Byla 2-2577-570/2014
Dėl skolos išieškojimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja R. N., vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „ARN group“ ieškinį atsakovui Ž. S. dėl skolos išieškojimo, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „ARN group“ prašo priteisti iš atsakovo Ž. S. 833,23 Lt skolos, tame tarpe 500 Lt negrąžinto kredito, 47 Lt nesumokėtos kredito kainos, 282 Lt palūkanų, 4,23 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas 54 Lt žyminio mokesčio.

3Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovui LR CPK 142 straipsnio nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką, teisme atsiliepimas negautas, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad ieškovė UAB „ARN group“ su atsakovu Ž. S. 2012-12-21 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr.56896 (toliau - Sutartis) pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 500 Lt sumos kreditą už 47 Lt kredito kainą , o atsakovas įsipareigojo grąžinti 547 Lt kreditą su bendra kredito mokama suma iki 2013-08-27. Atsakovas nevykdė sutarties reikalavimų savalaikiai grąžinti paskolą, mokėti palūkanas ir kitus mokėjimus.

8CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra ne kartą išaiškinta, jog CK 6.874 str. 1 d. norma yra įstatyminė išimtis iš CK 6.37 str. 4 d. nuostatos, kad palūkanos už palūkanas neskaičiuojamos. Taigi, bendra pinigų suma, kurią privalo grąžinti paskolos gavėjas, tais atvejais, kai paskola laiku negrąžinta, susideda iš šių sumų: paskolos negrąžinta dalis, palūkanos kaip atlyginimas už naudojimąsi pinigais ir palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-02 nutartis civ.b. Nr.3K-3-400/2011; 2010-12-09 nutartis civ.b. Nr. 3K-3-509/2010; 2007-06-29 nutartis civ.b. Nr. 3K-3-298/2007). Už naudojimąsi kreditu pagal vartojimo kredito sutarties 6.2 p., 9.1 p. buvo nustatyta metinė palūkanų norma 114,37 proc. Kadangi paskola turėjo būti grąžinta 2013-08-27, o atsakovas jos negrąžino iki ieškinio padavimo dienos, ieškovės paskaičiavimu palūkanos už naudojimąsi kreditu sudaro 282 Lt.

9CK 6.200 str. 1 d. nustatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. 6.205 str. numato, kad sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. CK 6.63 str. 1 d. numatyta, kad skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.). Jei prievolė neįvykdyta, ar netinkamai įvykdyta, skolininkas privalo sumokėti kreditoriui įstatymų, sutarties ar teismo nustatytas netesybas (baudą arba delspinigius) (CK 6.71 str. 1 d.). Ieškovės paskaičiavimu delspinigiai nuo vėluojamos kredito kainos sumos sudaro 4,23 Lt.

10Ieškovės paskaičiavimu, atsakovas yra likęs skolingas 833,23 Lt skolos, tame tarpe 500 Lt negrąžinto kredito, 47 Lt nesumokėtos kredito kainos, 282 Lt palūkanų, 4,23 Lt delspinigių, Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – Sutartis (b.l.5-11), sutikimas tvarkyti asmens duomenis (b.1.21), vietinio mokėjimo nurodymai (b.1.4,12).

11Esant tokioms aplinkybėms iš atsakovo ieškovei priteistina 547 Lt nesugrąžintas kreditas kartu su kredito kaina, 282 Lt palūkanos, 4,23 Lt delspinigiai, viso 833,23 Lt.

12LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistina įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2014-05-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, vadovaujantis LR CPK 93 str. 1 d. iš atsakovo ieškovei priteistina 54 Lt bylinėjimosi išlaidos, t.y. 54 Lt valstybei sumokėtas žyminis mokestis.

14Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų, šioje byloje susidariusios 1,88 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei nepriteistinos.

15Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti ieškovei UAB „ARN group“, juridinio asmens kodas 302249035, buveinės adresas Gedimino g. 47-118, Kaunas, a.s. Nr. LT55 7300 0101 1202 7664, „Swedbank“, AB iš atsakovo Ž. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ) 547 Lt (penkis šimtus keturiasdešimt septynis litus) nesugrąžinto kredito kartu su kredito kaina, 282 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt du litus) palūkanų, 4,23 Lt (keturis litus 23 ct) delspinigių, viso 833,23 Lt (aštuonis šimtus trisdešimt tris litus 23 ct), 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra 2014-05-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 54 Lt (penkiasdešimt keturis litus) bylinėjimosi išlaidų.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno Apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai