Byla I-361-162/2012
Dėl įpareigojimo atsakyti į pareiškėjų 2012 m. vasario 10 d. pareiškime (skunde) bei 2012 m. vasario 27 d. priminime pateiktus klausimus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Gumuliauskienės (pirmininkės ir pranešėjos), Eglės Kiaurakytės ir Aušrelės Mažrimienės, sekretoriaujant Sandrai Žiobakaitei, 2012 m. gegužės 28 d. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų V.J., V.J., V.J., G.E.J., G.J. skundą atsakovams – Palangos miesto savivaldybės tarybai, Palangos miesto merui, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritoriniam padaliniui dėl įpareigojimo atsakyti į pareiškėjų 2012 m. vasario 10 d. pareiškime (skunde) bei 2012 m. vasario 27 d. priminime pateiktus klausimus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjai skundu (b.l. 4-6) kreipėsi į teismą, prašydami įpareigoti Palangos miesto savivaldybės merą Šarūną Vaitkų, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorę Akvilę Kilijonienę ir Palangos miesto savivaldybės tarybą atsakyti į pareiškėjų 2012 m. vasario 10 d. pareiškime (skunde) ir 2012 m. vasario 27 d. priminime pateiktus klausimus. Nurodo, jog 2012 m. vasario 10 d. pareiškimu kreipėsi į atsakovą, siūlydami geranorišką bendradarbiavimą nustatant Kurhauzo pastato naudojimosi tvarką, vykdant pastato projektavimo darbus. Nesulaukę atsakymo, 2012 m. vasario 27 d. pakartotinai kreipėsi į atsakovus prašydami pateikti bendraturčių (J. šeimos ir Palangos miesto savivaldybės) prašymą pakeisti administracinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ) duomenis Nekilnojamojo turto kadastre pagal 2011 m. sausio 5 d. atliktus kadastrinius matavimus. Pažymi, jog Kurhauzo pastato bendraturtė V.J. 2012 m. vasario 3 d. kreipėsi į VĮ „Registrų centro“ Klaipėdos filialą, prašydama pakeisti kadastro duomenis, kartu pateikdama Palangos miesto apylinkės teismo nutartis bei kadastro duomenų bylą, registro Nr. ( - ). VĮ „Registrų centro“ Klaipėdos filialas 2012 m. vasario 8 d. priėmė sprendimą Nr. (4.7.11)KS-49 netenkinti prašymo pakeisti duomenis Nekilnojamojo turto kadastre, nes vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, prašymą pakeisti kadastro duomenis turi pateikti visi nekilnojamojo turto savininkai. Pabrėžia, jog Palangos miesto savivaldybės meras 2012 m. kovo 6 d. raštu atsakė į pareiškimą, tačiau ignoravo pareiškėjų prašymą teikti bendrą užsakymą VĮ Registrų centrui dėl administracinio pastato duomenų įregistravimo. Palangos miesto savivaldybės taryba ir savivaldybės administracijos direktorė į prašymą nustatytais terminais ir tvarka neatsakė. Akcentuoja, jog Kurhauzas valdomas bendrosios nuosavybės teise, todėl vadovaujantis Civilinio kodekso 4.75 punktu, jo naudojimas ir disponavimas turi būti vykdomas bendraturčių sutarimu, o prašymą dėl naujų pastato kadastro duomenų įrašymo turi pateikti visi savininkai. Teigia, jog yra būtinas atsakovių ir jų šeimos bendras prašymas įregistruoti naujus duomenis Nekilnojamojo turto registre, o atsakovai į jų prašymą neišreiškė aiškios pozicijos.

42012 m. gegužės 17 d. Klaipėdos apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjų V.J. jos atstovaujamos V.J., pareiškėjų V.J., G.J. ir G.E.J. prašymas, kuriuo atsisakoma skundo reikalavimų ir prašoma bylą nutraukti (b.l. 69).

5Pareiškėjai V.J., V.J., V.J., G.J. ir G.E.J. tinkamai informuoti apie teismo posėdžio vietą ir laiką (b.l. 59, 76), į teismo posėdį neatvyko.

6Atsakovė Palangos miesto savivaldybės administracija atsiliepimu (b.l. 32) prašo atmesti pareiškėjų skundą kaip nepagrįstą. Akcentuoja, jog visi pareiškėjų klausimai yra susiję su šalių dalinės nuosavybės teise valdomu turtu – Kurhauzu, todėl savivaldybė veikia kaip bendraturtis, o ne kaip viešojo administravimo subjektas. Mano, kad byla turėtų būti nagrinėjama bendrosios kompetencijos teisme. Nurodo, jog pareiškėjams į 2012 m. vasario 10 d. pareiškimą laiku ir išsamiai buvo atsakyta 2012 m. kovo 6 d. raštu Nr. (8.60-D3-Kol-126r-726. Naudojimosi pastatu tvarka yra nustatyta Palangos miesto apylinkės teismo 2003 m. gegužės 16 d. nutartimi, todėl pareiškėjai nepagrįstai skunde nurodo, jog siekia nustatyti naudojimosi tvarką. Mano, kad pastato kadastriniai duomenys yra aiškūs. Argumentuoja, jog pagal Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktą savivaldybei atstovauja meras, todėl jis tinkamai ir laiku atsakė pareiškėjams. Atsakovai – Palangos miesto savivaldybės taryba, Palangos miesto meras, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius atsiliepimo į prašymą nutraukti administracinę bylą nepateikė. Atsakovai apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką informuoti tinkamai (b.l. 59, 72), atstovas į teismo posėdį neatvyko.

7Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija atsiliepimu (b.l. 36) prašo iš proceso pašalinti ją, kaip tretįjį suinteresuotą asmenį, nes bylos išsprendimas neturės jokios įtakos Kultūros ministerijos teisėms ir pareigoms. Prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Atsiliepimo į prašymą nutraukti administracinę bylą nepateikė. Tretieji suinteresuoti asmenys – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinis padalinys atsiliepimo į skundą ir prašymą nutraukti administracinę bylą nepateikė. Tretieji suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką informuoti tinkamai (b.l. 73-75), atstovai į teismo posėdį neatvyko.

8Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bylos šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Byla nagrinėjama pareiškėjams, atsakovų ir trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams nedalyvaujant.

9Teisėjų kolegija konstatuoja

10Pareiškėjai skundu (b.l. 4-6) kreipėsi į teismą, prašydami įpareigoti Palangos miesto savivaldybės merą Šarūną Vaitkų, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorę Akvilę Kilijonienę ir Palangos miesto savivaldybės tarybą atsakyti į pareiškėjų 2012 m. vasario 10 d. pareiškime (skunde) ir 2012 m. vasario 27 d. priminime pateiktus klausimus, t.y. atsakyti, ar Palangos miesto savivaldybė teiks prašymą Nekilnojamojo turto kadastre pakeisti administracinio pastato (unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), duomenis pagal esamą padėtį ir, ar sutiks taikos sutartimi nustatyti Kurhauzo pastato naudojimosi tvarką ir ją įregistruoti Nekilnojamojo turto kadastre.

11Dėl atsisakymo nuo skundo

12Pareiškėjai 2012 m. gegužės 17 d. paštu pateikė teismui prašymą bylą nutraukti ir grąžinti sumokėtą žyminį mokestį (b.l. 69, 70). Prašyme nurodyta, kad pareiškėjai pakartotinai 2012 m. gegužės 15 d. kreipėsi į Palangos miesto savivaldybės merą, prašydami atsakyti į aukščiau nurodytus klausimus ir tikisi, kad viešojo administravimo subjektas laiku atsakys į pateiktą paklausimą. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjams į 2012 m. vasario 10 d. pareiškimą ir vasario 27 d. priminimą atsakovė Palangos miesto savivaldybė atsakė 2012 m. kovo 6 d. raštu (8.6)D3-Kol-126r-726 (b.l. 12-13). Akivaizdu, jog pareiškėjų skundo reikalavimas atsakyti į pareiškimą ir priminimą yra patenkintas, jų netenkina tik atsakymo turinys, tačiau pareiškėjai iš naujo kreipėsi į atsakovą 2012 m. gegužės 15 d. su tikslesniu prašymu.

13Aukščiau išdėstytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, jog ginčas dėl įpareigojimo pateikti atsakymą į pareiškėjų 2012 m. vasario 10 d. pareiškimą ir vasario 27 d. priminimą išspręstas, todėl pareiškėjas atsisako nuo skundo.

14Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnyje nustatyti bylos nutraukimo pagrindai. Šio straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad teismas nutraukia bylos nagrinėjimą, jeigu pareiškėjas atsisako skundo. Aplinkybių, kurioms esant bylos nutraukimas būtų negalimas, nenustatyta, t.y. nenustatyta, jog skundo atsisakymu būtų pažeidžiamos pareiškėjų teisės ar įstatymų saugomi interesai. Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Pareiškėjai atsisakyme nuo skundo nenurodo, kad jiems ši nuostata žinoma. Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 straipsnio 4 dalis numato, kad teismas išaiškina pareiškėjui skundo atsisakymo pasekmes, išskyrus atvejus, kai pareiškimas dėl atsisakymo buvo gautas paštu ar perduotas per kitus asmenis. Nagrinėjamu atveju, atsisakymas nuo skundo pateiktas paštu. Skundo atsisakymas priimtinas ir administracinė byla nutrauktina.

15Dėl žyminio mokesčio grąžinimo

16Pareiškėjai pateikė prašymą grąžinti be pagrindo pareiškėjos V.J. 2012 m. kovo 12 d. sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį. Nurodo, jog pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 punktą, žyminiu mokesčiu neapmokestinami skundai dėl viešojo administravimo subjektų vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus.

17Teisėjų kolegija pažymi, kad ginčo teisinius santykius kvalifikuoja teismas. Nors pareiškėjai reiškė reikalavimą dėl atsakovo vilkinimo atlikti veiksmus, t.y. neatsakymo į jų pateiktą 2012 m. vasario 10 d. pareiškimą ir 2012 m. vasario 27 d. priminimą, tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad Palangos miesto savivaldybės administracija 2012 m. kovo 6 d. raštu (8.6)D3-Kol-126r-726 (b.l. 12-13) atsakė į pareiškėjų pateiktą pareiškimą ir priminimą. Iš pareiškėjų skundo argumentų akivaizdu, jog jų netenkina atsakovės pateiktas atsakymas, tačiau pateikto atsakymo jie neskundžia.

18Teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjų pateiktas skundas pagal reiškiamų reikalavimų turinį nepatenka į neapmokestinamų skundų pagal ABTĮ 40 straipsnio 1 dalį sąrašą, todėl nėra pagrindo pareiškėjai V.J. grąžinti 2012 m. kovo 12 d. mokėjimo kvitu Nr. 5660 sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį.

19Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 105-106 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

20administracinę bylą pagal pareiškėjų V.J., V.J., V.J. G.E.J., G.J. skundą atsakovams – Palangos miesto savivaldybės tarybai, Palangos miesto merui, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritoriniam padaliniui dėl įpareigojimo atsakyti į pareiškėjų 2012 m. vasario 10 d. pareiškime (skunde) bei 2012 m. vasario 27 d. priminime pateiktus klausimus nutraukti.

21Netenkinti pareiškėjų prašymo pareiškėjai V.J. grąžinti 2012 m. kovo 12 d. AB „Swedbank“ sumokėtą 100 (vieno šimto) litų žyminį mokestį

22Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,... 3. pareiškėjai skundu (b.l. 4-6) kreipėsi į teismą, prašydami įpareigoti... 4. 2012 m. gegužės 17 d. Klaipėdos apygardos administraciniame teisme gautas... 5. Pareiškėjai V.J., V.J., V.J., G.J. ir G.E.J. tinkamai informuoti apie teismo... 6. Atsakovė Palangos miesto savivaldybės administracija atsiliepimu (b.l. 32)... 7. Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija... 8. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3... 9. Teisėjų kolegija konstatuoja... 10. Pareiškėjai skundu (b.l. 4-6) kreipėsi į teismą, prašydami įpareigoti... 11. Dėl atsisakymo nuo skundo ... 12. Pareiškėjai 2012 m. gegužės 17 d. paštu pateikė teismui prašymą bylą... 13. Aukščiau išdėstytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą,... 14. Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnyje nustatyti bylos... 15. Dėl žyminio mokesčio grąžinimo... 16. Pareiškėjai pateikė prašymą grąžinti be pagrindo pareiškėjos V.J. 2012... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad ginčo teisinius santykius kvalifikuoja... 18. Teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjų pateiktas skundas pagal reiškiamų... 19. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 20. administracinę bylą pagal pareiškėjų V.J., V.J., V.J. G.E.J., G.J. skundą... 21. Netenkinti pareiškėjų prašymo pareiškėjai V.J. grąžinti 2012 m. kovo 12... 22. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti...