Byla 2-12700-794/2013
Dėl praleisto įstatymų nustatyto termino, pareikšti kreditorinius reikalavimus įpėdiniams, atnaujinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, sekretoriaujant Danguolei Gedvilaitei, dalyvaujant pareiškėjui V. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo V. Š. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl praleisto įstatymų nustatyto termino, pareikšti kreditorinius reikalavimus įpėdiniams, atnaujinimo,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti praleistą įstatymų nustatytą terminą pareikšti kreditorinius reikalavimus palikėjo K. Ž. Zavacko įpėdiniams ir patvirtinti kreditorinį reikalavimą 2013 m. gegužės mėn. mirusio palikėjo K. Ž. Zavacko įpėdiniams. Pareiškėjas nurodo, jog 2013-04-08 su K. Ž. Zavacku sudarė buto pirkimo-pardavimo sutartį, kurios notarinio registro Nr. 2-1482. Pagal minėtą sutartį pareiškėjas už 7.000,00 Lt pardavė ir perdavė K. Ž. Z. N. Akmenėje, ( - ), esantį butą su rūsiu. Sutarties pasirašymo dieną pirkėjas sumokėjo 250,00 Lt, o likusius 6.750,00 Lt pagal minėtos sutarties 3.1 punktą įsipareigojo išmokėti periodinėmis kasmėnesinėmis išmokomis, lygiomis dalimis po 250,00 Lt. 2013 m. birželio mėn. pareiškėjas buvo notarės informuotas, kad pirkėjas K. Ž. Zavackas mirė 2013 m. gegužės mėn. Kaip nurodo pareiškėjas, notarė pasiūlė kreiptis į ją po trijų mėnesių, rugpjūčio pabaigoje, kai jau bus paaiškėję palikėjo įpėdiniai. 2013-08-26 notarė pareiškėjui paaiškino, kad dėl palikėjos teisių ir pareigų perėmimo niekas nesikreipė, ir pasiūlė kreiptis į teismą. Kadangi pareiškėjui nėra žinomi palikėjo įpėdiniai, pareiškėjas kreditorinius reikalavimus reiškia per teismą (b.l. 20).

3Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimu į pareiškimą nurodo, jog pareiškėjas nepateikė pakankamai įrodymų, pagrindžiančių pareiškime išdėstytas aplinkybes, todėl prašo teismo dėl pareiškimo pagrįstumo spręsti savo nuožiūra (b.l. 24).

4Teismo posėdžio metu pareiškėjas prašymą palaiko, patvirtino prašyme nurodytas aplinkybes, prašo patenkinti pareiškimą.

5Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas teismo posėdyje nedalyvauja, apie posėdį pranešta tinkamai (b.l. 19), todėl byla nagrinėjama jų atstovui nedalyvaujant (CPK 443 str. 5 d.).

6Pareiškimas tenkintinas visiškai.

7Bylos duomenimis nustatyta, jog 2013-04-08 pareiškėjas V. Š. (pardavėjas) su K. Ž. Zavacku (pirkėjas) Akmenės rajono 2 notaro biure sudarė buto, esančio Naujojoje Akmenėje, ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį, kurios notarinio registro Nr. 2-1482. Pagal minėtą sutartį pareiškėjas už 7.000,00 Lt pardavė ir perdavė butą su rūsiu K. Ž. Zavackui. Sutarties pasirašymo dieną pirkėjas sumokėjo 250,00 Lt, o likusius 6.750,00 Lt pagal minėtos sutarties 3.1 punktą įsipareigojo išmokėti periodinėmis kasmėnesinėmis išmokomis, lygiomis dalimis po 250,00 Lt. Pareiškėjo nurodytą aplinkybę, kad K. Ž. Zavackas, asmens kodas ( - ) mirė 2013 m. gegužės mėn., patvirtina teismo suformuota Gyventojų registro tarnybos pažyma, kurioje nurodyta, kad K. Ž. Zavackas mirė 2013-05-27 (b.l. 15). Kadangi buto pirkėjas mirė praėjus tik kiek daugiau nei mėnesiui po buto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, tikėtina pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kad minėtos sutarties 3.1 punkte numatyta pirkėjo prievolė atsiskaityti už butą liko neįvykdyta. Teismo suformuotame Testamentų registro išraše nurodyta, kad šiame registre įregistruotas palikėjo (testatoriaus) K. Ž. Zavacko, asmens kodas ( - ) Klaipėdos m. 2003-01-10 sudarytas testamentas, kuris saugomas Klaipėdos m. 3-iame notaro biure, Notarinio registro (bylos) Nr. D-88. K. Ž. Zavacko palikimo priėmimo faktai Testamentų registre neįregistruoti (b.l. 21-23). Nežinodamas duomenų apie palikėjo įpėdinius, pareiškėjas objektyviai neturi galimybės kreditorinius reikalavimus pareikšti tiesiogiai įpėdiniams, todėl reikalavimai reikštini per teismą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.63 straipsnyje nustatyta tvarka.

8CK 5.63 straipsnio 1 dalis numato, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Pagal minėto straipsnio 4 dalį teismas gali pratęsti šio straipsnio 1 dalyje numatytą terminą, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad pagal CK 5.63 straipsnio 1 dalį kreditorius, pareikšdamas reikalavimus arba reikšdamas teisme ieškinį, informuoja įpėdinius apie savo reikalavimus. Šie veiksmai bet kuriuo iš nurodytų būdų turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Nurodytas trijų mėnesių terminas, priklausomai nuo to, kur turi būti atliekamas teisinę reikšmę turintis veiksmas – teisme ar ne teisme, gali būti procedūrinis (jeigu reikalavimas žodžiu ar raštu pareiškiamas priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojams arba palikimo administratoriui) arba ieškinio senaties (jeigu pareiškiamas ieškinys dėl paveldimo turto). Jeigu trijų mėnesių terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, tai teismas gali jį pratęsti, jeigu nepraėjo daugiau kaip treji metai nuo palikimo atsiradimo dienos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2006). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimų pareiškimas ar ieškinio pareiškimas CK 5.63 straipsnio 1 dalies tvarka yra informavimo veiksmas. Jo teisinė reikšmė svarbi CK 5.63 straipsnio 4 dalies taikymui. Kai reikalavimai arba ieškinys pavėluojamas pareikšti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, tai šis terminas dėl svarbių priežasčių teismo gali būti atnaujinamas, jeigu CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytų veiksmų buvo imtasi ne vėliau kaip per trejus metus nuo palikimo atsiradimo dienos, t.y. kreditorius, praėjus trims mėnesiams, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo palikimo atsiradimo dienos, turi atlikti nors vieną iš šių veiksmų: 1) pareikšti reikalavimą įpėdiniams, testamento vykdytojui ar palikimo administratoriui; 2) pareikšti teisme ieškinį. Nustatytas trejų metų terminas yra naikinamasis, jo teismas negali atnaujinti. Aplinkybę, kad naikinamasis trejų metų terminas nepraleistas, kreditorius turi pagrįsti įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2006; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-7-190/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2010). Taip pat teismų praktikoje yra išaiškinta, jog nustačius, kad trijų mėnesių terminas yra praleistas, tai kreditoriui atsiranda pareiga patvirtinti svarbias trijų mėnesių termino praleidimo priežastis (CPK 178 str., CK 1.131 str. 2 d., 5.63 str. 4 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2006).CK nenustatyta, kokios priežastys laikytinos svarbiomis. Tai kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, kiekvienu atveju atsižvelgiant į tai, ar asmuo operatyviai ėmėsi veiksmų savo teisei realizuoti, ar terminas praleistas nežymiai ir pan.

9Teismas pažymi, jog pareiškimas dėl termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti pratęsimo teismui pateiktas nepraleidus naikinamojo trijų metų termino. Kaip minėta, K. Ž. Zavackas mirė 2013-05-27, todėl laikytina, kad šią dieną atsirado palikimas (CK 5.3 str.), o CK 5.63 straipsnio 1 dalyje numatytas trijų mėnesių terminas baigėsi 2013-08-27. Nagrinėjamu atveju pagal prašymo pateikimo Klaipėdos miesto apylinkės teismui datą – t.y. 2013-09-16 akivaizdu, kad yra praleistas CK 5.63 straipsnio 1 dalyje numatytas trijų mėnesių terminas, tačiau nežymiai, be to, pareiškėjas prieš tai su analogišku pareiškimu kreipėsi ir į Akmenės rajono apylinkės teismą. Byloje nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog pareiškėjas įstatymu nustatytu terminu nepadavė pareiškimo dėl aukščiau nurodytų priežasčių, kurios pripažintinos svarbiomis. Pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas V. Š. turi reikalavimo teisę mirusiam skolininkui K. Ž. Zavackui, šios palikėjo kreditoriaus pretenzijos į paveldimą turtą yra pagrįstos, todėl pareiškėjo prašymas tenkintinas, atnaujintinas terminas pareikšti kreditorinius reikalavimus palikėjo įpėdiniams ir tvirtintinas kreditorinis reikalavimas mirusio palikėjo K. Ž. Zavacko įpėdiniams (CK 5.63 str.).

10CPK 443 str. 6 d. nustato, kad nagrinėjant bylą ypatingąja teisena, dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Todėl šioje byloje bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas nesprendžiamas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 576 - 578 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.63 straipsniu, teismas

Nutarė

12pareiškėjo V. Š. prašymą tenkinti.

13Atnaujinti V. Š., asmens kodas ( - ) praleistą terminą, pareikšti kreditorinius reikalavimus įpėdiniams po K. Ž. Zavacko, asmens kodas ( - ) mirties.

14Patvirtinti pareiškėjo V. Š., asmens kodas ( - ) 6.750,00 Lt (šeši tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt litų 00 ct) turtinį reikalavimą mirusio palikėjo K. Ž. Zavacko, asmens kodas ( - ) įpėdiniams.

15Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai