Byla 2A-447-56/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko

2Petro Jaržemskio, kolegijos teisėjų

3Dalios Kačinskienės,

4Neringos Švedienės, sekretoriaujant

5Gražinai Glavackaitei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Žalgirio loto“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus m. 2-o apylinkės teismo 2008 m. sausio 23 d. sprendimo, kuriuo atmestas UAB „Žalgirio loto“ ieškinys UAB „Elfanta“ dėl 2923,66 Lt priteisimo.

6Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

7I.Ginčo esmė

8Ieškovas UAB „Žalgirio loto“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė iš atsakovo UAB „Elfanta“ priteisti 2923,66 Lt už neteisingai priskaičiuotą 18% PVM mokestį, 87,71 Lt žyminio mokesčio, 6% dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško į vykdymo.

9Ieškovas nurodė, kad atsakovas UAB „Elfanta“ teikia ieškovui UAB „Žalgirio loto“ sandėliavimo muitinės sandėlyje paslaugas, kuriomis pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (2002-03-05 Nr. IX-751) 45 str. 3 d. yra taikomas 0 % PVM tarifas. Atsakovas, išrašydamas PVM sąskaitas- faktūras už sandėliavimo paslaugas už 2004-2006 metus neturėjo įtraukti į PVM sąskaitas- faktūras jose nurodyto 18 % PVM, iš viso 2933,66 Lt. Ieškovas apie tai informavo atsakovą ir paprašė jį išrašyti bei pateikti kreditinę PVM sąskaitą-faktūrą 2004-2006 m. neteisingai pritaikytam 18 % PVM už 2923,66 Lt (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 83 str.), tačiau UAB „Elfanta“ iki šiol su ieškovu neatsiskaitė.

10Atsakovas UAB „Elfanta“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Atsakovas nurodė, kad ieškovas nepateikė atsakovui įrodymų, pagrindžiančių paslaugos apmokestinimą 0 % PVM tarifu (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 56 str. 4 d.), todėl ieškovui buvo pateikiamos apmokėti PVM sąskaitos- faktūros su 18 % PVM tarifu.

11II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

12Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2008 m. sausio 23 d. sprendimu ieškinys buvo atmestas; iš ieškovo UAB „Žalgirio loto“ atsakovui UAB „Elfanta“ priteista 826 Lt advokato pagalbai apmokėti.

13Teismas pažymėjo, kad ieškovas, gavęs atsakovo UAB „Elfanta“ išrašytas sąskaitas- faktūras, kuriose įtrauktas 18 % PVM, neginčijo sąskaitose nurodytos kainos ar jos sudedamųjų dalių (įskaitant PVM) pagrįstumo, o visas sąskaitas apmokėjo. Ieškovas neįrodė, kad atsakovas šio PVM neįtraukė apskaitą ir neįvykdė atitinkamų mokestinių prievolių valstybei. Atsakovas neturi pareigos atsakyti pagal reiškiamą ieškinį, nes ieškovas kelia mokesčių permokos išreikalavimo klausimą, kuris turi būti sprendžiamas Mokesčių administravimo įstatymo 87 str. numatyta tvarka (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 121 str.). Dėl šių priežasčių teismas padarė išvadą, kad ieškinys yra nepagrįstas ir todėl jį atmetė.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

15Ieškovas UAB „Žalgirio loto“ apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą- ieškinį tenkinti; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

16Nurodė, kad teismas neišsiaiškino ginčo esmės, neišreikalavo įrodymų, sprendime nesuformulavo konkrečių motyvų, dėl ko atmeta ieškinį. Sprendime tik aptarti byloje surinkti įrodymai, tačiau neįsigilinta į ginčo esmę, ieškinys atmestas tik formaliais pagrindais. Atsakovas nepateikė pakankamai įrodymų ieškiniui atmesti.

17Teismas neapgrįstai konstatavo, kad ieškovas neginčijo atsakovo pateiktose sąskaitose- faktūrose nurodytos kainos ar jos sudedamųjų dalių (įskaitant PVM) pagrįstumo, o visas sąskaitas apmokėjo. 2006-07-17 UAB „Elfanta“ kreipėsi į Vilniaus miesto 2-ą apylinkės teismą su ieškiniu, prašydama iš UAB „Žalgirio loto“ priteisti atlyginimą už suteiktas paslaugas. Žodiniu susitarimu su tuometiniu UAB „Elfanta“ direktoriumi buvo sutarta, kad UAB „Žalgirio loto“ apmokės įsiskolinimą, o UAB „Elfanta“ išrašys kreditinę sąskaitą- faktūrą dėl neteisingai pritaikyto PVM tarifo 2923,66 Lt sumai. UAB „Žalgirio loto“ šį įsipareigojimą įvykdė, todėl teismas nutraukė civilinę bylą Nr. 2-4418-612/2006 pagal UAB „Elfanta“ ieškinį. UAB „Elfanta“ minėto žodinio įsipareigojimo iki šiol neįvykdė.

18Teismo argumentas, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovas ginčo PVM neįtraukė į apskaitą ir neįvykdė atitinkamų mokestinių prievolių valstybei, yra nepagrįstas. Šiuo atveju atsakovas turėjo įrodyti, kad jis Valstybinei mokesčių inspekcijai sumokėjo 18 % PVM mokestį, kurį ieškovas pervedė atsakovui, nes ieškovas nekontroliuoja atsakovo buhalterinių atsiskaitymų. Be to, teismo posėdžio metu UAB „Elfanta“ atstovai tik žodžiu pareiškė, kad jie ginčo sumą pervedė VMI, bet nepateikė jokių tai patvirtinančių dokumentų. Teismas nepagrįstai rėmėsi tik šiais atsakovo atstovų parodymais, o neįtraukė į bylą trečiuoju asmeniu VMI dėl išvados pateikimo bei priešpriešinio šalių audito paskyrimo.

19UAB „Elfanta“ neišrašydama ieškovui UAB „Žalgirio loto“ kreditinės sąskaitos faktūros, nepareikalaudama trūkstamų dokumentų ir nepateikdama jokio atsakymo, pažeidė imperatyvius teisės aktų reikalavimus, t.y. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 83 str. 1 d., 2002-05-29 Vyriausybės nutarimo Nr. 780 30 p.

20Teismas nepagrįstai nurodė, kad dėl mokesčio permokos Mokesčių administravimo įstatymo 87 str. nustatyta tvarka į mokesčių administratorių turėtų kreiptis ieškovas. Išreikalavęs trūkstamus įrodymus ir išrašęs ieškovui kreditines sąskaitas - faktūras dėl neteisingai pritaikyto PVM tarifo dydžio, atsakovas privalėjo tikslinti PVM deklaracijas už 2004-2006 metus ir kreiptis dėl mokesčio permokos įskaitymo ar grąžinimo (PVM įstatymo 91 str., Mokesčių administravimo įstatymo 87 str.). Taigi teismas neteisingai pritaikė materialines teisės normas, taip pat nepagrįstai nesiaiškino, kad atsakovas vengia laikytis imperatyvių teisės normų reikalavimų. Atsakovas teismui nurodė, kad ieškovas jam nepateikė įrodymų, pagrindžiančių paslaugų apmokestinimą nuliniu PVM tarifu. Atsakovas privalėjo žinoti ir žinojo, kad ieškovui teikiamos paslaugos apmokestinamos nuliniu tarifu, tačiau tai ignoravo, nenurodė, kokių įrodymų jam trūksta. Tai, kad atsakovas turėjo įrodymus dėl nulinio PVM tarifo taikymo, patvirtina paties atsakovo pateiktos deklaracijos C IMO 766645, C IMO 764646, C IMO574925. Taigi, taip atsakovas piktybiškai siekė ieškovo sąskaita išvengti buhalterinių įrašų apskaitos sistemoje ir PVM deklaracijų ištaisymo.

21Atsakovas UAB „Elfanta“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad teismas teisingai taikė procesines ir materialines teisės normas, todėl nėra pagrindo naikinti sprendimą. Ieškovas neįrodė aplinkybių, kuriomis rėmėsi, kaip savo reikalavimų pagrindu (CPK 178 str.). Nors ieškovas teigia, kad teismas nepagrįstai neįtraukė į bylą trečiuoju asmeniu Valstybinės mokesčių inspekcijos, tačiau bylos nagrinėjimo metu pats ieškovas neprašė į bylą trečiuoju asmeniu įtraukti Valstybinės mokesčių inspekcijos ir nenurodė, ar bylos išsprendimas gali turėti Valstybinės mokesčių inspekcijos teisėms ir pareigoms (CPK 47 str.).

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

23Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1 ir 2 dalys).

24Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus m. 2-o apylinkės teismo 2008 m. sausio 23 d. sprendimas naikintinas ir byla perduotina nagrinėti iš naujo.

25CPK 265 str. 1 d. nustato, kad priimdamas sprendimą, teismas įvertina įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, koks įstatymas turi būti taikomas ir ar ieškinys tenkintinas.

26Bylos medžiaga ir skundžiamojo teismo sprendimo motyvuojamoji dalis rodo, kad pirmos instancijos teismas netinkamai vykdė šios procesinės teisės normos reikalavimus, sprendime pasisakė dėl reikalavimo, kuris aplamai nebuvo pareikštas ieškovo.

27Iš ieškovo ieškinio pagrindo ir dalyko matyti, kad ieškovas prašė teismą priteisti iš atsakovo 2923,66 Lt sumą, kurią atsakovas, neturėdamas teisinio pagrindo, priėmė iš ieškovo kaip pridėtinės vertės mokestį, išrašydamas PVM sąskaitas – faktūras už sandėliavimo paslaugas, teikiamas 2004 m. sausio mėn. sutarties Nr. MS04/0101-101 pagrindu.

28Ieškovas nurodė, kad už ieškovo prekių sandėliavimo paslaugas pagal 2002-03-05 d. PVM įstatymo Nr. IX-751 45 str. 3 d. taikomas 0 (nulinis) PVM tarifas.

29Atsakovas 2007-10-17 d. atsiliepime į ieškinį (b.l. 52) nurodė, kad ieškovas nepateikė atsakovui įrodymus, pagrindžiančius paslaugos apmokestinimą 0 procentų PVM tarifu.

30Esant tokioms aplinkybėms teismas privalėjo pareikalauti, o ieškovas pateikti įrodymus (CPK 178 str.), kad sandėliavo pas atsakovą tokias prekes, kurios susijusios su ieškovo veikla ir jų sandėliavimo paslaugos neapmokestinamos PVM tarifu.

31Sprendimo motyvuojamoje dalyje teismas konstatavo, jog ieškovas neįrodė, kad atsakovas šio PVM neįtraukė į apskaitą ir neįvykdė atitinkamų mokesčių prievolių valstybei, todėl atsakovas neturi pareigos atsakyti pagal reiškiamą ieškinį.

32Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, todėl sutinka su ieškovo apeliacinio skundo argumentu, jog pirmos instancijos teismas neargumentuotai atmetė ieškovo ieškinį.

33Teisėjų kolegija sprendžia, kad dėl materialinės ir procesinės teisės normų netaikymo bei netinkamas taikymas galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 329 str. 1 d.), todėl yra pagrindas (CPK 327 str. 1 d. 2 p.) skundžiamąjį teismo sprendimą panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo tam pačiam teismui, kitam teisėjui.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 4 p., teisėjų kolegija

Nutarė

35Vilniaus m. 2-o apylinkės teismo 2008 m. sausio 23 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo tam pačiam teismui, kitam teisėjui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Petro Jaržemskio, kolegijos teisėjų... 3. Dalios Kačinskienės,... 4. Neringos Švedienės, sekretoriaujant... 5. Gražinai Glavackaitei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo... 6. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 7. I.Ginčo esmė... 8. Ieškovas UAB „Žalgirio loto“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė... 9. Ieškovas nurodė, kad atsakovas UAB „Elfanta“ teikia ieškovui UAB... 10. Atsakovas UAB „Elfanta“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti.... 11. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 12. Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2008 m. sausio 23 d. sprendimu ieškinys... 13. Teismas pažymėjo, kad ieškovas, gavęs atsakovo UAB „Elfanta“... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 15. Ieškovas UAB „Žalgirio loto“ apeliaciniu skundu prašo sprendimą... 16. Nurodė, kad teismas neišsiaiškino ginčo esmės, neišreikalavo įrodymų,... 17. Teismas neapgrįstai konstatavo, kad ieškovas neginčijo atsakovo pateiktose... 18. Teismo argumentas, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovas ginčo PVM... 19. UAB „Elfanta“ neišrašydama ieškovui UAB „Žalgirio loto“ kreditinės... 20. Teismas nepagrįstai nurodė, kad dėl mokesčio permokos Mokesčių... 21. Atsakovas UAB „Elfanta“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 23. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 24. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus m. 2-o apylinkės teismo... 25. CPK 265 str. 1 d. nustato, kad priimdamas sprendimą, teismas įvertina... 26. Bylos medžiaga ir skundžiamojo teismo sprendimo motyvuojamoji dalis rodo, kad... 27. Iš ieškovo ieškinio pagrindo ir dalyko matyti, kad ieškovas prašė teismą... 28. Ieškovas nurodė, kad už ieškovo prekių sandėliavimo paslaugas pagal... 29. Atsakovas 2007-10-17 d. atsiliepime į ieškinį (b.l. 52) nurodė, kad... 30. Esant tokioms aplinkybėms teismas privalėjo pareikalauti, o ieškovas... 31. Sprendimo motyvuojamoje dalyje teismas konstatavo, jog ieškovas neįrodė, kad... 32. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas neatskleidė... 33. Teisėjų kolegija sprendžia, kad dėl materialinės ir procesinės teisės... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 4 p., teisėjų kolegija... 35. Vilniaus m. 2-o apylinkės teismo 2008 m. sausio 23 d. sprendimą panaikinti ir...