Byla 2-3778-1005/2018
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų teisėjas Raimundas Rakauskas, sekretoriaujant Redai Stonikienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Velseka“ atstovui A. R., atsakovui O. D., viešame parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Velseka“ ieškinį atsakovui O. D. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmuose yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo UAB „Velseka“ ieškinį atsakovui O. D. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo. Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 16 758,05 Eur skolą, 6 334,39 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Parengiamojo teismo posėdžio metu šalys pateikė teismui sudarytą rašytinę taikos sutartį, kurią prašė patvirtinti, o civilinę bylą nutraukti.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 42 straipsnio 1 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 2018 m. gegužės 24 d. tarp šalių rašytine forma sudaryta taikos sutartis, kaip neprieštaraujanti imperatyvioms įstatymų nuostatoms, nepažeidžianti šalių teisėtų interesų, tvirtinama ir byla nutraukiama.

5Bylinėjimosi išlaidas sudaro 693 Eur žyminis mokestis. Kadangi šalys iki teismo posėdžio pradžios sudarė taikos sutartį, ieškovui gražintina 75 procentai žyminio mokesčio, t. y., 520 Eur (Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 2 dalis). Šioje byloje teismo procesinių dokumentų siuntimo išlaidos sudaro 8,34 Eur. Šios išlaidos, atsižvelgiant į šalių sudarytos taikos sutarties nuostatą yra priteistinos iš ieškovo. Kadangi ieškovui yra gražinamas 520 Eur žyminis mokestis, yra tikslinga atlikti pašto išlaidų įskaitymą ir ieškovui grąžinti 511,66 Eur žyminio mokesčio.

6Sprendimui įsiteisėjus, laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos 2018 m. sausio 22 d. nutartimi, naikintinos (Lietuvos Respublikos CPK 150 straipsnis).

7Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 – 291 straipsniais, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

8Patvirtinti tarp ieškovo UAB „Velseka“, į. k. 164817539, ir atsakovo O. D., a. k. ( - ) 2018 m. gegužės 24 d. sudarytą rašytinę taikos sutartį ir joje numatytas taikos sąlygas:

9„Mes, ieškovas UAB „Velseka“, atstovaujama direktoriaus A. R., ir atsakovas O. D., susitarėme civilinę bylą Nr. 2-3778-1005/2018 užbaigti taikos sutartimi, sekančiomis sąlygomis:

  1. Atsakovas sutinka su pagrindine skolos suma - 16758,05 Eur ir įsipareigoja ją sumokėti per keturis mėnesius, šį terminą skaičiuojant nuo 2018 m. gegužės 24 d. tokia tvarka: šią sumą padalinti į keturias lygias dalis ir kiekvieną mėnesį pervesti sutartą sumą į ieškovo sąskaitą banke.
  2. Šalys susitaria, kad, jeigu atsakovas tinkamai įvykdys pirmame taikos sutarties punkte prisiimtą įsipareigojimą ir nustatytais terminais sumokės pagrindinę skolos sumą (16758,05 Eur), ieškovas įsipareigoja sumažinti delspinigius nuo 6 334,39 Eur iki 3167,19 Eur.
  3. Atsakovas įsipareigoja per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai bus sumokėta pagrindinė skola (16758,05 Eur) ieškovui sumokėti sumažintus delspinigius - 3167,19 Eur ir žyminio mokesčio dalį – 174 Eur bei 50 Eur advokato pagalbos išlaidų.
  4. Ieškovas atsisako 5 procentų dydžio metinių palūkanų reikalavimo pagal ieškinį.
  5. Teismo turėtas pašto išlaidas padengia ieškovas.
  6. Šalys prašo teismo patvirtinti tokio turinio taikos sutartį ir civilinę bylą Nr. 2-3778-1005/2018 nutraukti.
  7. Šalys patvirtina, kad taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo pasekmės joms yra žinomos.“

10Civilinę bylą Nr. 2-3778-1005/2018 nutraukti.

11Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos grąžinti ieškovui UAB „Velseka“, į. k. 164817539, 511,66 Eur (penkių šimtų vienuolikos eurų ir 66 ct) žyminį mokestį.

12Teismas išaiškina šalims, jog bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (Lietuvos Respublikos CK 294 straipsnio 2 dalis).

13Teismo nutarčiai, kuria tvirtinama taikos sutartis, įsiteisėjus, laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas atsakovui O. D. Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų 2018 m. sausio 22 d. nutartimi, panaikinti.

14Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmus.

Proceso dalyviai