Byla 2-58-834/2011

1Anykščių rajono apylinkė teismo teisėja Vaida Dirgėlienė, sekretoriaujant Erikai Misiūnaitei, dalyvaujant ieškovo Anykščių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiajam prokurorei Ritai Čepienei, atsakovams I. Č., M. Č. trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovei I.Lackuvienei, valstybės institucijos Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Laimai Zukienei viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Anykščių rajono apylinkės prokuratūros Vyriausiojo prokuroro patikslintą ieškinį atsakovams I. Č., M. Č. trečiajam asmeniui Aulelių vaikų globos namams, institucijai teikiančiai išvadą Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, ir,-

Nustatė

2Ieškovo atstovas paaiškino, jog Anykščių rajono prokuratūra gavo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos prašymą, kreiptis į teismą, dėl tėvų valdžios apribojimo I. Č. ir M. Č., jų vaikų atžvilgiu. 2010 m. kovo 25 d. savivaldybės įsakymu nustatyta laikinoji globa atsakovų sūnums. Laikinaisiais globėjais paskirti Aulelių vaikų globos namai. I. Č. ir M. Č. nuo 2007-12-21 įrašyti į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Po santuokos nutraukimo vienas vaikas gyveno su tėvu, kitas su motina. 2010 m. kovo 24 d. I. Č. rasta neblaivi, negalėjo paaiškinti kur sūnus. Vaikai buvo paimti ir apgyvendinti vaikų globos namuose. Po vaikų paėmimo, padėtis tapo sudėtingesnė, I. Č. gyveno pas sygyventinį. M. Č. vaikų neaugina, nelanko, nebendrauja. Tėvai vengia atlikti savo tėvų pareigą, todėl prašė neterminuotai apriboti motinos valdžią I. Č., jos vaikų N. Č. ir A. Č. atžvilgiu, neterminuotai apribori tėvo valdžią M. Č. jo vaikų N. Č. ir A. Č. atžvilgiu, nutrauktį priteistą mokėjimą pagal 2007-09-11 Anykščių rajono apylinkės teismo nutartį iš atsakovės I. Č. jos sūnaus N. Č. atžvilgiu po 1 MGL kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, nutraukti priteistą mokėjimą pagal 2007-09-11 Anykščių rajono apylinkės teismo nutartį iš atsakovo M. Č. jo sūnaus A. Č. atžvilgiu po 1 MGL kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, priteisti iš atsakovės I. Č. jos vaikų N. Č. ir A. Č. atžvilgiu po 1 MGL kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iš visų rūšių jos pajamų, priteisti iš atsakovo M. Č. jo vaikų N. Č. ir A. Č. atžvilgiu po 1 MGL kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iš visų rūšių jo pajamų. Aulelių vaikų globos namų administraciją paskirti nuolatiniu N. Č. ir A. Č. globėju bei nustatyti vaikų nuolatinę gyvenamąją vietą Aulelių vaikų globos namuose, esančiuose Aulelių km., Svėdasų sen., Anykščių raj.

3Atsakovė I. Č. su ieškiniu sutiko ir paaiškino, jog vaikai Aulelių globos namuose atsidūrė per kaimynus, kurie iškvietė policijos pareigūnus ir socialinius darbuotojus. Tačiau vaikais ji niekada nenustojo rūpintis. Pripažino, jog netinkamas pavyzdys vaikams būti neblaiviai. Vaikus vaikų namuose lankė, vaikams nuveždavo lauktuvių. Šiuo metu gyvena pas tėvus ( - ), nedirba, registruota darbo biržoje. Nenori, kad vaikai visą laiką gyventų vaikų namuose.

4Atsakovas M. Č. su ieškiniu sutiko ir paaiškino, jog pats šiuo metu vaikais pasirūpinti negalėtų, nesugebėtų jų auginti. Vaikai yra judrūs. Laikas parodys kada vaikus galės auginti pats, mano, jog Aulelių vaikų globos namuose vaikams geresnės gyvenimo sąlygos.

5Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovė I.Lackuvienė paaiškino, jog atsakovų vaikai vaikų namuose yra nuo 2010 m. kovo 25 d. Atvežti vaikai nemokėjo nei apsirengti, nei pavalgyti. A elgesys kaip gyvenusio su mama buvo geresnis. N išsiblaškęs, nekoncentruotas. N nustatytas socialinės raidos sutrikimas, jo elgesys yra regresuojantis. Tėvas vaikus aplankė tik vieną kartą. Mama vaikus lankydavo, atveždavo lauktuvių. Socialinės darbuotojos bandė su mama surasti kontaktą, bet nepavyko. Iš atsakovės pusės nėra domėjimosi vaikų sveikata, mokymusi.

6Valstybės institucijos duodančios išvadą Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kurioje nurodė, jog tikslinga tenkinti ieškovo ieškinį ir neterminuotai apriboti atsakovų tėvų valdžią jų nepilnamečių vaikų atžvilgiu. Posėdžio metu vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė palaikė pateiktą išvadą ir nurodė, jog atsakovas bandė N auginti, bandė jam padėti motina, bet jiems nepavyko. Atsakovas M. Č. pripažįsta, jog negali auginti vaikų, vaikams reikalinga specialistų, pedagogų pagalba. Su atsakove I. Č. yra sunkiau, ji visus kaltina, tik ne save. Gyvenamąsias vietas keičia, vyksta išgertuvės.

7Ieškinys tenkintinas.

8Bylos medžiaga, ieškovo atstovės, atsakovų, trečiojo asmens paaiškinimais, liudytojų parodymais nustatyta, kad atsakovai I. Č. ir M. Č. būdami nepilnamečių N. Č., gim. ( - ) ir A. Č., gim. ( - )tėvais vengia atlikti savo pareigą auklėti sūnus, sūnų neprižiūri, neugdomi socialiniai įgūdžiai. I. Č. šeima Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AĮ-843 2007 m. gruodžio 21 d. įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą (b.l.77). M. Č. šeima Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AĮ-846 2007 m. gruodžio 21 d. įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą (b.l.78). Anykščių rajono socialinių paslaugų centro darbuotojų I. Č. šeima nuolat būdavo tikrinama. I. Č. buvo rasta išgėrusi. 2010 m. kovo 24 d. I. Č. rasta neblaivi. Vaikai buvo paimti ir laikinai apgyvendinti Aulelių vaikų globos namuose. M. Č. šeima taip pat buvo tikrinama Anykščių rajono socialinių paslaugų centro darbuotojų. M. Č. ne kartą rastas neblaivus. Pati I. Č. posėdžio metu ieškinį pripažino, tačiau teigia jog vaikais visada rūpinosi. M. Č. posėdžio metu taip pat ieškinį pripažino ir nurodė,jog šiuo metu vaikų auginti jis pats nesugeba.

9Aptarti įrodymai patvirtina, kad atsakovai vengia atlikti savo pareigą auklėti sūnus ir rūpintis jais. Todėl teismas konstatuoja, jog atsakovai I. Č. ir M. Č. yra kalti.

10LR CK 3.180 straipsnyje yra išvardintos sąlygos, kai ribojama tėvų valdžia, sąrašas baigtinis ir jos yra tada, kai tėvas ar motina: 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaiku; 4) daro žalingą įtaką vaikams amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Teismas nenustatė, jog atsakovai piktnaudžiauja tėvų valdžia ar žiauriai elgiasi su vaikais. Tačiau visiškai pasitvirtino sąlygos, jog atsakovai vengia atlikti savo pareigas ir vaikais nesirūpina. Teismas konstatuoja, jog atsakovai dėl aplaidumo, netinkamo gyvenimo būdo, abejingumo tėvų pareigai auklėti vaikus, nesirūpina savo sūnumis, neformuoja vaikams socialinių įgūdžių, neprižiūri jų. Atsakovai turėjo visas sąlygas pasitaisyti ir susigrąžinti sūnus. Nors atsakovė ir teigė, jog vaikais niekada nenustojo rūpintis, vaikus lanko. Tačiau jokios motyvacijos susigrąžinti vaikus nerodė, kaip teigė Aulelių vaikų globos namų atstovė I. Č. nesidomėjo vaikų sveikata, vaikų mokslais. Posėdžio metu dėl esamos situacijos kaltino aplinkinius. Atsakovas M. Č. apsisprendęs vaikų artimiausiu metu neauginti. Teismas nenustatė duomenų, jog atsakovės I. Č. ir atsakovo M. Č. padėtis artimiausiu metu gali pasikeisti. Todėl neterminuotai apribotina atsakovų I. Č. ir M. Č. valdžia jų nepilnamečių vaikų N. Č., (duomenys neskelbtini )ir A. Č. gim. ( - ) atžvilgiu.

11LR CK 3.256 straipsnio nuostatomis vaikams likusiems be tėvų globos ir negalintiems grįžti į šeimą, nustatoma nuolatinė globa ar rūpyba. Kadangi atsakovams teismo sprendimu neterminuotai apribotina tėvų valdžia, tai jų nepilnamečiams vaikams N. Č. ir A. Č. nustatytina nuolatinė globa. Jų nuolatiniu globėju skirtini Aulelių vaikų globos namais. Kitų asmenų, norinčių būti nepilnametės globėjais , nenustatyta. (CK 3.251 str. 1 d.).

12Remiantis LR Civilinio kodekso 3.192 str. nuostatomis, tėvai privalo išlaikyti savo vaikus. Kaip nustatyta atsakovai materialiai savo vaikų neremia. Todėl iš atsakovų priteistinas išlaikymas jų nepilnamečiams vaikams.

13Pagal Civilinio proceso kodekso 282 str. sprendimai dėl išlaikymo priteisimo vykdytini skubiai jiems dar neįsiteisėjus. Atsižvelgiant į tai sprendimas šioje dalyje vykdytinas skubiai. Išlaikymas priteisiamas nuo ieškinio pareiškimo dienos, t.y. nuo 2010 m. rugsėjo 15 d. (CK 3.200 str.).

142007-09-11 Anykščių rajono apylinkės teismas nutartimis patvirtino taikos sutartį, pagal kurią I. Č. įsipareigojo mokėti išlaikymą sūnui N kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, M. Č. įsipareigojo mokėti išlaikymą sūnui A. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovų I. Č. ir M. Č. tėvų valdžia apribota neterminuotai ir iš jų priteistas išlaikymas, todėl pagal 2007-09-11 Anykščių rajono apylinkės teismo nutartį priteistas išlaikymas nutrauktinas.

15Sutinkamai su LR CPK 96 str. reikalavimais, iš atsakovų į valstybės biudžetą išieškotinas žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą, žyminis mokestis už išlaikymo priteisimą, bei turėtos teismo pašto išlaidos.

16Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259str., 260 str., 268 str. 270 str.,-

Nutarė

17Ieškinį patenkinti.

18Neterminuotai apriboti motinos valdžią I. Č. a.k. ( - ), jos vaikų N. Č., a.k. ( - ) ir A. Č. , a.k. ( - ) atžvilgiu.

19Neterminuotai apriboti tėvo valdžią M. Č. a.k. ( - ), jo vaikų N. Č., a.k. ( - ) ir A. Č. , a.k. ( - ) atžvilgiu.

20Nustatyti N. Č. a.k. ( - ) ir A. Č., a.k. ( - ), nuolatinę globą ir jų nuolatiniu globėju skirti Aulelių vaikų globos namus ir jų nuolatinę gyvenamąja vietą nustatyti Aulelių vaikų globos namuose, esančiuose Aulelių km., Svėdasų sen., Anykščių raj.

21Priteisti iš atsakovės I. Č. a.k. ( - ), išlaikymą jos nepilnamečiams vaikams N. Č. a.k. ( - ) ir A. Č., a.k. ( - ) atstovaujamiems globėjo Aulelių vaikų globos namų, kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 1 MGL, nuo 2010 m. rugsėjo 15 d. iki jų pilnametytės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka.

22Priteisti iš atsakovo M. Č. a.k. ( - ), išlaikymą jo nepilnamečiams vaikams N. Č. a.k. ( - ) ir A. Č., a.k. ( - ), atstovaujamiems globėjo Aulelių vaikų globos namų, kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 1 MGL, nuo 2010 m. rugsėjo 15 d. iki jų pilnametytės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka.

23Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubai, sprendimo apskundimas nesustabdo jo vykdymo.

24Nutraukti priteistą išlaikymą pagal 2007-09-11 Anykščių rajono apylinkės teismo nutartį iš atsakovės I. Č. jos sūnui N. Č..

25Nutraukti priteistą išlaikymą pagal 2007-09-11 Anykščių rajono apylinkės teismo nutartį iš atsakovo M. Č. jo sūnui A. Č..

26Priteisti iš I. Č. a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 112,80 Lt (vieną šimtą dvylika litų 80 ct) žyminio mokesčio ir 7,67 Lt ( septynis litus, 67 centus) teismo turėtų pašto išlaidų (sąskaita LT 24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660)

27Priteisti iš M. Č. a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 112,80 Lt (vieną šimtą dvylika litų 80 ct) žyminio mokesčio ir 7,67 Lt ( septynis litus, 67 centus) teismo turėtų pašto išlaidų (sąskaita LT 24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660)

28Išaiškinti atsakovams I. Č. ir M. Č., kad neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikintas, jei įrodoma, kad tėvai (motina ar tėvas) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams.

29Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Anykščių rajono apylinkė teismo teisėja Vaida... 2. Ieškovo atstovas paaiškino, jog Anykščių rajono prokuratūra gavo... 3. Atsakovė I. Č. su ieškiniu sutiko ir paaiškino, jog vaikai Aulelių globos... 4. Atsakovas M. Č. su ieškiniu sutiko ir paaiškino, jog pats šiuo metu vaikais... 5. Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovė I.Lackuvienė... 6. Valstybės institucijos duodančios išvadą Anykščių rajono savivaldybės... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Bylos medžiaga, ieškovo atstovės, atsakovų, trečiojo asmens... 9. Aptarti įrodymai patvirtina, kad atsakovai vengia atlikti savo pareigą... 10. LR CK 3.180 straipsnyje yra išvardintos sąlygos, kai ribojama tėvų... 11. LR CK 3.256 straipsnio nuostatomis vaikams likusiems be tėvų globos ir... 12. Remiantis LR Civilinio kodekso 3.192 str. nuostatomis, tėvai privalo... 13. Pagal Civilinio proceso kodekso 282 str. sprendimai dėl išlaikymo priteisimo... 14. 2007-09-11 Anykščių rajono apylinkės teismas nutartimis patvirtino taikos... 15. Sutinkamai su LR CPK 96 str. reikalavimais, iš atsakovų į valstybės... 16. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259str., 260 str., 268 str. 270 str.,-... 17. Ieškinį patenkinti.... 18. Neterminuotai apriboti motinos valdžią I. Č. a.k. ( - ), jos vaikų N. Č.,... 19. Neterminuotai apriboti tėvo valdžią M. Č. a.k. ( - ), jo vaikų N. Č.,... 20. Nustatyti N. Č. a.k. ( - ) ir A. Č., a.k. ( - ), nuolatinę globą ir jų... 21. Priteisti iš atsakovės I. Č. a.k. ( - ), išlaikymą jos nepilnamečiams... 22. Priteisti iš atsakovo M. Č. a.k. ( - ), išlaikymą jo nepilnamečiams... 23. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubai, sprendimo... 24. Nutraukti priteistą išlaikymą pagal 2007-09-11 Anykščių rajono apylinkės... 25. Nutraukti priteistą išlaikymą pagal 2007-09-11 Anykščių rajono apylinkės... 26. Priteisti iš I. Č. a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 112,80 Lt (vieną... 27. Priteisti iš M. Č. a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 112,80 Lt (vieną... 28. Išaiškinti atsakovams I. Č. ir M. Č., kad neterminuotas tėvų valdžios... 29. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio...