Byla B2-1160-210/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „SNP“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau VSDFV) Mažeikių skyriaus ir UAB „Juridinė paslauga“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „SNP“,

Nustatė

2Pareiškėjas VSDFV Mažeikių skyrius pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „SNP“. Nurodė, kad valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarką bendrovė pradėjo pažeidinėti nuo 2012 metų balandžio mėnesio. Šiuo metu bendrovėje dirba du darbuotojai, skola pareiškėjui siekia 24848,92 Lt. Vertinant susidariusią situaciją pareiškėjas mano, kad atsakovas nėra pajėgus vykdyti bei plėtoti ūkinės veiklos, sumokėti skolas, atsiskaityti su kreditoriais, atkurti mokumą. Prašo iškelti UAB „SNP“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti M. V..

3UAB „Juridinė paslauga“ 2014-12-05 kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą prašydama iškelti bankroto bylą UAB „SNP“, prašyme nurodė, kad atsakovas yra skolingas 500 Lt bei ikiteisminio skolos administravimo mokestį, teisminio skolos administravimo mokestį. Prašo administratoriumi paskirti MB „Ius Lt“.

4Atsakovas UAB „SNP“ atsiliepimu į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo prašo VSDFV Mažeikių skyriaus pareiškimą dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinti ir UAB „SNP“ iškelti bankroto bylą dėl nemokumo, pareiškimą dalyje dėl administratoriaus paskyrimo spręsti teismo nuožiūra, atsižvelgiant į kitų „SNP“ kreditorių pasiūlymus.

5UAB „SNP“ keltina bankroto byla.

6LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Iš atsakovo ir pareiškėjo VSDFV Mažeikių skyriaus pateiktų duomenų matyti, kad atsakovo kreditoriniai įsiskolinimai 2014-10-31 siekia 388834,61 Lt. Be to, atsakovo pateiktais duomenimis nustatyta, kad atsakovas yra skolingas VSDFV 24848,92 Lt, VMI – 15376,02 Lt (b. l. 76, 77). 2014-10-31 balanso duomenimis atsakovas turi ilgalaikio turto neturi, o trumpalaikio turto turi už 776047 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 2405419 (b. l. 74). 2013 m. atsakovas patyrė 143811 Lt nuostolių, per 2014 metų 10 mėnesių atsakovas patyrė 1890498 Lt nuostolių (b. l. 75). Lyginant įmonės finansinę padėtį pareiškimo dėl bankroto bylos pateikimo teismui momentu ir 2014 m. sausio 1 d., matyti, kad ji ženkliai pablogėjo, 2014 m. sausio 1 d. balanso duomenimis įmonė turėjo turto už 2 973 799 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 2 712 673 Lt (b. l. 72), 2014 m. spalio 31 d. įmonės turtas besudaro 776 047 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2 405 419 Lt (b. l. 74). Tai patvirtina aplinkybę, kad atsakovo veikla toliau nebegalima. Remiantis pateiktais duomenimis darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, nes nevykdo sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, o įmonės pradelstos skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

8Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

9UAB „SNP“ keltina bankroto byla dėl sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų nevykdymo, vėlavimo mokėti įstatymų nustatytus mokesčius, kitas privalomąsias įmokas (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 2 p., 3 p., 9 str. 7 d. 1 p.).

10Teismas, spręsdamas dėl bankroto administratoriaus parinkimo, įvertina siūlomų bankroto administratorių darbo vietą, atstumą iki administruojamos įmonės buveinės, administratorių darbo patirtį, vykdomų ir baigtų administravimo procedūrų skaičių. Administratoriaus M. V. darbo patirtis nuo 2009 metų, jo vykdomos 16 bankroto procedūrų, baigtos 37 bankroto procedūros, reg. Adresas Telšių m. Kito siūlomo bankroto administratoriaus MB „Ius Lt“ vykdomos bankroto procedūros – 8, baigtų procedūrų įmonė neturi, reg. vieta – Vilniaus m. Įvertinus šioje mažojoje bendrijoje dirbančių administratorių patirtį ir darbo apimtis, matyti, kad G. M. šiuo metu vykdo 40 bankroto procedūrų, yra baigęs 5, A. M. vykdo 3 bankroto procedūras, yra baigusi 4.

11Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad UAB „SNP“ administratoriumi skirtinas M. V. (turintis leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 475c), Įmonių bankroto valdymo departamentas 2014 m. lapkričio 19 d. raštu informavo teismą, kad M. V. atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 7 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas

Nutarė

131. Iškelti bankroto bylą UAB „SNP“ (įmonės kodas 167387181, buveinė – Ventos g. 8c, Mažeikiai).

142. Bankrutuojančios UAB „SNP“ administratoriumi paskirti M. V. (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA188, turintis leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 475c).

153. Areštuoti UAB „SNP“ (įmonės kodas 167387181) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

164. Uždrausti UAB „SNP“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

175. Nustatyti 30 dienų terminą UAB „SNP“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 15 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

186. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

197. UAB „SNP“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

208. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „SNP“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

21Apie iškeltą UAB „SNP“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

22Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

23Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. Pareiškėjas VSDFV Mažeikių skyrius pateikė teismui pareiškimą dėl... 3. UAB „Juridinė paslauga“ 2014-12-05 kreipėsi į Šiaulių apygardos... 4. Atsakovas UAB „SNP“ atsiliepimu į pareiškimą dėl bankroto bylos... 5. UAB „SNP“ keltina bankroto byla.... 6. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla... 7. Iš atsakovo ir pareiškėjo VSDFV Mažeikių skyriaus pateiktų duomenų... 8. Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.... 9. UAB „SNP“ keltina bankroto byla dėl sandoriais prisiimtų turtinių... 10. Teismas, spręsdamas dėl bankroto administratoriaus parinkimo, įvertina... 11. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad UAB „SNP“... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 13. 1. Iškelti bankroto bylą UAB „SNP“ (įmonės kodas 167387181, buveinė... 14. 2. Bankrutuojančios UAB „SNP“ administratoriumi paskirti M. V. (įmonių... 15. 3. Areštuoti UAB „SNP“ (įmonės kodas 167387181) nekilnojamąjį ir kitą... 16. 4. Uždrausti UAB „SNP“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas... 17. 5. Nustatyti 30 dienų terminą UAB „SNP“ kreditorių finansiniams... 18. 6. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 19. 7. UAB „SNP“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti... 20. 8. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „SNP“ įgyja... 21. Apie iškeltą UAB „SNP“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo... 22. Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 23. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per...