Byla 2-6999-488/2012
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo nepilnamečio vaiko atžvilgiu nuolatinės globos nustatymo ir išlaikymo priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ineta Baliukaitytė,

2sekretoriaujant Dovilei Kubilienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei prokurorei R. Š.,

4atsakovui V. V.,

5trečiajam asmeniui N. N.,

6išvadą duodančios institucijos atstovei R. M.,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro ieškinį atsakovui V. V., trečiajam asmeniui N. N., išvadą duodančiai institucijai – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo nepilnamečio vaiko atžvilgiu nuolatinės globos nustatymo ir išlaikymo priteisimo

8Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

9Ieškovas prašo neterminuotai apriboti tėvo valdžią V. V., asmens kodas ( - ) jo nepilnametės dukters G. V., asmens kodas ( - ) atžvilgiu; nustatyti nepilnametei G. V., asmens kodas ( - ) nuolatinę globą; paskirti N. N., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), nepilnametės G. V., asmens kodas ( - ) globėja; nustatyti nepilnametės G. V., asmens kodas ( - ) gyvenamąją vietą kartu su globėja N. N., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ); priteisti iš atsakovo V. V., asmens kodas ( - ) išlaikymą jo nepilnametei dukrai G. V., asmens kodas ( - ) gim. 2006-04-23, po 250 Lt. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki dukters pilnametystės, indeksuojant išlaikymo sumą kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, bei bylinėjimosi išlaidas.

10Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2010-06-21 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-626 G. V. buvo nustatyta laikinoji globa ir globėja paskirta teta N. N.. G. V. mama R. B. žuvo 2008-06-17. 2009-05-29 šeima buvo įtraukta į socialinės rizikos šeimų sąrašą dėl tėvo V. V. girtavimo ir socialinių įgūdžių stokos bei nesugebėjimo tinkamai rūpintis vaiku. Tėvas V. V. nesugeba užtikrinti dukros saugumo, nesirūpina jos socialiniu gyvenimu, neturi pastovios gyvenamosios vietos, dirba V. A. įmonėje miško kirtimo darbus, savo noru materialinio išlaikymo dukrai neteikia. Nepilnamete G. V. po jos motinos mirties rūpinasi teta N. N., kuri savo, kaip laikinosios globėjos, pareigas atlieka tinkamai: ją auklėja, rūpinasi jos sveikata, apranga, higiena, Ji atitinka globėjai keliamus reikalavimus. Jai nenustatyta susirgimų, dėl kurių ji negalėtų globoti nepilnamečių. Pas globėją nepilnametei sudarytos tinkamos gyvenimo ir buitinės sąlygos, globos kokybė gera. Ji nėra teista ir bausta administracine tvarka. Globotinė nekilnojamo turto neturi. Globėja stengiasi, kad globotinė bendrautų su tėvu, tačiau V. V. bendravimui su dukra nerodo jokios iniciatyvos.(b.l.2-5)

11Ieškovo atstovė R.Špokevičienė ieškinį palaiko ieškinyje nurodytais pagrindais. (b.l.81)

12Atsakovas V. V. nurodo, kad ieškinį pripažįsta pilnai. Sutinka, kad jo dukrą globotų jo sesuo N. N.. Sąlygų dukrai gyventi su juo nėra. Jis dirba. Pažada teikti ieškovo prašomą išlaikymą nepilnametei. (b.l. 81)

13Tretysis asmuo N. N. patvirtino ieškinyje nurodomas faktines aplinkybes, nurodė, kad ji yra ieškovo pusėje . Jos u G. V. santykiai yra geri. Gabija ją vadina mama. Nurodė, kad ji, žinodama nepilnamečių globėjos teises ir pareigas, sutinka globoti nepilnametę G. V.. Kad ji globotų sutinka ir kartu su ja gyvenantys šeimos nariai. Ketina su globotine persikelti gyventi į Airiją, kur tikisi jai sudaryti dar geresnes gyvenimo sąlygas. Nurodė, kad stengsis, kad globotinės ryšiai su tėvu nenutrūktų. (b.l. 81-82)

14Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovė R. M. patvirtino pateiktą išvadą ir nurodė, kad palaiko ieškovo poziciją. Nurodė, kad atsakovas tinkamai dukra nesirūpina, jos pastoviai neauklėja, išlaikymą teikia epizodiškai, tik globėjai apie tai priminus. Globėja tinkamai globoja nepilnametę, ja nuoširdžiai rūpinasi, pas globėją nepilnametei bus už- tikrintos geros vystymosi ir ugdymo sąlygos. Ji ten jaučiasi labai gerai ir saugiai.(b.l. 82)

15Ieškinys tenkintinas.

16Iš pateikto gimimo liudijimo matyti, kad G. V. tėvas yra V. V. (b.l. 8). Motina R. B. mirusi. 2009-05-29 Panevėžio rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. A-596 V. V. šeima buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (b.l. 46). 2010-06-21 Panevėžio rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. A-626 G. V. buvo nustatyta laikinoji globa ir globėja paskirta N. N., G. V. gyvenamoji vieta nustatyta su laikinąja globėja (b.l. 36). Atsakovas – nepilnametės tėvas nesugeba tinkamai rūpintis ir prižiūrėti savo nepilnametę dukrą, neužtikrina jai tinkamų gyvenimo sąlygų, nevengia išgėrinėti. Tai patvirtina byloje esantys įrodymai: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Paįstrio seniūnijos pažyma. (b.l. 26), 2010-03-03 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Velžio seniūnijos apsilankymo šeimoje aktas SB1-13. (b.l. 44) Tėvas V. V. nerodo jokio intereso prižiūrėti ir rūpintis nepilnamete dukra. Tai jis pats patvirtino teismo posėdyje, nurodydamas , kad tam neturi sąlygų ir reikiamų įgūdžių. Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovės, nuodugniai ištyrę G. V. gyvenimo pas laikinąją globėją sąlygas, apklausę G. V., laikinąją globėją N. N., nepilnametės tėvą V. V., rekomenduoja neterminuotai apriboti atsakovės tėvo valdžią savo nepilnamečio vaiko atžvilgiu. (b.l.71-72) Ištyrus visus įrodymus, konstatuotina, kad atsakovas V. vengia atlikti pareigas auklėti ir rūpintis dukra, neturi tam tinkamų sąlygų ir reikiamų įgūdžių, savo netinkamu elgesiu – dažnai išgėrinėdamas, gali daryti jai neigiamą įtaką. Duomenų, kad ši padėtis gali keistis, byloje nėra. Todėl tėvo valdžia nepilnametės G. V. atžvilgiu apribotina neterminuotai. (LR CPK 3.180 str.). Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas neatleidžia tėvo nuo nepilnamečio vaiko išlaikymo pareigos.(LR CK 3.195 str.). Atsakovas yra sveikas, dirbantis asmuo, gaunantis pastovias pajamas. (b.l. 54-55) Todėl iš atsakovo priteistinas išlaikymas jo nepilnametei dukrai G. V. proporcingas nepilnamečio vaiko poreikiams bei jos tėvo turtinei padėčiai, kad galėtų užtikrinti būtinas sąlygas vaikui vystytis . (LR CK3.192 str., 3.196 str., 3.199 str., 3.200 str.,), kuris turi būti naudojamas išimtinai vaiko interesais. (LR CK 3.202 str., 3.203 str.) Nepilnametė G. V. nori gyventi su teta- laikinąja globėja N. N.. Šią nuomone ji išsakė vaikų teisių apsaugos atstovei. (b.l.37, 71-72) Apribojus tėvų valdžią, nepilnamečiui nustatytina nuolatinė globa.(LR CPK 3.248 str., 3.252 str. 2p, 3.254 str.3p. ) Remiantis vaikų teisių apsaugos tarnybos išvada, ir įvertinus G. V. pageidavimus, bei laikinosios globėjos jai sudaromas gyvenimo sąlygas, vadovaujantis vaiko globos nustatymo principais (LR CPK 3.249 str. ), teismas daro išvadą, kad nepilnametei tinkamiausia globėja būtų N. N.. Ji yra vaiko giminaitė – tėvo sesuo, teta mergaitę globoja daugiau nei du metus, stengiasi, kad nenutrūktų tėvo ir vaiko ryšiai. Ji tinkamai užtikrina vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis gali tinkamai ir saugiai augti, vystytis ir tobulėti, rūpinasi nepilnamečio vaiko sveikata ir ugdymu, nėra teista, sveikatos būklė jai leidžia būti globėja, kartu gyvenantys asmenys sutinka, kad ji globotų nepilnametį vaiką. (b.l. 15, 17,19, 22-25) Tai įrodo vaikų teisių apsaugos specialistų, globojamo vaiko aplankymo aktai (b.l.29, 33-35, 41-45) pažymos apie vaiko sveikatą (b.l. 13), pažyma apie globėjos sveikatos būklę (b.l. 12). Ji nėra teista (b.l. 63), turima administracinė nuobaudas už Kelių eismo taisyklių pažeidimą (b.l. 60) įtakos tinkamam globėjos pareigų vykdymui neturės. Vaiko gyvenamoji vieta nustatytina su globėja. (LR CK 3.265 str. 1 p.) Globėjai išaiškintos jo teisės ir pareigos.(LR CPK 3.271 str. 3.272 str., 3.275 str.) Nepilnametei neturint nekilnojamo turto, turto administratorius neskirtinas.

17Bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės LR CPK 79 str., 80 str., 88 str. 3 d., 96 str. pagrindais.

18Teismas,vadovaudamasis LR CPK 270 str., 406 str.

Nutarė

19Ieškinį tenkinti.

20Neterminuotai apriboti tėvo valdžią V. V., asmens kodas ( - ) jo nepilnametės dukters G. V., asmens kodas ( - ) atžvilgiu.

21Nustatyti nepilnametei G. V., asmens kodas ( - ) nuolatinę globą.

22Paskirti N. N., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), nepilnametės G. V., asmens kodas ( - ) globėja.

23Nustatyti nepilnametės G. V., asmens kodas ( - ) gyvenamąją vietą kartu su globėja N. N., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ).

24Priteisti iš atsakovo V. V., asmens kodas ( - ) išlaikymą jo nepilnametei dukrai G. V., asmens kodas ( - ) gim. 2006-04-23, po 250 Lt. (Du šimtus penkiasdešimt litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio teismui pateikimo dienos – 2012-08-29 iki dukters pilnametystės, indeksuojant išlaikymo sumą kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, nepilnametės išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskiriant globėją N. N., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ).

25Priteisti iš atsakovo V. V., asmens kodas ( - ) į valstybės pajamas bylinėjimosi išlaidas: 233 Lt. ( Du šimtus trisdešimt tris litus ) žyminį mokestį ir 16 Lt. (Šešiolika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, pinigus sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, įmonės kodas 188659752, a.s. LT 24 7300 0101 1239 4300, banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5600.

26Sprendimą dalyje dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo vykdyti skubiai.

27Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ineta Baliukaitytė,... 2. sekretoriaujant Dovilei Kubilienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei prokurorei R. Š.,... 4. atsakovui V. V.,... 5. trečiajam asmeniui N. N.,... 6. išvadą duodančios institucijos atstovei R. M.,... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 9. Ieškovas prašo neterminuotai apriboti tėvo valdžią V. V., asmens kodas ( -... 10. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2010-06-21 Panevėžio rajono savivaldybės... 11. Ieškovo atstovė R.Špokevičienė ieškinį palaiko ieškinyje nurodytais... 12. Atsakovas V. V. nurodo, kad ieškinį pripažįsta pilnai. Sutinka, kad jo... 13. Tretysis asmuo N. N. patvirtino ieškinyje nurodomas faktines aplinkybes,... 14. Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovė R. M. patvirtino pateiktą išvadą... 15. Ieškinys tenkintinas.... 16. Iš pateikto gimimo liudijimo matyti, kad G. V. tėvas yra V. V. (b.l. 8).... 17. Bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės LR CPK 79 str., 80 str., 88... 18. Teismas,vadovaudamasis LR CPK 270 str., 406 str.... 19. Ieškinį tenkinti.... 20. Neterminuotai apriboti tėvo valdžią V. V., asmens kodas ( - ) jo... 21. Nustatyti nepilnametei G. V., asmens kodas ( - ) nuolatinę globą.... 22. Paskirti N. N., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), nepilnametės G. V., asmens... 23. Nustatyti nepilnametės G. V., asmens kodas ( - ) gyvenamąją vietą kartu su... 24. Priteisti iš atsakovo V. V., asmens kodas ( - ) išlaikymą jo nepilnametei... 25. Priteisti iš atsakovo V. V., asmens kodas ( - ) į valstybės pajamas... 26. Sprendimą dalyje dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo vykdyti skubiai.... 27. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui,...