Byla 2-1466-896/2014
Dėl išlaikymo priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, dalyvaujant ieškovei V. R., jos atstovei adv. V.Jurčikonienei, institucijos, byloje teikiančios išvadą, Kazlų Rūdos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei R.Vaiginienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. R. ieškinį atsakovui A. S. ir institucijai, byloje teikiančiai išvadą Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos sk. dėl išlaikymo priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš A. S., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnametei dukrai G. S., gim. ( - ), periodinėmis išmokomis po 200 Lt kas mėnesį nuo ieškinio padavimo dienos iki jos pilnametystės, indeksuojant šią sumą dėl infliacijos LR Vyriausybės nustatyta tvarka ir nustatant V. R., a.k. ( - ) uzufrukto teisę į šias lėšas; priteisti bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai.

3Ieškovė V. R. ieškinio reikalavimus palaiko. Ji paaiškino, kad A. S. nuo 2014 m. sausio mėnesio visiškai neprisideda prie vaiko išlaikymo. Dukra turi sveikatos problemų dėl kraujo krešėjimo, tačiau jai suteikiama medicininė pagalba nemokama, tačiau reikėtų pirkti vitaminų. Kitų specialių poreikių dukra neturi. Ieškovė augina du nepilnamečius vaikus, nedirba, gyvena nuomojamame būste, moka 100 Lt nuomos mokestį, kartu su komunaliniais mokesčiais žiemą būsto išlaikymas siekia iki 900 Lt. Kito vaiko išlaikymui jai priteista 300 Lt, tačiau jis nemokamas. Ji gauna 540 Lt socialinių pašalpų ir 145 Lt už vaikus. Jai išgyventi padeda dvi pilnametės dukros, kurios uždarbiauja užsienyje. Atsakovas yra darbingas, neįgalumas jam nenustatytas. Jis uždarbiauja privačiai.

4Atsakovas A. S. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, neatvykimo priežastys nežinomos, atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Trečiasis asmuo L. N. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, neatvykimo priežastys nežinomos, atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Institucijos, byloje teikiančios išvadą Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos sk. atstovė R.Vaiginienė paaiškino, kad 200 Lt minimaliai patenkintų vaiko poreikius. Išvadą palaiko.

7Ieškinys tenkintinas.

8Nustatyta, kad G. S. gimė 2012-06-26, tėvai A. S. ir V. R. (b.l. 5). V. R. šeima susideda iš sūnaus V. P., gim. 2008 m. ir G. S., gim. 2012 m. (b.l. 6). V. R. gauna socialinių išmokų 419,65 Lt kas mėnesį (b.l. 7). V. R. ir A. S. nekilnojamųjų daiktų ir transporto priemonių neturi (b.l. 8, 9). Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos sk. išvadoje teigiama, kad dėl prašomo priteisti 200 Lt išlaikymo pritaria iš dalies, nes tokia suma galimai užtikrintų tik minimalius vaiko poreikius (b.l. 14-17). A. S. nedirba (b.l. 23).

9Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje įtvirtinta tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog įstatyme įtvirtintas proporcingumo tarp vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo nepilnamečio vaiko poreikių ir tėvų galimybių šiuos poreikius tenkinti. Nustatant nepilnamečio vaiko išlaikymo dydį, kartu turi būti laikomasi prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos bei gynimo principo, kurio esmė yra ta, kad, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo dydžio, teismas privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.3 str. 1 d.). Netinkamas tėvų pareigų vykdymas arba visiškas jų nevykdymas yra pateisinami tik išimtiniais, nepriklausiančiais nuo tėvų valios atvejais, visais kitais atvejais tėvams, objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą, privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-596/2009). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad tėvų pareiga teikti vaikui išlaikymą yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis minimaliomis pajamomis. Be to, nustatant vieno iš tėvų turtinę padėtį, vertintinas ne tik jo turimas turtas ir gaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad asmens galėjimas ar negalėjimas pagerinti savo turtinę padėtį turi būti vertinamas tiek pagal objektyvius, tiek pagal subjektyvius veiksnius. Subjektyvūs veiksniai – tai paties asmens pastangos, noras, požiūris ir jo vertinamos galimybės gauti pajamas; objektyvūs – amžius, sveikata, šalies ekonominė situacija ir kitos aplinkybės, kurių asmuo negali valdyti ir negali būti laikomas už jas atsakingu. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2010).

10Bylos duomenis nustatyta, kad atsakovas yra jaunas, duomenų, kad būtų nedarbingas, nėra. Darbo neieško, darbo biržoje neregistruotas, VSDFV kaip darbuotojas neregistruotas. Atsakovas registruoto turto neturi. Atsakovas taip pat turi kitą išlaikytinį, kuriam taip pat priteistas išlaikymas. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad ieškovės pajamos nedidelės, ji augina du nepilnamečius vaikus, nedirba, gyvena nuomojamame būste, moka 100 Lt nuomos mokestį, kartu su komunaliniais mokesčiais žiemą būsto išlaikymas siekia iki 900 Lt. Ieškovei pragyventi padeda dvi pilnametės dukros, kurios uždirba užsienyje. Ieškovė nurodo, kad dukrai G. S. reikia skirti 600-650 Lt išlaikymo per mėnesį ir tokio dydžio išlaikymas jai yra skiriamas. Teismas, atsižvelgdamas į visas byloje nustatytas aplinkybes sprendžia, kad ieškovės išlaidos būsto ir vaikų išlaikymui dėl objektyvių priežasčių yra tokios, kad prašomas priteisti 200 Lt išlaikymas nepatenkintų minimalių vaiko poreikių. Atsakovas dėl subjektyvių priežasčių, būdamas jaunas ir darbingas, neturi pajamų. Nagrinėdamas ginčus, susijusius su vaikų teisėmis, teismas turi būti aktyvus ir ex officio parinkti pažeistų vaiko teisių gynimo būdą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-883/2002; 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2004; kt.). Teismas ex officio sprendžia, kad šiuo atveju vaiko minimalius poreikius patenkintų 600 Lt išlaikymas, toks jis bylos nagrinėjimo metu ir yra skiriamas vaikui, todėl iš atsakovo priteistina pusė vaikui skiriamo išlaikymo dydžio suma, t.y. 300 Lt.

11Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise tvarkytoja skirtina ieškovė (CK 3.185 str. 1 d.).

12Iš esmės pasikeitus šalių turtinei padėčiai kiekviena iš jų turi teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo.

13Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (( - ) str. 1 d., 2 d. 1 p.).

14Iš atsakovo taip pat priteistinos išlaidos valstybės garantuojamos pagalbos tarnybos išlaidos (CPK 99 str. 2 d.), atsižvelgiant į pateiktą išlaidų apskaičiavimą, pažymint, kad byloje taikos sutartis nebuvo sudaryta.

15Iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė buvo atleista, ir pašto išlaidos valstybei (CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

16Vadovaudamasis CPK 259,268-270 str. teismas,

Nutarė

17Ieškinį patenkinti.

18Priteisti iš A. S., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnametei dukrai G. S., gim. ( - ), periodinėmis išmokomis po 300 Lt (tris šimtus litų) kas mėnesį nuo ieškinio padavimo dienos iki jos pilnametystės, indeksuojant šią sumą dėl infliacijos LR Vyriausybės nustatyta tvarka ir nustatant V. R., a.k. ( - ) uzufrukto teisę į šias lėšas.

19Priteisti iš A. S., a.k. ( - ) 400 Lt (keturis šimtus litų) antrinės teisinės pagalbos išlaidų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką – AB „Swedbank“, įmokos kodą – 5630, mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

20Priteisti iš A. S., a.k. ( - ) 108 Lt (vieną šimtą aštuonis litus) žyminį mokestį ir 22,50 Lt (dvidešimt du litus 50 ct) pašto išlaidas valstybei.

21Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo vykdytina skubiai.

22Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, sekretoriaujant... 2. Ieškovė prašo priteisti iš A. S., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnametei... 3. Ieškovė V. R. ieškinio reikalavimus palaiko. Ji paaiškino, kad A. S. nuo... 4. Atsakovas A. S. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 5. Trečiasis asmuo L. N. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir... 6. Institucijos, byloje teikiančios išvadą Kalvarijos savivaldybės... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Nustatyta, kad G. S. gimė 2012-06-26, tėvai A. S. ir V. R. (b.l. 5). V. R.... 9. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje įtvirtinta tėvų pareiga... 10. Bylos duomenis nustatyta, kad atsakovas yra jaunas, duomenų, kad būtų... 11. Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise... 12. Iš esmės pasikeitus šalių turtinei padėčiai kiekviena iš jų turi teisę... 13. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (( - ) str. 1... 14. Iš atsakovo taip pat priteistinos išlaidos valstybės garantuojamos pagalbos... 15. Iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė buvo... 16. Vadovaudamasis CPK 259,268-270 str. teismas,... 17. Ieškinį patenkinti.... 18. Priteisti iš A. S., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnametei dukrai G. S., gim. ( -... 19. Priteisti iš A. S., a.k. ( - ) 400 Lt (keturis šimtus litų) antrinės... 20. Priteisti iš A. S., a.k. ( - ) 108 Lt (vieną šimtą aštuonis litus)... 21. Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo vykdytina skubiai.... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...