Byla 2-6501-1028/2017
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Silvijus Balčytis dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Metalo prekyba“ ieškinį atsakovei UAB „ORFIS“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2

  1. ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 5375,21 Eur skolą, 549,38 Eur delspinigius, 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidas, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškinys tenkintinas visiškai.

  1. Iš teismui pateiktų rašytinių dokumentų matyti, kad ieškovė ir atsakovė 2014 m. vasario 27 d. sudarė pirkimo–pardavimo sutartį Nr. VLN2014-6, pagal kurią ieškovė atsakovei įsipareigojo parduoti metalo gaminių produkciją, o atsakovė įsipareigojo priimti parduodamą produkciją bei sumokėti už ją per 60 kalendorinių dienų nuo produkcijos priėmimo dienos. Ieškovė pagal 2016 m. gruodžio 1 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 1028176, 2016 m. gruodžio 7 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 1028203, 2016 m. gruodžio 9 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 1028220, 2016 m. gruodžio 15 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 1028263, 2016 m. gruodžio 22 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 1028301, 2017 m. sausio 12 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 1028362, 2017 m. sausio 17 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 1028380, 2017 m. kovo 2 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 1028574, 2017 m. kovo 2 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 1028568 ir 2017 m. kovo 2 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 1028567 perdavė atsakovei metalo produkciją, ji ją priėmė, tačiau už produkciją atsiskaitė tik iš dalies ir liko skolinga 5375,21 Eur. 2017 m. kovo 15 d. pranešimu atsakovė buvo įspėta apie susidariusią skolą, tačiau į ieškovės raginimus nereagavo.
  2. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 straipsniai). Ieškovė savo prievolę įvykdė tinkamai ir pardavė atsakovei jos užsakytą produkciją, atsakovė savo piniginės prievolės atsiskaityti už produkciją nėra įvykdžiusi iki šiol, todėl jos prievolė ieškovei vis dar nėra pasibaigusi, ieškovė atsakovės taip pat nėra atleidusi nuo prievolės vykdymo. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktą skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos. Todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 5375,21 Eur skola.
  3. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.256 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Šalys sutarties 4.1 papunktyje numatė 0,2 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelsto atsiskaitymo dieną. Todėl ieškovei iš atsakovės priteistini 549,38 Eur delspinigiai.
  4. Pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalį pavėluoto mokėjimo palūkanų norma yra 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Jeigu palūkanos ar palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatyti, kreditorius turi teisę į šiame įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuojamas palūkanas. Šių palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį taikoma tų metų sausio 1 dieną galiojusi palūkanų norma, antrąjį metų pusmetį taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma. Fiksuotoji palūkanų norma 2017 m. sausio 1 d. buvo 0,00 procentai, todėl, padidinus ją 8 procentiniais punktais, ieškovei iš atsakovės priteistinos 8 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 5375,21 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2017 m. gegužės 25 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
  5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40,00 Eur sumą, iš atsakovės ieškovei priteistina 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidų.
  6. Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 89,00 Eur žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 1 dalimi, 424, 427–428 straipsniais, teismas

Nutarė

5ieškinį tenkinti visiškai.

6Priteisti iš atsakovės UAB „ORFIS“, juridinio asmens kodas 167508747, ieškovei UAB „Metalo prekyba“, juridinio asmens kodas 144625759, 5375,21 Eur (penkių tūkstančių trijų šimtų septyniasdešimt penkių eurų, 21 cento) skolą, 549,38 Eur (penkių šimtų keturiasdešimt devynių eurų, 38 centų) delspinigius, 40,00 Eur (keturiasdešimties eurų, 00 centų) skolos išieškojimo išlaidas, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 5375,21 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. gegužės 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 89,00 Eur (aštuoniasdešimt devynių eurų, 00 centų) žyminį mokestį.

7Atsakovė per 20 dienų nuo sprendimo kopijos įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba Šiaulių apylinkės teismui pateikti motyvuotus prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo.

8Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo kopijos įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

9Preliminarus sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

10

Proceso dalyviai