Byla II-178-729/2019

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Jurgita Grigonienė,

2sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei,

3dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktiems asmenims D. P., A. G., A. K. ir V. R.,

4jų atstovui advokatui Ž. B.,

5viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi D. P., A. G., A. K., E. B. ir V. R. skundą dėl jų atžvilgiu Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus 2018-02-05 priimtų nutarimų Nr. AM-AAD-ANR_N-281-2019 (D. P. atžvilgiu, ROIK 19096709217), AM-AAD-ANR_N-283-2019 (A. G. atžvilgiu, ROIK 19096710041), AM-AAD-ANR_N-284 (V. R. atžvilgiu, ROIK 19096709233) ir 2019-02-06 priimtų nutarimų Nr. AM-AAD-ANR_N-296-2019 (A. K. atžvilgiu, ROIK 19096709191) ir AM-AAD-ANR_N-298-2019 (E. B. atžvilgiu, ROIK 19096709118) panaikinimo,

Nustatė

62019-03-04 Klaipėdos apylinkės teisme gautas bendras D. P., A. G., A. K., E. B. ir V. R. skundas dėl jų atžvilgiu Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus 2018-02-05 priimtų nutarimų Nr. AM-AAD-ANR_N-281-2019 (D. P. atžvilgiu, ROIK 19096709217), AM-AAD-ANR_N-283-2019 (A. G. atžvilgiu, ROIK 19096710041), AM-AAD-ANR_N-284 (V. R. atžvilgiu, ROIK 19096709233) ir 2019-02-06 priimtų nutarimų Nr. AM-AAD-ANR_N-296-2019 (A. K. atžvilgiu, ROIK 19096709191) ir AM-AAD-ANR_N-298-2019 (E. B. atžvilgiu, ROIK 19096709118) panaikinimo. Skunde pareiškėjai nurodo, kad šie nutarimai, kuriais kiekvienas iš jų nubaustas pagal Lietuvos Respublikos ANK 291 straipsnio 4 dalį už tai, kad 2019-01-22 apie 22.30 val. jie visi kartu neteisėtai žvejojo nėges draudžiamu nemėgėjiškos žvejybos įrankiu – venteriu draudžiamoje žvejoti šias žuvis vietoje – Drevernos upėje ties šliuzu, Drevernos kaimo ribose, Klaipėdos r., ir buvo sugavę 334 vnt. upinių nėgių, tuo padarydami žalą žuvų ištekliams yra neteisėti ir nepagrįsti, nes pareiškėjai nepadarė jokio administracinio nusižengimo ir byloje nėra surinkta jokių tai patvirtinančių įrodymų. Skunde pareiškėjai nurodo tokias faktines įvykio aplinkybes, kad D. P., A. K. ir V. R. susitiko 2019-01-22 apie 19.30 val. Drevernos kaime prie parduotuvės, po to visi kartu Aivaro karklio automobiliu VW Sharan nuvažiavo iki Drevernos upės šliuzo pažiūrėti, kaip sekasi žvejoti V. G.; po to jie trise grįžo prie parduotuvės, ten susitiko A. G. ir E. B., visi kartu vėl nuvažiavo prie to šliuzo ir ten pamatė jokiais skiriamaisiais ženklais nepažymėtą automobilį, aplink jį vaikštančius kelis nepažįstamus asmenis ir su jais ne savo noru esantį V. G., kurio tinklinis graibštas gulėjo ant žemės prie šio automobilio. Paklausti, kas čia vyksta, tie nepažįstami asmenys liepė pareiškėjams nesikišti į ne savo reikalus ir jie nuvažiavo, tačiau po kiek laiko vėl grįžo įsitikinti, ar V. G. nenukentėjo. Šio vietoje jau nebebuvo, o tie nepažįstami asmenys, kaip vėliau paaiškėjo, aplinkos apsaugos inspektoriai, organizavo ir vykdė didelio žvejybinio įrankio – venterio ištraukimą iš vandens ir ištuštinimą; D. P., prisidengęs nuo šalčio ir vėjo veidą megzta apsaugine kauke, įsijungęs telefono filmavimo kamerą, nuėjo prie šliuzo vartų, o kiti pareiškėjai liko automobilyje; E. B. filmavo iš jo vidaus. D. P. paklausus, kas čia vyksta, vienas iš nepažįstamųjų jį aprėkė ir, nulipęs nuo šliuzo, ėmė stumdyti bei tampyti. Tada jo gelbėti atskubėjo kiti iš automobilio išlipę pareiškėjai, jame sėdėti liko tik plonai apsirengęs ir šlepetėmis apsiavęs E. B., vairavęs šį automobilį, tačiau vienas iš nepažįstamų asmenų bandė ir jį ištempti laukan. Tada D. P. paskambino bendruoju pagalbos telefonu ir iškvietė policijos pareigūnus, o vėliau ir patikslino jiems kelią, kur reikia atvažiuoti. Tuo metu nepažįstamieji susibūrė pasitarti, o po to pareikalavo pareiškėjų parodyti jiems asmens dokumentus, patys neprisistatė. Tik atvykusiems policijos pareigūnams jie parodė pažymėjimus ir tada paaiškėjo, kad jie yra aplinkos apsaugos inspektoriai. Aiškinantis įvykio aplinkybes, buvo apžiūrėtas ir pareiškėjų automobilis, po to policijos pareigūnai leido jiems išvažiuoti, tačiau netrukus pasivijo ir liepė grįžti, nes aplinkos apsaugos inspektoriai kažko iš jų nori. Jiems sugrįžus, inspektoriai nieko papildomai neklausinėję ir nesiaiškinę surašė visiems penkiems pareiškėjams administracinių nusižengimų protokolus, nurodydami, kad tai jie žvejojo draudžiamu žvejybos įrankiu (venteriu) ir buvo sugavę 334 nėges. Jokių įrodymų, kad pareiškėjai žvejojo ir sugavo šias žuvis, bylose nėra, tokie inspektorių pramanyti pareiškėjų veiksmai neužfiksuoti jokiomis vaizdo ar garso stebėjimo priemonėmis, pareiškėjai nebuvo sugauti inspektorių bei besiruošiantys žvejoti, nei žvejojantys nei tuoj po žvejybos, pas juos nerasta jokių žuvų. Nėra jokių įrodymų, kad tas venteris, kurį patys inspektoriai ištraukė ant kranto, priklausė pareiškėjams, o jame buvusias žuvis inspektoriai turėjo paleisti į vandenį, kad būtų išvengta ar bent sumažinta žala gamtai. Pareigūnų tarnybiniuose pranešimuose nurodytos aplinkybės neatitinka tikrųjų įvykio aplinkybių ir pareiškėjai įtaria, kad šiomis priemonėmis inspektoriai bando pridengti savo pačių darytą pažeidimą.

7Skundžiamą nutarimą surašiusi institucija atsiliepimo nepateikė.

8Teismo posėdyje pareiškėjai ir jų atstovas palaikė skundą ir prašė jį patenkinti. D. P. papildomai akcentavo, kad jis toje vietoje nežvejojo, venterio neturėjo ir žuvų įvykio vietoje net nematė. Grįžus antrą kartą prie šliuzo, jis išlipo iš automobilio, išgirdo kažką tamsoje sakant „atnešk maišą ir pradėjo filmuoti, dėl to tarp jo ir, kaip vėliau paaiškėjo, aplinkos apsaugos inspektorių kilo konfliktas, jis buvo apstumdytas ir pagrasinta netekti telefono, todėl jis iškvietė policijos pareigūnus.

9Panašiai paaiškino ir A. G. bei V. R.. A. K. papildomai nurodė, kad automobilis VW Sharan, kuriuo jie atvažiavo, priklausė jo draugei, vairuoti jį jis davė E. B., nes jis buvo blaivus, o pats sėdėjo priekinėje keleivio vietoje ir matė bei filmavo, kaip prie šliuzo buvę asmenys stumdė D. P.. Jų automobilyje nieko susijusio su žvejyba nebuvo rasta.

10Liudytojas V. G. parodė, kad jis tą vakarą buvo sutikęs pareiškėjus prie parduotuvės Drevernoje, po to išėjo graibštu (“keseliu“) pažvejoti, nieko nepagavo, tačiau atvažiavo aplinkos apsaugos inspektoriai ir surašė jam protokolą bei atėmė žvejybos įrankį. Jokių kitų žvejų ar žvejybos įrankių jis prie to šliuzo nematė, pareiškėjai buvo ten visi kartu atvažiavę, tačiau pareigūnai juos išvarė ir jie išvažiavo.

11Liudytoja A. M. parodė, kad dirbdama policijos ekipaže, gavo pranešimą, kad Drevernos k., Klaipėdos r., prie Drevernos upės šliuzo vyksta konfliktas ir reikalinga pagalba. Nepamena, kiek pranešimų dėl to buvo gauta, gal ne vienas, o du, į vietą nuvyko pagal pranešėjo telefonu duotas nuorodas. Nuvažiavę vietoje rado 4 -5 asmenis, sėdinčius automobilyje, ir aplinkos apsaugos pareigūnų grupę, kurie pasakė, kad tie asmenys yra pagauti nelegaliai gaudantys žuvis ir nepateikė jiems asmens dokumentų. Jai matant vienas iš inspektorių prinešė arčiau tinklinį žvejybos įrankį su žuvimis, sakė, kad turi jas suskaičiuoti. Lauke buvo labai šalta. D. P. jai rodė savo nufilmuotą konflikto medžiagą, jis turėjo ant veido megztą kaukę, o to automobilio vairuotojas avėjo tik šlepetėmis. Automobilyje žuvų ar kitų nelegalios žvejybos pėdsakų nebuvo rasta.

12Liudytojas A. J. parodė, kad jis yra neetatinis aplinkos apsaugos pareigūnas ir 2019-01-22 dalyvavo reide Drevernos kaime, Klaipėdos rajone, prie Drevernos upės, nes turėjo informacijos, kad ten vyksta nelegali žvejyba. Apie 19 val. keturiese atvyko į šią vietą, jis su inspektorium S. buvo pasislėpę netoli šliuzo, kai už 20-30 minučių privažiavo automobilis VW Sharan išjungtomis šviesomis, visai šalia jų išleido vieną žmogų vietovės stebėjimui ir nuvažiavo prie šliuzo. Jis su S. per termovizorių ir naktinio matymo žiūronus matė, kaip iš automobilio išlipo trys vyrai, nuėjo prie šliuzo, iškėlė iš vandens neteisėtą žvejybos įrankį – venterį ir apžiūrėję įmetė jį atgal. Grįžę pasiėmė anksčiau išleistąjį vyrą ir nuvažiavo į kaimą. Tada A. J. su R. S., susisiekę su kolegomis Ž. ir S., likusiais automobilyje, susitiko prie šliuzo, kur buvo nutarta palaukti grįžtančių tų pačių asmenų ir juos sulaikyti pažeidimo vietoje. Jiems belaukiant, prie šliuzo atėjo vienas senyvo amžiaus žmogus ir pradėjo žvejoti graibštu. Kadangi jis irgi darė pažeidimą, inspektoriai jį sulaikė, I. Ž. surašė protokolą, o jis su S. šildėsi automobilyje. Prie šliuzo buvo trumpam atvažiavę vienas ar du automobiliai, todėl buvo nuspręsta reidą baigti, nes tikimybė, kad apie jį nebus sužinoję ir dar kartą į vietą atvyks venterį užmetę žvejai buvo menka. Betraukiant venterį, kuris buvo sudėtingos konstrukcijos, su žuvimis, sunkiai ištraukiamas ir dėl to tai užtruko, atvažiavo tas pats VW Sharan automobilis. Iš pradžių iš jo išlipo vienas stambus vyras su megzta kauke ant veido ir jie prisiminė, kad toks žmogus buvo ir tarp pirmiau tikrinusių venterį. Jis pradėjo koliotis, tarp jo ir inspektorių įvyko konfliktas, jie nesutiko pateikti savo asmens dokumentų, todėl buvo iškviesti policijos pareigūnai. Visus šio automobilio keleivius A. J. buvo matęs atvykusius pirmąkart, įsidėmėjo pagal apsirengimą, tik vairuotojo tada nematė, nes jis nebuvo išlipęs, bet mano, kad tai tas pats žmogus.

13Panašiai apie įvykį A. J. yra nurodęs savo 2019-01-24 tarnybiniame pranešime (48-19 b.l.), kur nurodytas dukart prie šliuzo atvykusio automobilio VW Sharan valstybinis numeris ( - ).

14Panašiai parodė ir liudytojas R. S., papildomai akcentavęs, kad po pirmojo apsilankymo vienas iš pažeidėjų parsinešė nuo šliuzo kažkokį maišą ir įsidėjo į automobilį. Vėliau, inspektoriams traukiant iš upės venterį, ant sniego buvo matyti šlapia žymė nuo ankstesnio jo traukimo. Pažeidėjams sugrįžus, R. S. visus juos atpažino pagal apsirengimą – vienas stambus ir su kauke, jis išlipo ir atėjo prie šliuzo pirmas bei pradėjo koliotis, kitas – šviesios spalvos kapišonu ir ausine kepure, trečias – ilga striuke ir masyviais guminiais batais. Ir automobilis buvo tas pats, liudytojas buvo įsidėmėjęs jo modelį, spalvą ir valstybinį numerį. S. S. jiems pasakė, kad jei nepateiks asmens dokumentų, bus iškviesta policija; tada stambusis vyras ( kaip vėliau paaiškėjo, D. P.) pats paskambino į policiją ir pareiškė, kad kažkas brakonieriauja Drevernos upėje. Ir pirmą, ir antrą kartą tuo automobiliu atvažiavo tie patys asmenys, liudytojas juos stebėjo pirmo apsilankymo metu per žiūronus ir gerai įsidėmėjo. Vairuotojas ant sniego išlipo labai trumpam, avėdamas šlepetes, labai plonai apsirengęs, ir inspektoriai nusprendė, kad jo funkcija buvo tik vežioti žvejus ir žuvis. Inspektorių rūbai buvo su aplinkos apsaugos departamento žymėmis, iš kurių šie asmenys galėjo atpažinti inspektorius kaip savo funkcijas toje vietoje vykdančius pareigūnus.

15Panašiai apie įvykį R. S. yra papasakojęs savo 2019-01-24 tarnybiniame pranešime ( 44 b.l.). Apie maišo parsinešimą nuo šliuzo jame nenurodyta.

16Liudytoja I. Ž. parodė, kad ji irgi dalyvavo tame reide, pirmojo VW Sharan automobilio atvažiavimo prie šliuzo nematė, nes su S. S. buvo tarnybiniame automobilyje atokiau nuo šliuzo, o tolimesnius įvykius nupasakojo panašiai kaip A. J. ir R. S.. Nusprendus baigti reidą ir nebesitikint sulaukti pažeidimo darymo vietoje venterį užmetusių asmenų, buvo būtina jį kaip draudžiamą žvejybos įrankį pašalinti iš upės, o tuo beužsiimant, atvažiavo automobilis VW Sharan, iš jo išlipo keli vyrai ir atskubėjo prie šliuzo. A. J. pasakė, kad tai tie patys asmenys, kuriuos jis jau matė prie venterio. Pareikalauti dokumentų jie nepateikė, S. S. pasakius, kad kvies policiją, vyras baltu gobtuvu pasakė kitam „tu kviesk pirmas, tada būsim teisesni“. Dar tebevykstant aplinkybių aiškinimuisi, jie bandė išvažiuoti, tačiau inspektorių prašymu policijos pareigūnai juos sugrąžino. Nėgės ištrauktame venteryje buvo apdaužytos, kruvinos, šaltis lauke didelis, darbo su protokolais daug, todėl ištrauktos iš vandens žuvys greitai sušalo. Jos buvo suskaičiuotos ir į dokumentus įrašytas nustatytas jų skaičius, nes tokiu būdu turi būti fiksuojamos neteisėtos žvejybos aplinkybės.

17Panašiai I. Ž. yra nurodžiusi apie įvykį savo 2019-01-24 tarnybiniame pranešime (46-47 b.l.).

18Liudytojas S. S. patvirtino kolegų išdėstytas aplinkybes. Jis akcentavo, kad vienam iš VW Sharan išlipusių keleivių artinantis prie šliuzo, A. J. ir R. S. pasakė, kad tai tie patys žmonės, kurie jau buvo ištraukę tą venterį prie šliuzo. Aplinkos apsaugos inspektoriai vilkėjo drabužiais su tarnybos žymėmis, todėl pažeidėjai turėjo suprasti, kas jie tokie yra. Vairuotojas atsisakė išlipti, bagažinę patikrinimui atidarė A. K., ji buvo paruošta žuvų transportavimui ( jautėsi žuvų kvapas, buvo išklota polietilenu, padėtas maišas). Kai atvyko policijos pareigūnai ir buvo nustatytos šių asmenų tapatybės, polietileno paklotė ir maišas iš bagažinės jau buvo dingę.

19Panašiai įvykio aplinkybes S. S. yra nurodęs ir savo 2019-01-24 surašytame tarnybiniame pranešime, kur pažymėjo, kad įvykiui įforminti į vietą buvo papildomai iškviesti budintys Šilutės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos specialistai V. G. ir M. P.. Apie VW Sharan automobilio bagažinės paruošimą žuviai pervežti nenurodyta (42-43 b.l.).

20V. G. ir M. P. savo 2019-01-23 surašytuose tarnybiniuose pranešimuose nurodė 2019-01-22 buvę iškviesti į įvykio vietą Drevernos kaime, kur D. P., A. G., A. K. ir V. R. dėl neteisėtos žvejybos buvo surašyti administracinio nusižengimo protokolai, paimtas pažeidimo padarymo įrankis – venteris ir 334 vnt. neteisėtai sugautų nėgių (50-51 b.l.).

212019-01-23 00.01 val. Drevernos k., Klaipėdos r. Aplinkos apsaugos departamento vyresnioji specialistė I. Ž. surašė administracinio nusižengimo protokolą E. B. už tai, kad jis kartu su A. K., A. G., V. R. ir D. P. vykdė neteisėtą žvejybą su draudžiamu nemėgėjiškos žvejybos įrankiu- venteriu, draudžiamoje vietoje – Drevernos upėje ties šliuzu, Drevernos kaimo ribose, Klaipėdos r. sav., ir turėjo sugavę 334 vnt. upinių nėgių, tuo padarydami žalą žuvų ištekliams. E. B. protokole yra nurodęs, kad atvairavo automobilį prie šliuzo, pamatė kitą stovinčią mašiną, D. P. išlipo ir nuėjo pažiūrėti, kas ten vyksta, o jis filmavo ir užfiksavo, kaip inspektoriai užsipuolė D. P.. Po to į automobilį įlipo žmogus, pradėjo šaukti, liepė dingti iš čia. ( 20-21 b.l.). 2019-02-06 E. B. atžvilgiu priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje, jam pagal Lietuvos Respublikos ANK 291 str. 4d. paskirta 210 Eur bauda ( 22-23 b.l.).

222019-01-23 00.13 val. Drevernos k., Klaipėdos r. Aplinkos apsaugos departamento vyresnysis specialistas R. S. surašė administracinio nusižengimo protokolą A. K. už tai, kad jis kartu su D. P., E. B., A. G. ir V. R. vykdė neteisėtą žvejybą su draudžiamu nemėgėjiškos žvejybos įrankiu- venteriu, draudžiamoje vietoje – Drevernos upėje ties šliuzu, Drevernos kaimo ribose, Klaipėdos r. sav., ir turėjo sugavę 334 vnt. upinių nėgių, tuo padarydami žalą žuvų ištekliams. A. K. protokole yra nurodęs, kad nežvejojo, atvažiavo į tą vietą su draugais pabaliavoti, priėję inspektoriai reikalavo dokumentų, bet jie jų nedavė, prasidėjo konfliktas ir jie buvo sulaikyti niekuo neprasikaltę ( 25-26 b.l.). 2019-02-06 A. K. atžvilgiu priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje, jam pagal Lietuvos Respublikos ANK 291 str. 4d. paskirta 300 Eur bauda, kadangi toks pat pažeidimas padarytas pakartotinai ( 27-28 b.l.).

232019-01-23 00.01 val. Drevernos k., Klaipėdos r. Aplinkos apsaugos departamento vyresnysis inspektorius V. G. surašė administracinio nusižengimo protokolą A. G. už tai, kad jis kartu su E. B., A. K., V. R. ir D. P. vykdė neteisėtą žvejybą su draudžiamu nemėgėjiškos žvejybos įrankiu- venteriu, draudžiamoje vietoje – Drevernos upėje ties šliuzu, Drevernos kaimo ribose, Klaipėdos r. sav., ir turėjo sugavę 334 vnt. upinių nėgių, tuo padarydami žalą žuvų ištekliams. A. G. protokole yra nurodęs, kad atvažiavo su draugais prie šliuzo išgerti alaus, pamatė stovintį automobilį, jiems buvo liepta pasišalinti nuo šliuzo; D. P. nuėjo pažiūrėti iki šliuzo ir A. G. matė, kaip inspektorius jį veja šalin. Jokio pažeidimo nepripažįsta ( 30-31 b.l.). 2019-02-06 A. G. atžvilgiu priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje, jam pagal Lietuvos Respublikos ANK 291 str. 4d. paskirta 210 Eur bauda (32-33 b.l.).

242019-01-23 00.10 val. Drevernos k., Klaipėdos r. Aplinkos apsaugos departamento inspekcijos viršininkas S. S. surašė administracinio nusižengimo protokolą D. P. už tai, kad jis kartu su E. B., A. K., A. G. ir V. R. vykdė neteisėtą žvejybą su draudžiamu nemėgėjiškos žvejybos įrankiu- venteriu, draudžiamoje vietoje – Drevernos upėje ties šliuzu, Drevernos kaimo ribose, Klaipėdos r. sav., ir turėjo sugavę 334 vnt. upinių nėgių, tuo padarydami žalą žuvų ištekliams. D. P. protokole yra nurodęs, kad atvažiavo prie šliuzo su draugais atsigerti alaus, pamatė kitą stovinčią mašiną įjungtom šviesom, o šalia jos – pažįstamą V. G.. Po kiek laiko atvažiavus į tą pačią vietą, D. P. nurodė išlipęs ir nuėjęs pažiūrėti, kas ten vyksta, inspektoriai jį užsipuolė, pradėjo stumdyti ir varyti nuo vartų, draugai puolė jį ( 34-35 b.l.). 2019-02-05 D. P. atžvilgiu priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje, jam pagal Lietuvos Respublikos ANK 291 str. 4d. paskirta 210 Eur bauda ( 36-37 b.l.).

252019-01-23 00.34 val. Drevernos k., Klaipėdos r. Aplinkos apsaugos departamento vyresnysis specialistas M. P. surašė administracinio nusižengimo protokolą V. R. už tai, kad jis kartu su E. B., A. K., A. G. ir D. P. vykdė neteisėtą žvejybą su draudžiamu nemėgėjiškos žvejybos įrankiu- venteriu, draudžiamoje vietoje – Drevernos upėje ties šliuzu, Drevernos kaimo ribose, Klaipėdos r. sav., ir turėjo sugavę 334 vnt. upinių nėgių, tuo padarydami žalą žuvų ištekliams. V. R. protokole yra nurodęs, kad atvažiavo prie šliuzo su draugais išgerti, pamatė ten esančius žmones, draugas išėjo pasižiūrėti, jį užsipuolė, o mes ėmėm ginti (38-39 b.l.). 2019-02-05 V. R. atžvilgiu priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje, jam pagal Lietuvos Respublikos ANK 291 str. 4d. paskirta 210 Eur bauda ( 40-41 b.l.).

26Iš byloje esančių fotografijų matyti, kad jose užfiksuota įvykio vieta (52 b.l.), venteris su žuvimis ir be jų (53 b.l.), žyvys – 334 upinės nėgės, sunaikintos išmetant į pirminę žvėrių apdorojimo duobę (54 b.l.).

27Iš žalos, padarytos žuvų ištekliams, apskaičiavimo matyti, kad bendra padaryta gamtai žala yra 3 006 Eur (55 b.l.).

28Iš Klaipėdos AVPK Klaipėdos r. PK informacijos matyti, kad Policijos registruojamų įvykių registre 2019-01-22 22.01 val. iš BPC gautas pranešimas apie viešosios tvarkos pažeidimą, pranešėjas T. B., telefono Nr. 37060295832, į įvykio vietą vyko N. T. ir A. M. ( 69 b.l.).Iš pateiktos telefono išklotinės matyti, kad tuo telefonu buvo skambinta iš pareigūnų darbinio mobiliojo ryšio telefono tarp 22.20 val. (112-114 b.l.).

29Iš Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus informacijos matyti, kad iš telefono Nr. 37060295832 2019-01-22 21.57 val. buvo skambinta dėl konflikto Klaipėdos r. sav., Drevernos k., pridėtas skambučio garso įrašas (102-103 b.l.). Įraše girdima, kaip kviečiama policija, nes nepažįstami asmenys kabinėjasi ir reikalauja pateikti asmens dokumentus.

30Iš pareiškėjų atstovo pateiktos fotografijos matyti šliuzas Drevernos upėje ir automobilių stovėjimo aikštelė prie jo (116 b.l.). Iš mobiliojo telefono sąskaitos duomenų matyti, kad telefonas Nr. 37060295832 priklauso D. P. (117 b.l.).

31Iš filmuotos medžiagos, pridėtos prie pareiškėjų skundo (b.l. 10) matyti, kad joje užfiksuota, kaip tamsoje laike vyras eina link automobilio ir prie jo stovinčių vyrų, kurių vienas klausia, ar jis norįs netekti telefono ir liepia dingti, vyksta stumdymasis.

32Pareiškėjų skundas dėl kiekvieno jų atžvilgiu priimto nutarimo administracinių nusižengimų byloje tenkinamas.

33Teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą (Lietuvos Respublikos ANK 641 str.). Nutarimas laikomas teisėtu, kai administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta pagal įstatymus, tai padarė organas (pareigūnas), turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, buvo laikomasi nustatytos bylos nagrinėjimo tvarkos. Šioje byloje dėl to ginčas nekilo, pareiškėjai skunde nekvestionavo administracinių nusižengimų protokolus jiems surašiusių ir nutarimus skirti nuobaudas priėmusių Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus pareigūnų įgaliojimų ir neįrodinėjo esminių bylų nagrinėjimo proceso pažeidimų, kurie būtų sąlygoję nutarimų neteisėtumą.

34Lietuvos Respublikos ANK 567 str. 2 d. įtvirtinta administracinių nusižengimų bylas nagrinėjančių pareigūnų pareiga priimant sprendimą nustatyti, ar buvo padarytas administracinis nusižengimas, ar asmuo kaltas dėl jo padarymo, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn ir kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išnagrinėti. Nustatant šias teisiškai reikšmingas aplinkybes, privalu įvertinti byloje surinktus įrodymus. Byloje esančių įrodymų vertinimas grindžiamas vidiniu įsitikinimu, kuris yra ne išankstinis įsitikinimas, spėjimas ar nuojauta, o bylos duomenimis pagrįsta išvada, padaryta išnagrinėjus reikšmingus faktus, ištyrus galimas versijas, įvertinus byloje esančių įrodymų visumą ir vadovaujantis įstatymu. Be to, konstatuoti atitinkamo fakto buvimą (ar nebuvimą) galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant reikšmingas faktines bylos aplinkybes turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, liečiamumas, nuoseklumas, logiškumas, jų šaltinių patikimumas ir kitos svarbios aplinkybės. Šių procesinės teisės normų reikalavimų nesilaikymas yra esminis procesinių normų pažeidimas, kuriam esant pareigūno priimtas procesinis sprendimas gali būti pripažintas nepagrįstu ir panaikintas.

35Konstitucinis Teismas 2008 m. gegužės 28 d. nutarime yra konstatavęs, jog administracinių teisės pažeidimų (administracinių nusižengimų) bylų teisenoje teismas negali būti suprantamas kaip „pasyvus“ bylų proceso stebėtojas, o teisingumo vykdymas negali priklausyti tik nuo to, kokia medžiaga teismui yra pateikta. Tai įpareigoja teismą, nagrinėjantį tokį skundą, būti aktyviam ir stengtis ištirti visus įrodymus, galinčius patvirtinti ar paneigti priimto nutarimo pagrįstumą; tai šiuo atveju ir buvo padaryta, išreikalaujant ir ištiriant visą bylos medžiagą, institucijos ir pareiškėjų atstovų pateiktus papildomus rašytinius įrodymus, apklausiant daugumą pažeidimų fiksavime dalyvavusių policijos pareigūnų.

36Sprendžiant asmens administracinės atsakomybės klausimą, yra būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str. 1 d. įtvirtintu nekaltumo prezumpcijos principu bei iš jo išplaukiančiu in dubio pro reo principu, pagal kurį visos abejonės bei neaiškumai, kurie negali būti pašalinti, aiškintini traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens naudai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N575-2791/2009). Pažymėtina, kad administracinių nusižengimų procese galiojančią nekaltumo prezumpciją paneigti turi institucija, surašiusi protokolą ir inicijavusi bylą dėl nusižengimo padarymo, o visa įrodymų nepateikimo ar abejonių nepanaikinimo rizika tenka šiai institucijai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. sausio 26 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N663-156/2007).

37Pareiškėjų skundai grindžiami tuo, kad jų atžvilgiu priimti nutarimai yra nepagrįsti, nes jie nepadarė jiems inkriminuoto administracinio nusižengimo ir bylose nėra jų kaltę neginčijamai įrodančių įrodymų visumos. Visi jie nuo pat paaiškinimų vietoje surašant administracinių nusižengimų protokolus nurodė 2019-01-22-23 naktį prie Drevernos upės šliuzo Drevernos kaimo ribose atvažiavę tik išgerti kartu su draugais; nei tada, nei vėliau nei vienas neprisipažino atvykę ten žvejoti, t.y., įstatyti į upę pareigūnų joje rasto draudžiamo nemėgėjiškos žvejybos įrankio – venterio, jo tikrinti ir pasiimti jame įkliuvusių žuvų. Institucija būtent D. P., A. G., A. K., E. B. ir V. R. kaltę dėl šios žūklės įrodinėja reide dalyvavusių aplinkos apsaugos inspektoriaus R. S. ir jam talkinusio neetatinio aplinkos apsaugos darbuotojo A. J. tarnybiniais pranešimais ir parodymais, kad jie, būdami ne mažiau kaip 100 m nutolę nuo žvejybos vietos, naktį per žiūronus ir termovizorių matė prie šliuzo atvažiavusį automobilį VW Sharan valstybiniu numeriu ( - ) ir iš jo išlipusius keturis asmenis, kurių vienas buvo paliktas šalia jų saugoti, o trys buvo nuėję iki šliuzo ir išsitraukę iš upės venterį; ar vairuotojas išvis buvo išlipęs pirmą kartą – neaišku. Apie tai, kad būtų matę šių asmenų veidus, atpažinę juos iš asmens bruožų, galbūt iš ankstesnių susitikimų ar ypatingų jų pačių ar aprangos žymių nei tarnybiniuose pranešimuose, nei parodymuose nenurodoma. Kiti reide dalyvavę pareigūnai, automobiliui VW Sharan, valst. Nr. 155 atvykus į šią vietą antrą kartą ir įvykus konfliktui su vienu iš jo keleivių, pasikliovė R. S. ir A. J. tvirtinimu, kad tai tie patys asmenys, kurie atpažinimo kriterijum įvardino tą patį automobilį ir tamsoje pastebėtus asmenų aprangos ypatumus (vienas stambus su megzta kauke, kitas – šviesios spalvos kapišonu ir ausine kepure, trečias – ilga striuke ir masyviais guminiais batais, vairuotojas – plonai apsirengęs ir apsiavęs šlepetėmis).

38Bylos nagrinėjimo metu institucijos atstovas įrodinėjo, kad pareigūnų tarnybiniai pranešimai ir parodymai yra tinkami įrodymai, jie patvirtina vieni kitus ir nėra nuginčyti, tačiau teismas pažymi, kad asmenų, galimai padariusių administracinį nusižengimą, atpažinimo naktį vien tik pagal tokius požymius negalima laikyti objektyviu ir pakankamu įrodymu kiekvieno iš atsakomybėn patrauktų asmenų kaltei pagrįsti. Net jei pareigūnai išties pirmojo automobilio VW Sharan atvykimo prie šliuzo metu išties įsidėmėjo jo modelį, spalvą ir numerį, tai neįrodo, kad juo, kaip paaiškėjo, nepriklausančiu nei vienam iš atsakomybė patrauktų asmenų, ir pirmą, ir antrą kartą atvyko tie patys asmenys, o jų nurodytos matytų asmenų rūbų detalės nėra tokios išskirtinės, kad vien pagal jas būtų galima konstatuoti būtent tų pačių asmenų atvykimą abu kartus; be to, byloje nėra paimta, apžiūrėta ir objektyviai užfiksuota (nufotografuota, aprašyta ir kt.) šių asmenų išvaizdos ir aprangos, ji net nesusieta su kiekvienu iš administracinėn atsakomybėn patrauktų asmenų, išskyrus D. P., kuris ir pats pripažino ant veido turėjęs megztą žvejų naudojamą apsisaugojimui nuo šalčio kaukę. Taip pat svarbu pažymėti, kad vieno iš penkių asmenų, kurie pareigūnų pripažinti bendrai padarę šį nusižengimą, net apranga neaprašyta, o vairuotojo, pirmą kartą labai trumpam teišlipusio iš automobilio, identifikavimas pagal tai, kad jis buvo plonai apsirengęs ir su šlepetėm, irgi labai neinformatyvus.

39Net ir išnaudojus visas galimybes šiems trūkumams pašalinti, apklausus byloje reide dalyvavusius pareigūnus, nieko patikslinti nepavyko. Be to, iš pareiškėjų su skundu pateiktų vaizdo įrašų matyti, kad jų susitikimas su inspektoriais vyko tamsoje, kur konkrečiai įsižiūrėti ir atpažinti kiekvieną asmenį pagal esminius jo bruožus tikrai nebuvo galimybės, todėl nesurinkus papildomų įrodymų, konstatuojama, kad įrodymų, jog būtent D. P., A. G., A. K., E. B. ir V. R. buvo atvykę prie šliuzo ir neteisėtai žvejojo venteriu, nesurinkta pakankamai.

40Išanalizavus pareiškėjų pateiktą filmuotą medžiagą ir visų byloje apklaustų asmenų parodymus, taip pat nesurinkta pakankamos visumos vienas kitą pagrindžiančių įrodymų, kad būtent pareiškėjai venteriu sugavo pareigūnų jame rastą upinių nėgių kiekį. Jokie bylos įrodymai nepatvirtina, kad šis venteris priklausė kuriam nors iš jų, kad jie juo tas žuvis pagavo ir, kaip nurodyta nutarimuose, turėjo savo žinioje. Pareigūnų ir D. P., o vėliau – ir kitų pareiškėjų susitikimo 2019-01-22 vidurnaktį metu pareigūnai buvo ištraukę venterį iš vandens, žuvys irgi buvo jų žinioje, jokių pareiškėjų veiksmų ar žodžių, įgalinančių susieti juos su šiomis žuvimis ir žvejybos įrankiu, nėra užfiksuota. Priešingai – filmuotoje medžiagoje užfiksuotas kažkurio iš pareigūnų nepasitenkinimas D. P. telefonu atliekamu filmavimu, liepimas dingti iš tos vietos, jo stumdymas, į kurį jis vėliau sureagavo tuo pačiu. Be to, nors liudytojas S. S. teismo posėdžio metu parodė matęs, kad automobilio VW Sharan bagažinė buvo paruošta žuvų pervežimui ( išklota polietilenu, padėtas tuščias maišas), į bylą nebuvo pateikta tai patvirtinančių įrodymų ir net šio pareigūnų tarnybiniame pranešime nebuvo tai nurodyta. Visa tai rodo, kad nors panašių į jau apsilankiusius prie venterio asmenų atvykimas į tą pačią vietą vėlai naktį ir vieno iš jų spartus artinimasis prie nelegalios žūklės įrankio buvimo vietos išties galėjo kelti įtarimų, kad šis asmuo yra susijęs su šiuo įrankiu, šie įtarimai nebuvo patikrinti ir patvirtinti įrodymų administracinių nusižengimų byloje rinkimui nustatyta tvarka, o traukti asmenį atsakomybėn remiantis vien prielaidomis draudžia ir Konstitucija, ir administracinių nusižengimų teisenos principai.

41Kitos skunde nurodomos šio įvykio detalės – kas kvietė policijos pareigūnus, kiek išties asmenų buvo atvykę prie šliuzo pirmą kartą, ar jie tada nusinešė nuo venterio į automobilį kažkokį nešulį – detaliau neaptarinėjamos, nes yra neesminės ir nekeičia šio nutarimo esmės. Duomenų, remiantis kuriais galima tik numanyti, jog būtent pareiškėjai neteisėtai žvejojo draudžiamu nemėgėjiškos žvejybos įrankiu Drevernos upėje ir tokiu būdu sugavo 334 upines nėges, t. y. kad galbūt jie padarė šį teisės pažeidimą, nepakanka išvadoms apie kiekvieno iš šių asmenų kaltumą padaryti ir skirti kiekvienam iš administracinę nuobaudą, nurodant, kad bus reiškiama pretenzija ir dėl žalos gamtai atlyginimo. Todėl skundžiami nutarimai naikintini ir administracinio nusižengimo teisena nutrauktina, D. P., A. G., A. K., E. B. ir V. R. veiksmuose neįrodžius subjektyviųjų jiems inkriminuoto administracinio nusižengimo sudėties požymių (jų kaltės dėl šio pažeidimo padarymo).

42Pareiškėjai, bendrai teikdami teismui skundą dėl kiekvieno iš jų atžvilgiu priimto nutarimo administracinių nusižengimų bylose, naudojosi advokato pagalba ir prašė priteisti jiems iš Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos advokato pagalbos apmokėjimo išlaidas (1500 Eur), tačiau Lietuvos Respublikos ANK nėra numatyta tokia šių išlaidų atlyginimo galimybė ir teismas šiuo nutarimu negali jų pareiškėjams priteisti, todėl šis prašymas atmetamas.

43Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 642 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

44tenkinti pareiškėjų D. P., A. G., A. K., E. B. ir V. R. skundą.

45Panaikinti D. P. atžvilgiu Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus 2018-02-05 priimtą nutarimą Nr. AM-AAD-ANR_N-281-2019 (ROIK 19096709217) ir nutraukti šios administracinės bylos teiseną.

46Panaikinti A. G. atžvilgiu Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus 2018-02-05 priimtą nutarimą Nr. AM-AAD-ANR_N-283-2019 (ROIK 19096710041) ir nutraukti šios administracinės bylos teiseną.

47Panaikinti V. R. atžvilgiu Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus 2018-02-05 priimtą nutarimą Nr. AM-AAD-ANR_N-284 (ROIK 19096709233) ir nutraukti šios administracinės bylos teiseną.

48Panaikinti A. K. atžvilgiu Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus 2018-02-06 priimtą nutarimą Nr. AM-AAD-ANR_N-296-2019 (ROIK 19096709191) ir nutraukti šios administracinės bylos teiseną.

49Panaikinti E. B. atžvilgiu Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus 2018-02-05 priimtą nutarimą Nr. AM-AAD-ANR_N-298-2019 (ROIK 19096709118) ir nutraukti šios administracinės bylos teiseną.

50Atmesti pareiškėjų prašymą priteisti jiems iš Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos advokato pagalbos apmokėjimo išlaidas.

51Nutarimas per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant skundą per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Jurgita... 2. sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei,... 3. dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktiems asmenims... 4. jų atstovui advokatui Ž. B.,... 5. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi 6. 2019-03-04 Klaipėdos apylinkės teisme gautas bendras D.... 7. Skundžiamą nutarimą surašiusi institucija atsiliepimo nepateikė.... 8. Teismo posėdyje pareiškėjai ir jų atstovas palaikė skundą ir prašė jį... 9. Panašiai paaiškino ir A. G. bei V. R..... 10. Liudytojas V. G. parodė, kad jis tą vakarą buvo sutikęs... 11. Liudytoja A. M. parodė, kad dirbdama policijos ekipaže,... 12. Liudytojas A. J. parodė, kad jis yra neetatinis aplinkos... 13. Panašiai apie įvykį A. J. yra nurodęs savo 2019-01-24... 14. Panašiai parodė ir liudytojas R. S., papildomai... 15. Panašiai apie įvykį R. S. yra papasakojęs savo... 16. Liudytoja I. Ž. parodė, kad ji irgi dalyvavo tame reide,... 17. Panašiai I. Ž. yra nurodžiusi apie įvykį savo... 18. Liudytojas S. S. patvirtino kolegų išdėstytas... 19. Panašiai įvykio aplinkybes S. S. yra nurodęs ir savo... 20. V. G. ir M. P. savo 2019-01-23... 21. 2019-01-23 00.01 val. Drevernos k., Klaipėdos r. Aplinkos apsaugos... 22. 2019-01-23 00.13 val. Drevernos k., Klaipėdos r. Aplinkos apsaugos... 23. 2019-01-23 00.01 val. Drevernos k., Klaipėdos r. Aplinkos apsaugos... 24. 2019-01-23 00.10 val. Drevernos k., Klaipėdos r. Aplinkos apsaugos... 25. 2019-01-23 00.34 val. Drevernos k., Klaipėdos r. Aplinkos apsaugos... 26. Iš byloje esančių fotografijų matyti, kad jose užfiksuota įvykio vieta... 27. Iš žalos, padarytos žuvų ištekliams, apskaičiavimo matyti, kad bendra... 28. Iš Klaipėdos AVPK Klaipėdos r. PK informacijos matyti, kad Policijos... 29. Iš Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus informacijos matyti, kad iš... 30. Iš pareiškėjų atstovo pateiktos fotografijos matyti šliuzas Drevernos... 31. Iš filmuotos medžiagos, pridėtos prie pareiškėjų skundo (b.l. 10) matyti,... 32. Pareiškėjų skundas dėl kiekvieno jų atžvilgiu priimto nutarimo... 33. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo... 34. Lietuvos Respublikos ANK 567 str. 2 d. įtvirtinta administracinių... 35. Konstitucinis Teismas 2008 m. gegužės 28 d. nutarime yra konstatavęs, jog... 36. Sprendžiant asmens administracinės atsakomybės klausimą, yra būtina... 37. Pareiškėjų skundai grindžiami tuo, kad jų atžvilgiu priimti nutarimai yra... 38. Bylos nagrinėjimo metu institucijos atstovas įrodinėjo, kad pareigūnų... 39. Net ir išnaudojus visas galimybes šiems trūkumams pašalinti, apklausus... 40. Išanalizavus pareiškėjų pateiktą filmuotą medžiagą ir visų byloje... 41. Kitos skunde nurodomos šio įvykio detalės – kas kvietė policijos... 42. Pareiškėjai, bendrai teikdami teismui skundą dėl kiekvieno iš jų... 43. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 642... 44. tenkinti pareiškėjų D. P., A. G., 45. Panaikinti D. P. atžvilgiu Aplinkos apsaugos departamento... 46. Panaikinti A. G. atžvilgiu Aplinkos apsaugos departamento... 47. Panaikinti V. R. atžvilgiu Aplinkos apsaugos departamento... 48. Panaikinti A. K. atžvilgiu Aplinkos apsaugos departamento... 49. Panaikinti E. B. atžvilgiu Aplinkos apsaugos departamento... 50. Atmesti pareiškėjų prašymą priteisti jiems iš Aplinkos apsaugos... 51. Nutarimas per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...