Byla Iv-3548-208/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su S. K. IĮ „Fasma“ skundu,

Nustatė

2S. K. IĮ „Fasma“ 2010-09-16 paštu išsiuntė skundą, kuriuo prašo panaikinti Mokestinių ginčų komisijos 2010-08-25 sprendimo Nr. S-225 (7-181/2010) dalį (1 punktą) ir 2010-05-19 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimo Nr. 69-135 dalį, kuriuo patvirtintas nurodymas S. K. IĮ „Fasma“ papildomai sumokėti į biudžetą 339704 Lt PVM, 184652 Lt PVM delspinigių ir 33970 Lt PVM baudą.

3Pareiškėjos skundas iš esmės atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 39 str. keliamus reikalavimus, todėl priimtinas.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 69 str. 1 d., bylą posėdžiui rengiantis teisėjas arba ją nagrinėjantis teismas, nustatęs, kad tame pačiame teisme yra du ar daugiau skundų patikrinti to paties administracinio norminio akto teisėtumą arba skundas paduotas skirtingų pareiškėjų, tačiau dėl to paties atsakovo to paties akto ar veiksmo (neveikimo), iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nutartimi gali juos sujungti į vieną bylą.

5Pažymėtina, kad teisme 2010-09-20 priimtas nagrinėti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymas (administracinė byla Nr. I-3530/2010). Kadangi administracinėje byloje Nr. I-3530/2010 pareiškėja siekia, kad būtų panaikintas Mokestinių ginčų komisijos 2010-08-25 sprendimas Nr. S-225 (7-181/2010), o šia nutartimi priimtu skundu S. K. IĮ „Fasma“ taip pat siekia minėto akto dalies panaikinimo, tai bylos sujungtinos į vieną bylą ir jai suteiktinas vienas administracinės bylos numeris.

6Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., 68 str., 69 str. 1 d. teisėjas

Nutarė

7priimti S. K. IĮ „Fasma“ skundą.

8Administracinę bylą Nr. I-3530/2010 bei šia nutartimi priimtą skundą (skundo registracijos Nr. I-3548/2010) sujungti į vieną administracinę bylą.

9Administracinei bylai suteikti Nr. I-3530/2010.

10Įpareigoti pareiškėją iki 2010-10-11 pateikti S. K. IĮ „Fasma“ registracijos dokumentus.

11Išsiųsti skundo kopiją atsakovui ir įpareigoti iki 2010-10-11 pateikti teismui 3 atsiliepimo į skundą egzempliorius.

12Išsiųsti skundo kopiją trečiajam suinteresuotam asmeniui ir pasiūlyti iki 2010-10-11 pateikti teismui 3 atsiliepimo į skundą egzempliorius bei turimą su ginču susijusią medžiagą.

Proceso dalyviai