Byla 2A-530-252/2013
Dėl kelio servitutų nustatymo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Meteorit turas“ apeliacinį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-46-531-2013 pagal ieškovo UAB „Meteorit turas“ ieškinį atsakovams UAB „Monrema“ ir Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, dėl kelio servitutų nustatymo ir

Nustatė

2ieškovas prašė nustatyti kelio servitutą vartams, pažymėtiems indeksu t4, unikalus Nr. 4400-0899-2226, suteikiant UAB „Meteorit turas“ teisę jais naudotis transporto priemonių pravažiavimui; nustatyti kelio servitutą kiemo aikštelės b3, unikalus Nr. 4400-0899-2226, 91 kv. metrų ploto daliai, kuri 2012-10-12 servituto nustatymo schemoje pažymėta indeksu S2, suteikiant UAB „Meteorit turas“ teisę šia dalimi naudotis transporto priemonių pravažiavimui; nustatyti kelio servitutą žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2398-3846, 383 kv. metrų ploto daliai, kuri 2012-10-12 servituto nustatymo schemoje pažymėta indeksu S1, suteikiant UAB „Meteorit turas“ teisę šia dalimi naudotis transporto priemonių pravažiavimui; priteisti iš UAB „Meteoritturas“ atsakovo UAB „Monrema“ naudai 500 Lt dydžio vienkartinę kompensaciją už servitutų nustatymą.

3Nurodė, kad jis ir atsakovas Nekilnojamojo turto registre yra įregistruoti savininkais pastatų ir kitų statinių, esančių vieno bendrai naudojamo valstybinės žemės sklypo teritorijoje Karlų kaime, Visagino savivaldybėje. UAB „Meteorit turas“ savo nuosavybėje turi gamybinį pastatą, unikalus Nr. 4599-5000-4056, ir mechanines remonto dirbtuves, unikalus Nr. 4599-5000-4042, kurie yra tame sklype. Visa teritorija aplink šiuos pastatus apsupta 401 metro ilgio gelžbetonine tvora t3, unikalus Nr. 4599-500-4158, kuri priklauso atsakovui UAB „Monrema“. Įvažiavimas į teritoriją iš kelio Visaginas – Dūkštas galimas tik per vartus t4 arba t2. Kitokiu būdu privažiuoti neįmanoma. Nuo 2012-07-11 Nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas 2,0872 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-2398-3846, kurio savininkas yra Lietuvos Respublika, o UAB „Monrema“ šį sklypą nuomoja. Tai užkerta galimybę laisvai privažiuoti prie UAB „Meteorit turas“ pastatų ir žemės sklypo. Kol kas ieškovo transportas faktiškai važiuoja per vartus, pažymėtus indeksu t4, kiemo aikštelę b3, tačiau jokio įteisinto pravažiavimo prie savo pastatų nėra. Patvirtinus UAB „Monrema“ išnuomoto žemės sklypo planą, UAB „Meteorit turas“ pastatai liko be privažiavimo.

4Visagino miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 5 d. sprendimu ieškinį tenkino ir nustatė atlygintiną kelio servitutą vartams t4, unikalus Nr. 4400-0899-2226, suteikiant UAB „Meteorit turas“ teisę jais naudotis transporto priemonių pravažiavimui; nustatė atlygintiną kelio servitutą kiemo aikštelės b3, unikalus Nr. 4400-0899-2226, 91 kv. metrų ploto daliai, kuri 2012-10-12 servituto nustatymo schemoje pažymėta indeksu S2, suteikiant UAB „Meteorit turas“ teisę šia dalimi naudotis transporto priemonių pravažiavimui; nustatė atlygintiną kelio servitutą žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2398-3846, 383 kv. metrų ploto daliai, kuri 2012-10-12 servituto nustatymo schemoje pažymėta indeksu S1, suteikiant UAB „Meteorit turas“ teisę šia dalimi naudotis transporto priemonių pravažiavimui. Priteisė iš UAB „Meteorit turas“ UAB „Monrema“ naudai 1 200 Lt dydžio metinį mokestį (kompensaciją) už naudojimąsi nustatytais atlygintinais kelio servitutais.

5Teismas nustatė, kad UAB „Meteorit turas“ turi savo nuosavybėje gamybinį pastatą, unikalus Nr. 4599-5000-4056, ir mechanines remonto dirbtuves, unikalus Nr. 4599-5000-4042, esančius Visagino savivaldybėje Karlų kaime. Šį turtą ieškovas yra įsigijęs 2007-07-13 pirkimo – pardavimo sutarties ir 2005-10-26 turto pardavimo iš varžytinių akto pagrindu. Visa teritorija aplink šiuos pastatus apsupta 401 metro ilgio gelžbetonine tvora, kuri priklauso atsakovui UAB „Monrema“. Į teritoriją patenkama per du specialiai tam skirtus įvažiavimus. Atsakovas Nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas pastato – sandėlio, unikalus Nr. 4599-5000-4039, ir kiemo statinių, unikalus Nr. 4400-0899-2226: aikštelės b3 (4187,85 kv. m. ploto), aikštelės b4 (112,20 kv. m. ploto), tvoros t3 (401 m.), vartų t4 ir t5 savininku. Nustatė, kad Utenos apskrities viršininko 2009 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 16 - 714 „Dėl Utenos apskrities viršininko 2007 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 16-350 „Dėl Visagino savivaldybės Karlų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ pakeitimo“, žemės sklype Nr. 0005/52-2 buvo nustatyti servitutai S1 ir S2. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 7 d. sprendimu patenkino UAB „Monrema“ skundą ir nustatytus UAB „Meteorit turas“ servitutus panaikino. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. kovo 3 d. sprendimu Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendimą paliko nepakeistą. Vadovaujantis Utenos apskrities viršininko 2009 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 16-714, 2012 m. sausio 4 d. UAB „Monrema“ buvo paženklintos 2,08 ha ploto žemės sklypo ribos. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ignalinos ir Visagino skyriaus vedėjo 2012-07-17 įsakymu Nr. 39VĮ-(14.39.2.)-888 „Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 4535/0005:971), esančio Dūkšto kelias 9, Karlų kaime, Visagino savivaldybėje, nuomos“, buvo leista nuomoti iš valstybės UAB „Monrema“ šį 2,0872 ha ploto valstybinės žemės sklypą, pagal valstybinės žemės nuomos sutarties projektą, kuriuo remiantis, 2012 m. liepos 17 d. tarp Nacionalinės žemės tarnybos ir UAB „Monrema“ buvo sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 39SŽN-92-(14.39.62.). Tokiu būdu, suformuotame žemės sklype atsirado šalių, o taip pat ir trečiųjų asmenų nuosavybės teise valdomas nekilnojamasis turtas – gamybiniai pastatai. Teismas konstatavo, kad ieškovo prašomi nustatyti servitutai atitiktų UAB „Meteorit turas“ poreikius ir proporcingai neapsunkintų UAB „Monrema“ disponavimo turtu, kitų bendrovės interesų. Prašomas nustatyti kelio servitutas, einantis per atsakovo žemės sklypo pakraštį, mažiausiai pažeidžia tarnaujančio daikto savininko teises, užtikrina tarnaujančio ir viešpataujančio daikto interesų pusiausvyrą. Nagrinėjamoje byloje yra esminė servituto nustatymo sąlyga – būtinumas. Teismas, nustatydamas dėl servituto nustatymo skiriamos kompensacijos dydį, vadovavosi jam suteikta nuožiūros teise, rėmėsi konkrečiomis bylos aplinkybėmis ir teismų praktika, atsižvelgė į tai, kokiam daiktui – visam ar jo daliai nustatomas servitutas, koks servituto turinys, pobūdis ir trukmė, kokio pobūdžio suvaržymai tenka tarnaujančiojo daikto savininkui, ar jam tenka turtinių nuostolių dėl servituto nustatymo, ar jie atlyginti ir ar galimi visiškai atlyginti, kokią naudą turėjo ar įgyja viešpataujančiojo daikto savininkas dėl servituto nustatymo, taip pat į kitas svarbias aplinkybes. Be to, teismas atkreipė dėmesį į tai, kad turtas, kuriam nustatomi servitutai, yra inžineriniai įrenginiai, t. y. vartai bei kelio dangos, kuriuos ieškovas naudos nuolatiniam privažiavimui prie savo pastatų transportui, tame tarpe ir sunkiajam. Sprendė, kad servitutų naudojimas bus dažnas ir nuolatinis, todėl ir šių daiktų priežiūra ir aptarnavimas turės būti nuolatinis arba tam tikru periodiškumu. Esant šioms aplinkybėms, teismas laikė, jog kompensacija už naudojimąsi servitutais turi būti nustatyta periodiniu metiniu mokesčiu, kurio dydis sudarytų 1 000 Lt už 474 kv. m. dangos ir 200 Lt už vartus per metus.

6Apeliaciniu skundu ieškovas prašo apylinkės teismo sprendimą dalyje pakeisti ir nustatyti kelio servitutą žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2398-3846, 383 kv. m. ploto daliai, kuri 2012-10-12 servituto nustatymo schemoje pažymėta indeksu S1, suteikiant UAB „Meteorit turas“ teisę šia dalimi naudotis transporto priemonių pravažiavimui; nustatytą kompensaciją atsakovui UAB „Monrema“ pakeisti ir priteisti iš UAB „Meteorit turas“ UAB „Monrema“ naudai 500 Lt vienkartinę kompensaciją už servitutų nustatymą; jeigu apeliacinės instancijos teismas nepriteis 500 Lt vienkartinės kompensacijos už servitutų nustatymą, prašo sumažinti teismo sprendimu priteisto iš UAB „Meteorit turas“ atsakovo naudai metinio mokesčio už nustatytus servitutus dydį iki 40 Lt.

7Nurodo, kad teismo sprendimu nepagrįstai nustatyta, jog servitutas 2,0872 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2398-3846, 383 kv. m. ploto dalyje yra atlygintinas, o UAB „Meteorit turas“ už naudojimąsi kelio servitutu šio valstybinio žemės sklypo 383 kv. m. ploto dalyje turi mokėti kompensacijų atsakovui UAB „Monrema“. Visais atvejais teisę į kompensaciją turi tik tarnaujančiojo daikto savininkas. Šiuo atveju jokia kompensacija šio žemės sklypo savininkui Lietuvos Respublikai už naudojimąsi kelio servitutu valstybinio žemės sklypo, unikalus Nr.4400-2398-3846, 383 kv. m. ploto dalyje nėra nustatyta. Bylos nagrinėjimo metu atsakovo Lietuvos Respublikos atstovas jokios kompensacijos nereikalavo. Pagal 2009-08-14 Utenos apskrities viršininko įsakymo Nr. 16-714 „Dėl Utenos apskrities viršininko 2007-05-02 įsakymo Nr. 16-350 „Dėl Karlų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ pakeitimo“ 1 priedą, UAB „Meteorit turas“ yra skirta išsinuomoti iš valstybės 1,46 ha žemės sklypo, iki kurio ribos ir prašoma nustatyti kelio servitutą valstybinio žemės sklypo dalyje. Išsinuomavus iš valstybės 1.46 ha žemės sklypą bus mokamas nuomos mokestis, o kad žemės sklypu normaliai naudotis, reikia turėti prie jo privažiavimą, todėl tai, kad Nacionalinė žemė tarnyba jokios kompensacijos nereikalavo, yra teisinga ir pagrįsta. Kadangi 1 000 Lt dydžio kompensacija nustatyta už 474 kv. m. plotą, vadinasi už 1 kv. metrą servituto nustatyta 2.1097 Lt kompensacija (1000/474=2,1097). Už 383 kv. metrų servitutą valstybinio žemės sklypo dalyje nustatytas 808 Lt metinis atlyginimas UAB „Monrema“ naudai (1000/474*383=808,02). Pagal 2012-10-17 Nekilnojamojo turto registro išrašą kiemo statinių: aikštelės b3 (4187.85 kv. m.), vartų t4, t5, tvoros t3, aikštelės b4 (112.20 kv. m.) bendra rinkos vertė 5 100 Lt. UAB „Monrema“ priklausančios kiemo aikštelės b3, unikalus Nr. 4400-0899-2226, plotas yra 41 87.85 kv. m. Aikštelė b3 ir vartai t4 yra 1981 metų gamybos, t. y. didelio senumo. Servitutą prašo nustatyti tik 91 kv. metrų ploto, kurį sudaro tik 2 procentai nuo viso aikštelės ploto ir pačiame aikštelės krašte, kas nuo bendros 5 100 Lt sumos sudaro tik 102 Lt. Vartai t4 taip pat pagal savo plotį, apie 6 metrai, sudaro labai mažą kiemo statinių dalį ir atitinkamai mažą rinkos vertės dalį. Tokiu būdu, nustačius 1 200 Lt dydžio kompensaciją mokėti kasmet, UAB „Monrema“ kasmet gaus sumą, kuri kelis kartus viršija šio turto įsigijimo išlaidas, todėl toks dydis yra neprotingai didelis. Mano, jog tikslinga sumokėti atsakovui vienkartinę kompensaciją, lygią 500 Lt. Ši suma sudaro 1/3 dalį UAB „Monrema“ išlaidų įsigyjant visus kiemo statinius, todėl pilnai atlygintų jos nuostolius dėl servituto nustatymo. Jeigu apeliacinės instancijos teismas nepaskirs 500 Lt vienkartinės kompensacijos už servitutų nustatymą, tikslinga sumažinti priteistos periodinės kompensacijos dydį iki 20 Lt per metus už servitutą kiemo aikštelėje ir 20 Lt per metus už servitutą vartams, iš viso 40 Lt per metus.

8Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas UAB „Monrema“ prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad nors apeliaciniame skunde ieškovas teigia, jog atsakovas kasmet gaus sumą, kuri kelis kartus viršija turto, kuriam nustatytas servitutas, įsigijimo išlaidas, tačiau jokia apimtimi nepasisako dėl to, kad atsakovas dėl nuolatinio naudojimosi jo valdomais daiktais, kuriems nustatytas servitutas, patirs nepatogumų, bus priverstas periodiškai juos prižiūrėti ir investuoti į geros būklės palaikymą, tuo tarpu kai ieškovas atsakovo valdomus daiktus naudos tikslu nuolatos per atsakovo valdomus daiktus važiuoti sunkiuoju transportu. Be to, ieškovas neracionaliai vertina kompensacinę sumą dėl servitutų nustatymo santykyje su turto įsigijimo išlaidomis, nes remiasi masinio vertinimo metu atitinkančia VĮ „Registrų centras“ nurodyta daiktų verte, šiai dienai neatitinkančia tikrų daiktų kainos, o nustatydamas vartų t4 vertę vadovaujasi tik savo manymu.

9Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, nurodo, kad su apeliaciniu skundu sutinka iš dalies. Teigia, jog 2,0872 ha žemės sklypas, esantis Visagino sav., Karlų k., Dūkšto kel. 9, kadastro Nr. 4535/0005:971, suformuotas atliekant kadastrinius matavimus, nuosavybės teisė įregistruota Lietuvos Respublikos vardu. Todėl Nacionalinė žemės tarnyba, kaip valstybinės žemės patikėtinė, neprašo atlygintino servituto 383 kv. m. žemės sklypo daliai.

10Apeliacinis skundas atmestinas, Visagino miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 5 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

11Pagal CPK 320 str. 1 d., bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.). Išnagrinėjęs bylą, apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentus bei motyvus, teismas konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamam teismo sprendimui panaikinti arba pakeisti.

12Ieškovo UAB „Meteorit turas“ apeliaciniu skundu skundžiamos pirmosios instancijos teismo sprendimo dalys, kur nustatytas atlygintinas kelio servitutas žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2398-3846, 383 kv. metrų ploto daliai, kuri 2012-10-12 servituto nustatymo schemoje pažymėta indeksu S1, suteikiant UAB „Meteorit turas“ teisę šia dalimi naudotis transporto priemonių pravažiavimui, bei priteista iš UAB „Meteorit turas“ UAB „Monrema“ naudai 1 200 Lt dydžio metinis mokestis (kompensacija) už naudojimąsi nustatytais atlygintinais kelio servitutais, t. y. ieškovas nesutinka dėl minėto servituto atlygintinumo ir kompensacijos dydžio. Apeliacinės instancijos teismas tokį apelianto prašymą atmeta kaip nepagrįstą.

13Pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje servituto nustatymo bylose nurodoma, kad civilinių teisinių santykių teisingumo ir interesų derinimo principai suponuoja servituto atlygintinumo prezumpciją – tarnaujančiojo daikto savininkui turi būti kompensuojami dėl servituto patirti netekimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/2009). Kai viena šalių siekia servituto nustatymo kuo mažesnėmis jai sąnaudomis iš kelių galimų variantų, teisingo atlyginimo klausimas privalo būti svarstomas, net ir nesant pareikšto savarankiško reikalavimo atlyginti nuostolius CK 4.129 str. pagrindu. Civiliniams teisiniams santykiams būdingas atlygintinumo principas. Tai reiškia, kad įgydama naudos viena šalis turi suteikti ekvivalentinę naudą kitą šaliai, nebent šalių susitarimu būtų nustatyta kitaip. Servituto turėtojas įgyja teisę naudotis svetimu daiktu, o šio daikto savininkas patiria atitinkamų teisių ribojimų, kurie turi būti kompensuojami. Taigi procesinė viešpataujančiojo daikto savininko pareiga kelti kompensacijos dydžio klausimą logiškai išplaukia iš reikalavimo siekti abiejų daiktų savininkų interesų pusiausvyros. Šio reikalavimo turi laikytis ne tik bylą nagrinėjantis teismas, bet ir sąžininga proceso šalis, prašanti nustatyti servitutą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2011; 2012 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2012). Kaip matyti, ginčo byloje, vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ignalinos ir Visagino skyriaus vedėjo 2012-07-17 įsakymu Nr. 39VĮ-(14.39.2.)-888 „Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 4535/0005:971), esančio Dūkšto kelias 9, Karlų kaime, Visagino savivaldybėje, nuomos“, buvo leista nuomoti iš valstybės UAB „Monrema“ 2,0872 ha ploto valstybinės žemės sklypą, pagal valstybinės žemės nuomos sutarties projektą, kuriuo remiantis, 2012 m. liepos 17 d. tarp Nacionalinės žemės tarnybos ir UAB „Monrema“ buvo sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 39SŽN-92-(14.39.62.). Žemės sklypas išnuomotas 69 metams, skaičiuojant nuo sutarties sudarymo dienos. Atsakovas Nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas ne tik pastato – sandėlio, unikalus Nr. 4599-5000-4039, bet ir kiemo statinių, unikalus Nr. 4400-0899-2226: aikštelės b3 (4187,85 kv. m. ploto), aikštelės b4 (112,20 kv. m. ploto), tvoros t3 (401 m.), vartų t4 ir t5 savininku. Atmetant apeliacinio skundo argumentą, jog jokia kompensaciją 2,0872 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2398-3846, esančio adresu Visagino sav., Karlų k., Dūkšto kel. 9, žemės sklypo savininkui Lietuvos respublikai už naudojimąsi kelio servitutu valstybinio žemės sklypo dalyje nėra nustatyta, pažymėtina, kad kelio servitutas S1 buvo nustatytas žemės sklypo daliai, užstatytai statiniais – kiemo aikštelėmis, kurios, kaip minėta, pagal registro duomenis nuosavybės teise priklauso UAB „Monrema“. Būtent žeme po esančiais statiniais (šiuo atveju – kiemo aikštelėmis) kaip keliu ar taku realiai naudotis galimybės nėra. Žemė po statiniu negali būti laikytina keliu, kuri šiuo atveju neatlieka kelio funkcijos, nes per tokią žemę, nesinaudojant ant jos paviršiaus esančiu statiniu, nei eiti, nei važiuoti neįmanoma. Tokiu būdu, ta aplinkybė, kad atsakovas nėra žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2398-3846, savininkas, nešalina jo, kaip nuomininko, teisės gauti kompensaciją už vėliau (po nuomos sutarties sudarymo) per jo nuomojamą sklypo dalį nustatytą servitutą, priešingu atveju susidarytų situacija, kuomet būtų pažeisti atsakovo, kaip nuomininko, interesai visą nuomos sutarties laikotarpį naudotis neapsunkintu daiktu.

14Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, priešingai skundo argumentams, pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė, kad UAB „Meteorit turas“ turi mokėti atsakovui 1 200 Lt dydžio metinį mokestį (kompensaciją) už naudojimąsi nustatytais atlygintinais kelio servitutais. Kaip matyti, priteisdamas tokio dydžio kompensaciją teismas vadovavosi konkrečiomis bylos aplinkybėmis ir teismų praktika, kuri suteikia teismui diskrecijos teisę būtent pačiam nuspręsti dėl mokesčio dydžio už naudojimąsi nustatytais atlygintinais kelio servitutais. Atkreiptinas dėmesys, kad turtas, kuriam nustatomi servitutai, yra inžineriniai įrenginiai, t. y. vartai bei kelio dangos, kuriuos ieškovas naudos nuolatiniam privažiavimui prie savo pastatų transportui, taip pat ir sunkiajam. Akivaizdu, kad servitutų naudojimas bus dažnas ir nuolatinis, UAB „Monrema“ dėl UAB „Meteorit turas“ naudojimosi jo valdomais daiktais patirs nuolatinius nepatogumus, bus priverstas papildomai investuoti į daiktų nusidėvėjimą, priežiūrą dėl akivaizdžiai padidėsiančio naudojimosi jo valdomais daiktais. Sprendžiant servituto atlygintinumo klausimą ir atitinkamai parenkant servituto, kuris mažiausiai ribotų tarnaujančiojo daikto savininko teises, vietą, turi būti vadovaujamasi protingos žemėnaudos principais, atsižvelgiama į turtinius ir neturtinius tarnaujančiojo daikto savininko netekimus: galimybės naudotis daikto dalimi netekimu, nepatogumų atsiradimą dėl bendro naudojimosi daiktu ar jo dalini, ilgalaikį tokių nepatogumų pobūdį ir kita, įvertintą pinigais. Nekyla abejonės, kad servitutų naudojimas iš ieškovo pusės bus dažnas ir nuolatinis, todėl šių daiktų priežiūra ir aptarnavimas turės būti vykdomas nuolat arba tam tikru periodiškumu. Sutiktina su teismo išvada, jog nustačius tokį mokestį (1 200 Lt kas metus), bus įgyvendintas šalių lygiateisiškumo principas ir abiejų daiktų savininkų interesų pusiausvyra, t. y. servituto turėtojas įgyja teisę naudotis svetimu daiktu, o šio daikto savininkas patiria atitinkamų teisių ribojimų, kurie bus kompensuojami.

15Remdamasis aukščiau išdėstytu, teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir proceso teisės normos taikytos tinkamai, byla išspręsta teisingai, dėl to nėra įstatyminio pagrindo apeliacinio skundo motyvais naikinti ar keisti skundžiamą teismo procesinį sprendimą (CPK 263, 329-330 str.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17Visagino miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai