teismo nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas. Atsakovė RUAB „Grimeda“ kreipėsi į teismą su prašymu pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti iki 2018 m. kovo 7 d. Klaipėdos apygardos teismo teisėjos K. D. rezoliucija terminas atsakovės restruktūrizavimo planui pateikti pratęstas buvo iki 2018 m. kovo 7 d. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 5 d. bei 2018 m. vasario 6 d. nutartimis buvo ištaisytas rašymo apsirikimas, atstatydinta Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gegužės 23 d. nutartimi paskirta restruktūrizavimo administratorė UAB „Verslo ir bankroto konsultantai“ atstatydinta iš pareigų ir nauja RUAB „Grimeda“ administratore paskirta L. B.. Administratorė L. B. pateikė teismui prašymą pratęsti terminą RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo planui pateikti iki 2018 m. balandžio 7 d. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 20 d. nutartimi šis prašymas buvo netenkintas. Pareiškėja UAB „Agrovet“ pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo nutarties, kuria bus išspręstas UAB „Agrovet“ finansinio reikalavimo tvirtinimo RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo byloje klausimas, įsiteisėjimo, uždrausti sušaukti RUAB „ Grimeda“ kreditorių susirinkimą, jam įvykti ir kreditoriams priimti sprendimą darbotvarkės klausimu dėl pritarimo RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo plano projektui.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. vasario 26 d. nutartimi: tenkino pareiškėjos UAB „Agrovet“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – iki teismo nutarties įsiteisėjimo civilinėje byloje B2-956-538/2018, kuria bus išspręstas UAB „Agrovet“ finansinio reikalavimo tvirtinimo RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo byloje klausimas, uždraudė RUAB „Grimeda“ kreditorių susirinkimuose svarstyti klausimą dėl pritarimo RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo plano projektui bei priimti sprendimus šiuo klausimu; pratęsė terminą restruktūrizavimo plano projektui pateikti iki 2018 m. balandžio 7 d.; nutartį leido vykdyti skubiai.
 2. Teismas sprendė, kad pareiškėjos UAB „Agrovet“ reikalavimas patvirtinti 2 197 396,04 Eur dydžio finansinį reikalavimą yra tikėtinai pagrįstas. Sutiko su pareiškėja, jog egzistuoja grėsmė, kad civilinėje byloje B2-956-538/2018 priimta nutartis (galimai patvirtintas pareiškėjos finansinis reikalavimas ir su juo susijusios teisės) RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo byloje liks neįgyvendinama arba jos vykdymas iš esmės suvaržytas. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali susiklostyti ydinga situacija, kuomet klausimas dėl įmonės restruktūrizavimo plano patvirtinimo būtų sprendžiamas be vieną didžiausią reikšmę turinčio kreditoriaus pritarimo. Įvertinęs pareiškėjos nurodytas aplinkybes teismas padarė išvadą, jog yra teisinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas pažymėjo, kad terminas restruktūrizavimo plano projektui pateikti pratęstas iki 2018 m. kovo 7 d., tačiau įvertinęs šioje nutartyje nurodytas aplinkybes, sprendė, jog yra pagrindas terminą pratęsti iki 2018 m. balandžio 7 d.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atskiruoju skundu kreditorė Šiaulių bankas prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 26 d. nutartį.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių nurodo, kad RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo byloje negalėjo būti vertinamas UAB „Agrovet“ reikalavimo pagrįstumas, o pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės faktiškai nėra susijusios su restruktūrizavimo byloje nagrinėjamu ginču ir galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimu. Pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra sukuriamos prielaidos neapibrėžtą laiko tarpą naudotis restruktūrizavimo proceso teikiamomis lengvatomis be kreditorių pritarimo ir nustatytos tvarkos, yra neaišku kokia tvarka turėtų vykti restruktūrizavimo procesas, jei UAB „Agrovet“ finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimas nebus išspręstas iki kol sueis terminas restruktūrizavimo planui teikti. Atveju, jei UAB „Agrovet“ reikalavimas būtų patvirtintas, AB Šiaulių bankas vis tiek yra didžiausia RUAB „Grimeda“ kreditorė, turinti didžiausią skaičių balsų (62,10 proc.). Dėl to UAB „Agrovet“ balsai nelems kreditorių susirinkimo sprendimo patvirtinti arba nepatvirtinti restruktūrizavimo planą.
  2. Dėl termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimo nurodo, jog nėra pagrindo tęsti terminą restruktūrizavimo planu pateikti, restruktūrizavimo byla turi būti nutraukta, nes buvo iškelta faktiškai nemokiai bendrovei. Šiuo atveju: 1) nebuvo nei restruktūrizavimo administratoriaus, nei įmonės valdymo organo prašymo pratęsti terminą, todėl yra neaišku kodėl teismas savo iniciatyva ėmėsi spręsti klausimus, dėl kurių teismas gali spręsti tik gavęs ĮRĮ nurodytų asmenų prašymus; 2) termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimas yra grindžiamas prieštaringais motyvais ir nesuderinamas su restruktūrizavimo proceso tikslais, principais ir nepagrįstai pažeidžia kreditorių teises. Teismas skundžiamojoje nutartyje nurodė, jog neišspręstas klausimas dėl UAB „Agrovet“ reikalavimo patvirtinimo, kuomet 2018 m. vasario 20 d. nutartimi, sprendžiant prašymą pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti, teismas nurodė, kad priežastis, jog ne visų kreditorių reikalavimai yra patvirtinti yra nepakankama tenkinti prašymą dėl termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimo. Akcentuoja, jog teismų praktikoje pripažįstama restruktūrizavimo plano pateikimo termino pratęsimo galimybė ilgesniam negu vieno mėnesio laikotarpiui, tačiau tokie atvejai vertinami kaip išskirtiniai.
 3. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja UAB „Agrovet“ prašo skundą atmesti ir Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 26 d. nutartį palikti nepakeistą.
 4. Nurodo šiuos skundo argumentus:
  1. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių nurodo, jog skundžiama nutartimi pagrįstai nustatyta, kad bendrovės finansinis reikalavimas yra tikėtinai pagrįstas, nes UAB „Agrovet“ pateikė teismui papildomus dokumentus, kurių pako ne tik preliminariam bendrovės reikalavimų įvertinimui, bet ir galutiniam jų patvirtinimui. Šių įrodymų pagrindu Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. kovo 2 d. nutartimi patvirtino pirmosios eilės kreditorės „Agrovet“ 2 197 396,04 Eur finansinį reikalavimą. Nors apeliantė šiuo metu yra didžiausia RUAB „Grimeda“ kreditorė, tai savaime nereiškia, kad anksčiau pateiktas jos prašymas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, taip pat atskiruoju skundu išreiškiama pozicija dėl išankstinio nepritarimo RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo plano projektui yra absoliuti ir negali pasikeisti. Sutinka, kad teisinę galią turės tik kreditorių susirinkime išreikšta apeliantės valia dėl pritarimo / nepritarimo RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo plano projektui. Tačiau pažymi, jog vienas iš strateginio investuotojo tikslų yra perfinansuoti RUAB „Grimeda“ turimus įsiskolinimus didiesiems kreditoriams (įskaitant apeliantę), todėl įvykdžius šį susitarimą kreditorių susirinkime daugumą, reikalingą restruktūrizavimo plano tvirtinimui, turės ne apeliantė, o būtent strateginis investuotojas. Taigi, yra pasikeitusių objektyvių aplinkybių balsavimo metu RUAB „Grimeda“ kreditorių dauguma gali pritarti restruktūrizavimo planui.
  2. Dėl termino restruktūrizavimo plano pateikimui teismui pratęsimo nurodo, kad teismo skundžiamas procesinis sprendimas yra ne tik teisėtas, bet ir teisingas, juo protingai išspręstas konfliktas, visiems dalyvaujantis byloje asmenims nustatytos aiškios elgesio ir lūkesčių gairės, apibrėžtam laikotarpiui sureguliuota susiformavusi padėtis, kuri, nesant sprendimo dėl termino pratęsimo, sukeltų papildomą neapibrėžtumą. Pirmosios instancijos teismo sprendimas pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti yra logiškas, tiesiogiai seka iš sprendimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tuo atveju, jeigu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nebūtų sprendimo dėl šio termino pratęsimo, susidarytų neapibrėžtumas ir kiltų ginčų dėl tolimesnio restruktūrizavimo proceso eigos.
 5. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė RUAB „Grimeda“ prašo skundo netenkinti ir palikti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą.
 6. Nurodo, jog teismas tris kartus patvirtino kreditorės UAB „Agrovet“ finansinį reikalavimą RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo byloje, tačiau dėl apeliantės pateiktų skundų minėtam reikalavimui patvirtinti buvo užkirstas kelias. Mano, jog tokiais veiksmais apeliantė mėgina eliminuoti vieną iš didžiausių atsakovės kreditorių ir varžo galimybes jai balsuoti dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo. Nesutinka su apeliantės nuomone, jog pirmosios instancijos teismas neturėjo teisės pratęsti termino restruktūrizavimo projektui pateikti. Pažymi, kad atsakovė 2018 m. vasario 23 d. pateikė administratorei restruktūrizavimo plano projektą ir kreditoriai yra informuoti apie galimybę susipažinti su planu bei administratorės išvada.
 7. Atsiliepimu į atskirąjį skundą RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo administratorė L. B. prašo skundo netenkinti ir Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 26 d. nutartį palikti nepakeistą.
 8. Nurodo, kad tenkinus atskirąjį skundą bus suteiktas pranašumas vienam iš kreditorių, nepaisant kitų kreditorių teisėtų interesų ir reikalavimų. RUAB „Grimeda“ pripažįsta kreditorės UAB „Agrovet“ pareikštą finansinį reikalavimą, kuris Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 2 d. nutartimi buvo patvirtintas. Nesutinka su skundo teiginiais, kad teismas nepagrįstai pratęsė terminą RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo projektui pateikti.

5Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6Dėl bylos ribų

 1. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė.

7Dėl apeliacinio proceso, pradėto dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 26 d. nutarties dalies, kuria tenkintas pareiškėjos UAB „Agrovet“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nutraukimo

 1. Klaipėdos apygardos teismas skundžiamos nutarties dalimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo nutarties įsiteisėjimo civilinėje byloje B2-956-538/2018, kuria bus išspręstas UAB „Agrovet“ finansinio reikalavimo tvirtinimo RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo byloje klausimas, uždraudė RUAB „Grimeda“ kreditorių susirinkimuose svarstyti klausimą dėl pritarimo RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo plano projektui. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. spalio 16 d. nutartimi patvirtino RUAB „Grimeda“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, taip pat ir kreditorės UAB „Agrovet“ 2 197 396,04 Eur dydžio finansinį reikalavimą. Kreditorė AB Šiaulių bankas pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 16 d. nutarties dalies, kuria patvirtintas RUAB „Agrovet“ 2 197 396,04 Eur finansinis reikalavimas. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. spalio 24 d. nutartimi panaikino 2017 m. spalio 16 d. nutarties dalį, kuria buvo patvirtintas RUAB „Agrovet“ 2 197 396,04 Eur finansinis reikalavimas, ir klausimą dėl RUAB „Agrovet“ finansinio reikalavimo patvirtinimo paskyrė nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2017 m. lapkričio 6 d. teismo posėdyje. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. lapkričio 6 d. nutartimi patvirtino RUAB „Agrovet“ 2 197 396,04 Eur dydžio finansinį reikalavimą. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. sausio 9 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. lapkričio 6 d. nutartį panaikino ir perdavė klausimą dėl RUAB „Agrovet“ 2 197 396,04 Eur dydžio finansinio reikalavimo tvirtinimo iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. kovo 2 d. nutartimi patvirtino RUAB „Agrovet“ 2 197 396,04 Eur finansinį reikalavimą. Kreditorė UAB „Efis“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo nesutiko su Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. kovo 2 d. nutartimi. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. balandžio 17 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 2 d. nutartį paliko nepakeistą.
 2. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas, kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei tai paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.). Šios nuostatos taikomos ir atskiriesiems skundams (CPK 338 str.).
 3. Šiuo atveju nagrinėjant bylą apeliacine tvarka paaiškėjo aplinkybė, jog Lietuvos apeliacinis teismo 2018 m. balandžio 17 d. įsiteisėjusia nutartimi (CPK 339 str.) buvo išspręstas UAB „Agrovet“ finansinio reikalavimo tvirtinimo RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo byloje klausimas, atitinkamai išnyko draudimas RUAB „Grimeda“ kreditorių susirinkimuose svarstyti klausimą dėl pritarimo RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo plano projektui. Išnykus atskirojo skundo dalies dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo objektui, minėtos skundo dalies nebetikslinga nagrinėti. Todėl šioje dalyje procesas apeliacinės instancijos teisme nutraukiamas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 338 str.).

8Dėl atskirojo skundo dalies, kuria kvestionuojamas termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimas, atmetimo

 1. ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad restruktūrizavimo plano projektas teismui turi būti pateiktas ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos. Teismas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. Termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimas turi būti pateisinamas objektyviomis aplinkybėmis ir atitikti restruktūrizavimo proceso tikslą bei principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2013; 2015 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-559-916/2015).
 2. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad restruktūrizavimo byla atsakovei UAB „Grimeda“ buvo iškelta 2017 m. gegužės 23 d. (nutartis įsiteisėjo 2017 m. rugpjūčio 7 d.). Šia nutartimi atsakovei buvo nustatytas 6 mėnesių nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminas (iki 2018 m. vasario 7 d.) parengti ir pateikti teismui RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus. Teisėjo 2018 m. sausio 9 d. rezoliucija terminas RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo planui pateikti buvo pratęstas iki 2018 m. kovo 7 d. Skundžiama Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 26 d. nutartimi terminas restruktūrizavimo plano projektui pateikti pratęstas iki 2018 m. balandžio 7 d.
 3. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į kasacinio teismo išaiškinimą, jog restruktūrizavimo bylos priskirtinos prie bylų, kuriose yra viešojo intereso. Teismas nustatė, jog RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo byloje pareikštas kreditorės UAB ‚Agrovet“ finansinis reikalavimas yra tikėtinai pagrįstas, t. y. UAB „Agrovet“, atsižvelgusi į Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 9 d. nutartyje nurodytus motyvus, į bylą pateikė trūkstamą 2017 m. rugsėjo 21 d. aktą dėl skolų suderinimo bei papildomas sąskaitas faktūras. Taip pat teismas iš Lietuvos teismų sistemos LITEKO nustatė, jog UAB „Agrovet“ finansinio reikalavimo patvirtinimo pagrįstumo klausimas turėjo būti sprendžiamas teisme 2018 m. kovo 2 d. Taigi, pirmosios instancijos teismas termino pratęsimą motyvavo pateisinamomis objektyviomis aplinkybėmis. Pažymėtina ir tai, jog tam, kad vyktų RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo procesas, įmonės kreditoriai turi pritarti restruktūrizavimo planui, tačiau iki 2018 m. balandžio 17 d. (įskaitytinai) galiojo Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 26 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, todėl restruktūrizavimo plano projektas negalėjo būti teismui pateiktas.
 4. Įvertinęs nurodytų retrospektyvių aplinkybių visumą bei atsižvelgęs į tai, kad pirmosios instancijos teismas, priėmęs procesinį sprendimą pratęsti aptariamą terminą, buvo aktyvus ir nepažeidė proporcingumo principo bei restruktūrizuojamos įmonės ir jos kreditorių interesų pusiausvyros, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog terminas RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo planui pateikti iki 2018 m. balandžio 7 d. buvo pratęstas pagrįstai. Papildomai pažymėtina, kad teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. balandžio 4 d. nutartimi terminą restruktūrizavimo plano projektui pateikti pratęsė iki 2018 m. gegužės 7 d. Ši nutartis yra apskųsta apeliacine tvarka. Taip pat Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. gegužės 4 d. dar kartą pratęsė terminą restruktūrizavimo plano projektui pateikti iki 2018 m. birželio 7 d., kadangi 2018 m. gegužės 25 d., 13:00 val. yra sušauktas RUAB „Grimeda“ kreditorių susirinkimas dėl pritarimo RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo plano projektui. Taigi, 2018 m gegužės 25 d. įmonės kreditoriai spręs, ar pritarti restruktūrizavimo plano projektui.
 5. Išdėstytų argumentų pagrindu konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas bei priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį dalyje dėl termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimo, kurios panaikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

9Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

10Apeliacinį procesą, pradėtą pagal kreditorės AB Šiaulių bankas atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 26 d. nutarties dalies, kuria tenkintas pareiškėjos UAB „Agrovet“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – iki teismo nutarties įsiteisėjimo civilinėje byloje B2-956-538/2018, kuria bus išspręstas UAB „Agrovet“ finansinio reikalavimo tvirtinimo RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo byloje klausimas, uždrausti RUAB „Grimeda“ kreditorių susirinkimuose svarstyti klausimą dėl pritarimo RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo plano projektui, – nutraukti.

11Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 26 d. nutarties dalį, kuria terminas restruktūrizavimo plano projektui pateikti pratęstas iki 2018 m. balandžio 7 d., palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai