Byla 2KT-114/2012
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Atsakovas prašyme nurodo, kad laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-24968-803/2010

1L.e. Vilniaus apygardos teismo pirmininko pareigas, Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Alma Urbanavičienė, spręsdama atsakovo UAB „Norfos mažmena“ prašymo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teisme 2012 m. birželio 25 d. gautas atsakovo UAB „Norfos mažmena“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Atsakovas prašyme nurodo, kad laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-24968-803/2010.

3Prašymą atsisakytina priimti.

4Teisę kreiptis į teismą užtikrina Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnis, garantuojantis visiems asmenims teisę į teisminę gynybą, taip pat CPK 5 straipsnis, garantuojantis kiekvienam suinteresuotam asmeniui teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas. Tačiau teisminės gynybos prieinamumas yra siejamas su galimybe kreiptis į teismą įstatymo nustatyta tvarka.

5Atsakovas UAB „Norfos mažmena“ prašo pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Pagal CPK 147 straipsnio 1 dalį prašymus, susijusius su laikinosiomis apsaugos priemonėmis, nagrinėja pirmosios instancijos teismas, tačiau pagal CPK 147 straipsnio 2 dalį dalyvaujantys byloje asmenys prašymus, susijusius su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, turi teisę paduoti spręsti apeliacinės instancijos ir kasaciniam teismui, kai šių teismų žinioje yra byla dėl ginčo esmės. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus apygardos teisme nėra civilinės bylos, kurioje Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 2 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones. Pagal LITEKO duomenis civilinė byla Nr. 2-24968-803/2010 baigta Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 2 d. preliminariu sprendimu. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos teismo žinioje nėra Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-24968-803/2010, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo turėtų būti paduodamas pirmosios instancijos teismui, nagrinėjamu atveju – Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui, todėl Vilniaus apygardos teismas nekompetentingas jį nagrinėti.

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 115 straipsnio šeštąja dalimi,

Nutarė

7Atsisakyti priimti atsakovo UAB „Norfos mažmena“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ir grąžinti šį prašymą jį padavusiam asmeniui.

8Nutartis neskundžiama. L.e. Vilniaus apygardos teismo pirmininko pareigas

9Alma Urbanavičienė

Proceso dalyviai