Byla A-261-778-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Monrema“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo nagrinėjant administracinę bylą pagal trečiųjų suinteresuotų asmenų individualios įmonės „Meteorit turas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Transteleservis“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Monrema“ skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (Utenos apskrities viršininko administracijos teisių perėmėja), trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant individualiai įmonei „Meteorit turas“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Transteleservis“, dėl įsakymo dalies panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas UAB „Monrema“ kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Utenos apskrities viršininko 2009 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 16-714 „Dėl Utenos apskrities viršininko 2007 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 16-350 „Dėl Visagino savivaldybės Karlų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ pakeitimo“ dalį, kuria žemės sklype Nr. 0005/52-2 nustatyti servitutai S1 ir S2.

6Panevėžio apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 7 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Monrema“ skundą patenkino – panaikino Utenos apskrities viršininko 2009 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 16-714 „Dėl Utenos apskrities viršininko 2007 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 16-350 „Dėl Visagino savivaldybės Karlų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ pakeitimo“ dalį, kuria žemės sklype Nr. 0005/52-2 nustatyti servitutai S1 ir S2.

7Tretieji suinteresuoti asmenys IĮ „Meteorit turas“ ir UAB „Transteleservis“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 7 d. sprendimą ir priimti naują – pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. kovo 3 d. nutartimi IĮ „Meteorit turas“ ir UAB „Transteleservis“ apeliacinį skundą atmetė kaip nepagrįstą. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 7 d. sprendimą paliko nepakeistą.

9Pareiškėjas UAB „Monrema“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo. Pareiškėjas taip pat prašo atnaujinti terminą prašymui dėl teismo išlaidų atlyginimo paduoti. Pareiškėjas paaiškino, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis pareiškėjui įteikta tik 2011 m. kovo 21 d., todėl jis neturėjo objektyvios galimybės laiku paduoti prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11II.

12Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 45 straipsnio 1 dalis numato, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo.

13Nagrinėjamu atveju teismo sprendimas įsiteisėjo 2011 m. kovo 3 d. (ABTĮ 145 straipsnis). Pareiškėjas UAB „Monrema“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo apeliacinės instancijos teisme Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paštu išsiuntė 2011 m. kovo 22 d. (b.l. 173), t. y. praleidęs keturiolikos dienų tokio prašymo padavimo terminą.

14Pagal esamą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje numatytas prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo padavimo terminas nėra atnaujinamasis terminas. Šio termino atnaujinimo įstatymas nenumato, todėl jis yra naikinamasis. ABTĮ 34 straipsnio nuostatos yra taikomos sprendžiant ABTĮ 2 straipsnio 20 dalyje apibrėžto skundo (prašymo), pateikto administraciniam teismui šio įstatymo 5, 15, 22, 23 straipsniuose nustatyta tvarka, priėmimo klausimą ir jos nėra susijusios su ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje numatytu terminu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. vasario 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS15-61/2006; 2006 m. rugpjūčio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS14-265/2006; 2008 m. spalio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1319/2008; 2008 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-563/2008; 2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-625/2008; 2010 m. balandžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442 - 226/2010 ir kt.).

15Kadangi prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo padavimo terminas nagrinėjamu atveju yra praleistas ir šis terminas yra naikinamasis bei negali būti atnaujinamas, todėl pareiškėjo prašymas dėl šio termino atnaujinimo negali būti nenagrinėjamas.

16ABTĮ 67 straipsnio 2 dalis numato, kad teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui. Taigi nagrinėjamu atveju UAB „Monrema“ teisė paduoti prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo išnyko. Teismas pagal analogiją taikydamas ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punkto nuostatas, numatančias jog administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu praleistas skundo (prašymo) padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti ar teismas atmeta tokį prašymą, UAB „Monrema“ prašymą atsisako priimti.

17Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalimi, 45 straipsnio 2 dalimi, 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

18atsisakyti priimti uždarosios akcinės bendrovės „Monrema“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai