Byla 2A-476-368/2013
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „SEB gyvybės draudimas“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. vasario 25 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „SEB gyvybės draudimas“ ieškinį atsakovei L. P. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „SEB gyvybės draudimas“ kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės L. P. 540 Lt skolą, susidariusią pagal Draudimo tarpininkavimo sutartį. Nurodė, kad 2007-10-23 su atsakove sudarė Draudimo tarpininkavimo sutartį, pagal kurią buvo nustatyti ieškovo ir atsakovės tarpusavio santykiai atsakovei tarpininkaujant dėl gyvybės draudimo sutarčių sudarymo tarp ieškovo ir klientų. Pažymėjo, kad pagal šios sutarties 8.3 punktą, jeigu draudimo sutartis nutraukiama kliento iniciatyva ar draudiminė apsauga sustabdoma dėl įmokų nemokėjimo, tarpininkas per 30 dienų įsipareigojo grąžinti ieškovui dalį atlygio pagal pradinio komiso priede išdėstytą tvarką. Tvirtino, kad iš atsakovei tarpininkaujant sudarytų gyvybės draudimo sutarčių viena buvo nutraukta, todėl ieškovas mano, jog atsakovė turi grąžinti dalį jai išmokėto komisinio atlygio.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. vasario 25 d. sprendimu ieškinį atmetė. Nurodė, kad ieškovui keliami didesni rūpestingumo, atidumo, kruopštumo reikalavimai rengiant sutartis. Sprendė, kad ieškovas turėjo galimybių šalių teises ir pareigas sutartyje ir jos prieduose nustatyti taip, jog jų turinys nebūtų pagrindas kilti abejonėms. Atkreipė dėmesį į tai, kad šiuo metu pasirašomos tarpininkavimo sutartys yra pakeistos, ir tai, teismo vertinimu, patvirtina aplinkybes, jog pradinio komiso grąžinimo tvarka nebuvo aiški. Pasak teismo, ieškovas nepateikė duomenų, kad atsakovė būtų netinkamai vykdžiusi sutartį, būtų atlikusi neteisėtus, neatsargius ar neapdairius veiksmus, dėl kurių ieškovas būtų patyręs žalą ar klientas nutraukęs sutartį. Pabrėžė, kad Draudimo tarpininkavimo sutartis buvo nutraukta iki nutraukiant draudimo sutartį, iš kurios nutraukimo kilo reikalavimas.

6III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

7Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. vasario 25 d. sprendimą, apeliantas (ieškovas) UAB „SEB gyvybės draudimas“ prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde teigiama, kad ginčo šalys yra verslininkai. Tvirtinama, kad draudimo tarpininko veikla neapsiriboja draudimo sutarties sudarymu. Apeliantas mano, kad rizika dėl kliento (draudėjo) netinkamo prievolių vykdymo tenka abiem draudimo tarpininkavimo sutarties šalims.

8Atsiliepdama į apeliacinį skundą, atsakovė L. P. prašo skundą atmesti, Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. vasario 25 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo, kad šalys nėra lygiavertės, apeliantas savo veiklą pradėjo 1999 m., o apeliantė draudimo tarpininke dirbo apie metus. Pažymi, kad Draudimo tarpininkavimo sutartyje nėra numatyta, jog sutartį nutraukus, tarpininkas dar vienerius metus administruoja draudimo sutartis. Atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantas nepateikė duomenų, jog apeliantė su klientais draudimo sutartis sudarė netinkamai. Pabrėžia, kad pats apeliantas rengė Draudimo tarpininkavimo sutartį.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

10teisiniai argumentai ir išvados

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

12Apelianto (ieškovo) UAB „SEB gyvybės draudimas“ apeliacinis skundas netenkintinas.

13Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl komisinių dalies grąžinimo nutraukus Draudimo tarpininkavimo sutartį ir šios sutarties nuostatų aiškinimo.

14Byloje nustatyta, kad apeliantas su atsakove 2007-10-23 sudarė tarpininkavimo sutartį (toliau sutartį), kuria buvo siekiama siūlyti klientams apelianto teikiamas gyvybės draudimo paslaugas, skatinti klientus rinktis bendrovės teikiamas paslaugas ir kompleksiškai bei kokybiškai aptarnauti visus klientus (sutarties 1.1 punktas, 9 b. l.). Apeliantas įsipareigojo atsakovei už tarpininkavimą mokėti sutartyje ir jos priede (13–15 b. l.) nustatytą komisinį atlygį.

15Apeliantas savo reikalavimus grindžia sutarties 8.3 punkto ir 2 priedo prie sutarties 1.2 punkto nuostatomis, pagal kurias, jeigu draudimo sutartis nutraukiama kliento iniciatyva ar draudiminė apsauga sustabdoma dėl įmokų nemokėjimo, tarpininkas per 30 kalendorinių dienų įsipareigojo grąžinti bendrovei (apeliantui) dalį pradinio komiso 2 priede išdėstyta tvarka. Pagal priedo 1.2 punktą sustabdžius draudiminę apsaugą dėl įmokų nemokėjimo arba nutraukus draudimo sutartį, kai iki galo neapmokėti pirmieji draudimo sutarties metai, tarpininkas privalo grąžinti gauto pradinio komiso dalį.

16Iš bylos medžiagos matyti, kad vienas iš draudėjų, su kuriuo atsakovė sudarė draudimo sutartį, 2009-01-14 parašė prašymą nutraukti draudimo sutartį (17 b. l.). Draudimo sutartis su juo buvo nutraukta 2009-01-15 (16 b. l.).

17Byloje nėra ginčo dėl to, kad tarpininkavimo sutartis su atsakove nutraukta 2009-01-06 (pvz., 30 b. l.).

18Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovo reikalavimas yra nepagrįstas.

19Teismas pažymi, kad sutarties šalims nesutariant dėl sudarytos sutarties sąlygų turinio, tokios sąlygos aiškinamos pagal bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles, įtvirtintas CK 6.193 straipsnyje, vadovaujantis sąžiningumo principais. Tai, kad įstatyme neteikiamas prioritetas pažodiniam sutarties aiškinimui, nereiškia, jog gali būti ignoruojamas sutarties tekstas ir jos sąlygose vartojamų žodžių ar žodžių junginių bendrinė, visuomenėje nusistovėjusi reikšmė. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, aiškinant sutarties sąlygas būtina atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, bet ir įvertinti sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus. Jeigu šalių ketinimai nesutampa, didesnę reikšmę turi sutarties tekstas, todėl svarbesnė yra sutarties teksto lingvistinė analizė, nes ji gali padėti nustatyti, kurios šalies ketinimai atitinka sutarties lingvistinę prasmę.

20Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pats apeliantas, kuris yra specifinio verslo srities profesionalas, turintis atitinkamus finansinius, teisinius pajėgumus, ir kuriam keliami didesni rūpestingumo, atidumo, kruopštumo reikalavimai rengiant sutartis, rengė sutartį, sprendė, jog jis turėjo galimybių šalių teises ir pareigas sutartyje ir jos prieduose nustatyti taip, kad jų turinys nebūtų pagrindas kilti bereikalingoms abejonėms.

21Apeliantas nesutinka su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis ir skunde teigia, kad sutarties šalys yra lygiaverčiai partneriai ir sutarties sąlygos neturi būti aiškinamos jos pasiūliusios šalies (apelianto) nenaudai.

22Teismas nesutinka su apelianto teiginiais ir pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, darydamas prieš tai minėtas išvadas įvertino ne tik teisinį reglamentavimą, pagal kurį, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, ir visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai (CK 6.193 straipsnio 4 dalis), bet ir kasacinio teismo praktiką (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-555/2012).

23Apeliantas neneigė pirmosios instancijos teismo nurodytų motyvų, kad šiuo metu pasirašomos tarpininkavimo sutarčių sąlygos yra pakeistos ir nustatyta papildoma tarpininko pareiga vienerius metus po sutarties nutraukimo grąžinti 8.3 p. numatyta tvarka pradinį komisą, ir tokį sutarties pakeitimą buvo siūloma pasirašyti atsakovei, jai išeinant iš darbo. Taigi toks apelianto elgesys keičiant sutarties sąlygas parodo, kad pats apeliantas pripažino sutarties 8.3 punkto neaiškumą ir šalių ketinimai dėl šių sutarties sąlygų taikymo skyrėsi.

24Kai šalys skirtingai aiškina savo ketinimus pagal sutartį ir kai neįmanoma jų nustatyti taikant subjektyviojo sutarties aiškinimo būdą, prioritetas teiktinas pažodiniam sutarties teksto aiškinimui, kaip objektyviausiai atspindinčiam tikrąją šalių valią dėl prisiimtų įsipareigojimų turinio.

25Pagal sutarties 7.1 punktą sutartis įsigaliojo nuo pasirašymo dienos ir galiojo vienerius metus. Sutarties 7.7 punkte nustatyta sutarties šalių pareiga nutraukus sutartį atsiskaityti per 7 darbo dienas, jei nutraukimo akte nenurodyta kitaip. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, šalys nenumatė kito atsiskaitymo termino ir apeliantas nepateikė duomenų, kad minėtų sutarties reikalavimų atsakovė neįvykdė. Lingvistiškai aiškinant prieš tai minėtas sutarties sąlygas su 8.3 punkto nuostatomis ir CK 6.221 straipsnio 1 dalies nuostatomis, pagal kurias sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo, darytina išvada, jog 8.3 punktas taikomas asmeniui, su kuriuo yra sudaryta galiojanti tarpininkavimo sutartis. Tokį aiškinimą patvirtina ir apelianto elgesys vėliau keičiant standartinės sutarties 8.3 punkto sąlygas ir nustatant ilgesnį (vienerių metų) sąlygų galiojimą tarpininkui sutarties nutraukimo atveju. Teismo vertinimu, 8.3 sutarties sąlygų aiškinimas, kad tarpininkas ir po sutarties nutraukimo, t. y. nutraukus su bendrove sutartinius santykius, privalėtų draudikui grąžinti gauto pradinio komiso dalį, nesant sutartyje tokių sąlygų ir tarpininkui nepasirašius tokio turinio sutarties, t. y. neišreiškus tokios valios, reikštų bendrovės, stipresnės sutarties šalies, teisių suabsoliutinimą ir sąžiningumo bei sisteminio sutarties sąlygų aiškinimo principų pažeidimą.

26Teismas, įvertindamas bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nenukrypo nuo įstatyme ir teismų praktikoje įtvirtinamų sutarčių aiškinimo taisyklių ir principų, įvertino bylai reikšmingas aplinkybes, todėl nėra pagrindo abejoti teismo išvadomis. Teismas pažymi, kad apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo pateiktu sutarties turinio išaiškinimu, iš esmės tik kitaip aiškina ir vertina tas pačias teismo jau aiškintas sutarties sąlygas, konkrečiai nenurodydamas padarytų teisės aiškinimo taisyklių pažeidimų aiškinant sutarties sąlygas. Esant šioms aplinkybėms, skundas, įvertinant jo esmę, yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

27Nors atsakovė prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, ji nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių turėjus išlaidų, todėl šios išlaidos jai nepriteistinos (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

28Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. vasario 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „SEB gyvybės draudimas“ kreipėsi į Šiaulių apylinkės... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. vasario 25 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 6. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 7. Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. vasario 25 d. sprendimą,... 8. Atsiliepdama į apeliacinį skundą, atsakovė L. P. prašo skundą atmesti,... 9. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 10. teisiniai argumentai ir išvados... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Apelianto (ieškovo) UAB „SEB gyvybės draudimas“ apeliacinis skundas... 13. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl komisinių dalies grąžinimo nutraukus... 14. Byloje nustatyta, kad apeliantas su atsakove 2007-10-23 sudarė tarpininkavimo... 15. Apeliantas savo reikalavimus grindžia sutarties 8.3 punkto ir 2 priedo prie... 16. Iš bylos medžiagos matyti, kad vienas iš draudėjų, su kuriuo atsakovė... 17. Byloje nėra ginčo dėl to, kad tarpininkavimo sutartis su atsakove nutraukta... 18. Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovo... 19. Teismas pažymi, kad sutarties šalims nesutariant dėl sudarytos sutarties... 20. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pats apeliantas,... 21. Apeliantas nesutinka su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis ir... 22. Teismas nesutinka su apelianto teiginiais ir pažymi, kad pirmosios instancijos... 23. Apeliantas neneigė pirmosios instancijos teismo nurodytų motyvų, kad šiuo... 24. Kai šalys skirtingai aiškina savo ketinimus pagal sutartį ir kai neįmanoma... 25. Pagal sutarties 7.1 punktą sutartis įsigaliojo nuo pasirašymo dienos ir... 26. Teismas, įvertindamas bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos... 27. Nors atsakovė prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, ji nepateikė teismui... 28. Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 29. Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. vasario 25 d. sprendimą palikti...