Byla 2-1332-797/2010

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė, sekretoriaujant Loretai Ščerbakovienei, dalyvaujant ieškovei J. S., atsakovui A. S., institucijos, teikiančios išvadą Šiaulių miesto savivalsdybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, atstovei Rasai Brazienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. S. ieškinį atsakovui A. S. dėl išlaikymo dydžio sumažinimo ir

Nustatė

3Ieškovė ieškinį palaiko ir prašo sumažinti Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimu priteistą išlaikymą po 300 Lt sūnui M., gim. ( - ), iki 120 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki sūnaus pilnametystės. Paaiškino, kad pasirašė santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, kurią teismas patvirtino ir nutraukė tarp šalių sudarytą santuoką. Sprendime nepilnamečiam sūnui M. buvo priteista iš jos 300 Lt periodinių išmokų kas mėnesį, ji sutiko su tokia išlaikymo suma, nors santuokos nutraukimo dieną, t.y. 2009-06-02, ji jau nebedirbo. Nurodo, kad jos materialinė padėtis yra sunki, nors po santuokos nutraukimo ji įsidarbino UAB ,,Angolita“, kur darbo užmokestis yra apie 800 Lt, o išmokama suma yra 700 Lt. Padėtis sunki dėl to, kad ji turi viena išlaikyti pilnametį sūnų, kuris mokosi Šiaulių profesinio rengimo centre Buitinių paslaugų dieniniam skyriuje, o tėvas jo išlaikymui lėšų neteikia. Nurodo, kad pilnametis sūnus nedirba ir nėra kreipęsis į teismą dėl išlaikymo priteisimo iš tėvo. Pripažino, jog už buto šildymą jai kompensuojama. Savo nepilnamečiam vaikui ji galinti skirti po 120 Lt kas mėnesį, todėl prašo ieškinį tenkinti.

4Atsakovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Paaiškino, kad teismo sprendimu yra priteista 300 Lt suma nepilnamečiam vaikui išlaikyti, nors tuo metu ieškovė jau nedirbo, bet sutiko su išlaikymo priteisiama suma, šiuo metu jos turtinė padėtis yra pagerėjusi, nes ieškovė dirba ir gauna pajamas, todėl negalima teigti, jog jos turtinė padėtis pablogėjo. Pripažįsta, kad jis neišlaiko pilnamečio sūnaus, nes jis pilnametis, galintis susirasti darbą, o mažajam tik 12 metų, be to jis gyvena netoli savo buvusios sutuoktinės ir mato, jog dažnai pilnametis sūnus važiuoja su automobiliu ir neįvertina, jog kuro kainos yra didelės, todėl galėtų elgtis atsakingiau, o ne taupyti nepilnamečio vaiko sąskaita. Atsakovas paaiškino, kad su sūnumi gyvena nuomojamame bute, o ieškovė turi nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, kuriame gyvena, gauna kompensacijas už šildymą. Vaiko poreikiai nėra sumažėję, jie nuolat didėja, tačiau jo turtinė padėtis nepagerėjo, o ieškovės pagerėjo, todėl nėra pagrindo tenkinti ieškinio ir prašo jį atmesti.

5Institucijos, teikiančios išvadą, atstovė nurodo, kad tikslinga ieškinį atmesti, nes pagal suformuotą teismų praktiką vadovaujamasi nuostata, kad vaiko būtiniems poreikiams tenkinti per mėnesį reikalinga suma yra 1 MMA dydžio, taip pat turi būti taikomas prioritetas nepilnamečiam vaikui ir atsižvelgta į vaiko teises ir interesus, dėl to neturėtų būti mažinamas išlaikymas, nes būtų pažeisti nepilnamečio vaiko interesai.

6Ieškinys atmestinas.

7Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ieškovė yra nepilnamečio sūnaus M. S., gim. ( - ), motina (b. l. 3). Iš pateikto Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimo matyti, jog 2009-06-02 sprendimu sūnaus M. gyvenamoji vieta nustatyta su atsakovu A. S., nepilnamečiam sūnui M. atsakovas moka po 450 Lt kas mėnesį, o ieškovė – 300 Lt kas mėnesį (b. l. 5-6). Pateiktas 2009-04-30 pranešimas BUAB ,,Martinagis“, kuriame pranešama, kad nuo 2009-05-22 su ieškove bus nutraukta darbo sutartis (b. l. 21), o pažyma iš darbo biržos įrodo, jog nuo 2009-05-25 iki 2009-06-23 buvo registruota darbo biržoje ir priskaičiuota 144,14 Lt nedarbo draudimo išmoka (b. l. 17). Pateikti įrodymai, patvirtinantys, jog ieškovė nuo 2009-06-29 dirba UAB ,,Angolita“ ir darbo užmokestis yra 834,20 Lt (b. l. 4, 57, 59). Iš pateiktų dokumentų matyti, jog tuo metu kai 2009-06-02 buvo nagrinėjamas išlaikymo nepilnamečiam vaikui klausimas, ieškovė nedirbo, bet sutiko su 300 Lt dydžio išlaikymu nepilnamečiam M., šiuo metu ieškovė dirba ir gauna pajamas, todėl laikyti, jog atsakovės padėtis pablogėjo teismui nėra nei teisinio nei faktinio pagrindo. Sprendžiant išlaikymo sumažinimo klausimą svarbu nustatyti ir tai, ar vaiko poreikiai nepakito, ar kito vaiko tėvo turtinė padėtis nepagerėjo. Šioje byloje nustatyta, jog ieškovė turi nekilnojamąjį turtą-butą, esantį Rasos g. 5-9, Šiauliuose, už kurio šildymą, kaip pripažino ieškovė, kompensuojama, jos vardu yra registruotas automobilis (b. l. 16, 29-30). Atsakovo turtinė padėtis po 2009-06-02 pakito, jis neturi nekilnojamojo turto, todėl, kaip teigė atsakovas, yra priverstas nuomotis butą, už kurį turi mokėti nuomą, atlyginimas šiek tiek sumažėjo, tą patvirtina byloje esantys įrodymai (b. l. 58). Atsakovas pateikė vaiko poreikių lentelę, kurioje nurodoma, jog vaiko poreikiai padidėjo, nes nagrinėjant santuokos nutraukimo bylą, buvo nustatyta, jog vaiko poreikiams reikia per mėnesį po 750 Lt, tai šiuo metu atsakovas pateikia, kad M. poreikiai yra 852 Lt (b.l. 50). Teismo nuomone, yra realu, kad vaikui augant jo poreikiai didėja.

8Ieškovė nurodė, kad jos turtinė padėtis bloga dėl to, kad ji viena išlaiko pilnametį vaiką, kuris mokosi Šiaulių profesinio rengimo centre buitinių paslaugų dieniniame skyriuje, o tėvas jo išlaikymui lėšų neteikia, todėl beveik visos jos gaunamos pajamos yra išleidžiamos pilnamečiam sūnui išlaikyti. Nurodo, kad pilnametis sūnus neieškojo darbo ir nedirba bei nėra kreipęsis į teismą dėl išlaikymo priteisimo iš tėvo. Tai, kad pilnametis sūnus mokosi, patvirtina pateikta pažyma, kuri įrodo, kad mokslo trukmė nuo 2007-09-01 iki 2010-06-30, o gaunama stipendija yra 67,60 Lt (b. l. 19-20). Tačiau teismas atkreipia dėmesį į tai, jog ir 2009-06-02 sprendimo priėmimo metu buvo tokia pat padėtis: pilnametis vaikas mokėsi, ir, kaip teigia ieškovė, jis nedirbo, tačiau ieškovė sutiko su 300 Lt išlaikymo suma. Įstatymas numato, jog išlaikymas priteisiamas iki vaiko pilnametystės, o jeigu toliau besimokančiam vaikui reikalinga materialinė parama, kurią turi įrodyti pilnametis vaikas, jis turi teisę kreiptis į teismą dėl paramos iš tėvų priteisimo, tokį išlaikymą teismas gali priteisti konkrečioje byloje kiekvienu atveju įvertinęs šiam klausimui spręsti svarbias aplinkybes, nes paramos būtinumo sąvoka yra vertinamoji. Ieškovė patvirtino, jog pilnametis sūnus nėra kreipęsis į teismą dėl materialinės paramos priteisimo, todėl ji turi išlaikyti viena pilnametį sūnų. Atsakovas nurodo, kad neremia pilnamečio sūnaus, tačiau ieškovė negalinti skųstis sunkia turtine padėtimi, nes jis matąs, kaip pilnametis jų sūnus važinėja automobiliu kiekvieną dieną. Teismo nuomone, pilnametis sūnus yra darbingas, turi galimybę dirbti ir užsidirbti, mokslus baigs jau 2010-06-30, todėl ieškovės argumentas, kad ji privalo išlaikyti pilnametį sūnų, siekiant sumažinti teikiamą išlaikymą nepilnamečiam vaikui, kuris neturi tokių galimybių kaip pilnametis, pažeistų teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus (CK 1.5 str.). Institucijos, teikiančios išvadą, atstovė prašė ieškinį atmesti, nes taip būtų pažeisti nepilnamečio vaiko interesai.

9Įstatymas numato, kad tuo atveju, kai vienas iš tėvų kreipiasi į teismą dėl priteisto išlaikymo dydžio sumažinimo, pagrindas tenkinti tokį ieškinio reikalavimą yra ne bet koks, o esminis jo turtinės padėties pasikeitimas, t. y. galimybių teikti priteistą išlaikymą sumažėjimas (Civilinio kodekso 3.201 str. 1 d.), bet įstatymas nekonkretizuoja, kokio pobūdžio ir masto turtinės padėties pasikeitimas laikytinas esminiu, todėl sprendžiant ginčą, šią įstatymo nuostatą aiškina ir taiko teismas bei konkrečioje byloje sprendžia, ar nurodoma asmens turtinė padėtis pasikeitė iš esmės, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, taip pat prioritetinės nepilnamečio vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu (Civilinio kodekso 1.5 str. 4 d., 3.3 str.). Pastarasis principas reiškia, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu, t. y. į juos atsižvelgti prioritetiškai. Mažinant vaikui nustatytą išlaikymo dydį, galimybės visapusiškai patenkinti jo poreikius sumažėja ir tokiu būdu gali būti pažeisti vaiko interesai.

10Šioje byloje ieškovės turtinė padėtis nėra gera, tačiau ieškovės turtinė padėtis nuo to laiko, kai buvo priteistas išlaikymas, nepablogėjo, nes ieškovė pradėjo dirbti ir gauna nuolatines pajamas, vaiko poreikiai nesumažėjo, nepagerėjo atsakovo turtinė padėtis, todėl nėra teisinio pagrindo ieškinį tenkinti, jis atmestinas (Civilinio proceso kodekso 178, 185 str., Civilinio kodekso 3.201 str.).

11Kadangi ieškinys atmestinas, iš ieškovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (Civilinio proceso kodekso 88, 96 str.).

12Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 268, 270, 307 str.1d., str. teismas

Nutarė

13Ieškinį atmesti.

14Priteisti iš J. S. valstybei 3,20 Lt (tris litus, 20 centų) bylinėjimo išlaidų.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai