Byla 2-989-237/2015
Dėl pažeistų teisių gynimo

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Danutė Kregždienė, sekretoriaujant Agnei Ridikaitei, dalyvaujant ieškovui M. Ž., ieškovo atstovei advokatei R. Klimienei, atsakovo UAB „Intractus“ atstovui advokato padėjėjui V. J., tretiesiems asmenims D. V. ir R. V., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. Ž. pareikštą ieškinį atsakovui UAB „Intractus“, tretiesiems asmenims D. V. ir R. V. dėl pažeistų teisių gynimo, ir

Nustatė

2Ieškovas M. Ž. prašo perkelti jam pirkėjų D. V. ir R. V. teises pirkimo - pardavimo sutartyje, 2015-04-29 patvirtintoje Vilniaus m. 27-ajame notarų biure tarp UAB „Intractus" ir D. V. bei R. V., notarinio registro Nr. 267.

3Ieškovas M. Ž. ieškinyje, patikslintame ieškinyje nurodė ir paaiškino, kad atsakovas UAB „Intractus" pagal turto pardavimo iš varžytinių 2011-05-13 aktą įsigijo 20,77 ha žemės sklypą, esantį ( - ), bei jame esančius pastatus. Šis žemės sklypas ir jame esantys pastatai, iki atsakovas nupirko šį turtą varžytinėse, priklausė ieškovo tėvui Z. V. Ž.. 2015 m. atsakovas nusprendė minėtą turtą parduoti ir kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos Rasinių skyrių su pranešimu apie parduodamą žemės ūkio paskirties žemę už 52 420 Eur, bei nustatydamas sąlygas, kad pirkėjas visą kainą turi sumokėti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo, bei kad žemės sklypas parduodamas tik kartu su bendrovei nuosavybes teise priklausančiu nekilnojamuoju turtu. Kadangi ieškovui priklausantys žemės sklypai ribojasi su atsakovo parduodamu žemės sklypu, ieškovas buvo informuotas apie pirmumo teisę įsigyti šį žemės sklypą su pastatais. Pageidavimą įsigyti šį turtą norą pareiškė ieškovo tėvas, ieškovas, o taip pat D. V. ir R. V., su kurių valdomais žemės sklypais parduodama žemė taip pat ribojasi. Atsakovas raštu pranešė ieškovo tėvui, kad šis neturi pirmenybės teisės pirkti parduodamą turtą, o ieškovui raštu pranešė, kad sutikimus pirkti žemės ūkio paskirties sklypą su priklausiniais pateikė ir kiti asmenys, ir įspėjo, jog turtas bus parduodamas kitam UAB „Intractus" spendimu pasirinktam asmeniui. 2015-04-29 pirkimo-pardavimo sutartimi, minėtą žemės sklypą bei jame esančius pastatus įsigijo D. V. ir R. V. bendrojon jungtinėn sutuoktinių nuosavybėn. Ieškovą su minėtu žemės sklypu, pastatais sieja ypatingas ryšys, nes ten jis gimė ir augo, jo tėvas Z. V. Ž. paveldėjo žemės sklypą ir pastatus, ir juos valdė nuosavybės teisėmis iki tol, kol nepavykus atsiskaityti su banku, turtas buvo parduotas iš varžytynių. Ieškovas yra jaunasis ūkininkas, jo žemės sklypas ribojasi su atsakovo D. R. V. parduotu žemės sklypu. Matydamas, kad tėvai labai išgyvena dėl prarasto turto, bei turėdamas ketinimų plėsti ūkį, puoselėti senelių palikimą, turėjo lūkesčių įsigyti parduodamą žemės sklypą su pastatais. Atsakovui ši situacija buvo žinoma, tačiau jis, nepaisydamas moralinių nuostatų , pasirinko kitą pirkėją, ir šiais savo veiksmais pažeidė ieškovo teises. Ieškovas turi draugą, kuris paskolintų reikiamą pinigų sumą.

4Atsakovo atstovas advokato padėjėjas V. J. prašo ieškinį atmesti. Paaiškino, kad ieškovas nepagrįstai reikalauja perkelti jam pirkėjo teises dėl parduoto žemės sklypo su pastatais, nes ieškovo reikalavimas, kad jam būtų perkeltos pirkėjo teisės ir pareigos gali būti patenkintas tik tuo atveju, jeigu žemės ūkio paskirties Žemės sklypas būyų buvęs parduotas pažeidžiant pirmumo teisę jį pirkti. Šiuo atveju, pirmumo teisė įsigyti parduodamą žemės sklypą nebuvo pažeista. Atsakovas žemės sklypą pardavė laikydamasis galiojančių teisės aktų reikalavimų, buvo įvykdytos visos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimą reglamentuojančių įstatymų nustatytos procedūros, būtinos iki žemės sklypo pirkimo-pardavimo sandorio sudarymo. Pirkti parduodamą žemės ūkio paskirties žemės sklypą pirmumo teise pageidavo keli, vienodą pirmumo teisę turintys asmenys, atsakovas turėdamas teisę pats nuspręsti, kuriam asmeniui arba asmenims, pasiūlytomis sąlygomis parduoti žemės ūkio paskirties žemės sklypą, pasirinko R. V. ir D. V., atsakovas neturėjo pareigos parduoti žemės sklypą tik M. Ž.. Ieškovo nurodomi argumentai, kad atsakovas pardavė anksčiau jo tėvams priklausiusį paveldėtą žemės sklypą, nesudaro pagrindo nesilaikyti sutarčių sudarymo laisvės principo, nesuteikia pirmumo teisės įsigyti šį žemės sklypą. Ieškovas M. Ž. buvo informuotas, kad įsigyti žemės sklypą pirmumo teise turi ne tik jis, bet ir kiti asmenys ir atsakovas yra laisvas pasirinkti žemės sklypo pirkėją, todėl nėra jokio teisinio pagrindo konstatuoti, jog sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis pažeidžia imperatyvias teisės aktų nuostatas. Jeigu ieškovui M. Ž. būtų perkeltos pirkėjo teisės, jis privalėtų sumokėti 52 420,00 Eur sumą, tačiau M. Ž. nepateikė įrodymų, kad turi reikiamą pinigų sumą žemės sklypo įsigijimui, priešingai, jis yra skolingas apie 250 000 Eur, vykdomas išieškojimas, tokio sandorio jis sudaryti ir negalėtų. Ieškinys nepagrįstas ir dėl to, kad jis nėra pareikštas D. V. ir R. V..

5Tretysis asmuo D. V. posėdžio metu nurodė, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka. Ji paaiškino, kad žemės ūkio paskirties sklypas parduotas nepažeidžiant pirmumo teisę jį pirkti, nes jų žemė ribojasi su parduodamu žemės sklypu. Gavę raštą iš Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Raseinių skyriaus, jie pateikė sutikimą pirkti žemės sklypą ir jame esančius pastatus. Jie buvo tikrinami, turėjo pateikti įrodymus, kad tikrai galės sumokėti 52 420,00 Eur už norimą įsigyti žemės sklypą su pastatais. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Raseinių skyriaus pateiktuose raštuose buvo nurodyta, kad šiuo metu parduodamuose pastatuose gyvena Z. V. Ž. ir G. Ž., apie ieškovą M. Ž. duomenų nebuvo. Atsakovui minėtas žemės sklypas su pastatais nuosavybės teise priklausė ketverius metus, ieškovas nieko nedarė. Vienas pastatas yra avarinės būklės, ieškovas turi kitą gyvenamąją vietą Šiluvoje, jie ten kraustosi. Minėto žemės sklypo su jame esančiais pastatais jie neketina parduoti niekam, nes ūkininkauja, turi apie 350 ha žemės. Nupirktame žemės sklype yra pieva, ieškovas ten neteisėtai gano gyvulius. D. V. nurodė, kad atsakovas juos pasirinko kaip pirkėjus, nes jie buvo mokūs, jie žemės sklypą ir pastatus įsigijo teisėtai ir yra jų savininkai.

6Tretysis asmuo R. V. posėdžio metu nurodė, kad su ieškovo reikalavimu nesutinka, paaiškino, kad jo sklypas yra du, tris kartus didesnis už ieškovo žemės sklypą, kuris ribojasi su parduotu, jie įsigydami žemės sklypą nuosavybėn nieko nepažeidė, tam turėjo teisę. Ieškovas nesugeba sumokėti ankstesnių įsipareigojimų, todėl jo vardu įgytas turtas nedelsiant būtų parduotas iš varžytynių.

7Liudytoja G. Ž. nurodė, kad ji yra ieškovo mama ir parduotuose pastatuose jų šeima gyvena nuo 1986-05-08, kuriuos jos vyras Z. V. Ž. paveldėjo. Kai turtas buvo parduotas iš varžytynių, jie neturėjo pinigų nusipirkti žemės sklypą su jame esančiais pastatais, šiuo metu yra žmogus, kuris finansuotų. Sūnus M. Ž. buvo nuėjęs pas D. V. ir R. V., kad šie nepareikštų noro pirkti, ji pati buvo nuvykusi ir pas atsakovą UAB „Intractus" prašyti, kad žemės sklypą su jame esančiais pastatais parduotų sūnui M. Ž.. Liudytoja teigia UAB „Intractus" nurodžiusi, kad jie turi finansuotoją, kuris sumokėtų reikiamą 52 420,00 Eur sumą, tačiau atsakovas pirkimo pardavimo sutartį sudarė su D. V. ir R. V..

8Ieškinys atmestinas. Iš Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pažymos (b. l. 60) matyti, kad ieškovui suteikta 100 proc. antrinė teisinė pagalba. Iš 2015-03-12 pranešimo (b. l. 9) matyti, kad ieškovas buvo informuotas, kad atsakovas pateikė prašymą dėl 20,77 ha žemės sklypo, UN 7275-0002-0003, esančio ( - ), bei jame esančių pastatų pardavimą, nurodant 52 420 Eur kainą bei tai, kad visa suma turi būti sumokėta per 30 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo. Iš 2015-04-17 rašto matyti (b. l. 10), kad ieškovas buvo informuotas, jog yra kitų asmenų sutikimai pirkti žemės sklypą, turinčių pirmumo teisę įsigyti parduodamą žemės ūkio paskirties sklypą, kuris gali būti parduotas pardavėjo sprendimu pasirinktam asmeniui. Atsakovas 2015-04-22 pranešimu informavo ieškovą, kad žemės ūkio paskirties sklypas bus parduotas kitam pasirinktam asmeniui (b. l. 11). Iš 2015-04-16 rašto matyti, kad Zenonas V. Ž. neturi pirmenybės teisės įsigyti UAB „Intractus“ nuosavybės teise valdomo turto (b. l. 12). Iš Paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimą (b. l. 13) matyti, kad ieškovo tėvas Z. V. Ž. (b. l. 19) paveldėjo pastatus ir žemės sklypą, esančius ( - ). Ieškovas M. Ž. 2007-03-14 įregistravo ūkį (b. l. 15). Iš pateikto žemės sklypų plano (b. l. 17) matyti, kad ieškovo turimas žemės sklypas ribojasi su parduotu žemės sklypu. Iš mokėjimo nurodymo (b. l. 54) matyti, kad atsakovas sumokėjo 968,00 Eur atstovavimo išlaidų. Iš antstolės informacijos pateikimo (b. l. 56) matyti, kad ieškovo skolos likutis pagal vykdomąsias bylas yra 250 974,00 Eur suma, areštuotas M. Ž. priklausantis žemės sklypas, taip pat areštuotos skolininkui priklausančios sąskaitos. Iš pakvitavimo apie pilną atsiskaitymą (b. l. 63) matyti, kad pirkėjai D. V. ir R. V. pilnai įvykdė savo prievolę sumokėti visą 52 420 Eur sumą atsakovui. Iš VĮ Registrų centro išrašo (b. l. 64-70) matyti, kad pastatas - gyvenamasis namas UN 7295-2002-9010, pastatas - sandėlis UN 7295-2002-9022, pastatas - sandėlis UN 7295-2002-9030, pastatas - sandėlis UN 7295-2002-9041, pastatas - viralinė UN 7295-2002-9052, pastatas - tvartu UN 7295-2002-9085, pastatas - daržinė UN 7295-2002-9096, pastatas - ūkiniu UN 4400-1104-4450, pastatas - karvide UN 4400-1104-4472, kiti inžineriniai statiniai - kiemo statiniai (šulinys) UN 7295-2002-9109, žemės sklypas 20,77 ha, kurio UN 7275-0002-0003, esantys ( - ) 2015-04-29 pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 267 bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso D. V. ir R. V. (b. l. 71 – 104).

9Pirmumo teisė įsigyti privačią žemės ūkio paskirties žemę yra numatyta Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo (toliau ŽŪPŽĮĮ) 5 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta pirmumo teisę įsigyti privačią žemės ūkio paskirties žemę už tą kainą, už kurią ji parduodama, ir kitomis tokiomis pačiomis sąlygomis, 1 dalies 3 punkte nurodyti pirmumo teisę turintys asmenys, tai asmenys nuosavybės teise turintys žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kuris ribojasi su parduodamu žemės ūkio paskirties žemės sklypu, – jeigu jie atitinka šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus; 5 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad žemės savininkas apie sprendimą parduoti žemės ūkio paskirties žemės sklypą praneša pasirinktam notarui arba Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pagal parduodamo žemės sklypo buvimo vietą. Kai pirkti parduodamą žemės ūkio paskirties žemės sklypą pirmumo teise pageidauja keli vienodą pirmumo teisę turintys asmenys, pažymoje išvardijami visi vienodą pirmumo teisę turintys asmenys ir žemės savininkas pats nusprendžia, kuriam asmeniui arba asmenims, pasiūlytomis sąlygomis parduoti žemės ūkio paskirties žemės sklypą (ŽŪPŽĮĮ 5 straipsnio 5 dalis).

10ŽŪPŽĮĮ 5 straipsnio 8 dalyje nurodyta, jeigu žemės ūkio paskirties žemės sklypas parduotas pažeidžiant pirmumo teisę jį pirkti, suinteresuotas asmuo per 3 mėnesius nuo sužinojimo dienos arba nuo momento, kai akivaizdžiai galėjo sužinoti apie žemės ūkio paskirties žemės sklypo pardavimą, turi teisę teismo tvarka reikalauti, kad jam būtų perkeltos pirkėjo teisės ir pareigos.

11Ieškovas prašydamas perkelti pirkėjų D. V. ir R. V. teises M. Ž. pirkimo - pardavimo sutartyje nurodė, kad jį su minėtu žemės sklypu ir pastatais sieja ypatingas ryšys, nes juos buvo paveldėjęs ieškovo tėvas Z. V. Ž.. Atsakovui ši situacija buvo žinoma, tačiau jis, nepaisydamas moralinių nuostatų pasirinko kitą pirkėją ir šiais savo veiksmais pažeidė ieškovo teises.

12Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovas vadovaudamasis minėtais teisės aktais, prieš parduodamas 20,77 ha žemės sklypą, kurio UN 7275-0002-0003, esantį ( - ), kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Raseinių skyrių. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Raseinių skyrius apie parduodamą žemės ūkio paskirties žemės sklypą, pardavimo sąlygas ir sąlygas, kurioms esant asmenys gali pasinaudoti pirmumo teise įsigyti parduodamą žemės ūkio paskirties žemę, raštu pranešė ieškovui, kurio nuosavybės teise turimi žemės sklypai ribojosi su atsakovo parduotu žemės sklypu (b. l. 9). Ieškovui pateikus sutikimą, Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Raseinių skyrius jį informavo, jog sutikimus pirkti minėtą žemės ūkio paskirties žemės sklypą taip pat pateikė ir kiti asmenys, (b. l. 10) atitinkantys ŽŪPŽĮĮ 5 straipsnio 1 dalies 3 punkto sąlygas, taip pat informavo, kad žemės savininkas pats nusprendžia, kuriam asmeniui parduoti žemės ūkio paskirties žemės sklypą (ŽŪPŽĮĮ 5 straipsnio 5 dalis). Atsakovo atstovas posėdžio metu paaiškino, kad UAB „Intractus“ vadovaudamasis sutarčių sudarymo laisvės principu pasirinko pirkėjais R. V. ir D. V., nes šie galėjo sumokėti reikiamą pinigų sumą už įsigytą žemės sklypą su pastatais, o M. Ž. yra skolingas kreditoriams, jis nebuvo finansiškai pajėgus sumokėti sandorio kainą. Posėdžio metu ieškovas nurodė, kad šiuo metu jis turi finansuotoją, kuris jam paskolintų reikiamą pinigų sumą įsigyti žemės sklypą su pastatais, tokius pat argumentus posėdžio metu nurodė ir liudytoja G. Ž., tačiau abu įvardinti šį asmenį atsisakė, todėl ieškovo galimybė sudaryti poirkimo-pardavimo sutartį už jos kainą, kelia abejones ir šiuo metu. Ieškovas taip pat nurodė, kad atsakovas UAB „Intractus“ minėtą žemės sklypą su pastatais iš varžytynių įsigijo 2011 metais ir leido jam gyventi pastatuose, bei naudotis jais ir žemės sklypu, todėl ieškovas turėjo pagrindo manyti, kad jam ir parduos minėtą turtą. Ieškovo argumentus, kad jam UAB „Intractus“ leido gyventi pastatuose bei naudotis žemės sklypu, posėdžio metu atmetė ieškovo atstovas teigdamas, kad dėl Z. V. Ž. ir G. Ž. iškeldinimo atsakovas kreipėsi į teismą, kuris jo prašymą patenkino. Ieškovas posėdžio metu negalėjo paaiškinti, kaip jis atsiskaitytų su atsakovu, jei jo visos sąskaitos yra areštuotos.

13Finansinę ieškovo būklę rodančios aplinkybės nėra esminės, tačiau į jas galima atsižvelgti visos bylos aplinkybių kontekste vertinant pirkėjo pareigų perkėlimo klausimus. Ieškovui siūlant pirkti žemės sklypą su pastatais, jis pagal sutartį įgis ne tik teises, bet ir pareigas, iš kurių svarbiausia yra pirkėjo piniginė prievolė sumokėti parduodamo turto kainą. Tretieji asmenys R. V. ir D. V. teismo posėdžio metu nurodė, kad jie turėjo surinkti pakankamai daug dokumentų, kurie įrodytų jų finansinį pajėgumą įsigyti parduodamą turtą, su atsakovu šiuo metu yra visiškai atsiskaitę (b. l. 63). Atsakovas žemės sklypą su pastatais įsigijo 2011 metais, R. V. ir D. V. jį nupirko tik 2015-04-29, ieškovas turėjo ketverius metus, tačiau nieko nedarė, kad galėtų susigrąžinti tėvo paveldėtą turtą, gyveno kitiems asmenims priklausančiuose pastatuose, naudojosi jų žemės sklypu. Ieškovo pirmumo teisė įsigyti parduodamą žemės ūkio paskirties žemę nebuvo pažeista, nes ieškovas M. Ž. ir R. V. su D. V. priklauso tai pačiai pirmumo įsigyti žemės sklypą eilei, todėl atsakovas turėjo teisę pats nuspręsti, kuriam asmeniui arba asmenims parduoti žemės sklypą. Vienas pagrindinių kriterijų atsakovui pasirenkant pirkėją buvo mokumas. Iš byloje esančios antstolės V. Š. pažymos matyti, kad areštuotos ne tik ieškovo sąskaitos, bet ir visas jo turtas, skolos kreditoriam šiuo metu yra apie 250 974,00 Eur (b. l. 56). Ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis turėtų finansinių galimybių atsikaityti su pardavėju, todėl teismas turi pagrindo manyti, kad ieškovas neturėjo ir šiuo metu neturi finansinių galimybių įsigyti žemės sklypą su pastatais. Ieškovo išdėstyti moraliniai motyvai pasirenkant pirkėją , negali būti svarbūs, kadangi ieškovo pirmumo teisė nebuvo pažeista, o atsakovas buvo laisvas apsispręsti, kokios sutarties sąlygos yra jam palankesnės, kokį pirkėją pasirinkti. Atsižvelgus į visas nurodytas aplinkybes, teisinį ginčo santykių reglamentavimą, nenustačius įstatymų pažeidimų parduodant žemės ūkio paskirties žemės sklypą pasirinktam pirkėjui, ieškinys negali būti tenkinamas.

14Atskiras pagrindas ieškinį atmesti yra ir tai, kad ieškovas ieškinį pareiškė UAB „Intractus“, buvusiam žemės sklypo ir jame esančių pastatų savininkui, kuris yra netinkamas atsakovas byloje. Ieškovui proceso metu buvo pasiūlyta tikslinti ieškinio reikalavimus, nurodant, kad byloje yra netinkamas atsakovas, tačiau ieškovas tikslinti ieškinį ir keisti atsakovą atsisakė, prašė nagrinėti jo pateiktą ieškinį. Teismas ieškinį turėjo nagrinėti iš esmės ieškovo pateiktu pagrindu ir pareikštą ieškovo nurodytam atsakovui, nes teismas keisti ieškinio pagrindo teisės neturėjo, keisti atsakovo be ieškovo sutikimo negalėjo (CPK 45 str. 3 d., CPK 42 str. 1 d.). Civilinis procesas grindžiamas dvišališkumu. Tai reiškia, kad kiekviename procese yra dvi šalys – ieškovas ir atsakovas. Tik esant ieškovui ir atsakovui, kaip materialiojo teisinio santykio, iš kurio kilęs ginčas, subjektams, teismas gali priimti sprendimą, kuris turėtų tiesioginę įtaką šalių materialiosioms teisėms ir pareigoms, t. y., išspręsti kilusį šalių ginčą. Šiuo atveju, nesant tinkamo atsakovo, teismas negali spręsti dėl ieškovo teisių. Ieškovo ieškinys nepagrįstas ir atmestinas, kaip pareikštas ir netinkamam atsakovui, nes jis nėra nei ginčo turto savininkas, nei valdytojas. Nekilnojamojo turto registro duomenimis ginčo turtas registruotas R. V. ir D. V. vardu (b. l. 64-69).

15Ieškinį atmetus, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas M. Ž. žyminį mokestį sumokėjo paduodamas ieškinį, o M. Ž. antrinė teisinė pagalba buvo suteikta bylos nagrinėjimo metu, 21,26 Eur pašto išlaidos dengiamas iš valstybės biudžeto (CPK 92 str.). Atsakovas prašo iš ieškovo priteisti 968,00 Eur (b. l. 53, 54) advokato išlaidų, kadangi ieškovas 100 procentų atleidžiamas nuo bylinėjimosi išlaidų, išskyrus CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 9 punktuose numatytas bylinėjimosi išlaidas, iš ieškovo M. Ž. priteistinos atsakovui UAB „Intractus“ jo turėtos 968,00 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidos.

16Sprendimui įsiteisėjus, naikintinos laikinosios apsaugos priemonės – areštas tretiesiems asmenims D. V., a. k. ( - ) gyv. Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Šliužų k., ir R. V., a. k. ( - ) gyv. Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Šliužų k., priklausančiam turtui: žemės sklypui 20,77 ha, kurio UN 7275-0002-0003, esančiam Raseinių r., Ariogalos sen., Pašilaupių 2 kaime, ir gyvenamajam namui, kurio UN 7295-2002-9010, pastatui - sandėliui, kurio UN 7295-2002-9022, pastatui - sandėliui, kurio UN 7295-2002-9030, pastatui - sandėliui, kurio UN 7295-2002-9041, pastatui -viralinei, kurio UN 7295-2002-9052, pastatui - tvartui, kurio UN 7295-2002-9085, pastatui - daržinei, kurio UN 7295-2002-9096, pastatui - ūkiniam, kurio UN 4400-1104-4450, pastatui - karvidei, kurio UN 4400-1104-4472, esantiems Raseinių r., Ariogalos sen., Pašilaupių 2 kaime, pritaikytam Raseinių rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 17 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-989-237/2015 (CPK 150 str. 2 d.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

18Ieškinį atmesti.

19Priteisti iš ieškovo M. Ž., a. k. ( - ) gyv. Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Pašilaupių k., 968,00 Eur (devynis šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus) advokato teisinių paslaugų išlaidų atsakovui UAB „Intractus“, įmonės kodas 302424698, buveinė Vilnius, J. B. g. 26, atsiskaitomoji sąskaita ( - ), AB DNB bankas.

20Sprendimui įsiteisėjus panaikinti laikinąsias apsaugos priemones - areštą tretiesiems asmenims D. V., a. k. ( - ) gyv. Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Šliužų k., ir R. V., a. k. ( - ) gyv. Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Šliužų k., priklausančiam turtui: žemės sklypui 20,77 ha, kurio UN 7275-0002-0003, esančiam Raseinių r., Ariogalos sen., Pašilaupių 2 kaime, ir gyvenamajam namui, kurio UN 7295-2002-9010, pastatui - sandėliui, kurio UN 7295-2002-9022, pastatui - sandėliui, kurio UN 7295-2002-9030, pastatui - sandėliui, kurio UN 7295-2002-9041, pastatui -viralinei, kurio UN 7295-2002-9052, pastatui - tvartui, kurio UN 7295-2002-9085, pastatui - daržinei, kurio UN 7295-2002-9096, pastatui - ūkiniam, kurio UN 4400-1104-4450, pastatui - karvidei, kurio UN 4400-1104-4472, esantiems Raseinių r., Ariogalos sen., Pašilaupių 2 kaime. Taikytas laikinąsias apsaugos priemones išregistruoti.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Danutė Kregždienė,... 2. Ieškovas M. Ž. prašo perkelti jam pirkėjų D. V. ir R. V. teises pirkimo -... 3. Ieškovas M. Ž. ieškinyje, patikslintame ieškinyje nurodė ir paaiškino,... 4. Atsakovo atstovas advokato padėjėjas V. J. prašo ieškinį atmesti.... 5. Tretysis asmuo D. V. posėdžio metu nurodė, kad su ieškinio reikalavimais... 6. Tretysis asmuo R. V. posėdžio metu nurodė, kad su ieškovo reikalavimu... 7. Liudytoja G. Ž. nurodė, kad ji yra ieškovo mama ir parduotuose pastatuose... 8. Ieškinys atmestinas. Iš Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 9. Pirmumo teisė įsigyti privačią žemės ūkio paskirties žemę yra numatyta... 10. ŽŪPŽĮĮ 5 straipsnio 8 dalyje nurodyta, jeigu žemės ūkio paskirties... 11. Ieškovas prašydamas perkelti pirkėjų D. V. ir R. V. teises M. Ž. pirkimo -... 12. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovas vadovaudamasis minėtais... 13. Finansinę ieškovo būklę rodančios aplinkybės nėra esminės, tačiau į... 14. Atskiras pagrindas ieškinį atmesti yra ir tai, kad ieškovas ieškinį... 15. Ieškinį atmetus, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas M. Ž. žyminį... 16. Sprendimui įsiteisėjus, naikintinos laikinosios apsaugos priemonės –... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 268-270... 18. Ieškinį atmesti.... 19. Priteisti iš ieškovo M. Ž., a. k. ( - ) gyv. Raseinių r. sav., Ariogalos... 20. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti laikinąsias apsaugos priemones - areštą... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...