Byla I-549-162/2012
Dėl VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo ir VĮ Registrų centras priimtų sprendimų - 2012-05-07 sprendimo Nr. (4.6.10.)RS-317, 2012-06-06 sprendimo Nr. 153 panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus bei rašytinio proceso tvarka spręsdamas skundo priėmimo klausimą

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo pirmininkas Remigijus Arminas, susipažinęs su pareiškėjos J.K. skundu dėl VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo ir VĮ Registrų centras priimtų sprendimų - 2012-05-07 sprendimo Nr. (4.6.10.)RS-317, 2012-06-06 sprendimo Nr. 153 panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus bei rašytinio proceso tvarka spręsdamas skundo priėmimo klausimą,

Nustatė

2pareiškėja J.K. kreipėsi į teismą prašydama: 1) panaikinti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2012 m. gegužės 7 d. sprendimą Nr. (4.6.10.)RS317 „Dėl žymų registravimo Nekilnojamojo turto registre“, kuriuo netenkintas pareiškėjos prašymas išregistruoti žymą apie įsiskolinimą už įsigytą turtą; 2) panaikinti VĮ Registrų centro 2012 m. birželio 6 d. sprendimą Nr. 153, kuriuo paliktas nepakeistas teritorinio registratoriaus 2012 m. gegužės 7 d. sprendimas Nr. (4.6.10.)RS-317, išnagrinėjus jį ikiteismine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka; 3) pagal pateiktus dokumentus pripažinti visišką atsiskaitymą už nekilnojamąjį turtą ir panaikinti žymą Nekilnojamojo turto registre.

3Pareiškėjos pateiktas skundas neatitiko Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) ) 23 straipsnio 2 dalies 2-3, 7 punkto reikalavimų, 39 straipsnio, 48 straipsnio 2 dalies reikalavimų, todėl 2012 m. birželio 21 d. Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutartimi nustatytas terminas iki 2012 m. liepos 24 d. (įskaitytinai) pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus, t.y. pateikti patikslintą skundą, aiškiai nurodyti administracinės bylos šalis, suformuluoti aiškų ir konkretų skundo reikalavimą, pateikti sumokėto žyminio mokesčio kvito kopiją arba motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

4Pareiškėjai minėta nutartis dėl skundo trūkumų pašalinimo 2012 m. birželio 21 d. buvo išsiųsta jos skunde nurodytu adresu registruotu paštu. AB „Lietuvos pašto“ įteikimo pranešime nurodyta, jog pareiškėjai asmeniškai 2012 m. birželio 25 d. pristatyta pašto siunta (pašto siuntos Nr. RN511190114LT). Taigi, Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartis dėl skundo trūkumų pašalinimo pareiškėjai įteikta 2012 m. birželio 25 d. Pareiškėja iki šios nutarties priėmimo dienos Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartyje nurodytų skundo trūkumų nepašalino.

5Vadovaujantis ABTĮ 65 straipsnio 1 dalimi procesiniai veiksmai atliekami per įstatymų nustatytus terminus. Tais atvejais, kai procesinių terminų nėra nustatęs įstatymas, juos skiria teismas. Teismo paskirti terminai gali būti teismo pratęsti. Pagal ABTĮ 67 straipsnio 2 dalį numatoma, kad teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui. Skundai (prašymai) ir dokumentai, paduoti pasibaigus tam terminui, grąžinami juos padavusiems asmenims.

6Taigi, per teismo nustatytą terminą skundo trūkumų pašalinimui pareiškėja nepašalino trūkumų ir tai patvirtina Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys apie bylos I-549-162/2012 proceso eigą ir šioje byloje įregistruotus gautus dokumentus. Teismo nustatytu terminu nepašalinus skundo trūkumų, skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui (ABTĮ 37 str. 1 d.).

7Teismo pirmininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi, 105-106 straipsniais,

Nutarė

8pareiškėjos J.K. skundą dėl VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo ir VĮ Registrų centras priimtų sprendimų - 2012-05-07 sprendimo Nr. (4.6.10.)RS-317; 2012-06-06 sprendimo Nr. 153 panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, laikyti nepaduotu.

9Įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai skundą su pateiktais priedais grąžinti pareiškėjai.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai