Byla 2A-15/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (pranešėja), Virginijos Čekanauskaitės ir Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Dovilei Gaidelytei, dalyvaujant ieškovo atstovei prokurorei I. Z., atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovei Z. M., atsakovo R. B. atstovui adv. Mindaugui Baneliui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo R. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-496-49/2006 pagal ieškovo Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginant viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, G. L., L. P., R. B. dėl sprendimų ir sutarčių pripažinimo negaliojančiais bei žemės sklypo grąžinimo valstybei.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras kreipėsi į teismą su ieškiniu bei patikslintu ieškiniu, prašydamas:

41) pripažinti negaliojančiu Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gruodžio 7 d. sprendimą Nr.2325V;

52) pripažinti negaliojančia Vilniaus apskrities administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus 2000 m. gruodžio 12 d. pažymą dėl nuosavybės teises G. L. patvirtinančių dokumentų;

63) pripažinti negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2000 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr.01-1067 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste pilietei G. L.“;

74) pripažinti negaliojančia 2000 m. gruodžio 29 d. žemės sklypo dalies pirkimo-pardavimo sutartį, reg. Nr.J-9481, pasirašytą G. L. ir L. P.;

85) įpareigoti G. L. grąžinti L. P. 300 000 Lt;

96) pripažinti negaliojančia 2001 m. kovo 2 d. žemės sklypo dalies pirkimo-pardavimo sutartį, reg. Nr.5-1306, pasirašytą L. P. ir R. B.;

107) įpareigoti L. P. grąžinti 300 000 Lt R. B., o R. B. įpareigoti grąžinti valstybei žemės sklypą;

118) pripažinti negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2001 m. birželio 25 d. įsakymą Nr.2018-01;

129) pripažinti negaliojančia 2001 m. birželio 28 d. valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr.P01/2001-24651;

1310) įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją grąžinti R. B. 52 991,86 Lt, o R. B. įpareigoti grąžinti valstybei žemės sklypą;

1411) priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

15Ieškovas nurodė, kad Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2006 m. kovo 14 d. nuosprendžiu G. L. pripažinta kalta, padarius nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje, t. y. apgaule savo naudai įgijusi didelės vertės svetimą turtą – Vilniaus apskrities viršininko valdytą laisvos žemės fondo sklypą, esantį (duomenys neskelbtini). Teismas nuosprendyje konstatavo, kad Archyvo pažymėjimas Nr. 22-Z, kurio pagrindu G. L. buvo atkurtos nuosavybės teisės į neva jos tėvui M. Z. iki nacionalizacijos valdytą nekilnojamąjį turtą – 1,1512 ha žemės sklypą, neva buvusį (duomenys neskelbtini), yra suklastotas. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus žemėtvarkos skyriaus pažymoje dėl nuosavybės teisės patvirtinančių duomenų nustatyta, kad G. L. turi nuosavybės teisę į 1,1512 ha žemės sklypą, nors 1996 m. rugsėjo 10 d. Vilniaus m. nuosavybės teisių į žemę atstatymo ir Nuosavybės teisės į žemę Vilniaus m. atstatymo klausimams nagrinėti ekspertų komisija, išnagrinėjusi Lietuvos centrinio valstybės archyvo išduotą 1996 m. kovo 28 d. pažymėjimą Nr. 22-Z, nustatė, kad G. L. turi nuosavybės teisę tik į buvusio savininko M. Z. turėtos 0,2470 ha žemės sklypą, buvusioje (duomenys neskelbtini). Vilniaus miesto valdyba, remdamasi Vilniaus miesto žemėtvarkos pateiktais raštuose ir jų prieduose bei pažymoje nurodytais neteisingais duomenimis, kad G. L. bus atkuriamos nuosavybės teisės į 1,1500 ha žemės iki nacionalizacijos turėtoje vietoje (duomenys neskelbtini), bei suklastota žemės sklypo plano kopija, 2000 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr.2325V neteisėtai, pažeidžiant Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalį, patvirtino žemės sklypo (duomenys neskelbtini), individualios namų valdos 10 000 kv. m žemės sklypo, kurio dalis suteikta atkuriant nuosavybės teises į žemę G. L., ribas. Dėl nurodytų aplinkybių Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gruodžio 7 d. sprendimas Nr. 2325V pripažintinas negaliojančiu. Taip pat turi būti pripažinti negaliojančiais ir minėto sprendimo pagrindu priimti Vilniaus apskrities viršininko 2001 m. birželio 25 d. įsakymas Nr.2018-01 dėl dalies suprojektuoto žemės sklypo pardavimo R. B. bei 2001 m. birželio 28 d. sutartis dėl valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės pirkimo-pardavimo Nr.P01/2001-24651. Be to, ši žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis pripažintina negaliojančia ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 31 straipsnio 9 dalimi, nes regioniniame parke suprojektuotų žemės sklypų negalima parduoti dalimis. Nuosavybės teisių atkūrimo byloje Nr.1825 Vilniaus apskrities viršininko 2000 m. gruodžio 21 d. sprendimu „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste pilietei G. L. Nr.01-1067“ nepagrįstai ir neteisėtai, remiantis suklastotu 1996 m. kovo 28 d. Lietuvos centrinio valstybės archyvo pažymėjimu Nr.22-Z bei žemės sklypo planu, buvo atkurtos nuosavybės teisės į tariamai buvusio savininko M. Z. 11 512 kv. m žemės sklypą (duomenys neskelbtini) (taip dokumente) kaime, pažeidžiant Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 3 dalies bei 9 straipsnį, t. y. nepateikus nuosavybės teises į žemę patvirtinančių dokumentų, bei pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas, pripažintinas negaliojančiu (CK 47 str. (red. gal iki 2001 m. liepos 1 d.) , CK 1.80 str.). G. L. 2000 m. gruodžio 29 d. pirkimo-pardavimo sutartimi neteisėtai suteiktą žemės sklypą pardavė L. P. už 300 000 Lt, o pastarasis 2001 m. kovo 2 d. pirkimo-pardavimo sutartimi ginčo sklypą už tą pačią kainą pardavė R. B. Pripažinus sprendimą negaliojančiu, turėtų būti panaikintos ir jo pagrindu atsiradusios teisinės pasekmės. Valstybė turtą (žemės sklypą) prarado dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo – oficialių dokumentų suklastojimo ir žinomai suklastotų oficialių dokumentų panaudojimo, todėl turi būti taikoma restitucija natūra, t. y. žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartys pripažintinos negaliojančiomis, o žemės sklypai turėtų būti išreikalauti iš sąžiningų įgijėjų ir grąžinti valstybei (CK 47 str. (redakcija galiojusi iki 2001 m. liepos 1 d.), 1.80 str., 4.96 str. 2 d., Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 str. 2 d., 9 str., 10 str. 3 d., CPK 49 str., 83 str.1 d. 5 p., 96 str., 2000 m. liepos 18 d. Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo, ir įgyvendinimo įstatymo Nr.VIII-1864 9 str. 2 d., pasekmės turėtų būti sprendžiamos pagal Civilinį kodeksą, įsigaliojusį nuo 2001 m. liepos 1 d.).

16Atsakovas R. B. teismui pateikė prašymą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą (t. 2, b.l. 61-63, 143-149, 181-184), kad būtų nustatyta: 1) ar Civilinio kodekso 4.96 straipsnio 2 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam konstituciniam teisinės valstybės principui ir Konstitucijos 23 straipsniui bei 29 straipsnio 1 daliai, CK 4.93 straipsnio pirmajai daliai ir ar CK 4.96 straipsnio 2 dalies pagrindu taikoma restitucija natūra nepažeidžia sąžiningų įgijėjų teisėtų lūkesčių principo; 2) ar prokuratūra, nepareiškusi ieškinio žalai atlyginti baudžiamojoje byloje Nr.10-9-026-01, kreipdamasi į teismą dėl restitucijos natūra civiline tvarka, nepažeidžia konstituciškai įtvirtintų subjektų lygiateisiškumo ir nuosavybės neliečiamumo principų.

17Vilniaus apygardos teismas 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimu ieškinį tenkino, pripažino negaliojančiais nuo jų sudarymo momento: 1) 2000 m. gruodžio 7 d. Vilniaus miesto valdybos sprendimą Nr.2325V ,,Dėl žemės sklypo (duomenys neskelbtini) ribų ir ploto tvirtinimo“; 2) Vilniaus apskrities administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus 2000 m. gruodžio 12 d. pažymą dėl nuosavybės teises G. L. patvirtinančių dokumentų; 3) 2000 m. gruodžio 21 d. Vilniaus apskrities viršininko sprendimą Nr.01-1067 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste pilietei G. L.“, kuriuo buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,85 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn 0,85 ha žemės sklypo dalį namų valdai, esančiai 1 ha žemės sklype (duomenys neskelbtini); 4) 2000 m. gruodžio 29 d. žemės sklypo dalies pirkimo-pardavimo sutartį, reg. Nr. J-9481, sudarytą tarp G. L. ir L. P. dėl 8500/10000 dalies iš 1 ha žemės sklypo (duomenys neskelbtini), pirkimo už 300 000 Lt; 5) 2001 m. kovo 2 d. sutartį, reg.Nr.5-1306, sudarytą tarp L. P. ir R. B. dėl 8500/10000 dalies iš 1 ha žemės sklypo (duomenys neskelbtini), pirkimo už 300 000 Lt; 6) 2001 m. birželio 25 d. Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr.2018-01 ,,Dėl namų valdos žemės sklypo dalies Vilniaus mieste pardavimo pil. R.B.“; 7) 2001 m. birželio 28 d. sutartį dėl valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės pirkimo-pardavimo Nr.P01/2001-24651, pagal kurią R. B. už 52 991,86 Lt įsigijo 1 500 kv. m žemės sklypo dalį 10 000 kv. m žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini); teismas taikė restituciją natūra ir nurodė grąžinti Lietuvos Respublikos valstybei 1 ha žemės sklypą, kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantį (duomenys neskelbtini), išieškoti iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos 52 991,86 Lt R. B. naudai, išieškoti iš L. P. 300 000 Lt R. B. naudai, išieškoti iš G. L. 300 000 Lt L. P. naudai.

18Teismas pašymo kreiptis į Konstitucinį Teismą netenkintino, motyvuodamas tuo, jog jis grindžiamas prielaidomis, bendro pobūdžio samprotavimais. Teismo teigimu, atsakovas nepateikė konkrečių teisinių argumentų, o teismui nekyla teisinių abejonių dėl CK 4.96 straipsnio 2 dalies atitikimo Konstitucijai nei pagal normų turinį, nei pagal reguliavimo apimtį, nei pagal formą ar Konstitucijoje nustatytą priėmimo, pasirašymo, paskelbimo ar įsigaliojimo tvarką. Klausimas dėl prokuratūros veiksmų nėra žinybingas Konstituciniam Teismui, todėl teismas padarė išvadą, kad byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą kreiptis į Konstitucinį Teismą (Konstitucijos 102 str.; Konstitucinio Teismo įstatymo 63 str., 64 str., 69 str. 1 d. 2 p., 5 p.).

19Atsakovas R. B. apeliaciniu skundu prašo sustabdyti civilinę bylą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą siekiant nustatyti ar CK 4.96 straipsnio 2 dalis neprieštarauja CK 4.93 straipsnio pirmajai daliai, Konstitucijos preambulėje įtvirtintam konstituciniam teisinės valstybės principui ir Konstitucijos 23 straipsnio 1-3 dalims bei 29 straipsnio pirmajai daliai; Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

20Ieškovas Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atmesti atsakovo R. B. prašymą kreiptis į Konstitucinį Teismą ir sustabdyti bylos nagrinėjimą; Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

21Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. sausio 16 d. nutartimi kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu spręsti, ar Civilinio kodekso 4.96 straipsnio 2 dalies nuostata, kad iš sąžiningo įgijėjo gali būti išreikalautas nekilnojamasis daiktas, kai savininkas tokį daiktą prarado dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo, neprieštarauja Konstitucijos preambulėje įtvirtintam konstituciniam teisinės valstybės principui ir Konstitucijos 23 straipsnio 1-3 dalims bei 29 straipsnio 1 daliai.

22Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. spalio 30 d. nutarimu pripažino, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.96 straipsnio 2 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

23Atsakovo R. B. atstovas Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 10 d. posėdžio metu pareiškė, kad atsakovas atsisako apeliacinio skundo. Nurodė, kad atsakovui yra žinomos apeliacinio skundo atsisakymo pasekmės. Prašė grąžinti visą sumokėtą žyminį mokestį paduodant apeliacinį skundą, motyvuodamas tuo, jog tuo atveju, jeigu Vilniaus apygardos teismas būtų kreipęsis į Konstitucinį teismą ir būtų nustatyta, kad CK 4.96 straipsnio 2 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, atsakovas nebūtų reiškęs apeliacinio skundo ir dėl to neturėjęs žyminio mokesčio išlaidų.

24Apeliacinis procesas nutrauktinas.

25Pagal CPK 308 straipsnio 1 dalį apeliantas turi teisę atsisakyti apeliacinio skundo iki baigiamųjų kalbų. Teismas gali nepriimti apeliacinio skundo atsisakymo, jei yra CPK 42 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos, t. y. jei toks veiksmas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui. Apeliacinio skundo atsisakęs asmuo jį paduoti pakartotinai neturi teisės (CPK 308 str. 3 d.).

26Apeliantas laiku pateikė apeliacinio skundo atsisakymą, jo atstovas pažymėjo, kad apeliacinio skundo atsisakymo pasekmės atsakovui yra žinomos (CPK 308 str. 3 d.). Teisėjų kolegija nenustatė, jog atsakovo paduoto apeliacinio skundo atsisakymas prieštarautų imperatyvioms įstatymo normoms ar pažeistų viešąjį interesą, todėl apeliacinio skundo atsisakymas priimtinas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas nebuvo apskųstas kitų asmenų, todėl apeliacinis procesas nutrauktinas.

27Atsakovas prašo grąžinti jam visą sumokėtą žyminį mokestį. Pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį, atsisakius ieškinio, grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos. Įstatymas nenumato žyminio mokesčio grąžinimo atsisakius apeliacinio skundo, tačiau šiuo atveju taikytina CPK 87 straipsnio 2 dalies analogija, todėl apeliantui grąžintina 75 procentai žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą (CPK 17 str.). Atsakovas R. B. už apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimo sumokėjo 7 960 Lt žyminio mokesčio (t. 3, b. l. 1), todėl jam grąžintina 5 970 Lt. Iš atsakovo R. B. priteistina valstybei 18 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (t. 3, b. l. 18) (CPK 92, 93 str.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 2 dalimi, 308 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

29Priimti atsakovo R. B. apeliacinio skundo atsisakymą.

30Apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo R. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimo, nutraukti.

31Grąžinti atsakovui R. B. (a. k. (duomenys neskelbtini)) 2006 m. spalio 19 d. įmokos mokėjimo kvitu sumokėto žyminio mokesčio dalį 5 970 (penkis tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt) Lt iš valstybės biudžeto.

32Priteisti iš atsakovo R. B. 18 (aštuoniolika) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras kreipėsi į... 4. 1) pripažinti negaliojančiu Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gruodžio 7 d.... 5. 2) pripažinti negaliojančia Vilniaus apskrities administracijos Vilniaus... 6. 3) pripažinti negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2000 m. gruodžio... 7. 4) pripažinti negaliojančia 2000 m. gruodžio 29 d. žemės sklypo dalies... 8. 5) įpareigoti G. L. grąžinti L. P. 300 000 Lt;... 9. 6) pripažinti negaliojančia 2001 m. kovo 2 d. žemės sklypo dalies... 10. 7) įpareigoti L. P. grąžinti 300 000 Lt R. B., o R. B. įpareigoti... 11. 8) pripažinti negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2001 m. birželio... 12. 9) pripažinti negaliojančia 2001 m. birželio 28 d. valstybinės ne žemės... 13. 10) įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją grąžinti R.... 14. 11) priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.... 15. Ieškovas nurodė, kad Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2006 m. kovo 14 d.... 16. Atsakovas R. B. teismui pateikė prašymą kreiptis į Lietuvos Respublikos... 17. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimu ieškinį tenkino,... 18. Teismas pašymo kreiptis į Konstitucinį Teismą netenkintino, motyvuodamas... 19. Atsakovas R. B. apeliaciniu skundu prašo sustabdyti civilinę bylą ir... 20. Ieškovas Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras atsiliepimu... 21. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. sausio 16 d. nutartimi kreipėsi į... 22. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. spalio 30 d. nutarimu... 23. Atsakovo R. B. atstovas Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 10 d.... 24. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 25. Pagal CPK 308 straipsnio 1 dalį apeliantas turi teisę atsisakyti apeliacinio... 26. Apeliantas laiku pateikė apeliacinio skundo atsisakymą, jo atstovas... 27. Atsakovas prašo grąžinti jam visą sumokėtą žyminį mokestį. Pagal CPK... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 2... 29. Priimti atsakovo R. B. apeliacinio skundo atsisakymą.... 30. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo R. B. apeliacinį skundą dėl... 31. Grąžinti atsakovui R. B. (a. k. (duomenys neskelbtini)) 2006 m. spalio 19 d.... 32. Priteisti iš atsakovo R. B. 18 (aštuoniolika) Lt išlaidų, susijusių su...