Byla N2-5939-512/2011
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, išlaikymo vaikams priteisimo ir vaikų nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, sekretoriaujant Linai Ramonaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei prokurorei Jūratei Pocienei, tretiesiems asmenims L. K., Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei V. J., Klaipėdos vaikų globos namų ,,Rytas“ atstovei R. K. civilinėje byloje pagal ieškovo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro, ginant nepilnamečių Š. T. ir L. T. interesus ieškinį atsakovams D. T. ir V. T., tretiesiems asmenims L. K., Klaipėdos vaikų globos namams „Rytas“, Š. T., institucijai, teikiančiai išvadą byloje Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui, dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, išlaikymo vaikams priteisimo ir vaikų nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo,

Nustatė

2ieškovas prašo neterminuotai apriboti motinos D. T. valdžią į vaikus L. T. ir Š. T.; neterminuotai apriboti tėvo V. T. valdžią į vaikus L. T. ir Š. T.; nustatyti nepilnametei L. T., nuolatinę globą, paskiriant nuolatiniu globėju L. K.; nustatyti nepilnamečiui Š. T. nuolatinę rūpybą, paskiriant nuoplatiniais rūpintojais Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“; priteisti iš atsakovės D. T. dukros L. T. ir sūnaus Š. T. išlaikymui kiekvienam po 200,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infiliaciją; priteisti iš atsakovo V. T. dukros L. T. ir sūnaus Š. T. išlaikymui kiekvienam po 200,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infiliaciją; priteisti iš atsakovų teismo išlaidas valstybei.

3Nurodo, kad 2007 m. rugpjūčio 10 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu atsakovams D. T. ir V. T. terminuotai – vieneriems metams apribota tėvų valdžia į nepilnamečius Š. T. ir L. T., paskiriant globėja B. B.. 2010-07-27 B. B. mirė. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-08-13 įsakymais Nr. AD1-1446 ir AD1-1447 nepilnamečiams skirtas globėjas (rūpintojas) L. K.. 2010-12-01 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-2134 Š. T. rūpintojais paskirti Klaipėdos vaikų globos namai ,,Rytas“. Pasibaigus teismo sprendimu nustatytam laikinam D. T. ir V. T. tėvų apribojimo į vaikus Š. T. ir L. T. terminui, tėvai nerodė jokių pastangų susigrąžinti savo vaikus, jų požiūris į šeimą ir vaikų auginimą nepakito, atsakovai ir toliau nesirūpina savo nepilnamečiais vaikais, neteikia išlaikymo.

4Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą byloje, kurioje nurodo, kad su ieškiniu sutinka, prašo patenkinti.

5Tretysis asmuo Klaipėdos vaikų globos namų ,,Rytas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad su ieškiniu sutinka, prašo patenkinti.

6Tretysis asmuo Š. T. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad sutinka su pareikštu ieškiniu.

7Atsakovai D. T. ir V. T. atsiliepimo šį ieškinį nepateikė, teismo procesiniai dokumentai jiems įteikti tinkamai (b.l. 169-171).

8Ieškinys tenkinamas.

9Atsakovai V. T. ir D. T. yra nepilnamečių vaikų Š. T. ir L. T. tėvai (b.l. 27,28). 2007-08-10 sprendimu tėvams D. T. ir V. T. terminuotai – vieneriems metams apribota tėvų valdžia į nepilnamečius vaikus, globėja paskiriant B. B. ir nustatant nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą su globėja bei priteisiant iš tėvų po 1 MGL per mėnesį išlaikymą (b.l. 15,16). 2010-07-27 B. B. mirė (b.l. 17). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-08-13 įsakymais Nr. AD1-1446 ir AD1-1447 nepilnamečiams skirtas globėjas (rūpintojas) L. K. (b.l. 21, 22). 2010-12-01 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-2134 Š. T. rūpintojais paskirti Klaipėdos vaikų globos namai ,,Rytas“ (b.l. 24).

10Iš byloje esančios atsakovus charakterizuojančios medžiagos, iš Klaipėdos miesto savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyriaus išvados bei kitų byloje esančių įrodymų, matosi, kad atsakovai vengia atlikti savo, kaip tėvų pareigą rūpintis savo nepilnamečiais vaikais ir stengtis, kad jie augtų ir vystytųsi pilnavertėje, saugioje, patikimoje aplinkoje, nepakankamai juos materialiai išlaiko, nesudaro jiems sąlygų normaliai augti ir vystytis kaip pilnavertėms asmenybėms, atsakovai neturi ir neturėjo pastovaus darbo ir pastovių pajamų, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti.

11LR Konstitucijos 38 str. 6 d. įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialinė ir dvasine gerove. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais tinkamai nebendrauja, jų pilnai materialiai neišlaiko, reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją - tėvų valdžios apribojimą. Šis vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo būdas taikomas siekiant išsaugoti vaiko sveikatą, sudaryti normalias auklėjimo ir gyvenimo sąlygas bei perspėti tėvus dėl tinkamo tėvų valdžios įgyvendinimo. Tėvų valdžios apribojimas gali turėti labai didelės įtakos vaiko psichologinei būsenai ir jo tolimesnei raidai, todėl tėvų valdžią gali apriboti tik teismas, esant tėvų kaltei dėl netinkamo tėvų valdžios įgyvendinimo arba vengimo ją įgyvendinti. Tėvų valdžios apribojimo institutas atlieka ne tik nubaudimo, bet ir auklėjamąją, prevencinę funkciją. Pagal įstatymą tėvai privalo vykdyti savo pareigas vaikams, todėl ir tėvų valdžios neįgyvendinimas dėl tingumo, aplaidumo, abejingumo savo pareigoms laikytina kaltais veiksmais, kai vengiama atlikti savo pareigas, ar veiksmais, kai nesirūpinama savo vaikais (LAT 2002-10-23 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-1225/2002). Tėvų valdžios apribojimui pakanka vien to fakto, kad tėvai nevykdo savo prigimtinės pareigos pilnavertiškai rūpintis vaikais. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, daroma išvada, kad esant dabartiniam atsakovų gyvenimo būdui, ir laukiant iki jie susivoks ir ims tinkamai bendrauti, rūpintis bei auklėti savo vaiku, jų vystymuisi būtų padaryta ypač didelė žala, todėl nesant duomenų dėl atsakovų požiūrio į vaikų auklėjimą bei atsakovų galimą padėties pasikeitimo, reikalavimas tenkintinas - neterminuotai apribotina atsakovų, kaip tėvų valdžia į nepilnamečius vaikus (LR CK 3.180, 3.183 str.).

12Priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu skiria vaikui globą (rūpybą) ir nustato jo gyvenamąją vietą (LR CK 3.183 str. 4 d.). Nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą (LR CK 3.256 str.).

13Byloje esanti medžiaga apie L. K., patvirtina, kad jis gali tinkamai globoti L. T., ją auklėti, atstovauti ir ginti jo teises ir teisėtus interesus, sudaryti būtinas vaiko vystymosi sąlygas, rengti vaiką savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje (LR CK 3.248 str., 3.268 str.). L. T. nustatytina nuolatinė globa, paskiriant jos globėju L. K., nustatytina nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta su globėju. Š. T. nustatytina nuolatinė rūpyba, rūpintoju paskirtini Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“. (LR CK 3.180, 3.256, 3.257 str., LR CPK 497-503 str.i).

14LR Civilinio kodekso 3.192 str. 1 d. nurodyta, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią (CK 3.195 str.). Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystymosi sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.).

15Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovai yra darbingo amžiaus, tačiau niekur nedirba, konstatuoja, kad byloje nustatytos objektyvios aplinkybės, leidžiančios nustatyti mažesnį nei minimali mėnesio alga išlaikymą nepilnamečiams vaikams. Ieškovo reikalavimas dėl išlaikymo priteisimo yra pagrįstas, labiau mažinti priteisiamo išlaikymo dydį nėra pagrindo, todėl ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovo V. T. priteistinas išlaikymas vaikams Š. T. ir L. T. kiekvienam po 200,00 Lt, kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižveliant į infliaciją, iki vaiko pilnametystės; iš atsakovės D. T. priteistinas išlaikymas vaikams Š. T. ir L. T. kiekvienam po 200,00 Lt, kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižveliant į infliaciją, iki vaiko pilnametystės.

16Reiškiant ieškinį ieškovas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo buvo atleistas. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovų į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str. 1d.).

17Vadovaujantis LR CPK 42, 269, 270, 282 str., teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti.

19Apriboti neterminuotai motinos atsakovės D. T., a.k. ( - ) valdžią į vaikus L. T., a.k. ( - ) Š. T., a.k. ( - )

20Apriboti neterminuotai tėvo atsakovo V. T., a.k. ( - ) valdžią į vaikus L. T., a.k. ( - ) Š. T., a.k. ( - )

21Nustatyti nepilnametei L. T. nuolatinę globą, paskiriant nuolatiniu globėju L. K., a.k. ( - )

22Nustatyti nepilnamečiui Š. T. nuolatinę rūpybą, nuolatiniais rūpintojais paskirti Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“.

23Priteisti iš atsakovės D. T. dukros L. T. išlaikymui išlaikymui po 200,00 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų, pervedant pinigus į jos asmeninę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke ,,Swedbank“, šią sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infiliaciją.

24Priteisti iš atsakovės D. T. sūnaus Š. T. išlaikymui išlaikymui po 200,00 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų, pervedant pinigus į jo asmeninę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke ,,Swedbank“, šią sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infiliaciją.

25Priteisti iš atsakovo V. T. dukros L. T. išlaikymui išlaikymui po 200,00 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų, pervedant pinigus į jos asmeninę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke ,,Swedbank“, šią sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infiliaciją.

26Priteisti iš atsakovo V. T. sūnaus Š. T. išlaikymui išlaikymui po 200,00 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų, pervedant pinigus į jo asmeninę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke ,,Swedbank“, šią sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infiliaciją.

27Priteisti valstybei iš atsakovės D. T. 418,00 Lt žyminio mokesčio.

28Priteisti valstybei iš atsakovo V. T. 418,00 Lt žyminio mokesčio.

29Teismo sprendimo dalis dėl globos ir rūpybos nustatymo ir išlaikymo priteisimo vykdoma skubiai.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius,... 2. ieškovas prašo neterminuotai apriboti motinos D. T. valdžią į vaikus L. T.... 3. Nurodo, kad 2007 m. rugpjūčio 10 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 4. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius... 5. Tretysis asmuo Klaipėdos vaikų globos namų ,,Rytas“ pateikė atsiliepimą... 6. Tretysis asmuo Š. T. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad... 7. Atsakovai D. T. ir V. T. atsiliepimo šį ieškinį nepateikė, teismo... 8. Ieškinys tenkinamas.... 9. Atsakovai V. T. ir D. T. yra nepilnamečių vaikų Š. T. ir L. T. tėvai (b.l.... 10. Iš byloje esančios atsakovus charakterizuojančios medžiagos, iš Klaipėdos... 11. LR Konstitucijos 38 str. 6 d. įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti... 12. Priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu... 13. Byloje esanti medžiaga apie L. K., patvirtina, kad jis gali tinkamai globoti... 14. LR Civilinio kodekso 3.192 str. 1 d. nurodyta, kad tėvai privalo materialiai... 15. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovai yra darbingo amžiaus, tačiau... 16. Reiškiant ieškinį ieškovas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo buvo... 17. Vadovaujantis LR CPK 42, 269, 270, 282 str., teismas... 18. ieškinį tenkinti.... 19. Apriboti neterminuotai motinos atsakovės D. T., a.k. ( - ) valdžią į vaikus... 20. Apriboti neterminuotai tėvo atsakovo V. T., a.k. ( - ) valdžią į vaikus L.... 21. Nustatyti nepilnametei L. T. nuolatinę globą, paskiriant nuolatiniu globėju... 22. Nustatyti nepilnamečiui Š. T. nuolatinę rūpybą, nuolatiniais rūpintojais... 23. Priteisti iš atsakovės D. T. dukros L. T. išlaikymui išlaikymui po 200,00... 24. Priteisti iš atsakovės D. T. sūnaus Š. T. išlaikymui išlaikymui po 200,00... 25. Priteisti iš atsakovo V. T. dukros L. T. išlaikymui išlaikymui po 200,00 Lt... 26. Priteisti iš atsakovo V. T. sūnaus Š. T. išlaikymui išlaikymui po 200,00... 27. Priteisti valstybei iš atsakovės D. T. 418,00 Lt žyminio mokesčio.... 28. Priteisti valstybei iš atsakovo V. T. 418,00 Lt žyminio mokesčio.... 29. Teismo sprendimo dalis dėl globos ir rūpybos nustatymo ir išlaikymo... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...