Byla 2-4694-367/2018
Dėl nuostolių atlyginimo, metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų ir išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Raimonda Pauparienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieškinį atsakovui T. B. dėl nuostolių atlyginimo, metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų ir išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo T. B. (toliau – atsakovas) 950,21 Eur išlaidų atlyginimo ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo iš atsakovo. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ? CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (paliekant pranešimą deklaruotoje gyvenamojoje vietoje). Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovės prašymui, priimtinas teismo sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis,

6285 straipsnio 1 dalis).

7Teismas

konstatuoja:

8Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2018 m. spalio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo pakeitimai, kuriais buvo pritarta teritorinių darbo biržų reorganizavimui prijungimo būdu prie Lietuvos darbo biržos, kurios pavadinimas po reorganizavimo pasikeitė į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nagrinėjamoje byloje ieškovė – Tauragės teritorinė darbo birža keistina į jos teisių ir pareigų perėmėją Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ? CPK) 48 straipsnis).

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad 2017 m. vasario 24 d. Tauragės teritorinė darbo birža, uždaroji akcinė bendrovė ( - ) ir atsakovas pasirašė Trišalę mokymo sutartį Nr. URS-151 (toliau tekste – Trišalė sutartis). Pagal šios sutarties 2 punktą atsakovas įsipareigojo įgyti vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją arba (ir) įgyti šią kompetenciją, reikalingą Trišalės sutarties 4.2 punkte nurodytoms darbo funkcijoms atlikti, ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 2 d. pagal profesinio mokymo programą: 1) C ir CE kategorijų transporto priemonių vairuotojo mokymo programa – 40472; 2) Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka - 265104112 (265084056). Pagal Trišalę sutartį ieškovas įsipareigojo: 1) išduoti įdarbintajam Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 2 priede nurodytos formos mokymo kuponą, kuriuo įsipareigojo sumokėti įdarbinamojo, suderinus su darbdaviu, pasirinktam profesinio mokymo tiekėjui nurodytą pinigų sumą už suteiktą profesinį mokymą, neviršijant šešių Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių kvalifikacijai įgyti ir trijų Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio kvalifikacijai tobulinti kompetencijai įgyti (trišalės sutarties 7.1 punktas); 2) kartą per mėnesį, gavus iš profesinio mokymo tiekėjo informaciją apie mokymo programos lankomumą, mokėti įdarbintajam, išskyrus tuos atvejus, kai įdarbintasis yra įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas, dirbantis visą darbo laiką, Įstatyme nustatyto dydžio profesinio mokymo stipendiją per visą profesinio mokymosi laikotarpį Apraše nustatytomis sąlygomis ir tvarka (Trišalės sutarties 7.2 punktas); 3) apmokėti įdarbintajam kelionės į profesinio mokymo vietą ir atgal išlaidas, apgyvendinimo išlaidas, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų (išskyrus tuos atvejus, kai įdarbinamasis yra įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas), ir visas privalomojo sveikatos draudimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidas Apraše nustatytomis sąlygomis ir tvarka (Trišalės sutarties 7.3 punktas).

11Pagal Trišalės sutarties 5.2 punktą darbdavys įsipareigojo įdarbinti atsakovą Sutarties

124 punkte nurodytomis sąlygomis pagal darbo sutartį iki 2017 m. liepos 3 d. nustatant visą darbo laiko režimą arba ne visą darbo laiko režimą, tačiau ne visa darbo diena (pamaina) turi būti ne trumpesnė už pusę darbo dienos (pamainos), o ne visa darbo savaitė – už 3 darbo dienas per savaitę, ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui.

13Atsakovas ir uždaroji akcinė bendrovė „BICEDA“ (toliau – Mokymo įstaiga), 2017 m. vasario 27 d. pasirašė Profesinio mokymo sutartį Nr. 17-40. Atsakovas baigė profesinio mokymo programą pagal minėtą sutartį. Šią aplinkybę patvirtina Mokymo įstaigos 2017 m. kovo 24 d. išduotas profesinio mokymo liudijimas Nr. 8471, patvirtinantis, kad atsakovas baigė profesinio mokymo programą: C ir CE kategorijų transporto priemonių vairuotojo mokymo programa – 40472, tačiau atsakovas nebaigė profesinio mokymo programos: Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka - 265104112 (265084056)

14Tokiais veiksmais atsakovas netinkamai vykdė Trišalės sutarties 9.1. ir 9.3. papunkčiuose nustatytus įpareigojimus dalyvauti profesinio mokymo programoje, mokytis ir įgyti ar patobulinti kvalifikaciją arba (ir) įgyti kompetenciją, o užbaigus mokymus, sudaryti su darbdaviu darbo sutartį sutarties 4 punkte nurodytomis sąlygomis.

15Ieškovė tinkamai vykdė Trišalės sutarties 7.1 – 7.3 punktų įsipareigojimus ir dėl atsakovo profesinio mokymo patyrė 950,21 eurų išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu. Atsakovas šių ieškovės išlaidų iki šiol nėra atlyginęs (CPK 178 straipsnis.)

16Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 23 straipsnio 12 dalyje nustatyta, kad Teritorinei darbo biržai jos patirtas šio straipsnio 13 dalyje nurodytas išlaidas privalo atlyginti bedarbis ar įspėtas apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojas, be svarbių priežasčių nevykdantis šio straipsnio 3 ar 4 dalyje nurodytų sutarčių įsipareigojimų. Įstatymo 23 straipsnio 14 dalyje nustatyta, kad šio įstatymo 13 dalyje nurodytos išlaidos, kurių šio straipsnio 3 ar 4 dalyje nurodytas sutartis sudariusios šalys sutartyse nustatytais terminais neatlygino teritorinei darbo biržai, išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

17Atsakovas pažeidė sutarčių vykdymo principus. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais, todėl ieškovės reikalavimas dėl 950,21 Eur negrąžintos nuostolių sumos priteisimo pagrįstas ir tenkintinas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.59, 6.63, 6.245, 6.256 straipsniai).

18CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tuo pagrindu iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 950,21 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2018 m. rugsėjo 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, tai yra 29,00 Eur (950,21 Eur x 3% = 29,00 Eur) žyminis mokestis ir 3,32 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, viso – 32,32 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio

201 dalis).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,

22262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

23Pakeisti civilinėje byloje Nr. 2-4694-367/2018 ieškovę Tauragės teritorinę darbo biržą, juridinio asmens kodas 191438931, jos teisių ir pareigų perėmėja – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, juridinio asmens kodas 190766619.

24Ieškinį patenkinti visiškai.

25Priteisti iš atsakovo T. B., asmens kodas ( - ) ieškovės Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, juridinio asmens kodas 190766619, naudai 950,21 Eur (devynis šimtus penkiasdešimt eurų 21 ct) nuostolių atlyginimo, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos 950,21 Eur sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2018 m. rugsėjo 18 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

26Priteisti iš atsakovo T. B., asmens kodas ( - ) valstybei 32,32 Eur (trisdešimt du eurus 32 ct) bylinėjimosi išlaidų (gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija, įmonės kodas 188659752, sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB bankas „Swedbank“, Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, esančią Luminor bank AB, Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB bankas, Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB Šiaulių bankas, Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske bank A/S Lietuvos filiale, Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią Luminor bank AB, Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“, įmokos kodas – 5660).

27Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

28Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Raimonda Pauparienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir... 5. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 6. 285 straipsnio 1 dalis).... 7. Teismas... 8. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2018 m. spalio 1 d. įsigaliojo Lietuvos... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad 2017... 11. Pagal Trišalės sutarties 5.2 punktą darbdavys įsipareigojo įdarbinti... 12. 4 punkte nurodytomis sąlygomis pagal darbo sutartį iki 2017 m. liepos 3 d.... 13. Atsakovas ir uždaroji akcinė bendrovė „BICEDA“ (toliau – Mokymo... 14. Tokiais veiksmais atsakovas netinkamai vykdė Trišalės sutarties 9.1. ir 9.3.... 15. Ieškovė tinkamai vykdė Trišalės sutarties 7.1 – 7.3 punktų... 16. Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 23... 17. Atsakovas pažeidė sutarčių vykdymo principus. Prievolės turi būti... 18. CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą... 19. Iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, tai yra 29,00 Eur... 20. 1 dalis).... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 22. 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu, teismas... 23. Pakeisti civilinėje byloje Nr. 2-4694-367/2018 ieškovę Tauragės teritorinę... 24. Ieškinį patenkinti visiškai.... 25. Priteisti iš atsakovo T. B., asmens kodas ( - ) ieškovės Užimtumo tarnybos... 26. Priteisti iš atsakovo T. B., asmens kodas ( - ) valstybei 32,32 Eur... 27. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 28. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...