Byla 2YT-6895-291/2018
Dėl antstolės Vaivos Šimkienės veiksmų, suinteresuotas asmuo UAB „Šiaulių būstas“

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Vida Žostautienė rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos S. S. skundą dėl antstolės Vaivos Šimkienės veiksmų, suinteresuotas asmuo UAB „Šiaulių būstas“.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėja S. S. pateikė skundą dėl antstolės Vaivos Šimkienės veiksmų, kuriame nurodo, kad antstolė savavališkai pasididino ieškinio sumą iki 565,99 Eur, nors Sodra 736,13 Eur pilnai atskaičiavo iš jos pensijos, bet antstolė tą patį patikslintą patvarkymą pakartotinai pateikė Sodrai dėl 565,99 Eur skolos ir 34,57 Eur palūkanų, nors palūkanos nuo palūkanų neskaičiuojamos, be to, pareiškėja teigia, jog privačiam juridiniam asmeniui gali būti skaičiuojamos tik sutartinės palūkanos, o ji jokių sutarčių nerašė, prašo patikslintą pakartotinį patvarkymą panaikinti. 2018-06-04 pateiktame užklausime pareiškėja iš esmės atkartojo skunde nurodytas aplinkybes, nurodydama, kad jai neaiškūs nei antstolės, nei teisėjo atliekami veiksmai.

4Antstolė Vaiva Šimkienė 2018 m. balandžio 25 d. patvarkymu dėl atsisakymo patenkinti skolininko skundą atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą ir kartu su vykdomąją byla perdavė teismui. Antstolė nurodė, kad 565,99 Eur yra bendra suma, kuri yra nurodyta 2017-03-02 vykdomajame rašte Nr. e2-10956-772/2016, kartu su bylinėjimosi išlaidomis. Taip pat 2017-03-02 Šiaulių apylinkės teismo vykdomajame rašte Nr. e2-10956-772/2016 nurodyta, kad išieškojus skolą dar turi būti išieškomos ir 5 procentų metinės palūkanos nuo teismo priteistos 494,83 Eur sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2016-10-28 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos, todėl, įvykdžius vykdomąjį dokumentą, buvo paskaičiuotos procesinės palūkanos ir priimtas sprendimas procesinės palūkanos išskaičiuoti iš VSDFV gaunamų išmokų. Iš pareiškėjos buvo priteistos procesinės palūkanos, kas nurodyta 2017-03-02 išduotame vykdomajame rašte Nr. e2-10956-772/2016.

5Pareiškėja, antstolė ir suinteresuotas asmuo apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti teismo pranešimais, atsiliepimų į skundą ir prašymų papildyti bylos medžiagą negauta.

6Pareiškėjos skundas atmestinas.

7Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. 0071/17/01045 pagal Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. kovo 2 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-10956-772/2016 dėl 565,99 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės S. S. išieškotojo UAB „Šiaulių būstas“ naudai.

8Dėl išskaičiuotos sumos dydžio iš pareiškėjos – 736,13 Eur, teismas pasisakė 2017-09-22 nutartyje, nutartis yra įsiteisėjusi, todėl šiuo klausimu teismas nepasisako.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.261 straipsnyje nustatyta, kad palūkanos yra minimalūs kreditoriaus nuostoliai, kuriuos, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą. Palūkanos gali būti nustatytos šalių susitarimu (sutartinės) arba įstatymu (įstatyminės). Šalys gali raštu susitarti dėl palūkanų dydžio, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams. Atkreiptinas dėmesys, kad kreditorius turi teisę be minėtų palūkanų teismo dar prašyti priteisti metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tai yra procesinės palūkanos (LR CK 6.37 str., 6.210 str.). Procesinės palūkanos skaičiuojamos tuo atveju, jei byloje yra pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti. Pastarųjų palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, ieškoti būdų atsiskaityti su kreditoriumi dar iki šio kreipimosi į teismą ir taip išvengti prievolės jas mokėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. birželio 29 d. konsultacija „Dėl kai kurių Civilinio kodekso normų taikymo“ Nr. A3 – 130). Būtent šios – procesinės palūkanos ir buvo priteistos iš pareiškėjos.

10Pažymėtina, kad iš vykdomojoje byloje esančios VSDFV pažymos apie įvykdytus išskaitymus iš asmens išmokų matyti, kad iš skolininkės S. S. išieškota visa skolos suma – 736,13 Eur. Gavus minėtą pažymą antstolė 2018-04-03 priėmė patikslintą patvarkymą dėl skolos išieškojimo, kuriame nurodyta skolos suma 34,57 Eur palūkanos, kurios yra procesinės, o ne sutartinės, kaip teigia pareiškėja.

112017-03-02 Šiaulių apylinkės teismo vykdomajame rašte Nr. e2-10956-772/2016 nurodyta, kad išieškojus skolą dar turi būti išieškomos ir 5 procentų metinės palūkanos nuo teismo priteistos 494,83 Eur sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2016-10-28 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos. Tik gavusi iš VSDFV pažymą apie visą sumokėtą skolą antstolė gali paskaičiuoti palūkanas, nes tik tuomet paaiškėja teismo sprendimo įvykdymo data, t. y. skolos sumokėjimo data, o procesinės palūkanos pagal teismo sprendimą yra skaičiuojamos nuo 2016-10-28 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos todėl, įvykdžius vykdomąjį dokumentą, buvo paskaičiuotos procesinės palūkanos ir priimtas sprendimas procesinės palūkanos išskaičiuoti iš VSDFV gaunamų išmokų. Pareiškėjai paaiškintina, kad teikiant patvarkymą išieškoti procesines palūkanas patvarkyme nurodoma kokiu vykdomuoju dokumentu remiantis jos paskaičiuotos, tai nurodoma skiltyje skolos išieškojimas, todėl pareiškėjai susidarė klaidinga nuomonė, kad dar kartą iš jos bus išieškoma skolos suma, tačiau skolos suma nurodyta 34,57 Eur, t. y. paskaičiuotų procesinių palūkanų suma. Nesutiktina su pareiškėjos argumentu, kad antstolė dar kartą nori išieškoti iš jos visą skolos sumą. Taip pat pažymėtina, kad palūkanos paskaičiuotos už laikotarpį nuo 2016-10-28 iki 2018-03-22.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510, 512–513, straipsniais, teismas

Nutarė

13pareiškėjos S. S., a. k. ( - ) skundą dėl antstolės Vaivos Šimkienės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0071/17/01045 atmesti.

14Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0071/17/01045 grąžinti antstolei.

15Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai