Byla e2S-1018-656/2018
Dėl išlaikymo pilnamečiam vaikui priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovo (apelianto) L. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės N. Č. ieškinį atsakovui L. J. dėl išlaikymo pilnamečiam vaikui priteisimo,

Nustatė

2I. P. instancijos teismo nutarties esmė

3

 1. Skundžiama 2017 m. gruodžio 5 d. nutartimi atsakovui L. J. nustatytas septynių dienų terminas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskirojo skundo trūkumams pašalinti.
 2. Teismui pateiktas atskirasis skundas yra pasirašytas asociacijos „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ vadovo P. M., pridėtas apelianto įgaliojimas „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ vadovui P. M.
 3. CPK 56 straipsnyje nurodyta, kad fizinių asmenų atstovais pagal pavedimą teisme gali būti asociacijos, kurių steigimo dokumentuose kaip vienas iš veiklos tikslų yra nurodytas tam tikros grupės asmenų gynimas ir jų atstovavimas teisme, jeigu jie neatlygintinai atstovauja asociacijos dalyviams bylose dėl teisinių santykių, tiesiogiai susijusių su šių juridinių asmenų steigimo dokumentuose numatytais veiklos tikslais ir sritimi.
 4. Teismas pagal asociacijos įstatus nustattė, kad asociacijos tikslai – fizinių ir juridinių asmenų gynimas ir atstovavimas įmonėse, įstaigose, organizacijose ir teismuose, be kita ko, ir šeimos klausimais.
 5. Nagrinėjamu atveju atstovavimas nekyla iš Asociacijos ir jos narių veiklos ir su šia veikla susijusių aiškių pagrindinių tikslų, todėl asociacija negali būti laikoma tinkama atstove, turinčia teisę atstovauti savo nariams pagal CPK 56 straipsnio 1 dalies 6 punktą teisme.

4II. Atskirojo skundo argumentai

 1. Apeliantas L. J. pateikė atskirąjį skundą, kuris taip pat pasirašytas asociacijos „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ vadovo P. M..
 2. Iš byloje pateiktų asociacijos įstatų matyti, kad priešingai nei teigia teismas, atstovavimas teisme nėra nei vienos asociacijos nei vienintelis tikslas, nei pagrindinis tikslas, o tik pagalbinis tikslas, skirtas asociacijos pagrindiniams tikslams ginti tėvų teises pasiekti.
 3. Teismas niekaip nepagrindė, kad atsakovo kaip tėvo teisių gynimas per atstovavimą teisme nėra skirtas kitiems asociacijos tikslams pasiekti apginti pažeistas tėvų teises, kurias pažeidžia nepagrįstai praturtėti siekiantys, tačiau savo pareigų nevykdantys, pilnamečiai vaikai. Atsakovas tvirtina priešingai, kad atsakovo kaip tėvo teisių gynimas yra pagrindinis asociacijos tikslas, kuris yra pasiekiamas tik per pagalbinį tikslą – tėvų atstovavimą teisme, kuris būtent yra skirtas kitiems asociacijos pagrindiniams tikslams pasiekti, ypač tikslams ginti tėvų teises. Ta aplinkybė, kad asociacija turi ir kitų tikslų, nepaneigia, kad atsakovo teisių gynimas per atstovavimą teisme būtent yra skirtas kitiems asociacijos tikslams pasiekti, ypač tikslams ginti tėvų teises.
 4. Kitose bylose teismai pripažino, kad Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga turi teisę nedalyvaujant advokatui atstovauti savo narius, priklausančius tam tikrų asmenų grupėms. Skirtingas asociacijos įstatų aiškinimas užkertas kelia subjektui kreiptis į teismą.

