Byla 2-11664-454/2016
Dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Dėl bendrovės valdymo organų, t.y. atsakovo veiksmų (neveikimo) didėjo bendrovės finansiniai įsipareigojimai, ieškovui buvo padaryta žala. Kadangi bendrovės bankroto proceso metu iš parduoto turto buvo gauta 5000 Eur, tai nustatyta suma mažinamas bendrovei padarytos žalos dydis ir ieškovui padaryta žala yra 3365,28 Eur

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Daivai Masionienei, dalyvaujant ieškovo UAB „( - )“ atstovei K. K., nedalyvaujant atstovui A. G., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios UAB „( - )“ ieškinį atsakovui A. G., ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 3365,28 Eur žalos.

3Ieškovo atstovė paaiškino, kad Kauno apygardos teismas 2014-04-14 nutartimi UAB „( - )“ iškėlė bankroto bylą. Administratoriui patikrinus bendrovės apskaitos dokumentus nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2003-04-16 iki 2013-08-14 ieškovo vadovo pareigas ėjo atsakovas, o, įvertinus bendrovės turto ir pradelstų įsipareigojimų santykį, 2011-12-31 konstatuotas faktinis bendrovės nemokumas. Atsakovui buvo žinoma apie bendrovės nemokumą, tačiau jis nevykdė įstatymų jam nustatytos pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Dėl bendrovės valdymo organų, t.y. atsakovo veiksmų (neveikimo) didėjo bendrovės finansiniai įsipareigojimai, ieškovui buvo padaryta žala. Kadangi bendrovės bankroto proceso metu iš parduoto turto buvo gauta 5000 Eur, tai nustatyta suma mažinamas bendrovei padarytos žalos dydis ir ieškovui padaryta žala yra 3365,28 Eur.

4Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškinio patenkinimo klausimą palieka spręsti teismo nuožiūra (44 b.l.).

5Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą praneštą, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, byla nagrinėtina atsakovui nedalyvaujant.

6Ieškinys tenkinas pilnai.

7Kauno apygardos teismo 2014-04-14 nutartimi UAB „( - )“ iškelta bankroto byla (7-9 b.l.). Laikotarpiu nuo 2003-04-16 iki 2013-08-14 UAB „( - )“ vadovo pareigas ėjo atsakovas A. G. (11-19 b.l.). 2011-12-31 UAB „( - )“ balanso duomenimis bendrovės turtas sudarė 96720,92 Eur, įsipareigojimai - 86817,36; 2012-12-31 balanso duomenimis turtas sudarė 75141,62 Eur, įsipareigojimai – 93116,02 Eur (22-26 b.l.). Bendrovės finansinių reikalavimų suma – 76256,26 Eur (27-40 b.l.).

8Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (LR CK 6.245 straipsnio 1 dalis). Civilinė atsakomybė atsiranda tada, kai pagal bylos faktines aplinkybes nustatomos visos bendrosios civilinės atsakomybės sąlygos – neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, žalą padariusio asmens kaltė (LR CK 6.246–6.249 straipsniai). Pagal LR CK 6.246 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. LR CK 6.248 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas. Civilinės atsakomybės sąlygas (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis) turi įrodyti asmuo, reiškiantis reikalavimą ją taikyti. Be to, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (LR CPK 178 str.). Tam, kad būtų patenkintas ieškovo reikalavimas dėl žalos atlyginimo, turi būti konstatuoti neteisėti atsakovo veiksmai, kaip civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindas.

9Įstatymai juridinio asmens dalyviui, valdymo organui nustato daug pareigų ir pakankamai plačią civilinę atsakomybę tiek prieš patį juridinį asmenį, tiek prieš jo kreditorius (pvz., CK 2.50 str. 3 d., 2.82 str. 3 d., 2.87 str.; Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 4 d., 34 str., 37 str.). Kalbant apie įmonės nemokumo atvejį, tiek savininkas, tiek vadovas turi pareigą kreiptis dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, o, neįvykdę šios pareigos, privalo padengti dėl to kreditorių patirtą žalą (ĮBĮ 8 str. 1, 4 d.). Kadangi nagrinėjamu atveju bendrovės savininku ir vadovu laikotarpiu nuo 2003-04-16 iki 2013-08-14 buvo atsakovas A. G., visos juridinio asmens dalyviui, vadovui priskirtos pareigos ir atsakomybė teko jam. Tuo laikotarpiu, pagal 2011 m. balanso duomenis, 2011-12-31 konstatuotas UAB „( - )“ nemokumas, atsakovas tvirtino 2011 m. finansinę atskaitomybę, tad jam buvo žinoma bendrovės finansinė padėtis. Atsakovui pareiga kreiptis dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo atsirado 2012-06-01, vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 24 str. 1 d., Juridinių asmenų registro nuostatų 123 p., patvirtintų LR Vyriausybės 2003-11-12 nutarimu Nr. 1407 (LR Vyriausybės 2015-12-09 nutarimo Nr. 1292 redakcija), BUAB „( - )“ įstatų 1.6 p.

10Nurodytos faktinės bylos aplinkybės ir teisinis juridinio asmens dalyvio, valdymo organo pareigų ir atsakomybės teisinis reglamentavimas leidžia daryti vienareikšmę išvadą, kad atsakovas, žinodamas apie bendrovės finansinę padėtį ir turėdamas pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo su siekiu savo veiksmais bendrovei nepadaryti žalos ir apie ją žinodamas, šios pareigos nesilaikė, tad pažeidė CK 2.87 str. 1-6 d.d. nustatytas vadovo pareigas elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai ir Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 4 d. nurodytą pareigą.

11Atsakovo neveikimas lėmė bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų, nuo jos nemokumo momento, t.y. nuo 2011-12-31, didėjimą. Bendrovės nemokumo momentu jos pradelsti finansiniai įsipareigojimai sudarė 67890,98 Eur, o iškėlus bankroto bylą – 76256,26 Eur (26, b.l.). Atsakovo žalos bendrovės kreditoriams dydis sudarytų 8365,28 Eur, tačiau bankroto proceso metu už parduotą turtą gavus 5000 Eur, šia suma mažintina atsakovo padaryta žala ir žalos dydis yra 3365,28 Eur.

12Taigi, darytina išvada, kad byloje pakankama duomenų, patvirtinančių sąlygas kilti atsakovo civilinei atsakomybei už ieškovui padarytą žalą, todėl yra pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimą iš priteisti 3365,28 Eur žalos atlyginimą.

13Byloje už teismui pateiktą ieškinį turėjo būti mokamas 101,00 Eur žyminis mokestis. Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleistas, todėl iš atsakovo mokėtinas žyminis mokestis priteistinas valstybės naudai (CPK 93 str. 4 d.).

14Teismo patirtos pašto išlaidos yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl ji iš atsakovės valstybei nepriteistina (CPK 96 str. 6 d.).

15Teismas, vadovaudamasis LR CK 6.245 str., LR CPK 96 str., 185 str., 186 str., 263 str., 270 str.,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti pilnai.

17Priteisti iš atsakovo A. G., a.k. ( - ) 3365,28 Eur (trys tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt penki Eur, 28 ct) žalos ieškovo bankrutavusios UAB „( - )“, į.k. ( - ), naudai.

18Priteisti iš atsakovo A. G., a.k. ( - ) 101,00 Eur (vienas šimtas vienas Eur, 00 ct) žyminį mokestį valstybei, pinigus sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Kvitą pristatyti į 119 k.

19Sprendimas apeliaciniu skundu per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai