Byla 2-936-722/2012
Dėl baudos skyrimo UAB „Etena“ direktorei J. R. už antstolio reikalavimų nevykdymą

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Lidija Deksnienė, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos antstolės R. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims skolininkui M. S., UAB „Etena“ direktorei J. R. dėl baudos skyrimo UAB „Etena“ direktorei J. R. už antstolio reikalavimų nevykdymą, ir

Nustatė

2Antstolė R. M. 2012-03-13 pateikė teismui pareiškimą, prašydama UAB „Etena“ direktorei J. R. skirti baudą už antstolio patvarkymų nevykdymą daugiau kaip 11 mėn. neišieškant iš skolininko M. S. darbo užmokesčio ir nepervedant piniginių lėšų antstolio kontorai.

3Antstolė R. M. pareiškime nurodė, kad ji vykdo išieškojimą iš skolininko M. S. a.k( - ) vykdomosiose bylose Nr.0064/10/00263/1 pagal 2009-12-08 Kauno AVPK Kėdainių raj. PK VTS KPP nutarimą Nr.4678 dėl 150 Lt baudos išieškojimo valstybei ir 0064/09/01697/1 pagal 2009-09-16 Kauno AVPK Kėdainių raj.PK VTS KPP nutarimą Nr.3499 dėl 404 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo antstolei R. M.. 2011-04-05 skolininko darbovietei išsiųsti 2011-03-18 ir 2011-04-05 patvarkymai dėl skolų išieškojimo iš skolininko M. S., tačiau skolininko darbovietė išskaitų pagal vykdomuosius dokumentus ir antstolės patvarkymų nevykdo. Antstolė teismui pateikė įrodymus, kad 2011-04-05 patvarkymas v/byloje Nr.0064/09/01697/1 dėl lėšų išieškojimo iš skolininko M. S. buvo įteiktas pasirašytinai 2011-04-15 skolininko darbovietės UAB „Etena“ direktorei J. R., o 2011-03-18 patvarkymas v/byloje Nr.0064/10/00263/1 įteiktas 2011-03-24 pasirašytinai UAB „Etena“ direktorei J. R.. Apie tai, kad išskaitų iš skolininko atlyginimo negalima atlikti, bendrovės direktorė antstolei nepranešė, išskaitų baudai ir vykdymo išlaidoms padengti iš skolininko atlyginimo nepadarė.

4Suinteresuotu asmeniu šioje byloje pareiškėja nurodė skolininko M. S. darbovietę UAB „Etena“, tačiau pareiškimo rezoliucinėje dalyje bauda prašo bausti bendrovės direktorę J. R., todėl teismas patikslina pareiškimą ir nustato, kad šioje byloje suinteresuotu asmeniu yra UAB „Etena“ direktorė J. R..

5Pareiškėjai ir suinteresuotiems asmenims apie rašytinį bylos nagrinėjimą pranešta, prašymų bylos nagrinėjimą atidėti nepateikta, skolininkas M. S. ir UAB „Etena“ direktorė J. R. atsiliepimų į antstolės pareiškimą nepateikė, Kauno AVPK Kėdainių raj. PK 2012-04-05 pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašo tenkinti antstolės prašymą. Kauno AVPK Kėdainių raj. PK pašalintinas, taikant CPK 47 str. 5d. analogiją, iš bylos ir nelaikytinas suinteresuotu asmeniu ( CPK 443str. 3d.), su jo teisėmis ir pareigomis nėra susijusi ši byla, bauda už antstolio reikalavimų nevykdymą išieškoma valstybei, o ne Policijos komisariatui. Byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka. Dalyvaujančių byloje asmenų, jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį nekliudo teismui išnagrinėti bylą ( CPK 593str. 3d., 443str. 5d.).

6Pareiškimas tenkintinas.

7Antstolės pareiškimu, byloje, vykdomosiose byloje Nr.0064/10/00263/1 ir Nr. 0064/09/01697/1 esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad antstolės R. M. kontora skolininko V. S. darbovietei UAB „Etena“ 2011-03-24 ir 2011-04-15 pateikė vykdyti 2011-03-18 ir 2011-04-05 patvarkymus pagal vykdomuosius dokumentus dėl 150 Lt baudos ir 270 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo, dėl 485 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo. 2011-03-18 ir 2011-04-05 patvarkymai skolininko M. S. darbovietėje UAB „Etena“ gauti 2011-03-24 ir 2011-04-15, įteikti pasirašytinai bendrovės direktorei J. R.. 2011-03-18 ir 2011-04-05 patvarkymuose antstolė informavo bendrovę, kad jei skolininko atlyginimo dydis pasikeis arba pinigus pervesti bus vėluojama daugiau kaip 15 dienų, bendrovė privalo pranešti apie tai išieškotojui ir antstoliui, nurodant vėlavimo priežastis. Bendrovė patvarkymuose buvo įspėta, kad už antstolio reikalavimų nevykdymą teismas gali skirti baudą pagal LR CPK 585str., 618 str. VSDFV duomenimis apie asmens įdarbinimus už 2011-03-01 -2012-03-01 laikotarpį nustatyta, kad M. S. dirba UAB „Etena“ nuo 2011-05-09, anksčiau dirbo šioje bendrovėje nuo 2010-08-09 iki 2011-04-08, 2012-03-09 išrašu nustatyta, kad UAB „Etena“ į.k.133124191 direktorė yra J. R.. Pagal LR „Akcinių bendrovių įstatymo“ 37 str. 10 p., bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui. Antstolės 2011-03-18 patvarkymo gavimo dieną 2011-03-24 skolininkas M. S. dirbo bendrovėje, 2011-04-05 patvarkymo gavimo dieną 2011-04-15 skolininkas nedirbo bendrovėje, tačiau 2011-05-09 vėl buvo priimtas dirbti UAB „Etena“, todėl bendrovės finansininkas turėjo daryti išskaitas iš skolininko atlyginimo, per tris dienas nuo visiško atsiskaitymo su darbuotoju M. S. ( CPK 740 str. 1d., įsigaliojusio nuo 2003-01-01 red.) nepranešė antstolei, kad skolininkas bendrovėje nedirba ir vykdomojo dokumento antstolei negrąžino. Antstolės reikalavimai nebuvo vykdomi ir toliau skolininkui vėl įsidarbinus bendrovėje - antstolei nepranešta apie išskaitų iš skolininko M. S. darbo užmokesčio nevykdymo priežastis. Bendrovės vadovas, atsakingas už tai, kad bendrovės finansininkas neišskaičiuoja iš skolininko atlyginimo skolų pagal vykdomuosius raštus ir nepateikia antstoliui duomenų apie išskaitų iš skolininko atlyginimo vėlavimo priežastis arba priežastis, dėl kurių išskaitos nedaromos visai.

8Pagal LR CPK 585 str.1d., antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą ( CPK 2003-01-01 įst. red.), už antstolio reikalavimų nevykdymą teismas gali skirti iki 1000 Lt baudą ( CPK 585str.2d. 2010-07-02 įst., įsigaliojusio 2010-07-15 red.), už antstolio reikalavimo nevykdymą teismas gali skirti iki 1000 Lt baudą už kiekvieną nevykdymo dieną ( CPK 585 str.2d. red. nuo 2011-10-01). Pagal CPK 616 str., vykdymo procese nustatytais atvejais kalti asmenys už proceso pažeidimus gali būti baudžiami pinigine bauda arba areštu. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo juridinis asmuo, CPK 585 str. 2d. numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo vykdymą atsakingam asmeniui ( CPK 585str. 3d. 2010-07-02 įst., įsigaliojusio 2010-07-15 red.). Teismui nepateikti duomenys, kad už išieškojimą iš skolininko piniginių lėšų yra atsakingas kitas asmuo, nei UAB „Etena“ direktorė. Tačiau kartu pažymėtina, jog antstolis vykdymo procese per protingą terminą kreiptis į teismą dėl baudos skyrimo asmenims vykdymo procese. Byloje nustatyta, kad antstolė nuo 2011 m. balandžio mėn. 30d. iki 2012 m. kovo 13d. nesikreipė į teismą dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą vykdymo procese skyrimo kaltiems asmenims. Antstolės patvarkymai nevykdomi iki šios dienos. Todėl UAB „Etena“ direktorė J. R. už antstolės reikalavimų nevykdymą baustina 200 Lt bauda už antstolės patvarkymų nevykdymą už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 30d. iki 2011 m. spalio 1d. ir 1,00 Lt bauda už kiekvieną patvarkymų nevykdymo dieną nuo 2011-10-01 iki 2012-04-10 – viso 193 Lt ( vieno šimto devyniasdešimt trijų litų) bauda ( 193 dienos x 1,00 Lt) .

9Vadovaudamasis LR CPK 106 str., 290 str., 291 str., 443 str. 3d., 585 str., 593 str., 616 str., 733-743str., 335str., teismas,

Nutarė

10Antstolės R. M. pareiškimą patenkinti.

11UAB „Etena“ į.k.133124191, buveinės adresas ( - ) direktorę J. R. už antstolio reikalavimų – 2011-03-18 ir 2011-04-05 patvarkymų dėl piniginių lėšų išieškojimo iš skolininko M. S., a.k( - ), gyv. ( - ) atlyginimo nevykdymą nubausti 200 Lt( dviejų šimtų litų ) litų bauda už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 30d. iki 2011 m. spalio 1d. ir po 1,00 ( vieną litą) Lt kiekvieną nevykdymo dieną – viso 193 Lt ( vieno šimto devyniasdešimt trijų litų) bauda už laikotarpį nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2012 m. balandžio 10d., viso 393 Lt ( trijų šimtų devyniasdešimt trijų litų) bauda.

12Kauno apskrities VPK Kėdainių raj. PK nelaikyti šioje byloje suinteresuotu asmeniu ir pašalinti iš bylos.

13Nutarties kopiją siųsti pareiškėjai, M. S., UAB „Etena“ direktorei J. R., Kauno apskrities VPK Kėdainių raj. PK.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Jonavos rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai