Byla B2-311-227/2017
Dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė, rašytinio proceso tvarka RUAB „Dainesa“, juridinio asmens kodas 300001233 (buveinės vieta: Ignalinos r. sav., Senojo Daugėliškio k, Salelės g. 9, adresas korespondencijai: Gabijos g. 38-11, Vilnius) restruktūrizavimo byloje išnagrinėjo administratoriaus prašymą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo ir

Nustatė

2apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta restruktūrizuojamai įmonei, administratoriui ir per jį- kreditoriams. Paskelbta viešai. Kliūčių nagrinėjimui nenustatyta.

3R UAB „Dainesa“ administratoriaus prašo nutraukti restruktūrizavimo bylą. Nurodo, kad iš restruktūrizuojamos įmonės gavo pranešimą dėl atšaukimo 2017-11-20 kreditorių susirinkimo, kuriame turėjo būti svarstomas restruktūrizavimo plano pakeitimo projektas. Argumentavo tuo, kad restruktūrizuojama įmonė nėra pajėgi per restruktūrizavimo laikotarpį padengti visų kreditorinių reikalavimų, todėl negali pateikti pagrįsto ir realaus restruktūrizavimo projekto, kuris atitiktų kreditorių lūkesčius ir interesus restruktūrizavimo byloje. Įmonė prašyme nurodė administratoriui kreiptis į teismą su prašymu dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo .

4R UAB „Dainesa“ vadovas paaiškinimo nepateikė

5Prašymas tenkintinas.

6Panevėžio apygardos teismas 2017-04-26 nutartimi iškėlė atsakovei restruktūrizavimo bylą ir administratoriumi paskyrė UAB “Iflas“. Nustatė, kad įsiteisėjus nutarčiai kreditoriai per 30 dienų turi teisę raštu pranešti administratoriui savo kreditorinius reikalavimus, atsiradusius iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos. Administratorius privalo pateikti restruktūrizavimo plano metmenis iki 2017-11-04. Nutartis įsiteisėjo 2017-05-04.Teismas 2017-06-21 patvirtino kreditorių sąrašą, kurį vėlesnėmis nutartimis pildė ir keitė. Administratoriaus prašymo pagrindu teismas 2017-10-05 nutartimi pratęsė terminą restruktūrizavimo plano projekto pateikimui iki 2017-12-04 (t.3, b.l.105). Tuo pagrindu administratorius sušaukė 2017-11-30 kreditorių susirinkimą. Administratoriaus teigimu įmonė pranešė, kad nėra realių galimybių per restruktūrizavimo laikotarpį padengti visų kreditorinių reikalavimų, todėl negali pateikti pagrįsto ir realaus restruktūrizavimo projekto, kuris atitiktų kreditorių lūkesčius ir interesus restruktūrizavimo byloje. Todėl prašė atšaukti kreditorių susirinkimą, sušauktą būtent dėl restruktūrizavimo plano svarstymo, kas ir buvo padaryta.

7Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad restruktūrizavimo plano projektas teismui turi būti pateiktas ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos. Teismas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. Jeigu nustatytais terminais restruktūrizavimo planas teismui nepateikiamas arba teismas jo nepatvirtina, restruktūrizavimo byla yra nutraukiama.

8Įmonės administratorius paaiškino, kad restruktūrizavimo plano pateikti negali, nes įmonės kreditorių susirinkimas buvo atšauktas dėl jo neperspektyvumo- nesant galimybės pateikti kreditoriams pagrįsto ir realaus restruktūrizavimo projekto.

9Atsižvelgiant į šias aplinkybes restruktūrizavimo byla nutrauktina (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

10ĮRĮ 28 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą šio straipsnio 1 dalies 1, 4 arba 5 punkte nurodytais pagrindais ir jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

11Iš administratoriaus prašymo seka, kad įmonė nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais ir atgauti mokumą per restruktūrizavimą. Darytina išvada, kad įmonei turi būti taikomos bankroto procedūros.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalimi, 28 straipsniu, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, teismas

Nutarė

13Civilinę bylą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo RUAB „Dainesa“, juridinio asmens kodas 300001233 (buveinės vieta: Ignalinos r. sav., Senojo Daugėliškio k, Salelės g. 9, adresas korespondencijai: Gabijos g. 38-11, Vilnius), nutraukti.

14Įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą UAB „Dainesa“ turi pateikti teismui pareiškimą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

15Įpareigoti restruktūrizavimo administratorių UAB “Iflas“ per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pranešti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 11 ir 12 dalyse nurodytoms institucijoms apie teismo nutartį nutraukti restruktūrizavimo bylą UAB „Dainesa“ .

16Nutarties nuorašus išsiųsti administratoriui, UAB „Dainesa“.

17Nutartis per 7 dienas nuo nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai