Byla A2-835-231/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A.Vitkausko personalinės įmonės prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-165-424/2009m., pagal ieškovo If P&C Insurance AS (buvęs UAB If draudimas) ieškinį atsakovui A.Vitkausko personalinei įmonei, tretiesiems asmenims Kuehne & Nagel, UAB, UADB “ERGO Lietuva” ir UAB “Hronas” dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

2atsakovas A. Vitkausko personalinė įmonė prašo atnaujinti procesą Trakų rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-165-424/2009m., priimti naują sprendimą ir ieškovo ieškinį atmesti.

3Nurodė, kad 2009-09-29 teismo sprendimu iš atsakovo A. Vitkausko personalinės įmonės priteista ieškovui If P&C Insurance AS (buvęs UAB If draudimas) 41 176,02 Lt žalos atlyginimo, 6 procentų metinės palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos, už pervežimo metu sugadintą krovinį. Proceso atnaujinimą sąlygoja naujai paaiškėjusios aplinkybės – faktinis krovinio vežėjas yra Estijoje registruota bendrove „Ilves Auto“ OÜ, registracijos kodas 11236504, adresas Uus3, Rakvere 44313 ir šios bendrovės vairuotojo U. I. paaiškinimai, kurie turi esminę reikšmę bylai ir teismo sprendimo turiniui. Vilniaus m. antrajame apylinkės teisme pateikus regreso ieškinį atsakovui UAB Kuehne & Nagel, buvo iškelta civilinė byla Nr. 2-534-432/2011m., kurioje UAB Kuehne & Nagel pateikė naujus įrodymus apie tai, kad faktinis pervežimo vežėjas, dėl kurio padarytos žalos If P&C Insurance AS (buvęs UAB If draudimas) išmokėjo draudimo išmoką ir vėliau kreipėsi su ieškiniu į Trakų rajono apylinkės teismą buvo Estijoje registruota bendrovė „Ilves Auto“ OÜ, o nagrinėjant bylą Trakų rajono apylinkės teisme tokių įrodymų nebuvo pateikta. Atsakovas apie bendrovę „Ilves Auto“ OÜ sužinojo tik bylą nagrinėjant Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme 2011-05-18, o apie tai, kad „Ilves Auto“ OÜ buvo faktinis vežėjas – 2011-11-23 teismo posėdžio metu, o tikslius paaiškinimus apie visą pervežimą ir krovinio pakrovimą - 2012-01-30, gavęs šios bendrovės paaiškinimus prie atsiliepimo į ieškinį. Nurodė, kad atsakovas nebuvo nei krovinio siuntėjas, nei krovinio gavėjas, kuris galėtu betarpiškai žinoti tikrąjį vežėją. Pažymėjo, kad iki 2011-11-23 jokių tikrų duomenų apie tai, kad „Ilves Auto“ OÜ buvo faktinis vežėjas nei vienoje byloje nebuvo pateikta, o trečiojo asmens suteikta informacija, kad į bylą reikėtų įtraukti trečiuoju asmeniu U. I. nelaikytina faktu, jog atsakovui buvo žinoma apie „Ilves Auto“ OÜ, tuo labiau, kad nebuvo pateikta jokių įrodymų apie tokios bendrovės egzistavimą. Nurodė, kad teismas priimtu sprendimu pasisakė dėl neįtraukto į bylos nagrinėjimą asmens materialiųjų teisių ir pareigų: „Ilves Auto“ OÜ Trakų rajono apylinkės teismo nagrinėtoje civilinėje byloje nedalyvavo, į bylą įtrauktas nebuvo, tačiau teismai nustatę vežėjo atsakomybę pasisakė dėl faktinio vežėjo teisių ir pareigų.

4Ieškovas If P&C Insurance AS, Lietuvoje veikiantis per filialą If P&C Insurance AS, atsiliepime į prašymą atnaujinti procesą prašė atsisakyti atnaujinti procesą. Nurodė, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) egzistavo tiek nagrinėjant bylą, tiek priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t.y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario mėn. 22 d. Teismų praktikos taikant įstatymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose civilinėse bylose aktualūs klausimai Nr. 1-2007; Teismų praktika 26). Nurodė, kad pareiškėjas klaidingai teigia, jog apie bendrovės „Ilves Auto“ OÜ dalyvavimą pervežime sužinojo tik nagrinėjant bylą Vilniaus m. antrajame apylinkės teisme 2011-05-18, o apie tai, kad „Ilves Auto“ OÜ buvo faktinis vežėjas – 2011-11-23 teismo posėdžio metu, o tikslius paaiškinimus apie visą pervežimą ir krovinio pakrovimą - 2012-01-30, gavęs šios bendrovės paaiškinimus prie atsiliepimo į ieškinį. Nurodė, kad pareiškėjui buvo žinoma, kad krovinį faktiškai pervežė „Ilves Auto“ OÜ, tai patvirtina pareiškėjo A. Vitkausko personalinės įmonės ir Kuehe & Nagel, UAB, Vilniaus apygardos teismui pateiktas apeliacinis skundas dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2009-09-29 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-165-424/2009, kuriame buvo nurodyta, kad Kuehne & Nagel, UAB samdė pervežimui dar vieną transporto kompaniją „Ilves Auto“ OÜ, o automobilį vairavo U. I.. Pareiškėjas praleido trijų mėnesių terminą prašymui atnaujinti procesą paduoti, kadangi apie „Ilves Auto“ OÜ žinojo dar bylą nagrinėjant Trakų rajono apylinkės teisme 2009 m., o aplinkybė, kad krovinį faktiškai pervežė „Ilves Auto“ OÜ nebuvo įrodinėjimo dalykas ar jo dalis išnagrinėtoje byloje. Teismo išnagrinėtoje byloje nustatyta, kad UAB “Hronas” su pareiškėju sudarė krovinio pervežimo sutartį, kuria pareiškėjas įsipareigojo pervežti krovinį iš Suomijos į Lietuvą. Pareiškėjas kroviniui pervežti pasitelkė trečiąjį asmenį Kuehe & Nagel, UAB, o šis – bendrovę, kuri faktiškai pervežė krovinį. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (toliau – CMR) 3 str. numato, kad „Ilves Auto“ OÜ, neturi jokios reikšmės. Pareiškėjo prašyme dėl proceso atnaujinimo nėra nurodyta naujai paaiškėjusių aplinkybių, turinčių esminės reikšmės išnagrinėtai bylai, kadangi nepateikta jokių įrodymų ir neįrodyta, kad krovinys apgadintas dėl blogo įpakavimo, kad tarp krovinio įpakavimo ir sugadinimo egzistuoja ryšys, nepateikta tai pagrindžiančių įrodymų. Nurodė, kad Trakų rajono apylinkės teismo 2009-09-09 sprendimu civ. byloje Nr. 2-165-424/2009 ir 2010-05-17 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civ. byloje Nr. 2A-446-611/2009 nebuvo nuspręsta dėl jokių „Ilves Auto“ OÜ materialiųjų teisių ir pareigų kaip nurodė pareiškėjas, kadangi bendrovė į bylos nagrinėjimą neįtraukta ir nagrinėjant bylą nedalyvavo.

5Tretysis asmuo UADB „Ergo Lietuva“ atsiliepime į prašymą atnaujinti procesą nurodė, kad į prašomą atnaujinti civ. bylą Nr. 2-165-424/2009 buvo įtraukta A. Vitkausko personalinės įmonės iniciatyva, nes draudė A. Vitkausko personalinę įmonę vežėjų automobiliais atsakomybės (CMR) draudimu. Nurodė, kad neturi teisinio suinteresuotumo dėl šios civilinės bylos baigties ir nereiškia savo pozicijos dėl proceso atnaujinimo.

6BUAB „Hronas“ atsiliepime į prašymą atnaujinti procesą prašė atsakovo prašymą atnaujinti procesą patenkinti. Nurodė, kad tai, jog „Ilves Auto“ OÜ pervežė krovinį, turi esminės reikšmės šios bylos išnagrinėjimui. Teismas neįtraukė į bylą „Ilves Auto“ OÜ, nors tiek atsakovas, tiek tretysis asmuo prašė teismo byloje apklausti faktiškai krovinį vežusį Estijos pilietį U. I..

7Procesą atnaujinti atsisakytina.

8Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.

9Pareiškėjas A. Vitkausko personalinė įmonė prašo atnaujinti procesą Trakų rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-165-424/2009m. Šioje byloje ieškovas UAB „If draudimas“ ir UAB „Hronas“ sudarė krovinių draudimo sutartį. UAB „Hronas“ įsigijo stiklo paketus - 9 vnt. ir su atsakovu sudarė krovinio pervežimo sutartį. Šia sutartimi atsakovas įsipareigojo pervežti UAB „Hronas" nurodytą krovinį iš Suomijos į Lietuvą. Šios sutarties vykdymui atsakovas pasitelkė tretįjį asmenį UAB „Kuehne & Nagel“. Pristačius krovinį nustatyta, kad dalis krovinio sugadinta. UAB „Hronas“ informavo ieškovą, kad krovinys pristatytas sugadintas ir ieškovas išmokėjo UAB “Hronas“ 41 176,02 Lt draudimo išmoką. Teismas remdamasis Ženevos 1956m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) 17 str. 1 d., 3 str., 9 str. 2 d., CK 6.1015 str. 1 d., ieškinį patenkinto ir 2009-09-29 sprendimu iš atsakovo A.Vitkausko personalinės įmonės priteisė ieškovui 41 176,02 Lt žalos atlyginimo, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 41176,02 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos t.y. nuo 2008-11-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 4736 Lt bylinėjimosi išlaidas.

10Pareiškėjas nurodė, kad proceso atnaujinimą sąlygoją naujai paaiškėjusios aplinkybės – faktinis krovinio vežėjas yra Estijoje registruota bendrovė „Ilves Auto“ OÜ, registracijos kodas 11236504, adresas Uu3, Rakvere 44313 ir šios bendrovės vairuotojo U. I. paaiškinimai, kurie turi esminę reikšmę bylai ir teismo sprendimo turiniui.

11Tam, kad būtų atnaujintas procesas, prašymas jį atnaujinti turi būti paduotas nepraleidus įstatymo nustatyto termino. CPK 368 str. 1 d. numato, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad viena iš sąlygų procesui atnaujinti – CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas, per kurį asmuo gali kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti procesą. Siekdamas užtikrinti teisinių santykių stabilumą, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų laikymąsi, užkirsti kelią piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis, įstatymų leidėjas nustatė, kad, skaičiuojant termino kreiptis dėl proceso atnaujinimo pradžią, atsižvelgiama ne tik į pareiškėjo nurodomą sužinojimo momentą, bet įvertinama, kada asmuo objektyviai turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą, veikdamas atitinkamoje situacijoje kaip bonus pater familias, t. y. apdairiai ir rūpestingai, rūpindamasis savo galbūt pažeistų teisių gynyba (

13Pareiškėjas prašymą dėl proceso atnaujinimo šioje byloje, išspręstoje 2009-09-29 sprendimu, pateikė 2012-02-01, teigdamas kad apie naujai paaiškėjusias aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, t.y. apie tai, kad faktinis krovinio vežėjas yra Estijoje registruota bendrovė „Ilves Auto“ OÜ, registracijos kodas 11236504, adresas Uus3, Rakvere 44313, Estija, sužinojo tik bylą nagrinėjant Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme 2011-05-18, apie tai, kad „Ilves Auto“ OÜ buvo faktinis vežėjas – 2011-11-23 teismo posėdžio metu, o tikslius paaiškinimus apie visą pervežimą ir krovinio pakrovimą - 2012-01-30, gavęs šio asmens paaiškinimus prie atsiliepimo į ieškinį.

14Nors pareiškėjas teigė, kad apie „Ilves Auto“ OÜ egzistavimą ir galimą jo dalyvavimą pervežime sužinojo tik bylą nagrinėjant Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme 2011-05-18, o prašyme dėl proceso atnaujinimo teigė, kad tai, jog trečiojo asmens suteikta informacija, kad į bylą reikėtų įtraukti trečiuoju asmeniu U. I. nelaikytina faktu, jog atsakovui buvo žinoma apie „Ilves Auto“ OÜ, tuo labiau, kad nebuvo pateikta jokių įrodymų apie tokios bendrovės egzistavimą, tačiau dar apeliaciniame skunde dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2009-09-29 sprendimo, civ.byloje Nr. 2-165-424/2009m. nurodė, jog dėl krovinio pervežimo sudarė sutartį su trečiuoju asmeniu Kuehne & Nagel, kuri pervežimui samdė dar vieną transporto įmonę - „Ilves Auto“ OÜ, o automobilį vairavo Estijos Respublikos pilietis U. I., šie duomenys pateikti teismui atsakovo, t.y. A. Vitkausko personalinės įmonės atstovo Mindaugo Banelio teismo posėdžio metu. Taip pat apeliaciniame skunde nurodė, kad aplinkybę, jog krovinį gabeno ne atsakovas, ir ne tretysis asmuo, šalys patvirtino ir teismo posėdžio metu ir prašė į bylą įtraukti trečiuoju asmeniu Estijos Respublikos pilietį U. I.

15Taigi atsakovo (pareiškėjo) apeliaciniame skunde nurodyti motyvai pagrindžia tą faktą, kad pareiškėjas apie naujai paaiškėjusias aplinkybes, t.y. faktinį vežėją „Ilves Auto“ OÜ žinojo, dar bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme, iki Trakų rajono apylinkės teisme 2009-09-29 priimant sprendimą.

16Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, laikytina, kad atsakovas padavė prašymą dėl proceso atnaujinimo praleidęs CPK 368 str. 1 d. numatytą trijų mėnesių terminą, dėl ko procesas negali būti atnaujinamas, todėl atnaujinti procesą atsisakytina.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 2 p., 370 str. 3 d., teismas

Nutarė

18atsisakyti atnaujinti procesą pagal pareiškėjo A.Vitkausko personalinės įmonės prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. A2-269-231/2012m., pagal ieškovo If P&C Insurance AS (buvęs UAB If draudimas) ieškinį atsakovui A.Vitkausko personalinei įmonei, tretiesiems asmenims Kuehne & Nagel, UAB, UADB “ERGO Lietuva” ir UAB “Hronas” dėl žalos atlyginimo atnaujinimo.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskirtuoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai