Byla e2-994-253/2017
Dėl mokėjimo sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo (actio Pauliana)

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovės likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės „Livitana“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai sporto klubui „RKV“ dėl mokėjimo sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo (actio Pauliana).

3Teismas

Nustatė

4ieškovė LUAB „Livitana“ ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2015-09-01 tarp LUAB „Livitana“ ir atsakovo sudarytą mokėjimo sandorį, taikyti restituciją, priteisiant iš atsakovo ieškovei 580 000,00 Eur sumą, kuri ginčijamo 2015-09-01 mokėjimo sandorio pagrindu buvo grąžinta atsakovui, bei priteisti iš atsakovo ieškovei 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Ieškinyje nurodo, kad LUAB „Livitana“ ir VšĮ sporto klubas „RKV“, atstovaujami V. G., kuris ginčijamo sandorio sudarymo metu ėjo tiek ieškovės, tiek atsakovo direktoriaus pareigas, 2013-07-23 sudarė ketinimo sutartį Nr. 2013.07.23. Ja ieškovė įsipareigojo iš AB „SEB bankas“ išpirkti sutarties objektu esantį pastatų kompleksą, kurio kaina 1 500 000,00 Lt (ekvivalentas eurais – 434 430,03 Eur). Atsakovas įsipareigojo ieškovei sumokėti 100 procentų avansą. Ieškovei neįvykdžius įsipareigojimų per 360 kalendorinių dienų, avansas už pastatų kompleksą turėjo būti grąžintas atsakovui. 2014-09-04 ieškovė ir atsakovas, atstovaujami to paties asmens, sudarė ketinimo sutartį Nr. 2014.09.04. Ja ieškovė įsipareigojo iš AB „SEB bankas“ išpirkti sutarties objektu esantį pastatų kompleksą, kurio kaina 1 700 000,00 Lt (ekvivalentas eurais: 492 354,03 Eur). Atsakovas įsipareigojo ieškovei sumokėti 100 procentų avansą. Ieškovei neįvykdžius įsipareigojimų per 360 kalendorinių dienų, avansas už pastatų kompleksą turėjo būti grąžintas atsakovui. Remianis kasos pajamų orderio kvitu serija RKV Nr. 000000003 ieškovė, atsakovui nevykdant sutartinių įsipareigojimų laiku sumokėti visą avanso sumą, atsakovui 2015‑09‑01 grąžino 580 000,00 Eur sumokėtą avansą. Bankroto administratoriaus nuomone, 2015‑09-01 sudarytas mokėjimo sandoris, sudarytas pažeidžiant kitų ieškovės kreditorių teises ir interesus. Ieškovė, sudarydama ginčijamą sandorį, akivaizdžiai sumažino ne tik savo galimybes visiškai atsiskaityti su kreditoriais, kurių finansinių reikalavimų vykdymo terminai jau buvo suėję, bet ir apsunkino kitų sutarčių vykdymą. Teigia, kad minėtas mokėjimo sandoris pripažintinas negaliojančiu ab initio Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.66 straipsnio pagrindu ir taikytina restitucija.

6Procesiniai dokumentai išsiųsti atsakovui VšĮ sporto klubui „RKV“ ieškinyje nurodytu adresu – ( - ), tačiau atsakovas nerastas, procesiniai dokumentai grąžinti su žyma „neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“. Nustačius, kad Juridinių asmenų registre atsakovo registracijos vieta sutampa su nurodyta ieškinyje bei esant ieškovės prašymui, 2017-01-26 priimta Klaipėdos apygardos teismo nutartis ir procesiniai dokumentai atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu.

7Per teismo nustatytą terminą atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Esant tokioms aplinkybėms ir ieškovės prašymui priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

8Teismas

konstatuoja:

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Rašytiniais įrodymas byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Livitana“ ir atsakovas VšĮ sporto klubas „RKV“ 2013-07-23 sudarė ketinimo sutartį Nr. 2013.07.23. Šia sutartimi ieškovė UAB „Livitana“ įsipareigojo iš AB „SEB bankas“ išpirkti sutarties objektu esantį pastatų kompleksą, kurio kaina 1 500 000,00 Lt (ekvivalentas eurais – 434 430,03 Eur), o atsakovas įsipareigojo ieškovei sumokėti 100 procentų avansą. Sutartyje nustatyta, jog, ieškovei neįvykdžius įsipareigojimų per 360 kalendorinių dienų, avansas už pastatų kompleksą grąžinamas atsakovui arba atliekami įsipareigojimų sudengimai. Ieškovė ir atsakovas 2014-09-04 sudarė ketinimo sutartį Nr. 2014.09.04. Šia sutartimi ieškovė įsipareigojo iš AB „SEB bankas“ išpirkti sutarties objektu esantį pastatų kompleksą, kurio kaina 1 700 000,00 Lt (ekvivalentas eurais – 492 354,03 Eur), o atsakovas įsipareigojo ieškovei sumokėti 100 procentų avansą. Sutartyje taip pat nustatyta, jog, ieškovei neįvykdžius įsipareigojimų per 360 kalendorinių dienų, avansas už pastatų kompleksą grąžinamas atsakovui arba atliekami įsipareigojimų sudengimai. Sudarant abi minėtas sutartis ieškovę ir atsakovą atstovavo šių įmonių direktorius V. G.. Iš byloje esančio VšĮ sporto klubas „RKV“ kasos pajamų orderio kvito serija RKV Nr. 000000003 matyti, kad 2015-09-01 atsakovas iš UAB „Livitana“ priėmė 580 000,00 Eur avanso grąžinimą.

11Ieškovė ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2015-09-01 tarp UAB „Livitana“ ir atsakovo sudarytą mokėjimo sandorį actio Pauliana instituto pagrindu ir taikyti restituciją. CK 6.66 str. įtvirtinta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius (actio Pauliana) bei apibrėžtos pasinaudojimo šia teise sąlygos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, aiškinant šią normą, išskiriamos tokios jos taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-06 nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012, kt.). Sandorį pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu bei taikyti jo teisinius padarinius galima tik esant pirmiau nurodytų sąlygų visumai. Ieškinys actio Pauliana dėl sandorio negaliojimo pareiškiamas per vienerių metų ieškinio senaties terminą.

12Byloje nustatyta, kad ieškovei UAB „Livitana“ Klaipėdos apygardos teismo 2016-05-06 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-1057-538/2016, iškelta bankroto byla bei paskirtas bankroto administratorius. Klaipėdos apygardos teismo 2016-11-07 nutartimi ieškovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Ieškovės UAB „Livitana“ bankroto administratorius, vykdydamas bankroto procedūras, gina bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teises ir interesus (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punktas, 11 straipsnio 5 dalies 8 punktas). Bankroto byloje Klaipėdos apygardos teismo 2016-11-07 nutartimi pavirtinta ieškovės kreditorių finansinių reikalavimų suma sudarė 1 699 611,48 Eur. Aplinkybę, kad ieškiniu ginčijamo mokėjimo sandorio sudarymo metu UAB „Livitana“ turėjo įsipareigojimų kitiems kreditoriams patvirtina byloje pateiktos UAB „Livitana“ kreditorių finansinių reikalavimų suvestinės duomenys apie tai, kad 2015-09-01 kreditorių, kurių reikalavimai patvirtinti bankroto byloje, pradelstų finansinių reikalavimų suma sudarė 45 468,30 Eur. Pripažintina, jog ieškovė turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę.

13Ieškovės 2015 metų balanso duomenimis, ieškovės mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dydis 2015-12-31 siekė 2 482 724,00 Eur. Į ieškovės turto balansą įrašyto turto vertė buvo 2 900 183,00 Eur, tačiau 1 596 748,00 Eur į balansą įrašyto turto vertės sudarė pirkėjų įsiskolinimai. Remiantis ataskaita B01022, debitoriaus Delmar Agency L. P. skola ieškovei buvo ilgalaikė ir ženkli. Ieškovės ilgalaikis materialus turtas 2015‑12‑31 sudarė 1 289 617,00 Eur, iš jų – 727 478,00 Eur sudarė investicinio turto – pastatų vertė. Ginčijamo sandorio sudarymo metu ieškovė buvo sudariusi kredito bei lizingo sutartis, kurių pagrindu atsiradę kreditorių AB „Šiaulių bankas“, SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialo finansiniai reikalavimai. Bylos duomenimis, ieškovei priklausęs nekilnojamasis turtas buvo įkeistas užtikrinti ieškovės prievoles pagal ieškovės su AB Šiaulių banku 2013‑04-30 sudarytą kredito linijos sutartį Nr. KLS‑2013-024‑05 dėl kredito apyvartinėms lėšoms finansuoti. 2015‑03-18 sudarytas minėtos sutarties pakeitimas – susitarimas Nr. 1, ieškovei suteikta papildoma 280 000,00 Eur suma ir nuo 2015-04-30 iki 2020‑04‑30 pratęstas kredito grąžinimo terminas. Bylos duomenimis kreditorius SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas dėl ieškovės nesugebėjimo tinkamai vykdyti lizingo sutartyse numatytus įsipareigojimus 2015-12-03 vienašališkai nutraukė su ieškove sudarytas net kelias finansinio lizingo sutartis ir ieškovė įpareigota grąžinti sutarties objektus – transporto priemones. Be to, UAB „Livitana“ 2015 metų pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, įmonė dirbo nuostolingai – patyrė 40 752 Eur nuostolių.

14Pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad ieškovė, sudarydama ginčijamą sandorį, neturėjo pakankamai lėšų tinkamai atsiskaityti su visais kreditoriais, ieškovė sumažino savo galimybes atsiskaityti su kreditoriais, kurių reikalavimų vykdymo terminai buvo suėję, ir apsunkino kitų sutarčių vykdymą, tad, atsiskaitydama su atsakovu, nepagrįstai jam suteikė pirmumą prieš kitus kreditorius ir šių teisės buvo pažeistos. Sudarant ginčijamą sandorį tiek ieškovės, tiek atsakovo direktoriaus pareigas ėjo V. G., jis priėmė ir pagal 2015-09-01 kasos pajamų orderio kvitą RKV Nr. 000000003 perduotas lėšas. Tad tiek ieškovei, tiek atsakovui ginčijamo sandorio sudarymo dieną turėjo būti žinoma apie ieškovės finansinę padėtį bei sandorio įtaką ieškovės finansinės padėties pablogėjimui. Atsižvelgiant į tai, yra pagrindas konstatuoti sandorio šalių nesąžiningumą (CK 6.66 straipsnio 2 dalis).

15Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, teismas daro išvadą, kad byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog ieškovės reikalavimas yra pagrįstas, dėl to ieškinys tenkintinas, ginčijamas 2015-09-01 tarp LUAB „Livitana“ ir atsakovo VšĮ sporto klubo „RKV“ sudarytas mokėjimo sandoris pripažintinas negaliojančiu nuo sudarymo momento (ab initio) ir taikytina restitucija (CK 6.66 straipsnio 1-2 dalys, CK 6.145–6.146 straipsniai). Ginčijamą sandorį pripažinus negaliojančiu, ieškovės naudai iš atsakovo priteistina ginčijamo sandorio pagrindu atsakovui grąžinta 580 000 Eur suma.

16CK 6.37 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta prievolė skolininkui mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į CK 6.210 straipsnio 2 dalies reglamentavimą, ieškovei iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis),

17Ieškovės ieškinys pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis ir už jį mokėtinas 5 219 Eur žyminis mokestis. Konstatavus, kad ieškinys tenkintinas, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 5 219 Eur žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė buvo atleista (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 1, 7 punktai, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 ir 286 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti.

20Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento tarp ieškovės likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės „Livitana“ (įmonės kodas 300105794) ir atsakovo viešosios įstaigos sporto klubo „RKV“ (įmonės kodas 301465539) 2015-09-01 sudarytą mokėjimo sandorį.

21Taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo viešosios įstaigos sporto klubo „RKV“ (įmonės kodas 301465539) 580 000 Eur (penkis šimtus aštuoniasdešimt tūkstančių eurų) sumą, taip pat 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (580 000 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-01-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės „Livitana“ (įmonės kodas 300105794) naudai.

22Priteisti iš atsakovo viešosios įstaigos sporto klubo „RKV“ 5 219 Eur (penkis tūkstančius du šimtus devyniolika eurų) žyminio mokesčio valstybės naudai.

23Klaipėdos apygardos teismo 2017-01-13 nutartimi atsakovo viešosios įstaigos sporto klubo „RKV“ turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

24Atsakovas negali šio sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą,... 3. Teismas... 4. ieškovė LUAB „Livitana“ ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu nuo... 5. Ieškinyje nurodo, kad LUAB „Livitana“ ir VšĮ sporto klubas „RKV“,... 6. Procesiniai dokumentai išsiųsti atsakovui VšĮ sporto klubui „RKV“... 7. Per teismo nustatytą terminą atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį.... 8. Teismas... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Rašytiniais įrodymas byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Livitana“ ir... 11. Ieškovė ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento... 12. Byloje nustatyta, kad ieškovei UAB „Livitana“ Klaipėdos apygardos teismo... 13. Ieškovės 2015 metų balanso duomenimis, ieškovės mokėtinų sumų ir... 14. Pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad ieškovė, sudarydama... 15. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, teismas daro išvadą, kad byloje... 16. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta prievolė skolininkui mokėti... 17. Ieškovės ieškinys pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis ir už jį... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 19. ieškinį tenkinti.... 20. Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento tarp ieškovės likviduojamos... 21. Taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo viešosios įstaigos sporto... 22. Priteisti iš atsakovo viešosios įstaigos sporto klubo „RKV“ 5 219 Eur... 23. Klaipėdos apygardos teismo 2017-01-13 nutartimi atsakovo viešosios įstaigos... 24. Atsakovas negali šio sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 25. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo už akių priėmimo dienos turi...