Byla e2S-1038-910/2018
Dėl žalos priteisimo, kurioje tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, K. B., A. B., V. B., A. M., E. P., L. R., N. S., N. Š

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo sodininkų bendrijos „Tulpė-1“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 25 d. nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti sustabdytą civilinę bylą pagal sodininkų bendrijos „Tulpė-1“ ieškinį atsakovui A. A. dėl žalos priteisimo, kurioje tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, K. B., A. B., V. B., A. M., E. P., L. R., N. S., N. Š.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2016 m. balandžio 4 d. iškelta civilinė byla pagal ieškovo sodininkų bendrijos „Tulpė-1“ (toliau – Bendrija) ieškinį atsakovui A. A. dėl 25 279,00 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Ieškinys grinžiamas tuo, kad atsakovas, veikdamas kaip Bendrijos pirmininkas, Bendrjos lėšas naudojo asmeninėms reikmėms, todėl privalo atlyginti laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. spalio 11 d. Bendrijai padarytą žalą: 2683,91 Eur sumą, atsakovo išleistą asmeninio ūkio reikmėms; 9507,07 Eur sumą, atsakovo išleistą kurui (degalams); 13 088,22 Eur Bendrijos išlaidų, kurioms pagrįsti atsakovas nėra pateikęs jokių buhalterinės apskaitos dokumentų.

42. Atsakovas atsiliepime į ieškinį su pareikštais reikalavimais nesutiko, remdamasis tuo, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovas, kaip Bendrijos kolegialaus organo (valdybos) pirmininkas, netinkamai vykdė pareigas (CK 2.87 straipsnio 1-4 dalys), taip pat neįrodė turtinės žalos Bendrijai. Be to, atsakovo teigimu, nagrinėjant ginčą būtina atsižvelgti į Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 254 straipsnį, kuriame įtvirtinta ribota darbuotojų materialinė atsakomybė, t. y. darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą, tačiau ne daugiau kaip jo trijų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio. Atsakovas teigė, kad nagrinėjamu atveju turi būti taikomos DK nuostatos (dėl ribotos materialinės atsakomybės, išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teisme ir kt.).

53. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 7 d. nutartimi, vadovaudamasis CPK 163 straipsnio 3 punktu, nagrinėjamą bylą sustabdė tol, kol bus išnagrinėta tų pačių šalių darbo byla apeliacine tvarka (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2A-1322-852/2017, teisminio proceso Nr. 2-68-3-36960-2016-2) ir šioje byloje įsiteisės galutinis teismo sprendimas.

64. Bylos sustabdymą teismas grindė tuo, kad 2017 m. balandžio 7 d. teismo posėdyje buvo nustatyta, jog tarp tų pačių ginčo šalių yra kilęs darbo ginčas pagal A. A. ieškinį sodininkų bendrijai „Tulpė-1“ dėl darbo užmokesčio, kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas, delspinigių, vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo (civilinė byla Nr. e2-43839-996/2016, teisminio proceso Nr. 2-68-3-36960-2016-2). Nurodytoje byloje A. A. įrodinėja, kad sodininkų bendrijoje „Tulpė-1“ jis dirbo nuo 2008 m. rugsėjo 4 d. iki 2013 m. spalio 11 d., todėl už šį laikotarpį jam priklauso darbo užmokestis. 2017 m. balandžio 7 d. teismo posėdyje atsakovo atstovas patvirtino, kad ir nagrinėjamoje byloje atsakovas įrodinės šią faktinę aplinkybę, o ieškovo sodininkų bendrijos „Tulpė–1“ atstovė nurodė, kad tiek nagrinėjamoje byloje, tiek civilinėje byloje Nr. e2-43839-996/2016 (teisminio proceso Nr. 2-68-3-36960-2016-2) laikosi ir laikysis pozicijos, jog atsakovo A. A. darbo santykiai Bendrijoje nutrūko 2008 m. rugsėjo 4 d. Teismas pažymėjo, kad tam, jog būtų visapusiškai ir objektyviai ištirtos šalių ginčui išspręsti reikšmingos aplinkybės, nagrinėjamoje byloje, be kita ko, būtina nustatyti, kokiu laikotarpiu ieškovą ir atsakovą siejo darbo santykiai. Ši faktinė aplinkybė ginčo šalių yra aiškinama ir įrodinėjama skirtingai ne tik nagrinėjamoje byloje, bet ir civilinėje byloje Nr. e2-43839-996/2016 (teisminio proceso Nr. 2-68-3-36960-2016-2). Darbo ginčas pagal A. A. apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teisme bus nagrinėjamas 2017 m. rugpjūčio 24 d. (civilinė byla Nr. e2A-1322-852/2017, teisminio proceso Nr. 2-68-3-36960-2016-2). Teismas priėjo prie išvados, kad darbo ginčo byloje teismo nustatytos faktinės aplinkybės turės prejudicinę reikšmę nagrinėjamoje byloje (CPK 182 straipsnio 2 dalis), todėl nagrinėjama byla stabdytina CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu.

75. Nurodyta teismo nutartis dėl bylos sustabdymo nebuvo skųsta apeliacine tvarka, yra įsiteisėjusi.

86. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 18 d. gavo ieškovo sodininkų bendrijos „Tulpė-1“ atstovės prašymą dėl sustabdytos bylos atnaujinimo. Prašymą atnaujinti sustabdytą bylą ieškovas grindė iš esmės dviem argumentais:

96.1. Pirma, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. balandžio 13 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-180-378/2017, pasisakydamas dėl juridinio asmens valdymo organų atsakomybės rūšies, visiškai atsisakė ,,išorinių/vidinių” santykių kriterijaus ir suformulavo naują teisės aiškinimo bei taikymo taisyklę, kad kiekvienu konkrečiu atveju bendrovės vadovui taikytinos atsakomybės rūšis nustatoma, atsižvelgiant į vadovo veiksmo, sukėlusio žalą, pobūdį ir pažeistų pareigų rūšį; jeigu vadovas padaro žalos veikdamas pagal savo, kaip valdymo organo, kompetenciją, jam visais atvejais taikoma civilinė atsakomybė. Ieškovas nurodė, kad šiuo konkrečiu atveju visiškai teisiškai nereikšminga, siejo atsakovą darbo santykiai su sodininkų bendrija ar ne – abi šalys neneigia fakto, jog atsakovas sistemingai atliko funkcijas, kurias paprastai atlieka vadovas, o jo veiksmų neteisėtumas siejamas su fiduciarinių pareigų veikti Bendrijos naudai ir Bendrijos interesais pažeidimu.

106.2. Antra, Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-1322-852/2017 A. A. apeliacinį skundą iš dalies patenkino – panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimą ir grąžino bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Šioje nutartyje apeliacinės instancijos teismas, be kita ko, nurodė, kad šalys civilinėse bylose Nr. e2-844-1012/2017 ir Nr. e2-39553-631/2017 reiškia viena kitai vienarūšius priešpriešinius reikalavimus, todėl svarstytinas bylų sujungimo klausimas, kad būtų išvengta prieštaringų teismo sprendimų. Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja 2017 m. spalio 17 d. nutartimi nutarė nesujungti civilinių bylų Nr. e2-39553-631/2017 ir Nr. e2-844-1012/2017. Formalus bylų nesujungimo pagrindas – civilinė byla Nr. e2-844-1012/2017 sustabdyta 2017 m. balandžio 7 d. nutartimi, o pagal CPK 166 straipsnio 3 dalį, sustabdžius bylos nagrinėjimą, jokie procesiniai veiksmai byloje neatliekami, išskyrus klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių sprendimą. Ieškovo teigimu, civilinės bylos Nr. e2-844-1012/2017 sustabdymas tapo formaliu pagrindu atsisakyti sujungti tarpusavyje susijusias dvi civilines bylas, kuriose šalys viena kitai reiškia priešpriešinius vienarūšius reikalavimus, kuriose įrodinėjamos tos pačios aplinkybės, kviečiami tie patys liudytojai, teikiami tie patys buhalteriniai dokumentai.

116.3. Remdamasis nurodytais motyvais, ieškovas teigė, kad, pasikeitus kasacinio teismo praktikai ir atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teismo rekomendacijas dėl bylų sujungimo, yra išnykę civilinės bylos Nr. e2-844-1012/2017 sustabdymo pagrindai, todėl sustabdyta byla atnaujintina.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

137. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 25 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl sustabdytos bylos atnaujinimo atmetė, remdamasis tuo, kad neišnykęs bylos sustabdymo pagrindas. Teismas nurodė, kad:

147.1. Nagrinėjamoje byloje, be kita ko, būtina nustatyti, kokiu laikotarpiu ieškovą ir atsakovą siejo darbo santykiai. Ši faktinė aplinkybė ginčo šalių yra aiškinama ir įrodinėjama skirtingai ne tik nagrinėjamoje byloje, bet ir civilinėje byloje, kurios teisminio proceso Nr. 2-68-3-36960-2016-2 (darbo ginčo byla).

157.2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2017 m. spalio 16 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-177-701/2017, suformulavo tokias teisės aiškinimo taisykles: bendrovės vadovui taikytina civilinė ar materialinė pagal darbo teisės normas kylanti atsakomybė, nustatoma atsižvelgiant į vadovo veiksmo, sukėlusio žalą, pobūdį ir pažeistų pareigų rūšį; jei vadovas padaro žalos veikdamas pagal savo, kaip valdymo organo, kompetenciją, jam taikoma civilinė atsakomybė; nustačius, kad vadovas bendrovei žalą padarė pažeisdamas jam, kaip bendrovės darbuotojui, nustatytas pareigas, kartu nepažeisdamas savo, kaip bendrovės vadovo, kompetencijos, jam taikoma materialinė atsakomybė pagal darbo teisę; ieškovui, reiškiančiam reikalavimą taikyti vadovui civilinę atsakomybę, tenka pareiga įrodyti, kad pažeista būtent įstatyme įtvirtinta vadovo pareiga, o ne darbuotojui DK numatytos pareigos. Nagrinėjamoje byloje atsakovas nuosekliai laikosi pozicijos, kad jam neturi būti taikoma civilinė atsakomybė, nes jį ir ieškovą siejo darbo santykiai, ir reikalaujama priteisti žala buvo padaryta vykdant darbo funkcijas. Dėl to nėra pagrindo sutikti su ieškovo pozicija, kad šiuo konkrečiu atveju visiškai teisiškai nereikšminga, siejo atsakovą darbo santykiai su ieškovu ar ne.

167.3. Dėl ieškovo prašymo argumentų, kad nagrinėjama byla turėtų būti atnaujinama tam, jog galėtų būti sujungta su darbo ginčo byla, nepasisakytina, nes nurodytų bylų sujungimo klausimas jau yra išspręstas Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojos 2017 m. spalio 17 d. nutartimi, nutariant šių bylų nejungti dėl to, kad darbo ginčo byla atskirai gali būti išnagrinėta greičiau, o nagrinėjama byla yra sustabdyta, todėl nuogąstavimams dėl sprendimų prieštaringumo pagrindo nėra.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

188. Atskiruoju skundu ieškovas sodininkų bendrija „Tulpė-1“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 25 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti civilinę bylą Nr. e2-844-1012/2017, išnykus jos sustabdymo pagrindui. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

198.1. Teismas, 2017 m. balandžio 7 d. nutartimi sustabdydamas bylą, vadovavosi kasacinio teismo praktika dėl juridinio asmens valdymo organų atsakomybės pagal ,,išorinių/vidinių” santykių kriterijų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-276-248/2016; išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutratis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009). Tačiau naujausioje kasacinio teismo praktikoje, sprendžiant dėl juridinio asmens valdymo organų atsakomybės, visiškai atsisakoma ,,išorinių/vidinių” santykių kriterijaus. Jeigu vadovas padaro žalos veikdamas pagal savo, kaip valdymo organo, kompetenciją, jam taikoma civilinė atsakomybė visais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-180-378/2017; išplėstinės teisėjų kolegijos 2017 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-177-701/2017). Dėl to šiuo konkrečiu atveju visiškai teisiškai nereikšminga, siejo atsakovą darbo santykiai su sodininkų bendrija ar ne. Taigi, vien pasikeitusi teismų praktika, kuria vadovaujantis buvo priimta 2017 m. balandžio 7 d. nutartis sustabdyti bylą, teikia pagrindą konstatuoti, kad išnyko aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdyta byla (CPK 167 straipsnio 1 dalis).

208.2. Sprendžiant, ar atsirado naujos aplinkybės dėl privalomo bylos sustabdymo, būtina įsigilinti į pareikšto ieškinio esmę – ieškiniu prašoma taikyti civilinę atsakomybę buvusiam sodininkų bendrijos valdymo organui. Pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 18 straipsnio 5 dalį Bendrijos valdymo organų narių, nevykdančių ar netinkamai vykdančių pareigas, atsakomybę nustato Civilinis kodeksas, šis ir kiti įstatymai. Sodininkų bendrijų įstatyme, skirtingai nei Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 4 dalyje, neįtvirtinta pareigos privalomai įdarbinti vadovą, sudarant su juo darbo sutartį. Be to, pagal kasacinio teismo praktiką, sprendžiant valdymo organų (vadovų) atsakomybės klausimus, būtina vertinti jų veiksmų pobūdį (kokiais veiksmais padaryta žala), o ne kokie teisiniai santykiai siejo ginčo šalis.

218.3. Atsakovas į Bendrijos valdybą buvo išrinktas 2 metų laikotarpiui (nuo 2006 m. rugsėjo 3 d. iki 2008 m. rugsėjo 3 d.), tačiau faktiškai veikė ir sudarinėjo sandorius sodininkų Bendrijos vardu ilgiau – iki 2013 m. spalio 12 d., kai buvo išrinkta nauja valdyba ir naujas valdybos pirmininkas. Laikotarpiu nuo 2006 m. rugsėjo 3 d. iki 2008 m. rugsėjo 3 d. atsakovui buvo nustatytas darbo užmokestis, tačiau tai nereiškia, kad pagal atliktų veiksmų, už kuriuos prašoma taikyti civilinę atsakomybę (atsakovas kaltinamas ilgą laiką ėmęs iš Bendrijos kasos pinigus ir naudojęs juos su Bendrijos interesais nesusijusioms reikmėms tenkinti), pobūdį atsakovas atliko darbo funkcijas. Laikotarpiu nuo 2008 m. rugsėjo 4 d. iki 2013 m. spalio 12 d. sodininkų Bendrijos vardu atsakovas veikė neturėdamas jokių įgaliojimų. Kita vertus, pripažinus, kad formaliai vadovu nepaskirtas asmuo faktiškai atliko funkcijas, kurias paprastai atlieka vadovas, už neteisėtais veiksmais įmonei padarytą žalą jam taikoma kaip de jure vadovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2013). Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas atnaujinti civilinę bylą, išnykus jos sustabdymo pagrindui (pasikeitus kasacinio teismo praktikai), taip pat nevertindamas atsakovo veiksmų, kurie pagal savo turinį yra akivaizdus fiduciarinių pareigų pažeidimas, neteisėtumo esmės, visiškai nepagrįstai atsisakė atnaujinti sustabdytą bylą. Nagrinėjamu atveju civilinė atsakomybė atsakovui taikytina nepriklausomai nuo to, siejo jį su Bendrija darbo santykiai ar ne.

228.4. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 25 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2A-1322-852/2017, nustatė, kad šalys civilinėse bylose Nr. e2-844-1012/2017 ir Nr. e2-39553-631/2017 reiškia viena kitai vienarūšius priešpriešinius reikalavimus, todėl svarstytinas šių bylų sujungimo klausimas, siekiant išvengti prieštaringų sprendimų. Apeliantas Bendrija palaiko Vilniaus apygardos teismo nutartyje išdėstytą poziciją dėl bylų sujungimo, tačiau šis procesinis veiksmas negali būti atliktas, kol neatnaujinta sustabdyta byla. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismo pozicija neatnaujinti sustabdytos bylos, pažeidžia apelianto (ieškovo) teisę į greitą, koncentruotą ir ekonomišką procesą, be to, bendruosius teisingumo ir protingumo principus.

239. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas prašo skundą atmesti ir apskųstą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

249.1. Ieškovas, prašydamas atnaujinti sustabdytą bylą, remiasi naujausia kasacinio teismo praktika, cituodamas vieną sakinį, ištrauktą iš koteksto. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2017 m. spalio 16 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 3K-7-717-701/2017, 21 punkte, be kita ko, nurodyta ir tai, kad pripažinus, jog vadovas įmonei žalą padarė pažeisdamas jam, kaip bendrovės darbuotojui, nustatytas pareigas, jam taikoma materialinė atsakomybė pagal darbo teisę, kurios esmė – atsakomybės ribojimas darbo teisės normų nustatytu dydžiu ir tvarka; sprendžiant dėl bendrovės vadovui taikytinos atsakomybės rūšies, būtina nustatyti, kokias pareigas vadovas pažeidė – jam kaip valdymo organui ar darbuotojui nustatytas pareigas. Taigi ieškovo nurodoma naujausia kasacinio teismo praktika nepanaikino pagrindo palikti civilinę bylą Nr. e2-844-1012/2017 sustabdytą – aplinkybės, ar ginčo šalis siejo darbo (vadovo kaip darbuotojo) ar fuduciariniai (vadovo kaip valdymo organo nario) teisiniai santykiai, turi esminės reikšmės tinkamam civilinės bylos Nr. e2-844-1012/2017 išnagrinėjimui.

259.2. Teismas 2017 m. balandžio 7 d. nutartyje nurodė, kad tam, jog būtų visapusiškai ir objektyviai ištirtos šalių ginčui išspręsti reikšmingos aplinkybės, būtina nustatyti, kokiu laikotarpiu ieškovą ir atsakovą siejo darbo santykiai. Teismas pabrėžė, kad ši faktinė aplinkybė yra aiškinama ir įrodinėjama skirtingai, todėl sustabdė civilinę bylą Nr. e2-844-1012/2017 tol, kol bus išnagrinėta darbo ginčo byla, kurioje nustatytos aplinkybės turės prejudicinę reikšmę žalos atlyginimo bylai (CPK 182 straipsnio 2 punktas, 163 straipsnio 3 punktas). Atsakovas nuosekliai laikosi pozicijos, kad jį ir ieškovą siejo darbo santykiai ir ieškovo reikalaujama galima žala buvo padaryta vykdant darbo funkcijas. Dėl to atsakovas nesutinka su apelianto pozicija, kad šiuo konkrečiu atveju visiškai nereikšminga, siejo atsakovą su Bendrija darbo santykiai ar ne. Akivaizdu, kad civilinės bylos dėl žalos atlyginimo sustabdymo pagrindas nėra išnykęs.

269.3. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 25 d. nutartyje nurodytas pasiūlymas – apsvarstyti civilinių bylų sujungimo klausimą – buvo įgyvendintas: bylų sujungimo kalusimas buvo sprendžiamas, tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojos 2017 m. spalio 17 d. nutartimi nutarta bylų nesujungti. Kadangi klausimas dėl bylų sujungimo jau išspręstas, skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas pagrįstai jo nesprendė.

27IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai motyvai ir išvados

28Atskirasis skundas atmetamas

2910. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo (taip pat atsiliepimo į jį) faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis).

3011. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nenustatyta, byloje sprendžiamas klausimas nesusijęs su viešojo intereso gynimu, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas. Dėl to apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, remiasi jo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

3112. Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas prašymas atnaujinti sustabdytą civilinę bylą. Taigi apeliacinio nagrinėjimo dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas teisingai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias sustabdytos bylos atnaujinimą, šiuo konkrečiu atveju susiklosčiusios faktinės ir teisinės situacijos aplinkybėms.

3213. Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. e2-945-1012/2018 (praėjusių metų Nr. e2-844-1012/2017) pagal sodininkų bendrijos „Tulpė-1“ ieškinį atsakovui A. A. dėl žalos priteisimo 2017 m. balandžio 7 d. nutartimi sustabdyta CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu iki bus išnagrinėta tų pačių šalių byla pagal ieškovo A. A. ieškinį sodininkų bendrijai „Tulpė-1“ dėl darbo užmokesčio, kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas, delspinigių, vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo (civilinė byla Nr. e2-39553-631/2017; ankstesnis bylos Nr. e2-43839-996/2016, teisminio proceso Nr. 2-68-3-36960-2016-2).

3314. Nagrinėjamu atveju pabrėžtina tai, kad Vilniaus miesto apylinkės 2017 m. balandžio 7 d. nutarties sustabdyti bylą nė viena iš šalių neskundė. Taigi ši nutartis yra įsiteisėjusi, todėl nutartyje nurodytas bylos sustabdymo pagrindas bei jį pagrindžiantys argumentai, nekvestionuotini (CPK 18 straipsnis).

3415. Sustabdyta byla atnaujinama išnykus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo sustabdyta (CPK 167 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 166 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas byla CPK 163 straipsnio 3 punkte numatytais atvejais sustabdoma iki įsiteisės teismo sprendimas kitoje konkrečioje byloje, dėl kurios sustabdytas bylos nagrinėjimas.

3516. Civilinėje byloje Nr. e2-39553-631/2017 Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs apeliacinės instancijos teismo perduotą nagrinėti iš naujo darbo ginčo bylą, 2017 m. gruodžio 22 d. priėmė sprendimą, tačiau šis sprendimas dar neįsiteisėjęs. Vien ši aplinkybė, atsižvelgiant į CPK 166 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas, suponuoja išvadą, kad nėra išnykęs civilinės bylos Nr. e2-945-1012/2018 dėl žalos atlyginimo sustabdymo pagrindas.

3617. Apeliantas (ieškovas) teigia, kad bylos sustabdymo pagrindas išnyko kasaciniam teismui pakeitus teisės normų, reglamentuojančių juridinio asmens valdymo organų atsakomybę už padarytą žalą, aiškinimo ir taikymo praktiką.

3718. Pažymėtina, kad aptariamoje civilinėje byloje dėl žalos iš buvusio sodininkų bendrijos valdybos pirmininko priteisimo ieškovas (apeliantas) reikalauja žalos už laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. spalio 11 d. Nurodytą žalą, be kita ko, ieškovas grindžia atsakovo panaudotomis Bendrijos lėšomis, išleistomis kurui (degalams), kitomis Bendrijos išlaidomis, kurioms pagrįsti atsakovas nėra pateikęs buhalterinės apskaitos dokumentų. Kartu ieškovas laikosi pozicijos, kad atsakovas į Bendrijos valdybą buvo išrinktas tik 2 metams, darbo užmokestis jam buvo numatytas tik laikotarpiui nuo 2006 m. rugsėjo 3 d. iki 2008 m. rugsėjo 3 d., todėl ta aplinkybė, jog Bendrijos vardu jis faktiškai veikė ilgiau – iki 2013 m. spalio 12 d., nereiškia, kad pagal atliktų veiksmų, už kuriuos prašoma taikyti civilinę atsakomybę, pobūdį jis atliko darbo funkcijas. Tuo tarpu atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu, įrodinėja, kad visą ginčo laikotarpį jį ir Bendriją siejo darbo santykiai, reikalaujamas priteisti kaip žalos atlyginimą Bendrijos lėšas jis panaudojo atlikdamas darbo funkcijas, Bendrijos veiklos tikslams. Esant tokioms faktinėms šalių ginčo aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad civilinėje byloje dėl žalos atlyginimo, be kita ko, būtina nustatyti, kokiu laikotarpiu ieškovą ir atsakovą siejo darbo santykiai.

3819. Sutiktina su atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais, kad atskirajame skunde selektyviai remiamasi naujausioje kasacinio teismo praktikoje suformuluotais teisės normų, reglamentuojančių juridinio asmens valdymo organų atsakomybę, išaiškinimais. Apskųstoje nutartyje pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2017 m. spalio 16 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-177-701/2017, suformulavo tokias teisės aiškinimo taisykles: bendrovės vadovui taikytina civilinė ar materialinė pagal darbo teisės normas kylanti atsakomybė, nustatoma atsižvelgiant į vadovo veiksmo, sukėlusio žalą, pobūdį ir pažeistų pareigų rūšį; jei vadovas padaro žalos veikdamas pagal savo, kaip valdymo organo, kompetenciją, jam taikoma civilinė atsakomybė; nustačius, kad vadovas bendrovei žalą padarė pažeisdamas jam, kaip bendrovės darbuotojui, nustatytas pareigas, kartu nepažeisdamas savo, kaip bendrovės vadovo, kompetencijos, jam taikoma materialinė atsakomybė pagal darbo teisę.

3920. Nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad laikotarpiu, už kurį reikalaujama žalos, ginčo šalis siejusių santykių pobūdis yra reikšmingas vertinant atsakovo veiksmų, dėl kurių prašoma taikyti atsakovui civilinę atsakomybę, pobūdį. Nurodytu laikotarpiu ginčo šalis siejusių santykių pobūdis nustatinėjamas kitoje civilinėje byloje, inicijuotoje darbo ginčo pagrindu. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Vilniaus apygardos teismas, grąžindamas darbo ginčo bylą nagrinėti iš naujo, 2017 m. rugpjūčio 24 d. nutartyje nurodė būtinumą aiškintis, kokie faktiniai santykiai tarp šalių buvo susiklostę iš tikrųjų (civilinė byla Nr. e2A-1322-852/2017). Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs apeliacinės instancijos teismo perduotą nagrinėti iš naujo darbo ginčo bylą, 2017 m. gruodžio 22 d. sprendime pasisakė dėl ginčo šalis siejusių santykių pobūdžio, tačiau šis sprendimas dar neįsiteisėjęs (civilinė byla Nr. e2-39553-631/2017).

4021. Kol civilinėje byloje dėl kilusio darbo ginčo nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo, siekiant išvengti tų pačių faktinių aplinkybių dviejose bylose nustatinėjimo, o kartu ir skirtingo tų pačių aplinkybių vertinimo, pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą netenkinti ieškovo (apelianto) prašymo atnaujinti sustabdytą civilinę bylą dėl žalos atlyginimo. Pirmosios instancijos teismo pozicija šiuo konkrečiu atveju atitinka tiek proceso ekonomiškumo, tiek bendruosius teisingumo ir protingumo principus.

4122. Išdėstytų motyvų pagrindu apelianto (ieškovo) argumentai, kad dėl pasikeitusios teismų praktikos, kuria vadovaujantis buvo priimta 2017 m. balandžio 7 d. nutartis sustabdyti bylą, išnyko aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdyta byla, atmestini kaip nepagrįsti.

4223. Prašymą atnaujinti sustabdytą bylą apeliantas (ieškovas) grindė ir tuo, kad, neatnaujinus sustabdytos bylos, užkertamas kelias išspręsti dviejų civilinių bylų, kuriose ginčo šalys reiškia vienarūšius priešpriešinius reikalavimus, sujungimo klausimą.

4324. Dėl tokių atskirojo skundo argumentų visų pirma pažymėtina, tai, kad civilinė byla dėl darbo ginčo jau išnagrinėta pirmosios instancijos teisme – 2017 m. gruodžio 22 d. priimtas teismo sprendimas (civilinė byla Nr. e2-39553-631/2017). Ši aplinkybė patvirtina, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojos 2017 m. spalio 17 d. nutartyje, atsisakant sujungti dvi aptariamas civilines bylas, buvo visiškai pagrįstai nurodyta, kad byla, kurioje reikalavimai kildinami iš darbo teisinių santykių, atskirai gali būti išnagrinėta greičiau. Dėl bylų sujungimo, siekiant išvengti prieštaringų sprendimų, pabrėžtina, tai, kad būtent dėl to, jog civilinė byla Nr. e2-945-1012/2018 sustabdyta iki įsiteisės sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-39553-631/2017, nėra jokio pagrindo kelti abejones dėl galimo sprendimų prieštaringumo. Tai buvo nurodyta tiek Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojos 2017 m. spalio 17 d. nutartyje, atsisakant sujungti dvi aptariamas civilines bylas, tiek apskųstoje teismo nutartyje, kuria atsisakyta atnaujinti sustabdytą civilinę bylą Nr. e2-945-1012/2018.

4425. Apibendrinant išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas prašymą atnaujinti sustabdytą civilinę bylą, šiuo konkrečiu atveju susiklosčiusios faktinės ir teisinės situacijos aplinkybėms tinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias sustabdytos bylos atnaujinimą. Dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų nėra pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį (CPK 320 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

45Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-336 straipsniais, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

46Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2016 m. balandžio 4 d. iškelta civilinė... 4. 2. Atsakovas atsiliepime į ieškinį su pareikštais reikalavimais nesutiko,... 5. 3. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 7 d. nutartimi,... 6. 4. Bylos sustabdymą teismas grindė tuo, kad 2017 m. balandžio 7 d. teismo... 7. 5. Nurodyta teismo nutartis dėl bylos sustabdymo nebuvo skųsta apeliacine... 8. 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 18 d. gavo ieškovo... 9. 6.1. Pirma, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. balandžio 13 d.... 10. 6.2. Antra, Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi,... 11. 6.3. Remdamasis nurodytais motyvais, ieškovas teigė, kad, pasikeitus... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 25 d. nutartimi ieškovo... 14. 7.1. Nagrinėjamoje byloje, be kita ko, būtina nustatyti, kokiu laikotarpiu... 15. 7.2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 16. 7.3. Dėl ieškovo prašymo argumentų, kad nagrinėjama byla turėtų būti... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 18. 8. Atskiruoju skundu ieškovas sodininkų bendrija „Tulpė-1“ prašo... 19. 8.1. Teismas, 2017 m. balandžio 7 d. nutartimi sustabdydamas bylą, vadovavosi... 20. 8.2. Sprendžiant, ar atsirado naujos aplinkybės dėl privalomo bylos... 21. 8.3. Atsakovas į Bendrijos valdybą buvo išrinktas 2 metų laikotarpiui (nuo... 22. 8.4. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 25 d. nutartyje, priimtoje... 23. 9. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas prašo skundą atmesti ir... 24. 9.1. Ieškovas, prašydamas atnaujinti sustabdytą bylą, remiasi naujausia... 25. 9.2. Teismas 2017 m. balandžio 7 d. nutartyje nurodė, kad tam, jog būtų... 26. 9.3. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 25 d. nutartyje nurodytas... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai motyvai... 28. Atskirasis skundas atmetamas... 29. 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo (taip... 30. 11. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 31. 12. Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties,... 32. 13. Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. e2-945-1012/2018... 33. 14. Nagrinėjamu atveju pabrėžtina tai, kad Vilniaus miesto apylinkės 2017... 34. 15. Sustabdyta byla atnaujinama išnykus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo... 35. 16. Civilinėje byloje Nr. e2-39553-631/2017 Vilniaus miesto apylinkės... 36. 17. Apeliantas (ieškovas) teigia, kad bylos sustabdymo pagrindas išnyko... 37. 18. Pažymėtina, kad aptariamoje civilinėje byloje dėl žalos iš buvusio... 38. 19. Sutiktina su atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais, kad... 39. 20. Nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad laikotarpiu, už kurį... 40. 21. Kol civilinėje byloje dėl kilusio darbo ginčo nėra įsiteisėjusio... 41. 22. Išdėstytų motyvų pagrindu apelianto (ieškovo) argumentai, kad dėl... 42. 23. Prašymą atnaujinti sustabdytą bylą apeliantas (ieškovas) grindė ir... 43. 24. Dėl tokių atskirojo skundo argumentų visų pirma pažymėtina, tai, kad... 44. 25. Apibendrinant išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad pirmosios... 45. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-336... 46. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 25 d. nutartį palikti...