Byla e2S-547-803/2018
Dėl baudos už antstolio reikalavimo nevykdymą skyrimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kasybos technika” vadovui Ž. T., suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė ,,Kasybos technika”, žemės ūkio bendrovė ,,Zalavas”, Ž. T

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto (trečiojo asmens) uždarosios akcinės bendrovės ,,Kasybos technika” vadovo Ž. T. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 5 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio D. B. pareiškimą dėl baudos už antstolio reikalavimo nevykdymą skyrimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kasybos technika” vadovui Ž. T., suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė ,,Kasybos technika”, žemės ūkio bendrovė ,,Zalavas”, Ž. T..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Apeliacijos dalykas yra teismo nutarties, kuria uždarosios akcinės bendrovės vadovui paskirta bauda už antstolio reikalavimų nevykdymą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 2. Pareiškėjas antstolis D. B. kreipėsi į teismą su prašymu skirti uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Kasybos technika” vadovui Ž. T. baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą (e.b. T.I. b.l. 1).
 3. Nurodė, kad vykdo vykdomąjį dokumentą, kurį 2017 m. rugpjūčio 16 d. išdavė Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. e2-37899-807/2017 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB ,,Kasybos technika” turtui ieškovo žemės ūkio bendrovės (toliau – ŽŪB) ,,Zalavas” naudai (vykdomoji byla Nr. 0035/17/01301). Nurodė, jog 2017 m. rugsėjo 7 d. patvarkymu (e.b. T.I. b.l. 13) įpareigojo UAB ,,Kasybos technika” per 3 darbo dienas nuo šio reikalavimo gavimo dienos antstoliui pateikti visą informaciją apie UAB ,,Kasybos technika” priklausantį turtą ir jo buvimo vietą. Nurodė, jog UAB ,,Kasybos technika” procesiniai dokumentai buvo įteikti el. paštu (e.b. T.I. b.l. 10; 12). UAB ,,Kasybos technika” vadovas 2017 m. rugsėjo 14 d. elektroniniu pranešimu informavo antstolį, kad pagal 2017 m. rugsėjo 7 d. antstolio reikalavimą laiku prašomos informacijos suteikti neturės galimybės, nes įmonės buhalterė atostogauja (e.b. T.I. b.l. 10). Nurodė, jog atsižvelgiant į minėtą UAB ,,Kasybos technika” pranešimą, antstolio prašoma informacija antstoliui turėjo būti pateikta 2017 m. rugsėjo 18 d., tačiau informacija nepateikta, todėl 2017 m. rugsėjo 21 d. pareiškimu antstolis kreipėsi į teismą dėl baudos UAB ,,Kasybos technika” vadovui skyrimo.

6II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 5 d. nutartimi antstolio D. B. prašymą tenkino: paskyrė UAB „Kasybos technika“ (juridinio asmens kodas 123581590) vadovui Ž. T. 50 Eur (penkiasdešimties eurų) baudą už antstolio D. B. 2017 m. rugsėjo 7 d. patvarkymo pateikti informaciją apie turimą turtą nevykdymo.
 2. Pirmos instancijos teismas konstatavo, jog antstolis D. B. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0035/17/01301 pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą. 2017 m. rugsėjo 7 d. patvarkymu UAB ,,Kasybos technika” įpareigota pateikti visą informaciją apie įmonei priklausantį turtą ir jo buvimo vietą. Nustatyta, jog procesiniai dokumentai UAB ,,Kasybos technika” įteikti 2017 m. rugsėjo 7 d., 2017 m. rugsėjo 14 d. UAB ,,Kasybos technika” vadovas informavo antstolį, kad informaciją pateiks 2017 m. rugsėjo 18 d., kai iš atostogų grįš įmonės buhalterė. Teismas nustatė, jog 2017 m. rugsėjo 7 d. antstolio patvarkymas įteiktas tinkamai. Byloje duomenų apie tai, kad antstolio reikalavimus UAB „Kasybos technika“ įvykdė nėra, todėl teismas sprendė, kad UAB ,,Kasybos technika” pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 645 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pareigą. Teismas nurodė, jog pagal CPK 645 straipsnio 2 dalį, kai reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas. Remiantis Juridinių asmenų registro išrašo duomenimis teismas nustatė, kad UAB „Kasybos technika“ vadovu nuo 2016-09-08 paskirtas Ž. T.. Jis būdamas UAB „Kasybos technika“ vadovu apsunkina, vilkina vykdomojo dokumento vykdymo procesą. Teismas nenustatė duomenų, kurie sudarytų pagrindą atleisti UAB „Kasybos technika“ vadovą Ž. T. nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus. Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, taip pat į tai, kad nevykdomas teisėtas antstolio reikalavimas, į tai, jog antstolio reikalavimai yra nevykdomi pirmą kartą, į tai, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais bei į kitas bylos aplinkybes, teismas sprendė, kad 50 Eur baudos dydis šiuo atveju yra proporcingas padarytam pažeidimui, todėl antstolio pareiškimas tenkintinas iš esmės ir UAB „Kasybos technika“ vadovui Ž. T., skirtina 50 Eur dydžio bauda (CPK 645 straipsnio 3 dalis). Teismas išaiškino, jog UAB ,,Kasybos technika” vadovas, kuriam paskirta bauda, per 14 dienų nuo nutarties priėmimo, gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

9

 1. Atskiruoju skundu apeliantas Ž. T. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 5 d. nutartį ir antstolio prašymą dėl baudos skyrimo UAB ,,Kasybos technika” vadovui Ž. T. atmesti (e.b. T.I. b.l. 57-61). Atskirajame skunde išdėstyti šie esminiai argumentai:
  1. antstolio reikalavimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi prieštarauja CPK 613 straipsnyje įtvirtintoms imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Antstolis, pateikęs reikalavimą UAB ,,Kasybos technika” pateikti informaciją turėjo surašyti CPK 613 straipsnyje nustatytos formos ir turinio patvarkymą, nesant privalomojo antstolio patvarkymo nei UAB ,,Kasybos technika”, nei jos antstolio reikalavimo neprivalėjo vykdyti;
  2. Antstolis dėl baudos UAB ,,Kasybos technika” vadovui skyrimo į teismą kreipėsi nesuėjus antstolio patvarkymo (reikalavimo) apskundimo terminui. Vadovaujantis CPK 6241 straipsnio 3 dalimi, jei procesiniai dokumentai siunčiami proceso dalyviams elektroninių ryšių priemonėmis, jie laikomi įteikti praėjus 5 dienoms nuo išsiuntimo dienos. Antstolis 2017 m. rugsėjo 7 d. patvarkymą išsiuntė 2017 m. rugsėjo 7 d. tik elekroniniu paštu, todėl laikoma, kad UAB ,,Kasybos technika” jį gavo 2017 m. rugsėjo 12 d., o turėjo įvykdyti iki 2017 m. rugsėjo 15 d. Vadovaujantis CPK 512 straipsniu skundai dėl antstolių veiksmų turi būti paduodami per 20 dienų nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie skundžiamą veiksmą. Todėl laikytina, jog tokį antstolio patvarkymą (reikalavimą) UAB ,,Kasybos technika” turėjo teisę skųsti iki 2017 m. spalio 2 d. Todėl antstolis kreipdamasis į teismą dėl baudos UAB ,,Kasybos technika” vadovui paskyrimo 2017 m. rugsėjo 21 d. nesulaukė kol sueis skundo dėl antstolio veiksmų padavimo terminas;
  3. Neteisėto antstolio reikalavimo nevykdymas negali būti pagrindas skirti UAB ,,Kasybos technika” vadovui baudą. Reikalavimą pateikti duomenis antstolis pateikė vykdydamas 2017 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. e2-37899-807/2017, kuria ieškovo ŽŪB ,,Zalavas” prašymu atsakovui UAB ,,Kasybos technika” buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – turto areštas 13 060,12 Eur sumai. Vykdydamas minėtą nutartį antstolis D. B. 2017 m. rugpjūčio 22 d. turto aprašu areštavo kelių transporto priemonę VW Multivan, valstybinis Nr. ( - ), nustatė turto vertę 1000,00 Eur. 2017 m. rugpjūčio 22 d. reikalavimu Nr. S-2017002260 antstolis D. B. pareikalavo UAB ,,Kasybos technika” pateikti ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašą, duomenis apie skolininko debitorius, kreditorius, išrašytas sąskaitas faktūras, kasą ir kitus duomenis. 2017 m. rugpjūčio 31 d. elektroniniu paštu UAB ,,Kasybos technika” pateikė antstoliui įmonės valdomo ilgalaikio kilnojamojo turto sąrašą, kuriame buvo nurodyta, jog UAB ,,Kasybos technika” valdo turto, kurio buhalterinė vertė 2017 m. rugpjūčio 31 d. yra 35 569,51 Eur. Tame pačiame laiške UAB ,,Kasybos technika” nurodė, jog bendrovės nuosavybės teise valdomo turto rinkos vertė yra didesnė, tačiau antstolis į pateiktus duomenis nereagavo, konkretaus turto, kurio vertė buvo ženkliai didesnė nei teismo leistas areštuoti turtas, neareštavo. 2017 m. rugsėjo 7 d. reikalavimu Nr. S-2017-002394 antstolis D. B. pareikalavo pateikti iš esmės tuos pačius duomenis, papildomai nurodant, jog prašoma pateikti vykdomų sutarčių kopijas, išrašytų ir neapmokėtų sąskaitų faktūrų kopijas ir kitus duomenis. Tokiu būdu dar iki kreipimosi į teismą dėl baudos UAB ,,Kasybos technika” vadovui paskyrimo, antstolis buvo gavęs visą teismo nutarčiai įvykdyti reikalingą informaciją, UAB ,,Kasybos technika” pateiktą informaciją ir dokumentus panaudojo, vykdomąją bylą užbaigė ir grąžino Vilniaus miesto apylinkės teismui. Todėl antstolio prašymas paskirti UAB ,,Kasybos technika” vadovui baudą, kai antstolis turėjo ir buvo gavęs jam reikalingą informaciją vykdymo veiksmams atlikti, negali būti laikomas teisėtu reikalavimu, o už neteisėto reikalavimo nevykdymą, jo nevykdančiam asmeniui negali būti skiriama bauda.
 2. Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) ŽŪB ,,Zalavas” pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą (e.b. T.I. b.l. 74-76), kuriuo prašo UAB „Kasybos technika“ direktoriaus Ž. T. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 5 nutarties spręsti teismo nuožiūra atsižvelgus į byloje nustatytas faktines aplinkybes ir CPK nuostatas. Atsiliepime nurodo šiuos esminius argumentus:
  1. Antstolis, siekdamas tinkamai aprašyti skolininko UAB ,,Kasybos technika” turtą (t.y. pilnai įvykdyti teismo 2017 m. rugpjūčio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2–37899–807/2017 dėl 13 060,12 Eur turto arešto taikymo UAB ,,Kasybos technika”), buvo priėmęs netgi du reikalavimus (2017 m. rugpjūčio 22 d. ir 2017 m. rugsėjo 7 d.) dėl informacijos pateikimo, kuriuose buvo įpareigojęs UAB „Kasybos technika“ pateikti: 1) ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašą (nurodant turto buvimo vietą); 2) kreditorių ir debitorių sąrašą; 3) gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų – faktūrų registro kopiją (nuo 2017–01–01); 4) visų išrašytų ir neapmokėtų PVM sąskaitų – faktūrų kopijas; 5) kasos išlaidų orderių pagal kuriuos UAB ,,Kasybos technika” atsakingiems asmenims yra išmokėjusi pinigines lėšas ir nėra gavusi jų išleidimo patvirtinančių dokumentų; 6) automobilio VW Multivan (valstybinis numeris ( - )) buvimo vietą bei techninę būklę; 7) vykdomų sutarčių, pagal kurias UAB ,,Kasybos technika” gauna pajamas ir/ar jas gaus ateityje kopijas. UAB ,,Kasybos technika” pateikė tik ilgalaikio turto žiniaraštį ir jo valdomos technikos vertinimo ataskaitas. Kiti dokumentai ir reikalauta informacija, kuria naudodamasis antstolis galėtų tinkamai aprašyti UAB ,,Kasybos technika” turtą, per nustatytus terminus pateikta nebuvo, taip pat nebuvo nurodytos priežastys, dėl kurių tokia informacija ir dokumentai negali būti pateikti, kas iš esmės apsunkino vykdymo veiksmus;
  2. vykdydamas kitą 2016 m. gegužės 9 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. e2–17271–294/2016 dėl 20 146,50 Eur arešto masto taikymo UAB ,,Kasybos technika” turtui, antstolis 2016 m. gegužės 18 d. aprašė visą UAB ,,Kasybos technika” turimą techniką ją įkainodamas sekančiai – Šarnyrinis savivartis Moxy MT30R, identifikavimo kodas ( - ) – 11.333,42 Eur; Traktorius, identifikavimo kodas ( - ) – 5.558,53 Eur; Šarnyrinis savivartis Dumper Moxy MT27, identifikavimo kodas ( - ) – 4.766,82 Eur. Dėl šių priežasčių antstolis negalėjo areštuoti tos pačios technikos objektų dar kartą pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 16 d. nutartį Nr. e2–37899–807/2017 (arešto mastas 13 060,12 Eur), nes toks areštas neužtikrintų išieškotojo teisių ir interesų. Dėl šių priežasčių antstolis turėjo aprašyti kitą UAB ,,Kasybos technika” turtą, dėl ko antstoliui ir buvo reikalinga 2017 m. rugpjūčio 22 d. ir 2017 m. rugsėjo 7 d. reikalavimuose nurodyta informacija ir dokumentai;
  3. įvertinus viešojo registro duomenis buvo nustatyta, kad nėra įregistruota jokių kitų UAB ,,Kasybos technika” technikos objektų, kurie bendrovei priklausytų nuosavybės teise, todėl antstolis reikalavo, kad UAB ,,Kasybos technika” pateiktų nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, jog kiti technikos objektai, kuriuos prašė areštuoti UAB ,,Kasybos technika” ir kurie nebuvo aprašyti anksčiau, bendrovei priklauso nuosavybės teise, kadangi antstolis negalėjo areštuoti ne UAB ,,Kasybos technika” priklausančio turto. UAB ,,Kasybos technika” pateikė tik vertinimo ataskaitas, kurios (lygiagrečiai jas vertinant su viešojo registro duomenis) nebuvo pakankamas pagrindas teigti, kad papildomi technikos objektai priklauso UAB ,,Kasybos technika”. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis mano, kad antstolis turėjo teisę kreiptis į teismą dėl baudos skyrimo UAB ,,Kasybos technika” vadovui;
  4. Vilniaus apygardos teismui 2017 m. spalio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A–2140/2017 panaikinus Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 9 d. nutartimi Nr. e2–17271–294/2016 UAB ,,Kasybos technika” turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones, antstolis pagal teismo 2017 m. rugpjūčio 16 d. priimtą nutartį civilinėje byloje Nr. e2–37899–807/2017 areštavo viešajame registre nurodytas ir UAB ,,Kasybos technika” priklausančias technikos priemones ir vykdomąją bylą užbaigė. Nors antstolis vykdomąją bylą užbaigė, tačiau ši aplinkybė niekaip neįtakoja fakto, jog UAB ,,Kasybos technika” vadovas tinkamai ir laiku neįvykdė antstolio 2017 m. rugpjūčio 22 d. ir 2017 m. rugsėjo 7 d. reikalavimų.

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Antstolis vykdymo procese privalo būti aktyvus ir savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas būtų realiai įvykdytas (CPK 634 straipsnio 2 dalis). CPK 585 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 300 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, CPK 585 straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis). CPK 645 straipsnio 1 dalyje yra numatyta skolininko pareiga antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Už reikalavimo pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, kai šis reikalavimas yra pateikiamas juridiniam asmeniui, neįvykdymą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo juridinio asmens vadovui gali skirti iki 500 Eur dydžio baudą arba nubausti areštu iki 30 parų (CPK 645 straipsnio 2 ir 3 dalys).
 2. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis vykdydamas 2017 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį (e.b. T.I. b.l. 31-32) ir siekdamas tinkamai aprašyti skolininko UAB ,,Kasybos technika” turtą, 2017 m. rugsėjo 7 d. reikalavimu (e.b. T.I. b.l. 13) įpareigojo UAB ,,Kasybos technika“ vadovą per 3 darbo dienas nuo šio reikalavimo gavimo dienos antstoliui pateikti duomenis apie UAB ,,Kasybos technika“ priklausantį turtą. Nustatyta, jog procesiniai dokumentai UAB ,,Kasybos technika“ įteikti tinkamai – UAB ,,Kasybos technika“ vadovas apie reikalavimą informuotas elektroniniu paštu (e.b. T.I. b.l. 10; 12), šios aplinkybės neneigia ir pats apeliantas savo atskirajame skunde. Nustatyta, jog 2017 m. rugsėjo 14 d. UAB ,,Kasybos technika“ vadovas elektroniniu laišku informavo antstolį, kad antstolio prašomą informaciją įmonė pateiks 2017 m. rugsėjo 18 d., kai iš atostogų grįš įmonės buhalterė (e.b. T.I. b.l. 10).
 3. Apeliantas neneigia, kad per antstolio patvarkyme nustatytą terminą neįvykdė įpareigojimo pateikti informaciją apie įmonės finansinius įsipareigojimus bei jų vykdymo eigą, tačiau mano, kad antstolis, reikalaudamas minėtos informacijos, veikė neteisėtai, nes visą informaciją apeliantas antstoliui jau buvo pateikęs anksčiau. Kartu su atskiruoju skundu apeliantas pateikė teismui 2017 m. rugpjūčio 22 d. reikalavimą (e.b. T.I. b.l. 63), taip pat 2017 m. rugsėjo 1 d. elektroninio laiško nuorašą (e.b. T.I. b.l. 64), iš kurio matyti, jog antstoliui buvo pateiktas UAB ,,Kasybos technika” ilgalaikio turto žiniaraštis (e.n. T.I. b.l. 65).
 4. Taigi byloje nėra ginčo, kad apeliantas 2017 m. rugpjūčio 31 d. elektroniniu paštu UAB ,,Kasybos technika“ pateikė antstoliui įmonės valdomo ilgalaikio kilnojamojo turto sąrašą. Tuo tarpu pagal 2017 09 07 reikalavimą Nr. S-2017002394 apeliantas privalėjo pateikti: a) UAB „Kasybos technika“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį turtą, nurodant turto buvimo vietą; 2) UAB „Kasybos technika“ debitorių sąrašą; 3) UAB „Kasybos technika“ gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų - faktūrų registro kopiją, kuriame atsispindėtų visi duomenų pateikimo antstoliui momentu nuo 2017-01-01 esami įrašai, kurie būtini pagal VMI prie FM nustatytus reikalavimus; 4) UAB „Kasybos technika“ visų išrašytų PVM sąskaitų – faktūrų, kurios nėra (pilnai/dalinai) apmokėtos, kopijas; 5) UAB „Kasybos technika“ vykdomų sutarčių, pagal kurias bendrovė gauna pajamas ir/ar jas gaus ateityje, kopijas.
 5. Akivaizdu, kad apelianto pateiktų duomenų ir antstolio 2017 09 07 reikalavime Nr. S-2017002394 prašomų pateikti dokumentų apimtis ir turinys skiriasi. Pažymėtina, kad apeliantas, nurodydamas, jog antstolio prašomą informaciją įmonė pateiks 2017 m. rugsėjo 18 d., kai iš atostogų grįš įmonės buhalterė, pripažino, kad reikalavimas pagrįstas ir jo neginčijo, tačiau tik paskyrus vadovui baudą, ėmė įrodinėti, kad antstolio reikalaujami pateikti duomenys jau gauti 2017 m. rugpjūčio 22 d. Toks apelianto elgesys vertinamas kaip piktnaudžiavimas procesu (CPK 95 straipsnis).
 6. Iš prie atskirojo skundo pridėtų dokumentų matyti, kad apeliantas nepateikė antstolio reikalaujamos dokumente Nr. S-2017002394 informacijos. Kita vertus, UAB ,,Kasybos technika“ dėl neįvykdyto reikalavimo pateikti konkrečius duomenis apie turtą, 2017 m rugsėjo 19 d. pateikė antstoliui pretenziją dėl neareštuoto konkretaus turto, t.y. paties apelianto vadovaujama įmonė patyrė dėl to nepatogumus, kai nebuvo įvykdytas 2017 09 07 reikalavimas Nr. S-2017002394. Tai reiškia, kad pagrindo spręsti dėl baudos panaikinimo nėra. Apeliantas kartu su atskiruoju skundu teismui pateikė vėlesnius antstolio patvarkymus, priimtus po 2017 m. rugsėjo 7 d. reikalavimo, bei vėlesnes apelianto pretenzijas, prašymus antstoliui dėl areštuoto turto masto. Išieškotojas ŽŪB ,,Zalavas“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, jog antstolis vykdydamas kitą 2016 m. gegužės 9 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. e2–17271–294/2016 dėl 20 146,50 Eur arešto masto taikymo UAB ,,Kasybos technika” turtui, 2016 m. gegužės 18 d. aprašė visą UAB ,,Kasybos technika” turimą techniką. Dėl šių priežasčių antstolis negalėjo areštuoti tos pačios technikos objektų dar kartą pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 16 d. nutartį Nr. e2–37899–807/2017 (arešto mastas 13 060,12 Eur), nes toks areštas neužtikrintų išieškotojo teisių ir interesų. Antstolis turėjo aprašyti kitą UAB ,,Kasybos technika“ turtą, dėl ko antstoliui ir buvo reikalinga 2017 m. rugpjūčio 22 d. ir 2017 m. rugsėjo 7 d. reikalavimuose nurodyta informacija ir dokumentai. Tik vėliau Vilniaus apygardos teismui 2017 m. spalio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A–2140/2017 panaikinus Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 9 d. nutartimi Nr. e2–17271–294/2016 UAB ,,Kasybos technika” turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones, antstolis pagal teismo 2017 m. rugpjūčio 16 d. priimtą nutartį civilinėje byloje Nr. e2–37899–807/2017 areštavo viešajame registre nurodytas ir UAB ,,Kasybos technika“ priklausančias technikos priemones ir vykdomąją bylą užbaigė. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais, jog neatsižvelgiant į tai, kad vėliau vykdomoji byla buvo užbaigta, UAB ,,Kasybos technika” vadovas tinkamai ir laiku neįvykdė antstolio 2017 m. rugpjūčio 22 d. ir 2017 m. rugsėjo 7 d. reikalavimų.
 7. Apeliantas taip pat nurodo, jog antstolio reikalavimas neatitinka CPK 613 straipsnio reikalavimų, taip pat, jog antstolis negalėjo kreiptis į teismą su pareiškimu dėl baudos skyrimo tol, kol nesuėjo antstolio patvarkymo apskundimo terminas. Teismas pažymi, jog šios bylos nagrinėjimo dalykas nėra antstolio veiksmų (reikalavimo, kad UAB „Kasybos technika“ pateiktų informaciją apie įmonės finansinius įsipareigojimus bei jų vykdymo eigą) pagrįstumas ir teisėtumas, taigi apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su antstolio reikalavimo pateikti minėtą informaciją teisėtumu. Minėtam patvarkymui galiojant, suinteresuotiems asmenims jo neskundžiant, laikytina, kad jis yra teisėtas ir turi būti vykdomas (CPK 585 straipsnis).
 8. UAB „Kasybos technika“ vadovo nurodyti argumentai dėl termino apskųsti antstolio patvarkymą negali pateisinti antstolio patvarkymų nevykdymo, kurie laikytini teisėtais, kol nėra nuginčyti ar panaikinti įstatymo nustatyta tvarka. Vien antstolio veiksmų apskundimo faktas vykdymo veiksmų nesustabdo ir antstolio patvarkymų privalomosios galios nepaneigia. Byloje yra duomenys, jog antstolis gavo UAB „Kasybos technika“ vadovo 2017 m. rugsėjo 14 d. elektroninį laišką, kuriuo buvo nurodyta, jog antstolio prašoma informacija bus pateikta pirmadienį (2017-09-18) ir tik negavęs informacijos paties vadovo nurodytu terminu kreipėsi į teismą dėl baudos skyrimo. Įmonės vadovo elgesys nevykdant antstolio patvarkymų vertintinas kaip pažeidžiantis išieškotojo ŽŪB „Zalavas“ interesus ir įstatymų normas, reglamentuojančias antstolio reikalavimų vykdymą. Tiek teismo sprendimo (nutarties) privalomumas, tiek antstolio teisėtų reikalavimų privalomumas (CPK 585 straipsnis) reiškia tai, kad nenuginčytas reikalavimas privalėjo būti vykdomas.
 9. Skirtinos baudos dydžio nustatymas priskirtinas teismo nuožiūrai. CPK 3 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad jeigu įstatymai ar ginčo šalių susitarimas numato, kad tam tikrus klausimus teismas sprendžia savo nuožiūra, teismas tai darydamas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Skiriamos baudos, kaip procesinės sankcijos, vienas svarbiausių tikslų – sudrausminti, todėl, spręsdamas dėl skirtinos baudos konkretaus dydžio, pirmos instancijos teismas šiuo atveju prioritetiniu kriterijumi laikė būtent sudrausminantį baudos poveikį. Atsižvelgdamas į tai, kad antstolio teisėti įpareigojimai nebuvo sudėtingi, neadekvačiai neapsunkino UAB ,,Kasybos technika” vadovo, jo veiksmų, nereikalavo didesnių fizinių ar finansinių sąnaudų, teismas pagrįstai skyrė 50 Eur baudą įmonės vadovui už teisėtų antstolio veiksmų nevykdymą.
 10. Apeliacinės instancijos teismo aukščiau nurodytais motyvais atsakyta į esminius atskirojo skundo argumentus. Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako, kadangi pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/20019; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, ir kt.).
 11. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai taikė vykdymo procesą reglamentuojančias proceso teisės normas ir nuobaudą apeliantui paskyrė pagrįstai, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nutarties negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

13Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu,

Nutarė

14apelianto uždarosios akcinės bendrovės ,,Kasybos technika“ vadovo atskirojo skundo netenkinti.

15Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 5 d. nutartį nepakeistą.

16Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai