Byla 2-594-213/2017
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė,

2sekretoriaujant Jolitai Janušauskaitei,

3dalyvaujant ieškovei A. Z.,

4vertėjai Kristinai Matulevič,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal A. Z. ir B. Z. prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu,

Nustatė

6civilinė byla pradėta nagrinėti pagal ginčo teisenos taisykles pagal ieškovės A. Z. ieškinį atsakovui B. Z. dėl santuokos nutraukimo ir kitų susijusių reikalavimų.

7Terismo posėdžio įvykusio 2017-05-08 metu, šalys išreiškė norą kilusį ginčą išspręsti taikiai.

82017-05-22 vykusiame teismo parengiamajame posėdyje ieškovė A. Z. Trakų rajono apylinkės teismui pateikė prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru prašymu ir sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

9Ieškovė A. Z. palaikė pateiktą prašymą ir sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad jos sutuoktinis B. Z. su viskuo sutiko.

10Atsakovas B. Z. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, neatvykimo priežastys nežinomos.

11Pagal LR CPK 139 str. 1 d. ieškovas turi teisę atsiimti ieškinį iki jo nuorašo išsiuntimo atsakovui dienos, o vėliau - tik gavęs atsakovo sutikimą. Atsakovas sutiko, kad ieškovė atsiimtų ieškinį, šalys nurodė, kad nusprendė santuoką nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Pagal LR CPK 139 str. 2 d., 296 str. 1 d. 10 p. tokiu atveju ieškinys paliekamas nenagrinėtas.

12Ieškovei ir atsakovui taikiai sutarus dėl visų su santuokos nutraukimu susijusių klausimų, sudarius sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, byla baigiama nagrinėti pagal CPK XXXV skyriaus nuostatas.

13Pareiškėjai A. Z. ir B. Z. prašo nutraukti jų santuoką, sudarytą ir įregistruotą 2003-08-30, įtrauktą į apskaitą 2004-02-18 Elektrėnų sav. Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 13, ir patvirtinti santuokos nutraukimo pasekmių sutartį. Pareiškėjai taip pat prašo nustatyti, kad po santuokos nutraukimo B. Z. pasilieka Z. pavardę, o A. Z. pasirenka Z. pavardę. Pareiškėjai prašo nenustatyti termino sutuoktiniams susitaikyti ir nagrinėti bylą iš esmės.

14Pareiškėjai nurodė, kad gyvenant santuokoje išryškėjo šalių charakterių nesuderinamumas, išsiskyrė pažiūros ir įsitikinimai įvairiais šeimyninio gyvenimo klausimais, dėl ko šalys faktiškai išsiskyrė, jau daugiau nei 3 metus nebegyvena santuokinio gyvenimo, neveda bendro ūkio, atskirai leidžia laisvalaikį, nebesirūpina vienas kitu, t.y. faktiškai šeima yra iširusi, dėl tarpusavio santykių pasikeitimo negalima tikėtis, kad šalys vėl pradės gyventi kartu ir išsaugos santuoką, todėl nėra galimybės šalims susitaikyti. Santuokoje gimė sūnus D. Z. (gim. ( - )). Pareiškėjai patvirtino, kad prievolių iš bendro turto nėra, kitų asmeninių ar bendrų skolų neturi, abu yra darbingi ir veiksnūs, todėl išlaikymo vienas iš kito nereikalauja.

15Pareiškėjai prašė patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje aptarti turto padalijimo, vaiko išlaikymo, pavardžių bei kiti klausimai.

16Pareiškimas tenkintinas.

17Sutuoktiniai, kaip nustatyta, bendro šeimos ūkio neveda, jų santuokiniai ryšiai yra nutrūkę, tad teismas mano, kad santuoka faktiškai iširusi ir nebegalima tikėtis, jog jie gali susitaikyti (LR CK 3.53 str. 1 ir 2 d.). Pareiškėjų santuoka nutrauktina esant LR CK 3.51 str. numatytoms sąlygoms.

18Teismui pateiktos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygos neprieštarauja viešajai tvarkai ir nepažeidžia sutuoktinių teisių ir teisėtų interesų, todėl sutartis tvirtintina (CK 3.53 str.). Iš esmės pasikeitus aplinkybėms, pareiškėjai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl sutarties sąlygų pakeitimo.

19Pareiškėja A. Z. prašo teismo sugrąžinti 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio. Pagal LR CPK 83 str. 1 d. 12 p. pareiškėjai už prašymus nutraukti santuoką bendru sutarimu yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Kadangi A. Z. pateikdama ieškinį dėl santuokos nutraukimo yra sumokėjusi 41 Eur žyminio mokesčio (b. l. 29), jis A. Z. grąžintinas (LR CPK 87 str. 1 d. 2 p). Valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos yra 15,24 Eur, kurios lygiomis dalimis priteisiamos iš šalių.

20Vadovaudamasis LR CPK 538-541 str., teismas

Nutarė

21A. Z. (Sachvanovič), a. k. ( - ) gim. 1984-06-17, ir B. Z., a. k. ( - ) gim. 1978-03-10, santuoką, sudarytą 2003-08-30 Baltarusijoje, Bresto srities Pinsko CMS, apskaitytą 2004 m. vasario 18 d. Elektrėnų savivaldybės Civilinės metrikacijos biure, akto įrašo Nr. 13, nutraukti, abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, turinčių nepilnametį vaiką.

22Po santuokos nutraukimo pareiškėjų pavardžių nekeisti, t.y. A. Z. palikti pavardę Z., o B. Z. – Z..

23Patvirtinti Baltarusijos Respublikos pilietės A. Z., leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje Nr. LT7395630, a. k. ( - ) gyv. ( - ), toliau vadinama „Sutuoktinė“ ir Lietuvos Respublikos piliečio B. Z., a. k. ( - ) gyv. ( - ), toliau vadinamas „Sutuoktiniu“, (toliau abu kartu vadinami „Šalimis“) sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių tokiomis sąlygomis: 1.

24NEPILNAMETIS VAIKAS IR JO IŠLAIKYMAS 1.1.

25Šalys pareiškia, kad turi nepilnametį vaiką D. Z.. asmens kodas ( - ) (toliau vadinamas „Vaiku“). 1.2.

26Šalys susitaria, kad Vaiko gyvenamoji vieta nustatoma su Sutuoktine Sutuoktinės gyvenamojoje vietoje ( - ), Lietuvos Respublikoje. Sutuoktinė neturi teisės pakeisti Vaiko gyvenamosios vietos valstybės be išankstinio rašytinio Sutuoktinio sutikimo. Sutuoktinė taip pat privalo informuoti Sutuoktinį apie Vaiko išvykimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos ilgesniam nei 7 dienų terminui. 1.3.

27Šalys susitaria, kad Sutuoktinis turi teisę matytis ir bendrauti su Vaiku iš anksto Šalių suderintu laiku, tačiau bet kuriuo atveju, Sutuoktiniui pageidaujant, jis turi teisę būti su Vaiku ne mažiau kaip 10 valandų per savaitę. Sutuoktinis turi teisę dalyvauti Vaiko gimtadienio šventėse, taip pat kitose šventėse, kurios yra skirtos Vaikui. Sutuoktinis neturi teisės be Sutuoktinės rašytinio sutikimo išvykti su Vaiku iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Šalys susitaria spręsti bet kokius Sutuoktinio bendravimo su Vaiku klausimus remdamiesi Vaiko interesais, tarpusavio pagarba, taip pat protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais. 1.4.

28Šalys sutinka, kad Vaikui nebus draudžiama praleisti laiką jam artimų žmonių priežiūroje (močiučių, senelių, tetų ir kt.). 1.5.

29Šalys susitaria, kad Sutuoktinis pradedant nuo 2017 m. gegužes mėn. kas mėnesį mokės Sutuoktinei pusės Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos, nustatytos ir galiojančios kiekvieno išlaikymo dalies mokėjimo mėnesio pirmąją dieną, kuri šios Sutarties sudarymo dieną sudaro 380 Eur. išlaikymą pinigais Vaikui iki Vaikas sulauks pilnametystės. 1.6.

30Šios Sutarties 1.5. punkte nurodytas išlaikymas turi būti pervedamas iki einamojo mėnesio 15 dienos į Sutuoktinės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), banke AB Swedbank. Šalys taip pat susitaria, kad išlaikymas už 2017 m. gegužės mėnesį į nurodytą sąskaitą turi būti pervestas ne vėliau kaip iki 2017-05-31. 1.7.

31Sutuoktinė išlaikymą Vaikui teikia iš savo asmeninių pajamų, visapusiškai rūpindamasi Vaiko auklėjimu, maitinimu, sveikata, apranga, švietimu ir kitais Vaiko poreikiais ir interesais. 2.

32SUTUOKTINIŲ TARPUSAVIO IŠLAIKYMAS 2.1. Šalys pareiškia, kad kiekvienos šalies turtinė padėtis ir gaunamos pajamos yra pakankamos save išlaikyti ir viena iš kitos sau išlaikymo nereikalauja. 3.

33TURTO PADALIJIMAS 3.1.

34Sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso šis registruotinas turtas: 3.1.1. Automobilis BMWX5, valstybinis numeris ( - ) registracijos liudijimo Nr. ( - ); 3.1.2. Automobilio priekaba Brenderup, 8115, valstybinis numeris ( - ), identifikavimo Nr. ( - ). 3.2.

35Šalys susitaria, kad atsižvelgiant į kito Sutuoktinių turto pasidalijimą, taip pat į Sutuoktinio indėlį įsigyjant Sutarties 3.1. punkte numatytą turtą, visas šios Sutarties 3.1. punkte numatytas turtas įsigaliojus šiai Sutarčiai atiteks Sutuoktiniui, t. y. taps asmenine Sutuoktinio nuosavybe. 3.3.

36Šalys susitaria, jog santuokos metu įgyti kilnojamieji daiktai, pinigai, kitas turtas ir turtinės teisės, šios Sutarties pasirašymo metu valdomi vienos iš Šalių, įsigaliojus šiai Sutarčiai bus tos Šalies, kurios valdomi jie yra, asmenine nuosavybe. 3.4.

37Šalys pareiškia, jog kito nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bendrosios jungtinės nuosavybės teise neturi. 3.5.

38Šalys patvirtina, kad, Šalių nuomone, turtas tarp Šalių buvo padalytas sąžiningai ir teisingai ir nereikalauja viena iš kitos jokių kompensacijų, taip pat pareiškia, kad neturi ir nereiškia viena kitos atžvilgiu jokių pretenzijų ar reikalavimų ir neturės ir nereikš tokių pretenzijų ar reikalavimų ateityje. 4.

39ŠALIŲ KREDITORIŲ REIKALAVIMŲ VYKDYMAS 4.1. Sutuoktiniai pareiškia, kad neturi jokių turtinių įsipareigojimų tretiesiems asmenims. 5.

40BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 5.1.

41Sutuoktiniai susitaria, kad po šios Sutarties pasirašymo sandoriai, sudaryti vieno iš Sutuoktinių, nesukelia kitam Sutuoktiniui jokių teisinių pasekmių, o už kylančias iš šių sandorių prievoles, asmeniškai atsako sandorį sudaręs Sutuoktinis. 5.2.

42Po santuokos nutraukimo A. Z. pasirenka Z. pavardę. 5.3.

43Bet kokias su šios Sutarties sudarymu susijusias išlaidas kiekviena Šalis apmoka savo sąskaita. 5.4.

44Jeigu keičiasi vieno iš Sutuoktinių gyvenamoji vieta, telefono numeris, atsiskaitomosios banko sąskaitos numeris, tai Sutuoktinis, kurio gyvenamoji vieta, telefono numeris, atsiskaitomosios banko sąskaitos numeris pasikeitė, privalo raštiškai pranešti apie tai kitam Sutuoktiniui ne vėliau, kaip per 10 (dešimt) kalendoriniu dienų nuo tokio fakto paaiškėjimo dienos. Sutuoktinis neįvykdęs šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kito Sutuoktinio veiksmai, atlikti pagal paskutinius jam žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba jog jis negavo pranešimų, siųstų pagal šią Sutartį. 5.5.

45Ši Sutartis įsigalioja nuo teismo sprendimo, kuriuo nutraukiama santuoka bei patvirtinama ši Sutartis, įsiteisėjimo. 5.6.

46Šalims CK 3.53 ir 3.193 straipsnių turinys yra žinomas ir suprantamas. 5.7.

47Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais - po vieną teismui ir šalims.

48Išaiškinti A. Z. ir B. Z., kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms, buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo, tačiau įsiteisėjęs teismo sprendimas užkirs kelią ateityje kreiptis į teismą su reikalavimu dėl bendro turto pasidalijimo.

49Grąžinti A. Z., a. k. ( - ) byloje sumokėtą žyminį mokestį – 41 Eur, 2017-02-02 mokėjimas, mokėjimo nurodymas Nr. 5, AB Swedbank).

50Priteisti iš A. Z., a. k. ( - ) ir B. Z., a.k. ( - ) po 7,62 Eur iš kiekvineo išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu šioje civilinėje byloje.

51Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė,... 2. sekretoriaujant Jolitai Janušauskaitei,... 3. dalyvaujant ieškovei A. Z.,... 4. vertėjai Kristinai Matulevič,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal 6. civilinė byla pradėta nagrinėti pagal ginčo teisenos taisykles pagal... 7. Terismo posėdžio įvykusio 2017-05-08 metu, šalys išreiškė norą kilusį... 8. 2017-05-22 vykusiame teismo parengiamajame posėdyje ieškovė 9. Ieškovė A. Z. palaikė pateiktą prašymą ir sutartį... 10. Atsakovas B. Z. į teismo posėdį neatvyko, apie... 11. Pagal LR CPK 139 str. 1 d. ieškovas turi teisę atsiimti ieškinį iki jo... 12. Ieškovei ir atsakovui taikiai sutarus dėl visų su santuokos nutraukimu... 13. Pareiškėjai A. Z. ir B. Z. prašo... 14. Pareiškėjai nurodė, kad gyvenant santuokoje išryškėjo šalių... 15. Pareiškėjai prašė patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių,... 16. Pareiškimas tenkintinas.... 17. Sutuoktiniai, kaip nustatyta, bendro šeimos ūkio neveda, jų santuokiniai... 18. Teismui pateiktos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygos... 19. Pareiškėja A. Z. prašo teismo sugrąžinti 75 proc.... 20. Vadovaudamasis LR CPK 538-541 str., teismas... 21. A. Z. (Sachvanovič), a. k. ( - )... 22. Po santuokos nutraukimo pareiškėjų pavardžių nekeisti, t.y. 23. Patvirtinti Baltarusijos Respublikos pilietės A. Z.,... 24. NEPILNAMETIS VAIKAS IR JO IŠLAIKYMAS 1.1.... 25. Šalys pareiškia, kad turi nepilnametį vaiką D. Z..... 26. Šalys susitaria, kad Vaiko gyvenamoji vieta nustatoma su Sutuoktine... 27. Šalys susitaria, kad Sutuoktinis turi teisę matytis ir bendrauti su Vaiku iš... 28. Šalys sutinka, kad Vaikui nebus draudžiama praleisti laiką jam artimų... 29. Šalys susitaria, kad Sutuoktinis pradedant nuo 2017 m. gegužes mėn. kas... 30. Šios Sutarties 1.5. punkte nurodytas išlaikymas turi būti pervedamas iki... 31. Sutuoktinė išlaikymą Vaikui teikia iš savo asmeninių pajamų,... 32. SUTUOKTINIŲ TARPUSAVIO IŠLAIKYMAS 2.1. Šalys pareiškia, kad kiekvienos... 33. TURTO PADALIJIMAS 3.1.... 34. Sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso šis... 35. Šalys susitaria, kad atsižvelgiant į kito Sutuoktinių turto pasidalijimą,... 36. Šalys susitaria, jog santuokos metu įgyti kilnojamieji daiktai, pinigai,... 37. Šalys pareiškia, jog kito nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bendrosios... 38. Šalys patvirtina, kad, Šalių nuomone, turtas tarp Šalių buvo padalytas... 39. ŠALIŲ KREDITORIŲ REIKALAVIMŲ VYKDYMAS 4.1. Sutuoktiniai pareiškia, kad... 40. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 5.1.... 41. Sutuoktiniai susitaria, kad po šios Sutarties pasirašymo sandoriai, sudaryti... 42. Po santuokos nutraukimo A. Z. 43. Bet kokias su šios Sutarties sudarymu susijusias išlaidas kiekviena Šalis... 44. Jeigu keičiasi vieno iš Sutuoktinių gyvenamoji vieta, telefono numeris,... 45. Ši Sutartis įsigalioja nuo teismo sprendimo, kuriuo nutraukiama santuoka bei... 46. Šalims CK 3.53 ir 3.193 straipsnių turinys yra žinomas ir suprantamas. 5.7.... 47. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais - po vieną teismui ir šalims.... 48. Išaiškinti A. Z. ir B. Z., kad iš... 49. Grąžinti A. Z., a. k. ( - ) byloje... 50. Priteisti iš A. Z., a. k. ( - ) ir... 51. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...