Byla 2-1886/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo akcinės bendrovės DnB NORD banko atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutarties, kuria patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės „Žvejų rezidencija“ kreditoriaus Trans Farm LTD finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „Žvejų rezidencija“ bankroto byloje Nr. B2-898-253/2011.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjami įmonės bankroto procedūros klausimai.

5Atskiruoju skundu nagrinėjamas ginčas dėl kreditorių reikalavimų bankroto byloje.

6Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 27 d. nutartimi UAB „Žvejų rezidencija“ iškelta bankroto byla bei nustatytas 45 dienų terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti. Įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankrotas“.

72011 m. kovo 29 d. Klaipėdos apygardos teisme gautas bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymas dėl BUAB „Žvejų rezidencija“ kreditorių finansinių reikalavimų, kurie sudaro 43 978 754,19 Lt, patvirtinimo. Šiuos reikalavimus bankroto administratorius pripažįsta.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. balandžio 13 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančios UAB „Žvejų rezidencija“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus, kurių bendra suma – 43 589 946,21 Lt. Nurodė, kad per teismo nustatytus terminus bankrutuojančiai UAB „Žvejų rezidencija“ finansinius reikalavimus pareiškė kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų dydis yra 43 978 754,19 Lt. Tačiau iš bankroto administratoriaus pateikto tvirtinti kreditorių sąrašo matyti, kad dalis į sąrašą įtrauktų kreditorių nėra pateikę įmonei kreditorinių reikalavimų. Teismas netvirtino kreditorių, kurie savarankiškai nepareiškė reikalavimų bankroto administratoriui, finansinių reikalavimų 388 807,98 Lt sumai. Tuo tarpu atsakovo bankroto administratoriaus pripažintus kreditorių finansinius reikalavimus, tarp jų ir Trans Farm LTD 16 290 797 Lt dydžio finansinį reikalavimą, teismas patvirtino.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Ieškovas AB DnB NORD bankas (toliau – Bankas) atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas Trans Farm LTD 16 290 797 Lt finansinis reikalavimas, ir klausimą išspręsti iš esmės – Trans Farm LTD pareikštą kreditorinį reikalavimą atmesti kaip nepagrįstą. Skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Trans Farm LTD kreditorinio reikalavimo pagrįstumą patvirtinančių finansinių dokumentų nėra pateikęs, o kreditorinį reikalavimą grindžia tarp Trans Farm LTD ir BUAB „Žvejų rezidencija“ sudaryta 2008 m. gruodžio 10 d. laidavimo sutartimi. Vien tik laidavimo sutartis neįrodo šios įmonės kreditorinio reikalavimo į atsakovą pagrįstumo. Teismas, tvirtindamas kreditorinį reikalavimą, turi būti aktyvus ir atsisakyti tvirtinti nepagrįstą kreditorinį reikalavimą
 2. Kaip matyti iš minėtos laidavimo sutarties, atsakovas įsipareigojo atsakyti solidariai Trans Farm LTD už įmonės Trans Farm LTD įmonei UAB „EDP Group“ suteiktas 3 983 373 eurų ir 2 552 000 svarų sterlingų paskolas. Trans Farm LTD nėra pateikęs į bylą jokių įrodymų, kad minėtos paskolos buvo suteiktos, kiek iš suteiktų paskolų buvo grąžinta, kokie yra paskolų likučiai, kad paskolų gavėjas UAB „EDP Group“ su Trans Farm LTD neatsiskaitė ir paskolų jai negrąžino, ir kita. Pažymėtina, kad laiduotojas kaip solidarusis skolininkas atsako kreditoriui tik ta pačia apimtimi kaip ir pagrindinis skolininkas, be to, laidavimas baigiasi tuo pačiu metu, kaip ir juo užtikrinama prievolė.
 3. Trans Farm LTD kreditoriniame reikalavime nėra detalizuota, kas sudaro 16 290 797 Lt dydžio finansinį reikalavimą į BUAB „Žvejų rezidencija“, kiek iš jų negrąžintų paskolų, ir/ar palūkanų, ir/ar netesybų, o jei palūkanos ir/ar netesybos buvo skaičiuojamos, tai už kokius laikotarpius, nuo kokių sumų, koks netesybų ir/ar palūkanų dydis.
 4. Minėtoje laidavimo sutartyje nurodyta, kad paskolos gavėjas turi teisę reikalauti laiduotoją išduoti vekselį visoms pagal paskolos sutartį mokėtinoms sumoms. Byloje nėra įrodymų, ar toks vekselis buvo išduotas, ar teisės/pareigos dėl atsiskaitymo pagal vekselį buvo realizuotos/įgyvendintos.
 5. Banko duomenimis, UAB „Žvejų rezidencija“, Trans Farm LTD ir UAB „EDP Group“ yra tarpusavyje per bendrus akcininkus/valdymo organus susijusios įmonės, o tai yra pagrindas kelti klausimą dėl laidavimo sandorio fiktyvumo/negaliojimo.

12Kreditorius Trans Farm LTD atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą ir priteisti iš AB DnB NORD bankas visas Trans Farm LTD patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Trans Farm LTD kreditorinis reikalavimas yra grindžiamas 2008 m. gruodžio 10 d. laidavimo sutartimi, bei iš jos kylančiomis teisėmis. Ši sutartis buvo laiku ir tinkamai perduota bankroto administratoriui, kuris su ja susipažino, patikrino ir kreipėsi į bankroto bylą nagrinėjantį teismą su prašymu patvirtinti šį reikalavimą kaip teisėtą ir pagrįstą.
 2. Apeliantas nepateikia įrodymų, kodėl minėta laidavimo sutartis neįrodo Trans Farm LTD kreditorinio reikalavimo pagrįstumo.
 3. UAB „EDP Group“, kuri šiuo metu bankrutuoja, neįvykdė savo prievolių Trans Farm LTD ir kreditorius įgijo neginčijamą teisę reikšti savo reikalavimus laiduotojui 2008 m. gruodžio 10 d. laidavimo sutarties pagrindu.
 4. Negalima plečiamai aiškinti teismo pareigos būti aktyviu dalyviu ir ginti viešąjį interesą kreditorinių reikalavimų tvirtinimo procese ir visais atvejais, kuomet yra patvirtinamas reikalavimas teigti, kad teismas neatliko savo pareigos ir nesiaiškino, teisėtas ar neteisėtas konkretus pareikštas reikalavimas. Šiuo konkrečiu atveju teismas gavo visą būtiną informaciją apie visų kreditorių finansinių reikalavimų teisėtumą ir pagrįstumą ir betarpiškai ją ištyrė.
 5. Nurodytas laidavimo sutartyje vekselis išduotas nebuvo. Priešingu atveju, kreditorius tai būtų nurodęs savo kreditoriniame reikalavime, kurį teikė teismo paskirtam administratoriui.
 6. Apeliantas neįrodė rašytiniais įrodymais, kad UAB „Žvejų rezidencija“, Trans Farm LTD ir UAB „EDP Group“ yra tarpusavyje susijusios įmonės. Taip pat nepateikė teismui įsiteisėjusio teismo sprendimo, kuriuo būtų konstatuota, kad 2008 m. gruodžio 10 d. laidavimo sutartis sudaryta kitam sandoriui pridengti, t.y. yra fiktyvus/negaliojantis sandoris.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribos apibrėžtos CPK 320 straipsnyje, pagal kurį šis teismas yra saistomas apeliacinio skundo faktinio ir teisinio pagrindo, taip pat turi pareigą patikrinti, ar neegzistuoja absoliutūs teismo sprendimo negaliojimo pagrindai.

15Kolegija pažymi, kad kiekviename teismo sprendime (nutartyje) turi būti išdėstytos teismo nustatytos bylos aplinkybės, įrodymai, kuriais grindžiamos teismo išvados, argumentai, dėl kurių teismas atmetė kuriuos nors įrodymus, įstatymai ir kiti teisės aktai bei kiti teisiniai argumentai, kuriais teismas vadovavosi darydamas išvadas (CPK 270 str. 4 d.). Tuo atveju, kai teismas byloje priima baigiamąjį aktą, motyvų nebuvimas iš esmės reiškia teisingumo neįvykdymą. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, proceso įstatyme įtvirtinta apeliacinės instancijos teismo pareiga kiekvienu atveju ex officio (iš lot. k. „pagal pareigas“) patikrinti, ar nėra pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuris skundžiamas apeliacine tvarka, absoliučių negaliojimo pagrindų, tarp jų ir tai, ar sprendime išdėstyti jo priėmimo motyvai (CPK 320 str. 1 d., 329 str. 2 d.). Šios taisyklės taikomos ir sprendžiant bankroto byloje kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimą, nes ir šiais atvejais yra nagrinėjamas materialinio teisinio santykio tarp bankrutuojančios įmonės ir kreditorių egzistavimo klausimas.

16Kai bankroto byloje sprendžiamas kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimas, laikoma, kad materialinis teisinis ginčas tarp kreditoriaus ir bankrutuojančios įmonės išsprendžiamas iš esmės. Tai prilygsta ginčo teisenos tvarka nagrinėjamam ginčui dėl teisės tarp šalių. Pirmąja instancija tokį klausimą nagrinėjantis apygardos teismas, remdamasis įmonės administratoriaus pateiktais duomenimis, turi nuspręsti, ar šių duomenų pakanka, kad būtų galima teisingai išspręsti nagrinėjamą klausimą, ar yra pagrindas sutikti, o gal nesutikti su administratoriaus išdėstyta pozicija. Bankroto bylose, kaip susijusiose su viešojo intereso apsauga, teismas turi būti daug aktyvesnis, nei kitų kategorijų bylose, nes jam suteiktos didesnės galimybės veikti bylos aplinkybių nustatymą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-260/2005; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civ. byloje Nr.3K-3-140/2010). Todėl teismo nesaisto bankroto administratoriaus procesiniuose dokumentuose išdėstyta pozicija bei ją pagrindžiantys argumentai. Teismas turi ex officio reikalauti pateikti visus nagrinėjamam klausimui teisingai išspręsti reikalingus duomenis. Tuomet, jeigu teismas iš esmės sutinka su bankroto administratoriaus pateiktame prašyme dėl kreditorinių reikalavimų (ne)tvirtinimo išdėstytais argumentais bei juos pagrindžiančiais įrodymais, nutarties motyvuojamojoje dalyje neužtenka tik nurodyti, kad yra pritariama administratoriaus nuomonei, tačiau turi būti išdėstyti aiškūs bei išsamūs faktiniai ir teisiniai argumentai, grindžiami esama medžiaga. Bet kuriuo atveju teismas kreditorinių reikalavimų tvirtinimo klausimą bankroto byloje gali spręsti tik turėdamas visus duomenis apie pareikštus kreditorinius reikalavimus, t. y. įrodymus apie dėstomas aplinkybes. Jeigu tokių duomenų teismas nepareikalavo iš bankroto administratoriaus ir jų byloje nėra, o teismo nutartyje iš esmės nėra išdėstyti motyvai, dėl kurių vieni kreditoriniai reikalavimai tvirtinami, o kiti atmetami, laikoma, kad nutartis nemotyvuota. Tokia nutartis negalioja dėl absoliutaus negaliojimo pagrindo nustatymo byloje (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).

17Laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys prievolės (CK 6.76 str. 1 d.). Laidavimas yra šalutinė prievolė, todėl pasibaigus pagrindinei prievolei, pasibaigia ir laidavimas (CK 6.76 str. 2 d.). Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 str. 1 d.). Tuomet, kai sudaroma terminuota laidavimo sutartis, laidavimas baigiasi, jei kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas ar prievolės įvykdymo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio (CK 6.88 str. 1 d.). Neterminuota laidavimo sutartis pasibaigia suėjus dvejiems metams nuo laidavimo sutarties sudarymo dienos, jeigu kreditorius per šį terminą nepareiškia ieškinio laiduotojui (CK 6.89 str. 1 d.).

18Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl Trans Farm LTD pareikšto 16 290 797 Lt dydžio kreditorinio reikalavimo atsakovui BUAB „Žvejų rezidencija“ pagrįstumo atsakovo bankroto byloje. Pirmosios instancijos teismas tik formaliai patvirtino šį didelės sumos kreditorinį reikalavimą, tačiau nutarties motyvuojamojoje dalyje neišdėstė argumentų, dėl kurių turėtų būti tvirtinamas šis reikalavimas. Byloje nėra duomenų apie pareikšto kreditorinio reikalavimo pagrįstumą. Tik iš atsakovo kito kreditoriaus AB DnB NORD banko atskirajame skunde išdėstytų argumentų bei Trans Farm LTD atsiliepime pateiktų argumentų galima manyti, kad kreditorinis reikalavimas grindžiamas 2008 m. gruodžio 10 d. laidavimo sutartimi, pagal kurią atsakovas įsipareigojo atsakyti solidariai už įmonės Trans Farm LTD įmonei UAB „EDP Group“ suteiktas 3 983 373 eurų ir 2 552 000 svarų sterlingų paskolas. Duomenų apie šias paskolas, t. y. pagrindinę prievolę, už kurios įvykdymą galėjo laiduoti atsakovas, taip pat nėra. Apeliantas atskirajame skunde pagrįstai nurodo, kad vien tik laidavimo sutartis neįrodo šios įmonės kreditorinio reikalavimo į atsakovą pagrįstumo, nėra duomenų apie tai, ar paskola iš tiesų buvo suteikta, jeigu taip, neaišku, kokia jos dalis yra negrąžinta, ar už paskolos negrąžinimą nustatytos palūkanos bei netesybos, jeigu taip, ar jų dydis atitinka teismų praktikoje nustatytus dydžius, ar išduotas laidavimo sutartyje aptartas vekselis, ir t. t. Pirmosios instancijos teismas, turėdamas būti aktyvus bankroto byloje, neanalizavo, ar yra galiojančios paskolų sutartys, ir ar galioja laidavimo sutartis, jei taip, kokiu mastu laidavimas užtikrina pagrindinę prievolę, taip pat nesiaiškino apie paskolos bei laidavimo sutarčių šalių tarpusavio ryšius. Aukščiau išdėstytų aplinkybių žemesnės instancijos teismas neišsiaiškino, nepareikalavo įrodymų, kuriais remdamasis galėtų teisingai išspręsti nagrinėjamą klausimą ir, kaip minėta, visiškai nemotyvavo priimto procesinio sprendimo bankroto byloje.

19Pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria patvirtintas atsakovo kreditoriaus Trans Farm LTD kreditorinis reikalavimas 16 290 797 Lt sumai atsakovo bankroto byloje, naikintina, nesant joje motyvų, ir šio kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimą perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 2 d. 4 p., 337 str. 3 p., 338 str.).

20Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai teisiškai nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 329 straipsnio antrosios dalies 4 punktu, 337 straipsnio 3 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

22Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas Trans Farm LTD kreditorinis reikalavimas 16 290 797 Lt sumai atsakovo BUAB „Žvejų rezidencija“ bankroto byloje, panaikinti ir perduoti pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti šio kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjami įmonės bankroto procedūros klausimai.... 5. Atskiruoju skundu nagrinėjamas ginčas dėl kreditorių reikalavimų bankroto... 6. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 27 d. nutartimi UAB „Žvejų... 7. 2011 m. kovo 29 d. Klaipėdos apygardos teisme gautas bankroto... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. balandžio 13 d. nutartimi patvirtino... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Ieškovas AB DnB NORD bankas (toliau – Bankas) atskiruoju skundu prašo... 12. Kreditorius Trans Farm LTD atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribos apibrėžtos CPK 320... 15. Kolegija pažymi, kad kiekviename teismo sprendime (nutartyje) turi būti... 16. Kai bankroto byloje sprendžiamas kreditorinio reikalavimo tvirtinimo... 17. Laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja... 18. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl Trans Farm LTD pareikšto 16... 19. Pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria patvirtintas atsakovo... 20. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai teisiškai nėra... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 329 straipsnio antrosios dalies 4 punktu,... 22. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutarties dalį, kuria...