5III. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai

6argumentai ir išvados

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Civilinėje byloje yra kilęs ginčas dėl atsakovo prievolės išlaikyti pilnametį vaiką, kuris, kaip teigia atsakovas, piktybiškai ir sąmoningai nevykdo jokių savo kaip vaiko pareigų, nuolat žeminą tėvą, jo negerbia ir nebendrauja.
 3. Atsakovas teigia, kad priklausantis tam tikrų asmenų – fizinių asmenų tėvų grupei, pagrįstai ir teisėtai yra atstovaujamas Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos, kurios nariu jis yra nuo 2015 m., kurio tėvų teisių klausimais gina asociacija, nes asociacijos įstatuose išdėstytuose veiklos tiksluose yra numatyta (62) vienyti šeimas, tėvais bei vaikais besirūpinančius asmenis, atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus valstybės institucijose ir kitose organizacijose, taip pat teismuose; (63) puoselėti šeimai ir vaikams palankią aplinką per šeimai palankius įstatymus, šeimos vertybes remiančią švietimo sistemą, šeimos tradicijas gerbiančią žiniasklaidą, šeimos principams palankų visuomenės požiūrį, šeimai palankias psichologines ir socialineses paslaugas ir šeimai draugišką sveikatos apsaugos sistemą; (64) siekti, kad valstybė saugotų šeimą, imtųsi kompleksinių priemonių šeimai ir jos reikšmei visuomenėje didinti, praktiškai užtikrintų tėvų teisę ugdyti vaikus, remiantis šeimos vertybėmis švietimo, sveikatos apsaugos ir viešosios komunikacijos srityse, šeimoje vaikus gimdančios ir auginančios moters įnašas į bendrąją gerovę būtų prilygintas valstybės atlyginamam darbui, nepilnamečiai vaikai būtų apsaugoti nuo žalingų veiksnių įtakos; (65) kaupti ir apibendrinti tėvams, vaikams ir šeimoms paslaugas teikiančių asmenų ir jų Asociacijų patirtį, konsultuoti savo narius šeimos klausimais; (66) spręsti šeimų ginčus dėl tėvų teisių ir pareigų, tarpininkauti juose, teikti pasiūlymus valstybinės valdžios ir valdymo institucijoms, savivaldybėms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms dėl paramos šeimoms ir vaikams ir kitais klausimais; taip pat rūpintis šeimos, tėvų ir vaikų teisių apsauga Lietuvoje ir užsienyje, rengti pasiūlymus dėl norminių aktų, reglamentuojančių šeimos, tėvų ir vaikų teises, tobulinimo, tai pat siekti nuoseklaus galiojančių įstatymų įgyvendinimo visomis teisėtomis priemonėmis.
 4. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tam, jog asociacija ar kitas viešasis juridinis asmuo galėtų savo nariams atstovauti teisme pagal CPK 56 straipsnio 1 dalies 6 punktą, tokio asmens įstatuose nustatyta teisė atstovauti savo nariams turi būti vienas iš asociacijos ar kito viešojo juridinio asmens veiklos tikslų, t. y. kaip pagalbinis tikslas siekiant pagrindinių asociacijos ar viešojo juridinio asmens veiklos tikslų. Galimybė tokiai asociacijai ar kitam viešajam juridiniam asmeniui atstovauti savo nariams teisme siejama su asociacijos ar kito viešojo juridinio asmens pagrindinių tikslų, kuriems jie įsteigti, įgyvendinimu, ir tik tiek, kiek tai susiję su šių pagrindinių tikslų įgyvendinimu. Asociacija ar kitas viešasis juridinis asmuo, kurių vienintelis veiklos tikslas yra savo narių konsultavimas ir jų interesų atstovavimas teisme ginant bet kokius jų interesus, negali būti laikomi tinkamais atstovais, turinčiais teisę atstovauti savo nariams pagal CPK 56 straipsnio 1 dalies 6 punktą, nes atstovavimas teisme nėra skirtas kitiems asociacijos tikslams pasiekti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-461-611/2015; 2016 m. lapkričio 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-454-969/2016 42 punktą). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai atstovavimas teisme nekyla iš asociacijos ir jos narių veiklos ir su šia veikla susijusių aiškių pagrindinių tikslų, tai asociacija negali būti laikoma tinkama atstove, turinčia teisę atstovauti savo nariams pagal CPK 56 straipsnio 1 dalies 6 punktą teisme (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-454-969/2016 43 punktą, 2017 m. lapkričio 23 d. nutartį Civilinėje byloje Nr. 3K-3-422-687/2017). Kasacinio teismo suformuota praktika nepakitusi, todėl apelianto nurodyti atskiri žemesnių instancijų teismų sprendimai, neatitinkantys kasacinio teismo praktikos, nereikšmingi.
 5. Apeliacinės instancijos teismas iš asociacijos „Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos“ įstatų ir juose nurodytų tikslų sprendžia, kad pagrindinis ir esminis šios asociacijos tikslas yra fizinių ir juridinių asmenų gynimas ir atstovavimas jiems visose valstybinėse institucijose, civilinėse, administracinėse ir baudžiamosiose bylose visų pakopų teismuose. Kitos pagrindinės veiklos aplinkybių asociacija neįrodinėjo, todėl pagrįsta išvada, kad ieškovo narystė asociacijoje pagrįsta tik siekiu ieškovui turėti atstovą teisme. Be to, bylos duomenimis, atsakovo atstovavimas teisme kilo ne iš jo, kaip asociacijos nario, veiklos, bet iš privataus ginčo dėl savo dukters išlaikymo santykių, nesusijusių su asociacijos veikla. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas laiko pagrįstais skundžiamos nutarties argumentus, kad nagrinėjamoje byloje asociacija neturi teisės atstovauti ieškovo interesams teisme.

7Teismas, vadovaudamasis CPK 337 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

8Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai