Byla L2-6192-450/2010
Dėl teismo isakymo išdavimo

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Asta Radzeviciene, rašytinio proceso tvarka išnagrinejusi kreditoriaus AB Rytu skirstomieji tinklai pareiškima skolininkui Švencioniu profesinio rengimo centrui del teismo isakymo išdavimo,

2n u s t a t e:

3kreditorius AB Rytu skirstomieji tinklai kreipesi i teisma su pareiškimu del teismo isakymo išdavimo, kuriuo praše iš skolininko Švencioniu profesinio rengimo centro priteisti 179340,95 Lt skolos, 6 procentus metiniu palukanu nuo bylos iškelimo teisme iki teismo isakymo visiško ivykdymo, 1347 Lt žyminio mokescio.

4Kadangi kreditoriaus pateiktas pareiškimas yra aiškiai nepagristas, teismas, remdamasis LR CPK 435 str. 2 d. 4 p., atsisako priimti pareiškima.

5Nors bylose del teismo isakymo išdavimo teismas netiria ir nevertina pareiškejo reikalavimo skolininkui pagristumo, svarumo ir ji pagrindžianciu irodymu leistinumo bei pakankamumo, tai nereiškia, kad teismui neturi buti pateikti net elementarus irodymai, susije su kreditoriaus reikalavimu ir leidžiantys teismui priimti teismo isakyma, juo labiau, kad teismo isakymas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas (CPK 436 str. 7 d.) ir yra vykdomasis dokumentas (CPK 587 str. 1 d. 2 p.). Nagrinejamu atveju kreditoriaus reikalavimai skolininkui grindžiami 2000 m. liepos 10 d. Elektros tiekimo-vartojimo sutartimi Nr. 2543 bei jos pagrindu išrašytomis PVM saskaitomis fakturomis, bet pateikta Elektros tiekimo-vartojimo sutartis net nepasirašyta jos šaliu.

6LR CPK 434 str. 1 d. numato, kad už pareiškima del teismo isakymo išdavimo mokamas žyminis mokestis, lygus ketvirtadaliui tos sumos, kuria reiketu moketi už ieškinio nagrinejima teisme ginco teisena, taciau ne mažesnis negu dešimt litu.

7Kreditorius už pareiškima del teismo isakymo išdavimo prašo priteisti 1347 Lt žyminio mokescio. Teismas paaiškina, kad kreditoriaus reikalavimas dalyje del 1347 Lt žyminio mokescio priteisimo iš skolininko Švencioniu profesinio rengimo centro yra aiškiai nepagristas ir negali buti tenkintinas pilna apimtimi. Nagrinejamu atveju už kreditoriaus pareiškima moketinas žyminis mokestis sudarytu 1147 Lt, todel iš skolininko negali buti priteista daugiau žyminio mokescio, negu moketino ir apskaiciuoto Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

8Dalyvaujantis byloje asmuo, kuris procesinio dokumento turini pagrindžia rašytiniais irodymais, prideda ju originalus arba nuorašus, patvirtintus teismo, notaro, byloje dalyvaujancio advokato ar dokumenta išdavusio (gavusio) asmens (LR CPK 114 str. 1 d.). Nagrinejamu atveju teismui pateikti rašytiniai irodymai (pareiškimo priedai) buvo patvirtinti Teises skyriaus Utenos regiono teisininkes I. J., taciau teismui nebuvo pateikti duomenys, jog I. J. turi teise tvirtinti dokumentu nuorašus.

9Bylu del teismo isakymo išdavimo nagrinejima reglamentuojantis Civilinio proceso kodekso XXIII skyrius nenumato pareiškimo del teismo isakymo išdavimo trukumu šalinimo, o CPK 435 str. 2 d. 4 p. numatyta, kad teismas atsisako priimti pareiškima, jeigu jis yra aiškiai nepagristas.

10Atsisakymas priimti pareiškima del teismo isakymo išdavimo neužkerta kelio ištaisius trukumus istatymu nustatyta tvarka pateikti nauja pareiškima arba pareikšti ieškini teisme pagal ginco teisenos taisykles (CPK 435 str. 4 d.).

11LR CPK 87 str. 1 d. 3 p. numato, kad tuo atveju, kai atsisakoma priimti ieškini, prašyma bei skunda, yra gražinamas suinteresuoto asmens sumoketas žyminis mokestis. Už pareiškima kreditorius sumokejo 1347 Lt žyminio mokescio, todel sumoketas žyminis mokestis gražintinas.

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290 str. – 291 str., 435 str. 2 d. 4 p. ir 4 d.,

Nutarė

13atsisakyti priimti kreditoriaus AB Rytu skirstomieji tinklai pareiškima skolininkui Švencioniu profesinio rengimo centrui del teismo isakymo išdavimo ir gražinti ji padavusiam asmeniui.

14Gražinti AB Rytu skirstomieji tinklai ( - ) iš Valstybines mokesciu inspekcijos 1347 Lt žymini mokesti, sumoketa 2010 m. birželio 2 d. per Swedbank.

15Nutartis dalyje del žyminio mokescio gražinimo per 7 d. nuo nutarties nuorašo iteikimo dienos gali buti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskiraji skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma. Likusi nutarties dalis yra galutine ir neskundžiama.

Proceso dalyviai