Byla 2-2727-375/2015
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Irena Poderienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų UAB „Sanistal“ ir UAB „Enginera“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo,

Nustatė

2Kauno apylinkės teisme 2015-01-13 priimtas pareiškėjų UAB „Sanistal“ ir UAB „Enginera“ prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo.

3Pareiškėjai prašyme nurodė, kad šalys sudarė taikos sutartį, siekdamos užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Pagal CK 6.983 str. taikos sutarties sampratą šalys gali tarpusavio nuolaidomis išspręsti kilusį teisminį ginčą arba užkirsti kelią teisminiam ginčui kilti ateityje, išspręsti teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Taikos sutartis gali būti sudaryta tiek kreipusis į teismą dėl kilusio teisminio ginčo išsprendimo, tiek nesikreipus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-426/2008). Teismui patvirtinus šią taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Kreipiantis į teismą su prašymu dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka turi būti išreikšta abiejų šalių suderinta valia, jų bendras prašymas, nes toks taikos sutarties patvirtinimas galimas tik tada, kai nėra ginčo tarp taikos sutarties šalių dėl šios sutarties sąlygų ir dėl sutarties teisminio patvirtinimo.

6Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs (2005 m. sausio 6 d. konsultacija Nr. A3-120 „Dėl kai kurių Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso normų taikymo“; 2004 m. balandžio 8 d. konsultacija Nr.A3-103 „Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso, Civilinio kodekso, Darbo kodekso, Įmonių bankroto įstatymo ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo normų taikymo“), kad dėl taikos sutarties, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo, patvirtinimo šalys su prašymu gali kreiptis į teismą CPK XXXIX skyriuje (CPK 579-582 straipsniai) nustatyta supaprastinto proceso tvarka.

7Nustatyta, kad prašyme dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka yra aiškiai išreikšta abiejų šalių valia ir jų bendras prašymas dėl taikos sutarties teisminio patvirtinimo užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje. Teismo nuomone, pareiškėjų pasirašytos taikos sutarties sąlygos įstatymui neprieštarauja, pareiškėjų ir kitų asmenų teisių bei įstatymu saugomų interesų nepažeidžia, todėl ji patvirtintina (CPK 579-582 str.).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.983-6.986 str., CPK 290-291 str., 579-582 str.,

Nutarė

9Patvirtinti taikos sutartį tarp pareiškėjų UAB „Sanistal“, į.k. 111802839, ir UAB „Enginera“, į.k. 302507286, šiomis sąlygomis:

 1. pareiškėjai susitarė taikiai išspręsti susidariusią situaciją dėl UAB „Enginera" įsiskolinimo UAB „SANISTAL" ir nuostolių, susidariusių pagal 2014-05-02 prekių kredito ir tiekimo sutartį Nr. SKT-110/327/14/5/2/004.
 2. Šia sutartimi UAB „Enginera" įsipareigoja susidariusį įsiskolinimą, kurio suma šios sutarties pasirašymo dieną yra 204849,55 (du šimtai keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni litai, 55 ct) litai, sumokėti į UAB „SANISTAL" sąskaitą Nr. LT942140030000075361, esančią Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje, ne vėliau kaip iki 2015 m. vasario 13 d. tokiu mokėjimo grafiku:
Mokama sumaTerminas
40000 (keturiasdešimt tūkstančių) litųiki 2014 m. gruodžio 05 d.
85000 (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai) litųiki 2015 m. sausio 09 d.
50000 (penkiasdešimt tūkstančiai) litųiki 2015 m. sausio 30 d.
29849,55 (dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni litai, 55 et) litaiiki 2015 m. vasario 13 d.
Viso: 204849,55 (du šimtai keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni litai, 55 ct) litai 
 1. Skolininkas, neatlikęs Taikos sutarties 2 punkte nurodytų mokėjimų arba bent vieno iš jų nustatytais terminais, įsipareigoja mokėti Kreditoriui 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos sumos.
 2. Kreditorius patvirtina, kad Skolininkui sumokėjus Taikos sutarties 2 punkte nurodytas sumas, Kreditorius nereikš Skolininkui jokių pretenzijų.
 3. Skolininkas turi teisę grąžinti skolą Kreditoriui anksčiau nustatyto termino.
 4. Šalys, atsižvelgdamos į LR civilinio proceso kodekso 32 str., leidžiančio šalims tarpusavio susitarimu susitarti dėl teritorinio bylos teismingumo nuostatas, turi teisę prašyti Kauno miesto apylinkės teismo LR civilinio proceso kodekso XXXIX skyriuje nustatyta supaprastinto proceso tvarka patvirtinti Taikos sutartį.
 5. Salys patvirtina, kad Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme pasekmės joms yra žinomos.
 6. Teismo patvirtinta sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.
 7. Pažeidus Taikos sutarties sąlygas Kreditorius kreipsis į Kauno apylinkės teismą, kad būtų išduotas vykdomasis dokumentas dėl priverstinio Taikos sutarties vykdymo, visos skolos išieškojimo.
 1. Visa su Taikos sutartimi ir/ar jos vykdymu susijusi informacija yra konfidenciali ir negali būti atskleista tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio kitos šalies sutikimo, išskyrus, kai informacija turi būti perduodama teismui ginčo tarp šalių, susijusio su Taikos sutartimi, sprendimui ir kitais LR teisės aktuose numatytais atvejais.
 2. Įvykdžius visus Taikos sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų viena kitai nebeturės.
 3. Visi atsiskaitymai iki Euro įvedimo dienos vykdomi litais, lėšas sumokant į šalies nurodytą sąskaitą banke. Nuo Euro įvedimo dienos visi atsiskaitymai vykdomi Eurais, šioje sutartyje numatytas sumas nurodant Eurais, taikant Sutarties pasirašymo metu fiksuotą Lito ir Euro kursą (3.4528 LT - 1 Eur). Visų atsiskaitymų ir mokėjimų, priklausančių mokėti pagal šioje sutartį, įskaitant netesybas, jei netesybos bus priskaičiuotos, mokėjimo data yra laikoma ta diena, kai lėšos įskaitomos į atitinkamos Šalies banko sąskaitą.
 4. Ši sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos.
 5. Ši sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai jo šaliai, ir teismui (jeigu prireiktų teikti tvirtinti teismui). Teismui patvirtinti šią Taikos sutartį pateikia UAB „SANISTAL".
 6. Ši sutartis sudaryta ir ginčai dėl jo vykdymo sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais Kauno apylinkės teisme.

10Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjams.

11Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai